Освітні програми, що реалізуються в НВК "Оболонь"


                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                               Директор НВК «Оболонь»

                                                                                                                                                ___________ Т. Зубченко

                                                                                                                                               «___»___________ 2018 р.

                           

Освітня програма закладу середньої освіти

Навчально-виховний комплекс

«Школа І ступеня – гімназія «Оболонь»

Оболонського району м. Києва

на 2018-2019 навчальний рік 

 

 

                                                                                     Погоджено на засіданні

                                                                                     педагогічної ради

                                                                                     25 червня 2018 року

                                                                                     (протокол № 10)

  

Пояснювальна записка

І. Загальні положення освітньої програми закладу середньої освіти Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва на 2018/2019 навчальний рік

Освітня програма для закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів передбачає:

-         формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-         виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-         утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Освітня програма враховує основні вимоги  Законів України:

-         Про освіту»

-         «Про загальну середню освіту» (зі змінами),

-         «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

-         постанови Кабінету Міністрів України  від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

-         постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

-         Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01);

-         наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517;

-         наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за № 1482/21794;

-         наказу МОН України від 08.05.2015 р. № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»;

-         наказу МОН України від 11.07.2017 № 1015 р. «Про внесення змін до деяких наказів МОН»;

-         наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 « Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

-         наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;

-      наказу МОН України від 07.02.2017 № 189 «Про затвердження Типового навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти»;

-         наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

-         наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

-         наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва - загальноосвітній навчальний заклад, який має 13 класів, 330 учнів. До складу НВК «Оболонь» входить початкова школа, яка на теперішній час налічую 5 класів (1-А,1-Б,2-А,3-А,4-А,) та 8 гімназійних класів (5-11-класи) і забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити та сприяє реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань. Учні НВК вивчають англійську мову (1-11 класи), німецьку мову (5-11 класи).

Освітню програму НВК «Оболонь» на 2018/2019 навчальний рік розроблено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, листа Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2018 р. № 063-7622 «Про структуру 2018-2019 навчального року». НВК працює за 5-денним робочим тижнем.

Таблиця 1

№ додатку робочого

навчального плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених МОН України

 

1-Б клас

З українською мовою навчання (за проектом «На крилах успіху»)

Наказ МОН України від 07.02.2017 № 189

№ 1

1-А клас

З навчанням українською мовою

за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018;

 

 

2-А  клас

З українською мовою навчання (за проектом «На крилах успіху»)

Наказ МОН України від 07.02.2017 № 189

№ 1

3-4 класи

З українською мовою навчання

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407, додаток 1

№ 10

5-9 класи

З навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток 10

№ 2

10-А клас

Закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408, додаток 2

№ 2

11-А клас

З українською мовою навчання

Наказ МОН України від 29.05.2014 № 657, наказом МОН України від 07.08.2015 № 855, додаток 2

ІІ. Особливості організації освітнього процесу

Початкова освіта:

 Загальний обсяг навчального навантаження

У 2018/2019 навчальному році для учнів 1-А класу на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018 розроблений навчальний план, в якому передбачено реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети, конкретизована інваріантна складова. Розподілені години між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ» (7год.). За рахунок варіативної складової у 1-А класі вводиться 1 додаткова година на вивчення української мови (5год.+1год.)

З 2017/2018 навчального року учні 1-А класу беруть участь у дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Дидактико – методичне та навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти» («На крилах успіху»), яка розрахована до 2020 року. В навчальному плані 2-А класу, який продовжує участь в експериментальній діяльності, в інваріантному складнику конкретизовані інтегровані предмети: всесвіт, арттехнології та ІКТ. Одна година варіативного складника буде використана на вивчення англійської мови (2 год.+1 год.).

З 2018/2019 навчального року до експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Дидактико – методичне та навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти» («На крилах успіху») долучається 1-Б клас. В робочому навчальному плані 1-Б класу в інваріантному складнику конкретизовані інтегровані предмети: всесвіт, арттехнології.

