Батькам

       


 

 Використання благодійних внесків на поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази НВК

 

в період з 01.01.2018 р. до 31.05.2018 р.

 

№ з/п

Термін придбання

Що придбано

Куди

Сума (грн.)

 1.  

17.01.2018

Придбання лопат

Для роботи двірників

206,00

 1.  

10.01.2018

Придбання рукавичок, щітки та держака

Для роботи двірників

316,00

 1.  

30.01.2018

Придбання картриджу

Приймальня (копіювальний апарат)

639,00

 1.  

30.01.2018

Відновлення та заправка картриджів

Кабінет завуча, приймальня (копіювальний апарат)

458,00

 1.  

16.02.2018

Придбання ретрансляторів, батарейок

Для проведення та роботу Інтернету

1093,00

 1.  

20.02.2018

Придбання льодорубів, горщика, тюлі, подовжувачів та інших господарчих товарів

Для заміни тюлі в їдальні, горщики для пересадки квітів та на інші потреби НВК

10376,15

 1.  

20.02.2018

Заправка картриджів

Кабінет директора, психолога

400,00

 1.  

22.02.2018

Придбання стендів

Бібліотека, їдальня

2550,00

 1.  

27.02.2018

Оплата туристичних послуг

Для 10-А класу «Класу року 2017 р»

6240,00

 1.  

28.02.2018

Оплата послуг зв’язку за грудень, січень

Управління освіти Оболонської РДА

535,94

 1.  

13.03.2018

Заправка картриджів

Кабінети завучів

318,00

 1.  

26.03.2018

Оплата послуг зв’язку

Управління освіти Оболонської РДА

2500,00

 1.  

02.04.2018

Придбання господарчих товарів

На потреби НВК

1271,41

 1.  

10.04.2018

Придбання клейкої стрічки та оплата доставки

На потреби НВК

150,00

 1.  

10.04.2018

Придбання емалі

Для ремонтних робіт

7396,20

 1.  

11.04.2018

Придбання материнських плат, процесорів, накопичувачів, комп’ютерних мишок

Каб. № 221

32466,00

 1.  

13.04.2018

Придбання ламп, щітки, лопат, граблів, рукавичок та інших господарчих товарів

На потреби НВК та для роботи на ділянці

1115,00

 1.  

13.04.2018

Заправка картриджів

Кабінет завуча, приймальня (копіювальний апарат)

477,00

 1.  

24.04.2018

Придбання стінки

Бібліотека

25785,00

 1.  

26.04.2018

Заправка картриджа

Приймальня (принтер)

179,00

 1.  

02.05.2018

Оплата транспортно-експедиційного обслуговування

Вивіз меблів для ремонту

525,00

 1.  

18.05.2018

Заправка картриджів

Кабінети завучів

360,00

 1.  

18.05.2018

Придбання перетворювача іржі, навісних замків та інших господарчих товарів

На потреби НВК

667,00

 1.  

22.05.2018

Заправка картриджів

Приймальня (копіювальний апарат)

360,00

 1.  

24.05.2018

Оплата транспортно-експедиційного обслуговування

Для завозу меблів з ремонту

618,75

 

                                                                                                                                                                                       Всього:  97002,45  грн.

 

 


Вибір та замовлення підручників для учнів 1-х  класів


 

Вибір та замовлення підручників для учнів 5, 10-х  класів


             
    


Орієнтовні вступні завдання для 5 класу

Українська мова

 

І. Диктант

                                                      Рідна земля
          Рідний край ! Дорога серцю земля наша. Безмежні степи, зелені ліси й доли, високі і блакитні небеса! Хіба є що на світі краще за це довкілля ? Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну ?
          Рідний дім, гостинна ласкава оселя. Тут ти народився, вперше побачив світ, уперше ступив крок.
         А за порогом відкрився чарівний світ. Коло вікна ростуть мальви, соняшник, вишня.
         Ти розумієш, що це - твоя Батьківщина!
         Від батьківського порога вона бере свій початок                     (82 сл.)

 1.  Синтаксичний розбір речення. Розібрати речення за членами. Визначити, якою частиною мови є кожне слово в ньому.

Багатьох людей урятував Кармелюк від голодної смерті

 1.  Списати, розкрити дужки, вибравши потрібну літеру. Підкреслити вивчені орфограми
  (Є, е)днання, до Ки(є,е)ва, ас(ф,в)альт, фін(і,и)ки, м(е,и)ханік, ч(е,и)ремха, укра(ї,і)нці, по(ї,і)зд, дозві(лл,л)я, зна(нн,н)я, сте(ж,ш)ка, (В,в)еликдень

 

 

Математика

I              частина (5 балів)

Завдання 1 — 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв ’язання кожного завдання оцінюється одним балом.

 1.  Вирази 3 км 60 м у метрах.

