Кафедра початкових класів15 травня 2019 р. Державна підсумкова атестація з української мови у 4-А класі

      20 березня 2019 р. Моніторингове дослідження «Відображення моделі випускника початкової школи досягнень із ключових компетенцій

(математика, природознавство, читання)»  (учні 4-А класу)

            


6 лютого 2019 року  Інформаційно-методичний семінар з теми: «Освітній проект

«На крилах успіху» в дії: результат та перспективи  його впровадження в освітній процес»

     


24 січня 2019 року  Відкритий урок з математики в 1-Б класі  (вч.Мельніченко Р.А.)
          

 
24 січня 2019 року  Відкритий урок з математики в 1-А класі (вч. Якименко А.Р.)

         


23 січня 2019 року  Відкритий урок з української мови в 1-А класі (вч. Якименко А.Р.)

             

             


22 січня 2019 року Відкритий урок з української мови в 1-Б класі (вч.Мельніченко Р.А.) 
              

              


10.12.2018р. Відкритий урок  з української мови у 2-А кл. «Іменник. Слова назви істот та неістот» (вч. Зязя Ж.М.)
            

26.11.2018р. Відкритий урок  у  2-А кл. із предмету «Всесвіт» «Погодні і сезонні явища. Календар погоди»  (вч. Зязя Ж.М.)

         


21/11/2018   Відкритий урок у 1-А класі з теми : «Сонце-джерело тепла» з предмету «Я досліджую світ» (вч. Якименко А.Р.)
          
З 08 по 19 жовтня 2018 року декада початкової школи «Учитель і учень ростуть разом»

 

Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу Софія Русова

 

17.10.2018 Відкритий урок із  математики у 1-А класі  

Тема: «Число і цифра 6. Поняття 6. Сусіди числа. Склад числа. Написання цифри 6» (вч. Якименко А.Р.)

                


17.10.2018 Відкритий урок з  української мови у 4-А класі

Тема: «Іменник як частина мови. Повторення вивченого. Лексичне значення (абстрактне і загальне)» (вч. Царюк К.П.)
          


12.10.2018 Інтегрований урок з української мови та образотворчого мистецтва у 3-А класі

Тема: «У.р.м. «Руденька пустушка» (вч. Бачинська І.М.)

            


11.10.2018 Відкрита година спілкування у 1-А класі Тема: «Ростемо здоровими і красивими» (вч. Якименко А.Р.)

          

11.10.2018 Відкритий урок із  математики у 1-Б класі  
Тема: «Розрізнення геометричних фігур. Зображення кривої. Побудова прямої, променя, відрізка» (вч. Мельніченко Р.А.)

           

09.10.2018 Відкритий урок із літературного читання у 4-А класі. Тема: «Микола Вороний. «Краса! На світі цім Краса» (вч. Царюк К.П.)

      

08.10.2018 Відкритий урок з  української мови у 2-А класі Тема: «Текст. Типи текстів» (вч. Зязя Ж.М.)
            

 


 

В НВК «Оболонь» розпочато роботу над  експериментом  Всеукраїнського рівня

20 вересня 2018 року в НВК «Оболонь» відбулася зустріч адміністрації, вчителів початкової школи з Митником Олександром Яковичем, доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова в рамках роботи над  експериментом  Всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня початкової школи ”.

Присутні були ознайомлені з метою та основними завданнями та провідними ідеями дослідження.  Розпочато роботу над першим етапом експерименту  Всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості учня початкової школи”


      


 20 вересня 2018 року      Бесіди з ПДР з офіцером поліції

           


Зміст і напрямки роботи кафедри вчителів

1. Основні види діяльності кафедри:

1.1.   Організаційна робота:

 • організація засідань кафедри;
 • розгляд індивідуальних навчально-методичних планів роботи, матеріалів державної підсумкової атестації, графіків, завдань тощо;
 • добір, оформлення та збереження різноманітної документації;
 • складання звітності.

1.2.   Навчальна робота:

 • планування, організація, проведення й контроль усіх видів на­вчальних занять;
 • поточний, проміжний та підсумковий контроль засвоєння на­вчального матеріалу учнями;
 • аналіз причин низької успішності й відвідування учнів, якості підготовки й захисту творчих робіт;
 • аналіз ефективності проведення заходів;
 • розробка й корекція навчальних програм, календарно-тематич­них планів;
 • індивідуальна робота та консультації з учнями;
 • організація й контроль позакласної роботи учнів.

1.3.   Методична робота:

 • робота відповідно до науково-методичнї проблеми кафедри;
 • робота вчителів за індивідуальними методичними темами;
 • удосконалення методики та технологій навчання з метою підви­щення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних за­нять;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів;
 • проведення навчально-методичних та науково-практичних кон­ференцій, семінарів;
 • проведення засідань кафедри з методичною тематикою;
 • робота з удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: навчальних програм, навчаль­но-методичних посібників, рекомендацій, дидактичного роздаткового матеріалу тощо;
 • проведення педагогічних експериментів з освітніх (педагогіч­них) технологій та їх упровадження в навчальний процес, створення методичних розробок.

1.4. Підвищення кваліфікації:

 • самостійна індивідуальна робота з вивчення сучасних досягнень у галузі загальної та професійної психології і педагогіки, питань удо­сконалення методики викладання конкретних дисциплін;
 • атестація педагогічних працівників кафедри;
 • підвищення кваліфікації з відривом від роботи: курси;
 • підвищення кваліфікації без відриву від роботи: виступу на засіданнях кафедри, друкування методичної розробки, проведення семінарів різних рівнів тощо;
 • вивчення нормативно-інструктивних документів;

2. Наприкінці навчального року кафедра готує звіт про результа­ти своєї діяльності з усіх напрямів.

 

 Завдання складені відповідно до ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПРЕДМЕТНІ КАФЕДРИ ВЧИТЕЛІВ НВК «ОБОЛОНЬ», затверджено на засіданні творчої групи «Досвід»(протокол  2   від 18вересня 2018р.)

 

Основні завдання роботи  предметної кафедри:

 • Шляхом опрацювання нормативних документів підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;
 • Ознайомлення вчителів із перспективним педагогічним досвідом, найперспективнішими освітніми  технологіями;
 • Вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів за результатами діагностичних контрольних робіт, закінчення семестрів, року;
 • Методичний супровід молодих вчителів щодо організації навчально-виховного процесу;
 • Організація роботу зі здібними та обдарованими учнями шляхом залучення їх до участі в олімпіадах та конкурсах різних рівнів;
 • Залучення вчителів до дослідно-експериментальної роботи.