На підставі Навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (таблиця 1 до Типової освітньої програми), розроблений навчальний план для 3-4-х класів. У 3-А, 4-А класах освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». За рахунок годин варіативної складової  вводиться 1 додаткова година на вивчення української мови (7 год.+1 год.), а також 1 година на вивчення англійської мови (2 год.+1 год.). На основі побажань учнів та батьків, враховуючи кадрове забезпечення, учням 2-4-х класів на предмет фізична культура відводиться 2 години з 3-х, 1 година відводиться на варіативний модуль хореографія. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів: 1 кл.- 805 год/н.р.; 2 кл.- 875 год /н. р.; 3 кл.- 910 год /н. р.; 4 кл.- 910 год/н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517

Тривалість уроків 1-х класах – 35 хвилин,  2-4-х класах – 40 хвилин.

 Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Для учнів 1-А класу робочий навчальний план складено відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів ключових компетентностей; спільним для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслено у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Ключові компетентності: уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності тощо спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. І ступінь (2-4 класи) – таблиця № 8 до Типової освітньої програми, пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено МОН України» розміщено на офіційному веб-сайті МОН. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Базова середня освіта:

 Загальний обсяг навчального навантаження:

На 2018/2019 навчальний рік відповідно до таблиці 10 Навчального плану закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою і вивчення двох іноземних мов Типової освітньої програми,  розроблений план базової середньої освіти (5-9 класи):

5-А,5-Б класи: за рахунок годин варіативної складової збільшено на 0,5 годин  вивчення математики (4год.+0,5год.). За рахунок годин варіативної складової вводяться предмети: етика - 0,5 год., Мій Київ -1 год., основи споживчих знань - 0,5 год.

У 6-А класі: за рахунок годин варіативної складової додатково введено 0,5 год. математики (4год.+0,5год.) та 1 додаткову годину на вивчення англійської мови (2год.+1год.). За рахунок годин варіативної складової продовжується вивчення предмету етика – 0,5 год., основи споживчих знань – 1 год.

У 7-А класі за рахунок годин варіативної  складової введено 1 додаткову годину на вивчення англійської мови (2год.+1год.), та алгебру (2год.+1год.). За рахунок годин варіативної складової учні продовжують вивчати основи споживчих знань – 1 годину.

У 8-А класі за рахунок годин варіативної складової навчального плану збільшено кількість годин на вивчення англійської мови на 1 годину (2год.+1год.), історії України на 0,5 год. (1,5год.+0.5год.), алгебри на 0,5 годин (2год.+05год.). Введений предмет основи економіки – 1 година (за рахунок варіативної складової).

На підставі участі НВК у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM – центру на 2017-2021 р.р.» (наказ МОН України від 17.05.2017 р.№ 708) за рахунок варіативної складової учні 8-А класу будуть вивчати 1 годину курс «Основи дослідницьких знань».

Для учнів 9-А класу за рахунок варіативної складової навчального плану збільшено на 0,5 годин вивчення англійської мови (2год.+0,5год.). З метою підготовки учнів до державної підсумкової атестації з математики збільшено на 0,5 год. вивчення алгебри (2год.+0,5год.). За рахунок варіативної складової навчального плану учні продовжують вивчати предмет основи економіки – 0,5 год., вводиться предмет «Пізнаємо Україну» 0,5 годин, який викладається англійською мовою.

На основі побажань учнів та батьків, враховуючи кадрове забезпечення, учням 5-9-х класів на предмет фізична культура відводиться 2 години з 3-х, 1 година відводиться на варіативний модуль хореографія.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів: 5 кл.- 1050 год /н. р.; 6 кл.- 1155 год /н. р.; 7 кл.- 1172,5 год/н.р.; 8 кл.- 1207,5 год/н.р.; 9 кл.- 1260 год/н.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслено у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Очікувані результати - ІІ ступінь (5-9 класи) таблиця №18 до Типової освітньої програми. Пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено МОН України» розміщено на офіційному веб-сайті МОН. Оцінювання здобувачів освіти відбувається за 12 – бальною системою.