А) 360 м;            Б)   3600 м;         В)   36000 м;       Г) 3060 м.

 1.  Зошит коштує 20 грн., він дешевший від блокнота в 5 разів. Скільки коштує блокнот ?

А) 4 грн.;            Б)   15 грн.;         В)   25 грн.;         Г') 100грн.;

 1.  Яку відстань подолав велосипедист, якщо він їхав 5 годин зі швидкістю 15 км/год?

А) 75 км;             Б)   20 км;           В)   3 км;              Г)10км.

 1.  Сторони прямокутника дорівнюють 6 см і 8 см. Знайдіть периметр прямокутника.

А) 14 см;            Б)   48 см;           В)   28 см;           Г) 56 см.

 1.  Частка, одержана внаслідок ділення одного числа на інше, дорівнює 4, ділене дорівнює 1 2. Знайди дільник.

А) 48;                            Б) 16;                   В) 8;           Г) 3.

II           частина (4 бали)

Розв ’язання завдань 6—7 може мати короткий запис без обгрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

 1.  Виконайте дії 82275 - 64-56 +9680:16 - 23637.
 2.  Розв’яжіть рівняння (39+ х) - 84 = 78.

ІІІ частина (3 бали)

Розв 'язання 8 завдання повинно мати обгрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення. Правильне розв 'язання кожного завдання

оцінюється трьома балами.

8. Один поїзд був у дорозі 7 годин, а другий -13годин.    Другий поїзд пройшов на 360 км більше, ніж перший. Скільки кілометрів пройшов кожний поїзд, якщо вони рухалися з однаковими швидкостями?

 

 

Англійська мова

1.Прочитай слова. У кожному рядку є зайве слово. Знайди його і підкресли. Кожна правильна відповідь - 0,5 балів.

l.Summer, winter, snow, autumn.                       4. Chips, eggs, soup, mother.

2. Uncle, pilot, cousin, aunt.                                5. Friend, policeman, teacher, builder.

3. Plate, cup, teapot, tree.                                     6. Cow, fox, hen, pig.

2.Прочитай речення. Обери правильну відповідь.
Кожна правильна відповідь- 0,5 балів.

l.They sometimes…………. TV in the morning.

a) watch b) are watching c) see d) is watching

2 ………you making your bed now?

a)ls b)Do c)Does d)Are

3. These books are........ in... the library.

a) interestinger b) more interesting c) the most interesting d) interesteng

4. We………….. to school last Monday.

a) go b) are going c)went d) did

5. My friend............ play   tennis in winter.

a) isn't b) are c) doesn't d)don't

6. My mum …………… cook well.

a) like b) can c) makes d) don't

З.Прочитай речення. До підкреслених слів склади одне запитання і запиши його. Кожна правильна відповідь -1 бал.

1.This boy is five.............................................................................................................

2.He likes bananas........................................................................................................

3.They played tennis yesterday...................................................................................

4.Склади та запиши 5-6 речень на тему: «Му working day». (З бали)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Разом 12 балів
5. Усна тема «Му flat" - (126.).

 

 

 

 


Звіт директора НВК перед громадкістю (Використання благодійних внесків на поповнення та удосконалення  

матеріально - технічної бази у період  З 01.01.2017 по 30.12.2017)

1

12.01.17

Заправка ксерокса

228  грн

приймальня

2

13.01.17

Виготовлення та встановлення металопластикових вікон ІІІ поверх

34862 грн

від каб

№ 309-3011

3

 

 

26.01.17

Придбання інформаційних коркових дошок

 

6030 грн

перший поверх

4

06 02.17

Відновлення та заправка картриджів

318 грн

№218

5

08.02.17

Придбання комутатора для розводки комп’ютерів 

242 грн

каб №302,

303

6

09.02.17

Виготовлення банера

500 грн

виставка в РУО

7

21.02.17

Відновлення та заправка картриджів

690 грн

каб №113, 218

8

24.02.17

Профілактика ксерокса

235 грн

каб №113

9

24.02.17

Придбання матеріалів та інструментів для уроків трудового навчання (хлопці)

    2038 грн

каб №104

10

13.03.17

Придбання ролетів для кабінетів

2161грн

каб №114

11

13.03.17

Придбання інформаційних пробкових дошок, лавок для роздягальні початкової школи

3670 грн

вестибюль ІІ поверху початкової школи, роздягальня поч. школи

12

13.03.17

Організаційний внесок за участь учнів у конференції «Модель ООН»

800 грн

учні 10-11класів

13

13.03.17

Заправка картриджів

477 грн

№218

14

14.03.17

Організаційний внесок за участь учнів у конференції НВК «Гармонія»

750  грн

учні 10-11класів

15

27.03.17

Придбання картриджа для принтера

579 грн

 

