Освітні програми, що реалізуються в НВК "Оболонь"

                                                       


                                            

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        наказом директора НВК «Оболонь»              наказ № 75  від  25 червня 2020

                                                        Директор              Тетяна ЗУБЧЕНКО

                            

Освітня програма закладу середньої освіти Навчально-виховний комплекс

«Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва

на 2020-2021 навчальний рік

 

                                                        Схвалено на засіданні педагогічної ради НВК «Оболонь» 17 червня 2020 року (протокол № 10)

  

І. Вступ

 1. 1.       Реалізація освітньої програми закладу загальної середньої освіти Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва у 2019/2020 навчальному році

У 2019/2020 навчальному році НВК працював за освітньою програмою, яка була схвалена педагогічною радою 25.06.2019 року (протокол № 25) та затверджена наказом НВК від 26.06.2019 № 138 «Про  схвалення освітньої програми закладу середньої освіти НВК «Школа І ступеня-гімназія «Оболонь» на 2019/2020 навчальний рік». Освітня  програма охоплювала освіту на І (початкова середня освіта), ІІ (базова середня освіта), ІІІ (профільна середня освіта) ступенях навчання і окреслювала підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової, середньої освіти.Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1- 4-х, 5-11-х класів виконаний. З метою забезпечення виконання Державного стандарту забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу у повному обсязі. Повноцінність  освіти забезпечувалась реалізацією як інваріантної так і варіативної частин навчального плану. Години варіативної складової були спрямовані на посилення предметів інваріантної складової. Розподіл годин фіксувався у календарному плані. Вчителі зазначали проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використані зазначені години. Крім того, години варіативної складової спрямовувались на курси за вибором для розширення світоглядного спрямування учнів. Навчальний рік був особливим для учнів, вчителів, батьків. Його можна поділити на два етапи: І етап з 1 вересня 2019 року до 11 березня 2020 року, коли колектив працював у звичайному режимі, відповідно до  планування діяльності НВК і ІІ етап з 12 березня до кінця навчального року, коли діяльність НВК проходила в умовах карантину, пов’язаного з епідемією в країні коронавірусу COVID-19 (накази НВК від 11.03.2020  № 46 «Про призупинення освітнього процесу у НВК», від 17.03.2020 № 47 «Про посилення обмежувальних заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19», 23.03.2020 № 49 «Про організації діяльності НВК в умовах карантину»). Відповідно до наказів вчителі були переведені на дистанційний режим  роботи, освітньо-виховний процес було організовано через проведення онлайн-уроків для учнів 1-11-х класів. Вчителі, відповідно до графіка проведення уроків та календарно-тематичного планування щодня проводили уроки з предметів, виставляли учням поточні, тематичні оцінки, які заносили до електронного журналу «Класна оцінка», надсилали коментарі до виконаних робіт через електронну пошту, Viber, платформу Google. Класні керівники 1-11‑х класів забезпечували співпрацю з батьками з метою координації дистанційного навчання учнів.

Основними формами організації освітнього процесу у 1-4-х класах були різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, флешмоби, квести, онлайн-уроки, які організовували вчителі у межах уроку або у позаурочний час. Основними формами навчання були індивідуальна, групова, парна, фронтальна, колективна.

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-А,1-Б,2-А,2-Б класах підлягали вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-А,4-А класах формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. Формувальне оцінювання учнів 1-2-х класі проводилось відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу (наказ МОН  України № 924 від 20.08.2018) та Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу (наказ МОН України № 1154 від 27.08.2019). Навчальні досягнення учнів 3-11 класів оцінювались відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 р. №323 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.Видами оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

За державні кошти учні 1-11-х класів у повному обсязі забезпечені необхідними підручниками, учні 1-А,1-Б класів забезпечені роздатковим, дидактичним матеріалом для проведення уроків з предметів.

 Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до наказу МОН України від 30.03.2020 № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», рішення педагогічної ради від 08.04.2020 (протокол № 7), учні 4-А,9-А, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.06.2020 № 102 «Про звільнення у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації», рішення педагогічної ради від 11.06.2020 (протокол № 9) випускники 11-А класу були звільнені від проходження державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти.

Значна увага приділялась підвищенню освітнього рівня вчителів. У 2019/2020 навчальному році  відповідно до наказу НВК від 16 вересня 2019 № 108-к «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників НВК у 2019-2020 навчальному році у Київському університеті  імені Бориса Грінченка» пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському міському університеті ім. Б.Д.Грінченка 2 вчителів (таблиця 1).

Список вчителів,

які були направлені на курси підвищення кваліфікації до Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка (таблиця 1)

№ з/п

ПІБ вчителя

Посада

1.

 Ярова Тетяна Вікторівна

 вчитель англійської мови

2.

