Закон про освіту. Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 


Закон про освіту. Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти  НВК "Оболонь"

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушеннями зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм,сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • Структура та органи управління НВК "Оболонь"
 • Кадровий склад НВК "Оболонь"згідно з ліцензійними умовами;
 • Освітні програми, що реалізуються в НВК "Оболонь", та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • Територія обслуговування, закріплена за НВК "Оболонь"
 • Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у НВК "Оболонь"
 • Мова освітнього процесу НВК "Оболонь"-українська;
 • Наявність вакантних посад НВК "Оболонь", порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • Матеріально-технічне забезпечення НВК "Оболонь" (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти НВК "Оболонь";
 • річний звіт про діяльність НВК "Оболонь";
 • правила прийому до НВК "Оболонь";
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок надання та оплати;
 • іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.