16

29.03 17

Придбання вапна, пакетів для сміття, щіток

718 грн

двірник

17

03.04.17

Придбання фільтрів для лабораторії кабінету хімії

324 грн

каб №307

18

13.04.17

Придбання буд.матеріалів, фарби, миючих засобів, серветок, туалетного паперу, щіток

7998 грн

 

19

13.04.17

Придбання канцелярського  приладдя 

1220 грн

приймальня

20

13.04.17

Заправка картриджів

330 грн

приймальня

21

14.04.17

Виготовлення сертифікатів для проведення міжнародної конференції

349 грн

приймальня

22

19.04.17

Заправка картриджів

1412 грн

кабінети завучів, інформатики,

початкової школи

23

21.04.17

Ремонт принтера

350 грн

приймальня

24

28.04.17

Організаційний внесок для участі у конференції на базі Інституту педагогіки НАПН

300 грн

 

25

28.04.17

Організаційний внесок для участі команди учнів у конференції «Модель ООН»

500 грн

 

26

12.05.17

Оплата послуг зв'язку

2000 грн

заступники, вахта

27

15.05.17

Придбання музичного центру

4806 грн (8000 грн. за рахунок батьків 11-А +4806 грн =12806)

актова зала

28

25.05.17

Придбання будівельних матеріалів, шлангів для поливу, скатертин для лаборантської кабінету хімії

3106 грн

рекреації

29

08.06.17

Заправка картриджів

318 грн

приймальня

кабінети заступників

30

08.06.17

Організаційний внесок учасника курсів за програмою «Росток»

800 грн

 

31

08.06.17

Придбання щоденників

12000

учні 1-11-х класів

32

 20.06.17

Часткова оплата за виготовлення металопластикових вікон ІІІ поверх

20000

 рекреація каб 312-314

33

07.08.17

Оплата технічної підтримки електронного щоденника «Класна оцінка»

900

5-11 класи

34

07.08.17

Придбання шкільної документації (класні журнали 5-11класи, журнали гуртків, табеля, особові справи для учнів 1-А класу)

1215

1-11 класи

35

22.08.17

Оплата за виготовлення та встановлення металопластикових вікон ІІІ поверх

18100

рекреація каб 312-314

36

12.09.2017

11.10.2017

15.11.2017

21.11.2017

20.12.2017

Заправка комп’ютерної техніки

3347 грн.

Приймальня, кабінет директора, 210а, бібліотека, 216, 217, 221, 312, 113

37

18.09.2017

29.09.2017

08.11.2017

20.12.2017

Ремонт комп’ютерної техніки

5135 грн.

Каб. 210а, 216,  приймальня

38

05.10.2017

Оплата за виготовлення та встановлення металопластикових вікон

45704 грн 53 коп

Каб. 102

39

09.10.2017

Підтримка та хостинг домену сайту

1002.

 

40

24.10.2017

Придбання будівельних матеріалів

7742 грн 95    коп

рекреації

41

24.10.2017

Оплата за виготовлення та встановлення металопластикових вікон

35000 грн

Каб. 211

42

07.11.2017

Придбання комп’ютерних столів (3 штуки)

2250 грн

Каб 220, 221

43

09.11.2017

Придбання столу для засідань, столу для вчителя

4869 грн.

Кабінет учнівського самоврядування, каб. 223

44

14.11.2017

Ремонт вертикальних жалюзі

9540.

 

45

21.11.2017

20.12.2017

Налаштування та діагностика комп’ютерів

3200 грн.

Каб. 303, 221, приймальня, 212

46

11.12.2017

Оплата періодичних видань

4567 грн. 64 коп.

 

47

20.12.2017

Придбання моніторів

10456 грн.

Каб. 221, 210а

                                                       ВСЬОГО  266572 грн 48 коп


КОШТОРИС на 2018-й рік  "Навчально-виховний комплекс "Школа І ступеня - Гімназія «Оболонь»

Оболонський район у місті Кисві

Найменування

Код

Усього на рік

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

І

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

8 379 930

1 601 805

9 981 735

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

8 379 930

X

8 379 930

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

1 601 805

1 601 805

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)

25010000

X

1 805

і 805

Надходження за оренду майна бюджетними установами

25010300

X

1 805

1 805

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)

602400

X

1 600 000

1 600 000

ВИДАТКИ ТА ПАЛАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

8 379 930

1 601 805

9 981 735

Поточні видатки

2000

8 379 930

1 805

8 381 735

Оплата прані

2110

5 034 900

_

5 034 900

Заробітна плата

21 11

5 034 900

_

5 034 900

Нарахування на оплату праці

2120

1 107 700

_

1 107 700

Використання товарів і послуг

2200

2 237 330

1 805

2 239 135

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

64 810

640

65 450

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 500

_

2 500

Продукти харчування

2230

211 770

_

21 1 770

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

646 670

1 165

647 835

Оплата кому нальних послуг та енергоносіїв

2.270

1 311 580

_

1 311 580

Оплата теплопостачання

2271

1 209 870

_

1 209 870

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

17 230

_

17 230

Оплата електроенергії

2273

84 480

-

84 480

Капітальні видатки

3000

_

1 600 000

1 600 000

Придбання основного капіталу

3100

_

1 600 000

1 600 000

К а вітальний ре монт

3130

_

1 600 000

1 600 000

Капітальний ремонт інших об'єктів

 