Мельніченко Руслана Андріївна

вчитель початкових класів

Більшість вчителів НВК підвищували свою кваліфікацію через відвідування конференцій, семінарів, прослуховування вебінарів. Усі вчителі отримали сертифікати учасників. Відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 року № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» директор НВК Зубченко Т.М., заступник директора з НВР Науменко Ю.А. відвідали очну сесію навчання, отримали сертифікат. Було проатестовано 3 вчителів, бібліотекаря та практичного психолога (таблиця 2).

Результати атестації вчителів у 2019-2020 навчальному році (таблиця 2)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

(повністю)

Посада

Чергова чи

позачергова

Результати атестації

 1.  

Кожевнікова Неллі Володимирівна

Вчитель англійської мови

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

 1.  

Лук’янова Марина Анатоліївна

Практичний психолог

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність раніше присвоєного  педагогічного звання «психолог -методист»

 1.  

Казімко Ольга Сергіївна

Вчитель хімії

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

 1.  

Ярова Тетяна Вікторівна

Вчитель англійської мови

Чергова

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 1.  

Черевко Людмила Павлівна

бібліотекар

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

 

Основну увагу психологічна служба навчального закладу приділяла роботі із здобувачами освіти 1-А,1-Б,5-А класів, в тому числі адаптації учнів 1-А,1-Б класів до умов навчання в початковій школі, учнів 5-А класу – до умов навчання в гімназії. Психологічною службою на початку навчального року, в кінці першого семестру була проведена діагностика перебігу адаптації здобувачів освіти 1-А,1-Б,5-А класів. Протягом навчального року проводилася корекційно-розвивальна робота із здобувачами освіти 1‑А,1‑Б,5‑А класів щодо підвищення їх адаптаційного потенціалу та згуртованості. Результати діагностик доводилися до відома вчителів, батьків. Підсумкова діагностика ступеня  адаптації учнів 1-А,1-Б,5-А класів щодо навчання у школі та гімназії за підсумками 2019/2020 навчального року не була зроблена.

Протягом навчального року вчителі  та учні були  задіяні у  дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня  за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)». Метою цього проекту є: взяти участь у розробці Всеукраїнського науково- методичного віртуального STEM-центру, що забезпечує інтегроване використання науково-освітніх ресурсів на засадах єдиного інформаційного простору системи освіти України для забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

З 1 вересня 2019/2020 навчального року  продовжувалась  дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Дидактико – методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти на 2016/2020 роки» «На крилах успіху» (наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 р.). Вчитель початкових класів Зязя Ж.М. 

В рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня  за темою «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра» протягом 2019/2020 навчального року  Митник О.Я.,доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, науковий керівник цього експериментального проекту,  провів декілька практичних семінарів  з вчителями початкових класів, практичним психологом,  під час  яких познайомив присутніх із провідними концептуальними ідеями дослідження та механізмами їх реалізації у освітньому  процесі навчального закладу та у поза навчальній діяльності. До проведення семінарів також були залучені науковці кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова та. Так,  Губарєва Д.В., аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова, провела з вчителями семінар на тему «Формування соціальної компетентності засобами давньогрецької міфології». Експерт  телевізійних програм Святенко Ю.О. провела Workshop на тему «Розвиток емоційного інтелекту у дітей».

Ключові компетентності: уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-         організацію навчального середовища;

-         окремі предмети;

-         предмети за вибором;

-         роботу в проектах;

-         позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Основними формами організації освітнього процесу у 5-11-х класах є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу були екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, онлайн-уроки тощо. Проводилися заняття в парах, групах.

Вибір форм і методів навчання вчителі визначали самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 (із 12 березня 2019 року), коли освітній процес перейшов в онлайн-режим, не були вивчені такі питання контролю за освітнім процесом: «Реалізація вчителями компетентністного підходу до учнів 1-4-х класів на уроках трудового навчання (технології)» (лютий-березень), «Робота вчителя  фізичної культури з формування морально-вольових якостей на уроках фізичної культури в учнів 1-4 класів» ( березень-квітень), «Формування в учнів комунікативної компетенції на уроках німецької мови у 10-11-х класах» (лютий), «Перевірка планів виховної роботи, класних журналів, журналів гуртків, секцій з метою вивчення стану виховної роботи у ІІ семестрі» (травень). Не були проведені декада предметів природничо-математичного циклу (квітень), тиждень успіхів молодих та новоприбулих вчителів (квітень).

У НВК розроблено і діє Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у НВК «Оболонь» (рішення педагогічної ради від 25.10.2019, протокол № 3),  Положення про академічну доброчесність у НВК «Оболонь» (рішення педагогічної ради від 25.10.2019, протокол № 3), Меморандум співпраці між усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками (рішення педагогічної ради від 25.10.2019, протокол № 3).

2. Загальні положення освітньої програми закладу загальної середньої освіти Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва на 2020/2021 навчальний рік

Освітня програма є наскрізною, оскільки охоплює освіту на І (початкова середня освіта), ІІ (базова середня освіта), ІІІ (профільна середня освіта) ступенях навчання.