Загальна середня освіта:

Загальний обсяг навчального навантаження:

На основі Робочої освітньої програми на 2018/2019 н. р. закладів загальної середньої освіти ІІІ ступінь (10 класи) Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 408 організація освітнього процесу в 10-А класі буде відбуватися за ІІ варіантом (таблиця 2).  Загальна кількість годин на базові предмети складає 33 години. За рахунок додаткових годин додано до базових предметів: 0,5 год. англійської мови (2год.+0,5год.), історії України – 0,5 год. (1,5 год.+0,5год.), алгебри – 2 год. (2год.+2год.), геометрії – 1 год. (1год.+1год.). З метою реалізації змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов'язковими предметами. Обрано два предмети «Інформатика»-1,5 години, «Мистецтво»-1,5 години, які будуть вивчатися на рівні стандарту. За рахунок додаткових годин виділено на факультативні заняття 1 годину на курс «Ділова англійська мова», який викладається англійською мовою та 1 годину на вивчення курсу «Фінансова грамотність».

11-А клас: Робочі освітні програми на 2018/2019 н. р. закладів загальної середньої освіти ІІІ ступінь (11 класи) викладені в наказі МОН України від 20.04.2018 року №406. Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв'язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, їх інтеграції та логічної послідовності вивчення буде відбуватися за таблицею 2 (універсальний профіль). Загальна кількість годин з базових предметів становить 31+2 годин. За рахунок додаткових годин проводиться вивчення німецької мови – 2 години. За рахунок додаткових годин учні продовжують вивчення ділової англійської мови (основи ділового спілкування англійською мовою)-1 година.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів: 10 кл.- 1330 год /н., учнів 11 кл.- 1330 год /н. р.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікувані результати 10 клас - таблиця № 4 до Типової освітньої програми. Очікувані результати 11 клас - таблиця № 26 до Типової освітньої програми. Пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено МОН України» розміщено на офіційному веб-сайті МОН. Оцінювання здобувачів освіти відбувається за 12 – бальною системою.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної та старшої школи. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602). Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма її проведення визначаються Міністерством освіти і науки України.

Керуючись ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» та листом Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2018 № 063-7622 «Про структуру 2018-2019 навчального року», навчальні заняття у 2018/2019 навчальному році починаються з 01 вересня свято - День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний процес організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 03 вересня по 21 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 08 січня по 31 травня 2019 року;

Канікули: осінні – з 29 жовтня по 04 листопада 2018 року;

            зимові – з 22 грудня 2018 року по 07 січня 2019 року;

            весняні – з 25 по 31 березня 2019 року 

Директор НВК «Оболонь»                                 Т.М. Зубченко

 Перелік навчальних програм

 

щодо вивчення предметів інваріантної складової у 2018-2019 навчальному році

 

відповідно до Листа МОН України №1/9-503 від 20.08.2018 р.

 

“Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України

 

 для використання у закладах загальної середньої освіти”

Назва предметів

1-А

1-Б, 2-А

3-4

5-9

10-А

11-А

Українська мова

Типова освітня програма розроблена під керівництвом

 Р. Б. Шияна. 1-2 класи

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Українська мова. 5 – 9 класи.»

 (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Навчальна програма

Українська мова

10-11 класи (рівень стандарту)

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Українська мова «Українська мова

10-11 Академічний рівень»

(наказ МОН України від 14.07.2016 №826)

Іноземна мова (англійська)

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. 1-2 класи

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Іноземна мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5—9 класи

(наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Іноземна мова

10-11 класи Рівень стандарту. Академічниий рівень. Профільний рівень

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Іноземна мова

10-11 класи Рівень стандарту. Академічниий рівень. Профільний рівень

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Математика

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. 1-2 класи

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Математика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

Я досліджую світ

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. 1-2 класи

-

 

 

 

 

Мистецтво.

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. 1-2 класи

-

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Мистецтво. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Навчальна програма для учнів 10-11-х класів закладів загальної середньої освіти «Мистецтво» (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

 

Фізична культура

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна. 1-2 класи

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Літературне читання

-

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.-

 

 

 

 

Всесвіт

 

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

 

 

 

 

Музичне мистецтво

 

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Мистецтво. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

Арттехнології

 

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

 

 

 

 

ІКТ (для 2-А класу)

 

"Освітня програма "На крилах успіху"для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти",

науковий керівник Цимбалару А. Д.