3132

-

1 600 000

1 600 000Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по гімназії "Оболонь" м. Києва за 12 місяців 2017 року

КЕКВ

НАЙМЕНУВАННЯ

Загальний фонд

план*

факт

2000

Поточні видатки

2110

Оплата праці

4 723 740,00

4 512 439,44

2120

Нарахування на заробітну плату

1 039 240,00

978 230,40

 

Всього

5 762 980,00

5 490 669,84

2210

Придбання шкільної та спортивної форми

1 470,00

1 470,00

 

Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей

820,00

818,28

 

Атестати

135,00

134,16

 

Флешка

 

781,75

 

Крейда

460,00

458,00

 

Г осптовари

2 575,00

2 570,52

 

Засіб мийний

725,00

153,00

 

Придбання вогнегасників

795,00

790,20

 

Стіл н/ст для харчоблоку (3 шт.)

6 155,00

6 154,20

 

Засіб дезінфекційний

1 790,00

1 788,00

 

Дипломи, грамоти

705,00

705,00

 

Всього

18 860,00

15 823,11

2220

Придбання медикаментів

2 690,00

2 689,32

Всього

2 690,00

2 689,32

1 2230

Продукти харчування

229 780,00

204 784,14

Всього

229 780,00

204 784,14

2240

Метрологічна повірка манометрів

595,00

575,64

 

Послуги банку

40,00

13,64

 

Послуги зв’язку

1 755,00

1 372,45

 

Послуги ГІОЦ

780,00

737,62

 

Дератизація, дезинсекція

770,00

523,20

 

Вивіз побутових відходів

2 850,00

2 813,44

 

Вивіз опалого листя

270,00

270,96

 

Перезарядка вогнегасників

715,00

180,00

 

Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації

24 600,00

23 718,26

 

Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж

13 360,00

11 678,95

 

Поточний ремонт інженерних мереж

97 500,00

2 900,00

 

Обслуговування кнопки сповіщення

1 225,00

1 113,60

 

Обслуговування фільтруючих систем

10 500,00

6 400,00

 

Поточний ремонт МІТП

83 785,00

83 784,99

 

Замір опору заземлення

1 270,00

1 265,72

 

Навчання з пожежної безпеки

400,00

334,00

 

Експертна оцінка земельної ділянки

7 275,00

7 273,54

 

Заміна ламп на енергозберігаючі

320 800,00

236 053,23

 

Оформлення права користування земельною ділянкою

94 050,00

72 336,44

 

Прибирання снігу

750,00

748,00

Всього

689 230,00

454 093,68

2271

Оплата теплопостачання

1 057 010,00

962 568,82

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

41 805,00

41 803,50

2273

Оплата електроенергії

78 880,00

78 878,74

Всього

1 177695.00

1 083 251,06

Разом

7878545,00

7251311,15


Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спецфонду гімназія"Оболонь” м.Києва за 12 місяців у 2017 році

КЕКВ

Найменування

спеціальний фонд (платні послуги)

план

факт

2000

Поточні видатки

 

 

2210

документ про освіту

40,00

35,22

Всього

40,00

35,22

2000

Поточні видатки

спеціальний фонд

2210

учнівські табелі

375,00

372,53

сікатор

540,00

536,22

драбина

1 240.00

1 237,98

змішувачі для умивальників

4 460.00

4456.5

технічна сіль

280,00

275,7

холодильник однокамерний для медичного кабінету

6 000.00

6 000.00

2240

послуги зв"язку

210.00

210.00

Всього

13 105,00

13 088,93

Разом

13 145,00

13 124,15


 

Інформація по капітальних видатках по гімназії "Оболонь" м. Києва за 2017 рік

 

КЕКВ

НАЙМЕНУВАННЯ

Спеціальний фонд

план*

факт

3000

Капітальні видатки

 

Комплект: стіл для тенісу, м"ячі баскетбольні

6 600.00

6 600.00

 

Придбання плити електричної

49 950.00

49 950,00

 

Комплект: м"ячі. насоси, бадмінтон, скакалки, обруч гімнастичний, шашки

10 390.00

10 151.00

3110

Комплект: мати, лава гімнастична, сетка волейбольна

12 272.00

11 500.00

 

Придбання комп"ютера

61 400.00

61 380.00

 

