Кафедра естетичних дисциплін

 


 


 Проектна діяльність учениць 8-А класу

 

03.12.2018 – 14.12.2018 р. Декада педагогічної майстерності творчої групи «Досвід» 

Гасло: Справжній педагог повинен працювати на майбутнє.               Сухомлинський  

 

05.12.2018 Відкритий урок із мистецтва у 7-А класі. Тема: «Зендудлінг – мистецтво поєднання» (вч. Михайлова О.О.)
          

 


27.11.2018  Відкритий урок з музичного мистецтва у 5-Б класі .Тема: "Народні інструменти" (вч. Туржанська Н.Г. )
            


З 12.11.2018 до 16.11.2018 р. Проведення першості НВК «Оболонь» з настільного тенісу

 

Мета: пропаганди здорового способу життя, залучення учнів до занять фізичною культурою і спортом та популяризації настільного тенісу.

Гасло: «О Спорт! Ти прогрес! Ти сприяєш вдосконаленню людини - найбільш прекрасного творіння природи» П’єр де Кубертен

 


16.11.18  Фінал з настільного тенісу (вч. Рябов Д.Д.)


15.11.18 Півфінал з настільного тенісу (вч. Рябов Д.Д.)
         

 

12.11.18 Чвертьфінал з настільного тенісу серед команд 6-А, 7-А класів (вч. Рябов Д.Д.)
         

 

12.11.18 Чвертьфінал з настільного тенісу серед команд 8-А, 9-А класів (вч. Рябов Д.Д.)
      

 

12.11.18 Чвертьфінал з настільного тенісу серед команд 10-А, 11 -А класів (вч. Рябов Д.Д.)
      

 


24 жовтня 2018 року  Проведення районного майстер-класу з теми:

«Проектування та виготовлення виробів, оздоблених об’ємною вишивкою» (вч. Михайлова О.О.)
            

 


З 01.10.18 р. до 31.10.18 місячник бібліотеки   присвячений 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського

 

Мета: підвищення інтересу учнів до книги як джерела знань, виховання бережливого і відповідального ставлення до навчальних підручників, художньої, науково-популярної літератури, відповідальності за правильне та раціональне використання підручників,  поповнення фонду бібліотеки НВК

Гасло: Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини.

25.10.18 Сухомлинський про виховання книгою учні 7-А класу (Черевко Л.П., Давиденко Л.М.)
          


23.10.2018 Диспут  з учнями 8-А, 9-А класів  «Школа, загублена у завтрашньому дні» (Черевко Л.П., Гордієнко Г.Ю., Чубенко Т.П.)

       

22.10.18 Бібліотечний урок у 7-А класі  «Творець власної духовної краси» (Черевко Л.П., Іванова Д.В.)
         


19.10.2018  Інтегрований урок у 5-А класі  «Казки Школи під Голубим Небом» (Черевко Л.П., Михайлова О.О.)
      


12.10.2018 Вікторина з учнями  3-А класу за творами В.О. Сухомлинського (Черевко Л.П., Бачинська І.М.)
        


10.10.2018 Бібліотечний урок  у 4-А класі  «Учитель добра і краси» (Черевко Л.П., Царюк К.П.)
             


09 жовтня 2018 року Година спілкування з учнями 5-Б класу «Криниця людської мудрості В. О. Сухомлинського» (кл. кер Лук'янова М.А.)

      09.10.2018  Бібліотечний урок  у 2-А класі  «В.О. Сухомлинський  - всі добрі люди – одна сім’я» (Черевко Л.П.,Зязя Ж.М.)

        

03.10.2018 Свято книги «Храм мудрості й добра – шкільна бібліотека"

          

          


З 06.09.18 до 12.09.18 р. проведення Олімпійського тижня та Олімпійського уроку

 

Мета: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Гасло: «Ми-майбутні олімпійці» 

11.09.18 Олімпійський урок у 5-А, 5-Б кл  (вч. Козак З.В.)

            

08.09.18 День фізкультури і спорту Учні 9-А класу НСК «Олімпійський»
         01.09.18 Участь у Олімпійському уроці учнів 7-А на Оболонській набережній
            


 Проектна діяльність учениць 6-А класу


    

 


Зміст і напрямки роботи кафедри вчителів

1. Основні види діяльності кафедри:

1.1.   Організаційна робота:

 • організація засідань кафедри;
 • розгляд індивідуальних навчально-методичних планів роботи, матеріалів державної підсумкової атестації, графіків, завдань тощо;
 • добір, оформлення та збереження різноманітної документації;
 • складання звітності.

1.2.   Навчальна робота:

 • планування, організація, проведення й контроль усіх видів на­вчальних занять;
 • поточний, проміжний та підсумковий контроль засвоєння на­вчального матеріалу учнями;
 • аналіз причин низької успішності й відвідування учнів, якості підготовки й захисту творчих робіт;
 • аналіз ефективності проведення заходів;
 • розробка й корекція навчальних програм, календарно-тематич­них планів;
 • індивідуальна робота та консультації з учнями;
 • організація й контроль позакласної роботи учнів.

1.3.   Методична робота:

 • робота відповідно до науково-методичнї проблеми кафедри;
 • робота вчителів за індивідуальними методичними темами;
 • удосконалення методики та технологій навчання з метою підви­щення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних за­нять;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів;
 • проведення навчально-методичних та науково-практичних кон­ференцій, семінарів;
 • проведення засідань кафедри з методичною тематикою;
 • робота з удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: навчальних програм, навчаль­но-методичних посібників, рекомендацій, дидактичного роздаткового матеріалу тощо;
 • проведення педагогічних експериментів з освітніх (педагогіч­них) технологій та їх упровадження в навчальний процес, створення методичних розробок.

1.4. Підвищення кваліфікації:

 • самостійна індивідуальна робота з вивчення сучасних досягнень у галузі загальної та професійної психології і педагогіки, питань удо­сконалення методики викладання конкретних дисциплін;
 • атестація педагогічних працівників кафедри;
 • підвищення кваліфікації з відривом від роботи: курси;
 • підвищення кваліфікації без відриву від роботи: виступу на засіданнях кафедри, друкування методичної розробки, проведення семінарів різних рівнів тощо;
 • вивчення нормативно-інструктивних документів;

2. Наприкінці навчального року кафедра готує звіт про результа­ти своєї діяльності з усіх напрямів.

 

 Завдання складені відповідно до ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ НВК «ОБОЛОНЬ», затверджено на засіданні творчої групи «Досвід»(протокол  2   від 18вересня 2018р.)

 

Основні завдання роботи  предметної кафедри:

 • Шляхом опрацювання нормативних документів підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;
 • Ознайомлення вчителів із перспективним педагогічним досвідом, найперспективнішими освітніми  технологіями;
 • Вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів за результатами діагностичних контрольних робіт, закінчення семестрів, року;
 • Методичний супровід молодих вчителів щодо організації навчально-виховного процесу;
 • Організація роботу зі здібними та обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в олімпіадах та конкурсах різних рівнів;
 • Залучення вчителів до дослідно-експериментальної роботи.