 

 

 

 

Природознавство

 

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство»

 (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

Я у світі

 

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Мистецтво. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

Трудове навчання

 

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Трудове навчання. 5-9 класи. Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

Інформатика

 

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5-9 класи»  для учнів, які  вивчали інформатику в 2-4-х класах) (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Навчальна програма Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407

Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів

для загальноосвітніх навчальних закладів

 (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення) (наказ МОН України від 14.07.2016 №826)

Основи здоров’я

 

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Основи здоров'я

5 -9  класи

(наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

Українська література

 

 

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Українська література

5–9 класи

(наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Навчальна програма

Українська література

10-11 класи (рівень стандарту)

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

 

Українська література

10-11 класи Рівень стандарту, академічний рівень

(наказ МОН України від 14.07.2016 № 826

Друга іноземна мова (нім.)

 

 

 

Іноземна мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5—9 класи (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Іноземна мова

10-11 класи Рівень стандарту. Академічниий рівень. Профільний рівень

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

 

Зарубіжна література

 

 

 

Навчальна програма для загальосвітніх навчальних закладів

«Зарубіжна література 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Зарубіжна література. Рівень стандарту (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

 

Навчальна програма «Зарубіжна література 10-11 класи. Академічний рівень» (наказ МОН України від 22.09.2016 №1136)

Історія України

 

 

 

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Історія  України. Всесвітня історія

5–9 класи

(наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Історія  України.

10-11 класи (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Історія  України.

10-11 класи (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Всесвітня історія

 

 

 

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Історія  України. Всесвітня історія

5–9 класи

(наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Всесвітня історія.

10-11 класи (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Всесвітня історія.

10-11 класи (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Основи правознавства

 

 

 

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор  Ремех Т.О.)

 

 

Алгебра

 

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Математика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Навчальна програма

Математика (профільний рівень) 10-11 класи

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407

Навчальні програми  з математики для учнів 10-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення) (наказ МОН України від 14.07.2016 №826)

Геометрія

 

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

«Математика. 5-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Навчальна програма

Математика (профільний рівень) 10-11 класи

(наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Навчальні програми  з математики для учнів 10-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення) (наказ МОН України від 14.07.2016 №826)

Біологія

 

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія  6-9 класи» (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Біологія і  екологія.10-11 класи  (рівень стандарту)   навчальна програма для  закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

 

 

Біологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний 
рівень). (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Географія

 

 

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Географія. 10-11 класи. Рівень стандарту (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

 

 

Фізика

 

 

 

Фізика. 7-9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

 

«Фізика. Астрономія. Навчальна програма для загальосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826).

Фізика і астрономія

 

 

 

 

«Фізика і астрономія 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії педагогічних наук під керівництвом Ляшенка О. І.

 

Хімія

 

 

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (наказ МОН України від 07.06.2017 №804)

Хімія. 10–11 класи (рівень стандарту) навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Громадянська освіта

 

 

 

 

Навчальна програма

інтегрованого курсу для 10 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Громадянська освіта

 

Захист Вітчизни

 

 

 

 

Навчальна програма  «Захист Вітчизни» для  навчальних закладів  системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 23.10.2017 №1407)

Навчальна програма   з предмета «Захист Вітчизни» (наказ МОН України від 30.07.2015 №826)

Економіка

 

 

 

 

 

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Економіка

11 класи (Рівень стандарту, академічний рівень) (наказ МОН України від 28.10.2010 № 1021)

Людина і світ

 

 

 

 

 

Програма курсу «Людина і світ. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 28.10.2010 № 1021)

Художня культура

 

 

 

 

 

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

Художня культура

10-11 класи

Астрономія

 

 

 

 

 

Фізика. Астрономія Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

наказ МОН України від 28.10.2010 № 1021)

Екологія

 

 

 

 

 

Екологія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний 
рівень). (наказ МОН України від 14.07.2016 № 826)

Технології

 

 

 

 

 

Технології.

10-11 класи.

 Навчальна програмаПерелік програм для  вивчення предметів курсів за вибором

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

8, 9

Основи економіки

 8 – 0,5 год.,

9 - 0,5 год.

Навчальна програма Основи економіки. 8-9 класи (автори Кириленко Л.М., Крупська Л.П.,  Пархоменко І.М.; Збірник програм  з економіки  для ЗНЗ, частина І).– Кам’янець-Подільськ, видавництво «Аксіома» 2008 р.

9

Пізнаємо Україну

0,5 год.