Придбання холодильника побутового 2- х камерного

7 248.00

7 248.00

 

Придбання шафи жарочної

15 552.00

15 552.00

 

1 Іридбання картоплечистки

21 420.00

21 420.00

 

Придбання посудомийної машини

44 676.00

44 676.00

Разом

229 508,00

228 477,00

 

Капітальний

ремонт

 

Капітальний ремонт харчоблоку

796 980,00

728 169.00

 

Технічний нагляд капітальний ремонт харчоблоку

3 000.00

2 999.00

 

Технічний нагляд капітальний ремонт приміщень (роздягальня)

3 000.00

2 999,00

 

Капітальний ремонт роздягалень

391 700.00

453 096,00

3132

Капітальний ремонт спортивної зали

196 990.00

196 345.00

 

Технічний нагляд капітальний ремонт спортивної зали

3 000,00

2 999.00

Разом

 

1 391 670,00

1 386 607,00

Всього

1 621 178,00

1 615 084,00

 


Інформація отримані у 2017 році матеріальні цінності на побутові потреби (дріб'язок) Гімназія " Оболонь"


Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у 2017 році придбало для НВК «Оболонь»:

 М’ячі футбольні – 6 штук

М’ячі баскетбольні – 2 штуки

М’ячі волейбольні – 6 штук

М’ячі гумові – 6 штук

М’ячі гандбольний – 1 штука

М’яч футзальний – 2 штуки

Обруч гімнастичний – 5 штук

Скакалки - 9 штук

Шахи комплект – 1 штука

Насос для м’ячів – 1 штука

Бадмінтон – 5 штук

Сітка волейбольна – 1 штука

Стіл для настільного тенісу – 2 штуки

Лава гімнастична – 3 штуки

Мати спортивні – 6 штук 


РУО придбало та видало:

-         плита електрична -2 шт. - 27.750.00

-         плита електрична -1 шт. – 13.875.00

-         картоплечистка – 1 шт. – 17.850.00

-         холодильник побутовий 2-х камерний – 1 шт. 7.248.00

-         машина посудомийна фронтальна – 1 шт.- 37.230.00 

 

-         класні журнали, журнали ГПД, журнали замін та гурткової роботи;

-         дезифікуючі засоби: Діхлор -1, ДЕЗактив 4 банки, пакети для сміття на 35 л- 5 штук, 160 л-16 шт, миючи засоби «Бджілка»;

-         дипломи, грамоти;

-         перезарядила 10 вогнегасників;

-         соляно-піщана суміш – 1 мішок;

-         ножиці та секатор для підстригання кущів – 2 шт;

-         замки – 8 шт


Територія обслуговування комунальних закладів  загальної середньої освіти, що належать до сфери управління освіти

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

№ мікрорайону

Навчальний заклад

Назва вулиці

Номери закріплених будинків

1

2

3

4

X

 

Спеціалізована школа І ступеня 
№ 244

Оболонського району м. Києва

 

Прирічна

9-А, 19-В, 19-Г, 27, 27-В, 27-Г

 

Навчально – виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва

 

Проспект Героїв Сталінграда

44 (1-4 під’їзд), 48, 50, 52, 52-А, 54, 54-А, 56, 56-А

Прирічна

19

 

Школа І-ІІІ ступенів № 226

Оболонського району м. Києва

 

Прирічна

 

1, 1-А, 5, 17, 17-В, 17-Г, 17-Д

 

Проспект Героїв Сталінграда

 

42, 42-А, 42-Б, 42-В, 44 (під’їзд 5-14), 46-А

 

Спеціалізована школа № 298

Оболонського району м. Києва

 

 

Прирічна

 

29,31,33,35,37

 

Проспект Героїв Сталінграда

 

58-А, 60, 64/56

 


                                                                     Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу та педагогічних працівників

                                                                               закладів загальної середньої освіти Назва закладу:   НВК "Оболонь"

                                                            Додаток 2 до листа МОН від 06.02.2018 № 1/9-79

 

Область (місто):    Київ

Район/ ОТГ:                                                                 Оболонський

Населений пункт/ район міста:                                   Оболонський

                   Електрона адреса закладу:                                             оЬоlоn_оЬоlоn@і.uа

Мова(и) навчання:                                                          українська

Форма власності:                                                          комунальна

Прогнозована кількість учнів 5 класу:                        60          учнів

Назва підручника

Автор

Мова

підручни

ка

Замовлено:

ДЛЯ

учнів

для

вчителів

1

Українська мова. 5 клас

Єрмоленко С.Я.

укр.мова

60

2

2

Українська література. 5 клас

Авраменко О.М.

укр.мова

60

2

3

Англійська мова (5-й рік навчання             

Несвіт A.M.

англ. мова     

60

            2    

4

Німецька мова (1-й рік навчання)              

Сотникова C.I.

