НОС «Ерудит»


 Дата народження                                                       10 вересня 2001 p.

 

Мета створення: Забезпечити умови для всебічного розкриття творчого потенціалу учнів, створити можливості для прояву їх власної aльтернaтивнoї самоорганізації. Сприяти організації індивідуальної науково-дослідницької робота з учнями, підвищенню розумового розвитку та розкриттю природних здібностей, високого інтелекту особистості. Формувати якості творчої особистості: працелюбність, незалежне мислення, цілеспрямований потяг до вирішення складних завдань, кмітливість, уяву, фантазію.

 

Статут

Наукового товариства «Ерудит»

гімназії «Оболонь»

1. Наукове товариство "Ерудит» - це організація, яка об'єднує найбільш творчих, активних, ініціативних гімназистів. Товариство створене для розвитку творчих здібностей учнів. Непорушний закон діяльності товариства - висока свідомість, дисципліна, творчий порив, взаємодопомога.

2. Права та обов'язки членів товариства:

2.1. Членами товариства можуть бути гімназисти 8-11 класів, які визнають Статут товариства, проявляють творчу ініціативу, мають бажання займатися науково-пошуковою роботою.

2.2. Члени товариства зобов'язані:

  • бути прикладом у навчанні;
  • брати активну участь у науково-пошуковій роботі, конференціях;
  • виступати ініціаторами всього нового, пропагувати досягнення науки, техніки серед учнів;
  • брати участь в організації і проведенні фестивалів знань, предметних декад;
  • звітувати про свою роботу на засіданні товариства.

2.3. Члени товариства мають право:

  • обирати та бути обраними до ради товариства;
  • консультуватись з питань науково-пошукової роботи у вчителів кафедр гімназії, вчителів вузів.

3. Структура товариства:

3.1. Товариством керує рада, яка обирається на зборах відкритим голосуванням. До товариства входять вчителі (куратори), гімназисти від кожного класу.

3.2. Засідання ради товариства проводяться раз на місяць.

3.3. Рада товариства звітує про роботу на підсумковому засіданні в кінці навчального poку.

3.4. Рада має право порушувати клопотання перед адміністрацією гімназії про моральне та матеріальне заохочення членів товариства за активну участь у pоботі.

3.5. Кращі досягнення членів товариства презентуються на гімназійних, районних, міських виставках.

3.6. Роботу товариства висвітлює прес-центр.

Затверджено на загальних зборах членів товариства.