Програма курсу «Пізнаємо Україну» для учнів 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв (українознавчий компонент, до профільна  підготовка) 8-9 класи (авт.. Алла Несвіт, Галина Ворон, Олена Пучко). Генеза 2012. Лист ІІТЗО від 04.07.2011 № 1.4/18-Г-530

5, 6

Етика

0,5 год.

Програма з етики для загальноосвітніх навчальних закладів 5-6 класів, 2005 рік (автори В.В.Єфіменко, А.І.Мовчун, Л.Л.Хоружа)

5

Мій Київ

1 год.

Програма курсу «Мій Київ», затверджена науково-методичною радою Київського інституту удосконалення вчителів імені Бориса. Грінченка. Протокол №5, від 21.05.2001р.

5 - 7

Основи споживчих знань

6, 7-1 год

5,6-0,5 год

Навчальна програма Основи споживчих знань. 1-11 класи (автори Гільберг Т.Г., Капіруліна Ф. Л.,  Довгань А.І. ); видавництво ЄФіПРООН, 2008р.

8

Основи дослідницького пошуку

1 год.

Навчальна програма з курсу за вибором  «Основи дослідницького пошуку». Схвалено до виконання у загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 6 від 31.10.2016р., лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 2. 1/12-Г-857 від 06.12.2016р.

10

Ділова англійська мова (основи ділового спілкування англійською мовою)

1 год.

Програма курсу за вибором для 10-12 класів. Основи ділового  спілкування  іноземною мовою, 2010 р. (автор Павлюк А.) Рекомендовано МОНУ (лист від 28.04.2001 №1/11-2266). Іноземні мови в навчальних закладах: науково-методичний журнал. - 2010.-№1.-с.38-42

10

Фінансова грамотність

1 год.

«Фінансова грамотність» навчальна програма курсу за вибором для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори Смовженко Т. С. Кравченко І. С.) (наказ МОН від 18.09.2014 № 1054)

11

Німецька мова

2 год.

 

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

Іноземні мови (Рівень стандарту, академічний, пофільний   рівень) 10-11 класи». Сайт МОН. Наказ МОН від 14.07..2016 року № 826

            


Перелік програм для  вивчення факультативів

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

10

Ділова англійська мова (основи ділового спілкування англійською мовою)

1 год.

Програма курсу за вибором для 10-12 класів. Основи ділового  спілкування  іноземною мовою, 2010 р. (автор Павлюк А.) Рекомендовано МОНУ (лист від 28.04.2001 №1/11-2266). Іноземні мови в навчальних закладах: науково-методичний журнал. - 2010.-№1.-с.38-42

            Директор НВК «Оболонь»                                 Т.М.Зубченко 


ПЕРЕЛІК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 НВК «Оболонь» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ

Наказ МОН, ДОНМС

Назва наказу

Рівень (всеукраїнський або регіональний)

Назва експериментального педагогічного дослідження

Автор/науковий керівник

Заклад освіти

Відповідальний керівник у НЗ

Термін

1

Наказ МОН України  від 17.05.2017  року

№ 708

 

«Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки”

Всеукраїнський

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня  за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)»

 

Стрижак О.Є., доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук»

НВК

«Оболонь»

Науменко Ю.А., заступник директора з НВР

2016-2020

2. 

Наказ МОН України  №834 від 15.07.2016

«Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київської, Дніпропетровської та Чернігівської областей», експеримент «Дидактико - методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» триватиме з 2016-2020 роки.

 

Всеукраїнський

«Дидактико – методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти на 2016/2020 роки» «На крилах успіху»

Цимбалару А.Д., доктор педагогічних наук, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегічного розвитку освіти інституту педагогіки  АПН України

НВК

«Оболонь»

Зубченко Т.М., директор

2016-2020

3.

Наказ МОН України № 887 від 08.08.2018

Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою “Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра”

 

Всеукраїнський

“Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра”

 

Митник О.Я.,доктор педагогічних наук, професор.

Панок В.Г.,доктор психологічних наук, професор

 

НВК

«Оболонь»

Зубченко Т.М., директор

2018-2023   
         

 


Перелік навчальних програм на 2018/2019 навчальний рік   https://mon.gov.ua ,  https://imzo.gov.ua