нім.мова

60

2

5

Зарубіжна література. 5 клас

Ніколенко О. М.,

укр.мова

60

1

6

Математика. 5 клас

          Мерзляк А. Г.

укр.мова

60

2

7

Природознавство. 5 клас

        Ярошенко О. Г.

укр.мова

60

1

8

Основи здоров’я. 5 клас

Бойченко T.G.

укр.мова

60

1

 


20 лютого 2018 року відбулася зустріч адміністрації та класних батьківських комітетів 1-11-х класів , під час якої директор НВК «Оболонь» Зубченко Т.М. познайомила батьків з окремими положеннями Закону України «Про освіту».З метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладу батькам була надана інформація по капітальних видатках, інформація про щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по НВК "Оболонь"  за 12 місяців 2017 року та отримані у 2017 році матеріальні цінності на побутові потреби. Було розглянуто питання щодо співпраці класних батьківських комітетів та класних керівників у створенні блогів класів.

      


01.02.2018 Відкритий урок для батьків 5-А класу із зарубіжної літератури:" Том Сойєр і Гекльберрі Фінн головні герої  роману М.Твен. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна" (вч. Линник О.Й.) 
       


31 січня  2018 року  Відкритий урок для батьків 5-А класу з німецької мови 

(І група). Тема: «Скільки це коштує» (Хоменко Ю.С.)
            

 


30 січня  2018 року  Відкритий урок з математики для батьків 5-А класу.

Тема: «Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи» (вч. Іванова Д.В.)

         

 10 жовтня 2017 року відбулась звітно-виборча конференція ради НВК з теми: Роль ради НВК в організації навчально-виховного процесу в 2016-2017 навчальному році, завдання ради НВК на 2017-2018 навчальний рік.

      


ГРАФІК

роботи гуртків у НВК«Оболонь» у І семестрі 2017-2018 навчального року

 

№ з/п

Назва гуртка

ПІБ керівника

Дні роботи

Час

Кабінет

1

Драматичний гурток

Грушко С.П.

Четвер

П’ятниця

16.00-18.00

16.00-17.00

Каб.209

2

Вокальний гурток

Туржанська Н.Г.

Середа

П’ятниця

16.00-17.00

16.00-17.15

Каб.207

 

3

Військово-патріотичний гурток «Хортинг»

 

Усіченко В.Г.

Середа

Четвер

П’ятниця

15.15-17.30

15.15-17.30

15.15-17.30

Каб.107

тир

4

Гурток загальної фізичної підготовки

 

Козак З.В.

Вівторок

Четвер

16.00-16.45

16.00-17.30

Спортивний зал

5

Хореографічний гурток

 

Кучер Н.В..

Понеділок

Вівторок

15.00-16.30

16.00-17.30

Каб.207

6

Екологічний гурток

 

Рязанцева О.Ф.

Четвер

15.15-16.00

Каб.108

7

Гурток «Психологія спілкування»

 

Лук’янова М.А.

Середа

 

16.00-16.45

Каб.211

8

Гурток «Правовий меридіан»

 

Петрова Т.М.

Вівторок

Середа

16.00-16.45

16.00-16.45

Каб.210

9

Гурток бісероплетіння

Мазніченко В.В

Понеділок

середа

16.30-17.15

16.30-17.15

Каб.111

10

Гурток англійської мови

 

Шалгороцька О.Ю.

п’ятниця

І тиждень: вівторок

ІІ тиждень понеділок

12.25-13.00

 

14.00-14.45

 

14.00-14.45

Каб.224
ГРАФІК РОБОТИ 

практичного психолога НВК "Оболонь"

Лук`янової Марини Анатоліївни (каб. 210-А) 

 

Дні тижня

Інтервали робочого часу

Види роботи

Понеділок

9.00-17.00

Консультації вчителів

Робота з учнями

Аналітична робота

Вівторок

9.00-17.00

Консультації вчителів

Робота з учнями

Аналітична робота

Середа

9.00-17.00

Консультування батьків

 Консультації вчителів

Робота з учнями

Четвер

9.00-17.00

Методичний день

 (наради, семінари)

П’ятниця

9.00-17.00

Консультації вчителів

Робота з учнями

 Аналітична робота
СТРУКТУРА 2017-2018 навчального року

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

Перший семестр  з 01 вересня по 22 грудня 2017 року

Другий семестр   з 10 січня по 31 травня 2018 року 

К А Н І К У Л И 

Осінні канікули

з 30 жовтня 2017 року по 05 листопада 2017 року 

Зимові канікули

з 25 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року 

Весняні канікули

з 26 березня 2018 року по 01 квітня 2018 року

Літні канікули 

з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2018 року

 
 

Психологічні рекомендації батькам майбутніх першокласників

 

      Щоб Ваш малюк з радістю поспішав до школи, з задоволенням навчався і мав гарних друзів, пропонуємо Вам, шановні батьки, кілька практичних рекомендацій.  

1. Поясність дитині, що дорослі ходять на роботу; для діток робота - дитсадочок, а для старших - школа. Розкажіть, що всі колись ходили до школи: і бабуся, і дідусь, і мама, і тато.

2. Дуже часто причина негативного ставлення дитини до школи криється у відношенні батьків. Батьки «заражують» дітей своїми хвилюваннями, побоюваннями і малюк починає сприймати школу як невідому загрозу. Налаштуйте дитину позитивно, розкажіть, що у неї з'явиться багато нових друзів, що кожен день вона буде дізнаватися багато цікавого. Згадайте веселі історії зі свого шкільного життя. Можна погратися у «Школу». Нехай учителем у цій грі буде мама чи бабуся, а дитина - учнем, а потім поміняйтесь ролями.

3. Разом з дитиною виберіть найкраще шкільне приладдя: ручки, пенали, зошити, олівці, рюкзак, пластилін, альбоми. Нехай дитина поміряє новеньку форму, відчує себе дорослим, склавши все у рюкзак.

4. Якщо дитина захоче помалювати в новому альбомі чи зошиті, або зліпити зі «шкільного» пластиліну динозаврика - не забороняйте їй.

5. Не акцентуйте увагу тільки на навчанні. Дитинство у шість років не закінчується.

Якщо ж ваша дитина:

 • кожен ранок чистить зуби, завжди миє руки перед тим, як сісти до столу;
 • допомагає вдома по господарству (миє посуд, прибирає ліжко, накриває на стіл);
 • може сам собі приготувати бутерброд, вдягнутися по погоді, зав’язати шнурки і шарф;
 • вміє самостійно утримувати увагу досить тривалий час (15-20 хвилин) під час читання вголос, малювання, гри;
 • здатний управляти своїми бажаннями (не їсть перед їжею цукерки, хоча вони і лежать на видному місці; не вередує, коли дорослі щось заборонили);
 • вміє поводитися за столом (правильно сидить, акуратно їсть);
 • має більш-менш стійкі інтереси (прослухування музики, малювання, заняття мовами, конструювання, ліплення з пластиліну);
 • вміє поводитися в суспільстві (не перебиває старших, без нагадування проявляє ввічливість, використовуючи «будь ласка», «дякую», «до побачення» та ін.);
 • дотримується певного режиму дня;
 • ставить питання і завжди вислуховує відповіді;
 • прибирає за собою іграшки після гри, альбом після малювання, книжки після читання,

тоді вітаємо! Ваше дитя має високий рівень розвитку вольових навичок. А вони, у свою чергу, є основою довільного запам’ятовування, уваги, розумових навичок. І, відповідно, у вас і у вашої дитини буде значно менше проблем в школі.

 Дитині необхідно також:

 • володіти і комунікативними та соціальними навичками – тобто вміти спілкуватися, розуміти і головне застосовувати в повсякденному житті морально-етичні норми, прийняті в суспільстві;
 • не боятися вступати в контакт з дорослими і однолітками;
 • вміти відстоювати свою позицію цивілізованими методами і не проявляти недоречною агресією — або, навпаки, зайвою боязкістю;
 • усвідомлювати зміст процесу навчання в школі, розуміти, що дає отримання знань, який порядок навчання в школі;
 • вміти підкорятися встановленим правилам, знати, що таке дисципліна ;
 • мати позитивну мотивацію, бажання вчитися;
 • вміти цілеспрямовано і за своєю ініціативою працювати над завданням, організовувати, планувати свої дії і відповідати за їх наслідки(наприклад, самостійно збирати свій портфель і стежити за виконанням домашніх завдань: якщо Ви з першого класу візьмете це на свої батьківські плечі, то з імовірністю 70% цей обов’язок залишиться на них до випускного балу);

Щоб допомогти налаштуватися на новий ритм життя, краще говорити дитині:

 • У тебе все вийде, якщо ти трохи попрацюєш(постараєшся).
 • В школі можна багато чого нового дізнатись і багато чому навчитися, варто лише захотіти.
 • У класі можна знайти нових хороших друзів, хоча цілком ймовірно, що не всі діти в класі тобі одразу сподобаються. Доречно буде розповісти про свої шкільні враження, своїх шкільних друзів, можливо, у вас є хороші знайомі зі шкільних часів, з якими ви до цих пір підтримуєте стосунки. Дитині буде цікаво дізнатися, що дружні стосунки можуть тривати такий довгий час.
 • мати позитивне ставлення до самого себе.

Найголовніше для першокласника – не вміння і
навички, а впевненість у своїх силах і в батьківській
підтримці, що б не відбувалося в школі.


Увага! Інтернет-ризики!

Інтернет-ризики для дітей

– ”Дорослий” контент: еротика, азартні ігри, реклама тютюну та алкоголю.
– Незаконний контент: порнографія.
– Он-лайн насильство: заклики до асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, суїцидальної поведінки, сексуальної експлуатації тощо.
– Розголошення приватної інформації, яка може бути використана проти дітей та їхніх родин.
– Контент, що може задати фінансових збитків – короткі номери й платні сервіси, що тарифікуються окремо, різного роду лотереї, тощо.
– Інтернет-залежність.

Виконання наступних пунктів допоможе захистити вашу дитину під час перебування її в мережі:

1. Виконання трьох основних правил:
a) Приділяйте увагу захисту устаткування та інформації:
• Регулярно обновляйте операційну систему.

• Використовуйте антивірусну програму.
• Застосовуйте брандмауер.
• Створюйте резервні копії важливих файлів.
• Будьте обережні при завантаженні нових файлів.
b) Захистіть себе в он-лайні
• З обережністю розголошуйте особисту інформацію.
• Думайте про те, з ким про що розмовляєте.
• Пам’ятайте, що в Інтернеті не вся інформація надійна та не всі користувачі відверті.
c) Дотримуйтеся правового поля
• Законів потрібно дотримуватися навіть в Інтернеті.
• Дотримуйтеся загальноприйнятих норм спілкування
• При роботі в Інтернеті не забувайте піклуватися про інших так само, як про себе

2. Створіть безпечну зону та контролюйте дотримання дитиною меж цієї зони
Постарайтеся разом з дитиною, знайти корисні, цікаві й безпечні сайти, які вона переважно буде відвідувати надалі. Періодично відвідуйте їх разом. З таких сайтів сформуйте список дозволених сайтів в програмному забезпеченні системи мережної безпеки вашої системи, наприклад – для цього можна застосувати налаштування параметрів оглядача (не забудьте при цьому програмно заборонити доступ до налаштувань з сторони інших користувачів Крім того корисно встановити програму – фільтр. За допомогою програм фільтрації можна встановити обмеження веб-сайтів на основі змісту. Це означає, що встановивши й настроївши таку програму, Ви можете заблокувати для дитини доступ до сайтів, які містять матеріали, визначені як небезпечні (порнографія,насильство).

 Профілактика кібербулінгу

Кібербулінг- це поняття означає залякування, фізичний або психологічний терор стосовно особистості з боку групи дітей, молоді, спрямований на те, щоб викликати в неї страх і тим самим підкорити її собі. Використання мобільних телефонів, чатів, Інтернет сайтів як інструментів буллінгу отримало назву «кібербулінг».

Пам’ятка для батьків

1. Не розміщуйте комп`ютер в ізольованій кімнаті. Якщо Ви розташуєте його в загальній кімнаті, легше буде контролювати поведінку дитини за комп`ютером.

2. Створіть для дитини обліковий запис з обмеженими користувальними правами.

3. Навчіть дитину правилам конфідеційності та поведінки в мережі.

4. Створіть сімейні правила безпеки і розкажіть, чому їх слід дотримуватися.

5. Поясніть дитині, що її нік не має містити про неї особистої інформації.

6. Навчіть дитину вигадувати безпечні паролі та поясніть, що це дозволить їй захистити власну інформацію й підвищить безпеку.

        З метою надання батькам і педагогам допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації розроблено ряд посібників і складено перелік рекомендованих для дітей онлайн-ресурсів. Зазначені матеріали допоможуть відкрити дітям цікавий, корисний і, головне, безпечний Інтернет.

 

Лист Міністерства №1/9-768 від 06.11.09 “Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів”

 

Посібники, які Міністерство пропонує використовувати
 батькам і педагогам для навчання дітей безпечному користуванню Інтернетом:

 

 1. Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі: посібник для батьків / І. Литовченко, С. Максименко, С Болтівець [та ін.]. – К.: ТОВ “Видавни-чий будинок «Аванпост-Прим»”, 2010. – 48 с. (http://online-bezpeka.kyivstar.ua).
 2. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі:  навчально-методичний посібник/А.Кочарян,Н.Гущина.–К.,2011.–100с. (http://old.mon.gov.ua/images/newstmp/2011/18_02/3/4press.pdf).
 3. Безпечне користування сучасними інформаційно-комунікативними технологіями / О. Удалова, О. Швед, О. Кузнєцова [та ін.]. – К.: Україна, 2010. – 72 с.
 4. Памятка для батьків “Діти. Інтернет. Мобільний звязок”, розроблена Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі  (http://www.moral.gov.ua/news/311/).
 5. Перелік рекомендованих для дітей онлайн-ресурсів, затверджений на засіданні Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (рішення N 2 від 20.04.2010).