Освітня програма НВК «Оболонь» окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової, середньої освіти.

Освітня програма розроблена на виконання Законів України та підзаконних актів МОН України

-         Про освіту»;

-         «Про повну загальну середню освіту»;

-         постанови Кабінету Міністрів України  від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

-         постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

-         Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01);

-         наказу Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517;

-         наказу МОН України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

-         наказу МОН України від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;

-      наказу МОН України від 07.02.2017 № 189 «Про затвердження Типового навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти»;

-         наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

-         наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493 «Про внесення змін до  типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія «Оболонь» Оболонського району м. Києва - загальноосвітній навчальний заклад, який має 16 класів, 352 учнів. До складу НВК «Оболонь» входить початкова школа, яка на сьогодні складається із 7 класів (1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4‑А) та 9 гімназійних класів (5-11-класи) і забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити та реалізувати індивідуальні творчі здібності і обдарування. Учні НВК вивчають дві іноземні мови: англійську мову (1-11 класи), німецьку мову (5-11 класи). Надає освітні послуги мешканцям Оболонського району, м. Києва та забезпечує:

-         реалізацію права громадян на здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

-         рівний доступ до здобуття повної загальної середньої освіти;

-         пріоритетність гармонійного, морального, інтелектуального, фізичного, розвитку здобувачів освіти, становлення їх духовного психічного та фізичного здоров’я;

-         виховання громадянина демократичного суспільства;

-         досягнення якісно нового рівня змісту освіти.

Основними засобами реалізації є:

-         засвоєння здобувачами освіти відповідного рівня обов’язкового мінімуму змісту освітніх програм;

-         комплексне використання інноваційних технологій і засобів навчання, що забезпечують якісне практичне застосування теоретичних знань навчальних дисциплін і допомагають вихованцям самостійно здобувати нові знання на базі сучасних засобів навчання, раціоналізувати працю педагогів;

-         розвиток мотиваційної сфери особистості, яка здатна реалізувати свої потенційні можливості за будь-яких умов;

-         забезпечення компетентнісно орієнтованого підходу до змісту освіти;

-         створення ефективної системи профорієнтаційної роботи зі здобувачами освіти відповідно до вимог сучасних економічних відносин (поглиблене вивчення окремих предметів, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності, профілізація навчання);

-         проведення моніторингу якості освітніх послуг, особистісного розвитку здобувачів освіти;

-         уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють підвищенню загально – культурного  розвитку особистості - встановлення тісного контакту школи з сім’єю, організація роботи з батьківською та громадською спільнотою (педагогіка партнерства);

Реалізація освітніх програм спрямована на:

-         створення умов для реалізації кожним учнем власного освітнього шляху, який відповідав би його навчальним можливостям, інтересам, здібностям, і в той же час забезпечував державні вимоги загальноосвітньої підготовки. Таке спрямування на життєвий успіх дасть змогу закладу освіти реалізувати основні стратегії вітчизняної освіти на сучасному етапі її розвитку і забезпечити належний рівень якості знань;

-         формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності;

-         всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлюватиме себе громадянином України;

-         формування людини, здатної до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою;

-         формування громадянина, який прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готовий до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності;

-         формування в здобувачів освіти національної самосвідомості;

-         активізацію життєвої позиції учнів у виборі професії за рахунок гармонійного поєднання професійного самовизначення, особистісного розвитку та творчого потенціалу;

-         підвищення рівня соціально-професійної мобільності та конкуренто-спроможності здобувачів освіти;

-         виховання інтелектуальної еліти.

Освітня програма НВК на 2020/2021 навчальний рік розроблена на основі Типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272), Типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273), Типового навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти (наказ МОН України від 07.02.2017 № 189), Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405),  змін до  Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 28.11.2019 № 1493). НВК працює за 5-денним робочим тижнем.

ІІ. Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня 

 1. 1.     Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

У 2020/2021 навчальному році учні 1-4-х класів будуть навчатися за такими навчальними планами (таблиця 3)                                                                                  

 Навчальні плани для 1-4 класів                            (таблиця 3)

№ додатку

навчального плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених МОН України

№ 1

1-А, 2-А, 2-Б

З навчанням українською мовою

за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна –  наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272

№ 2

3-А

З навчанням українською мовою

за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна – наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273

№ 3

1-Б, 3-Б, 4-А

З українською мовою навчання (за проектом «На крилах успіху»)

Наказ МОН України від 07.02.2017 № 189


Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів 
                                     (таблиця 4)

№ з/п

Клас

Загальний обсяг навчального навантаження

 1.  

1-А

805 год./рік

 1.  

1-Б

805 год./рік

 1.  

2-А

875 год./рік

 1.  

2-Б

875 год./рік

 1.  

3-А

910 год./рік

 1.  

3-Б

910 год./рік

 1.  

4-А

910 год./рік

 

Всього

5180 год./рік

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах. Навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частин навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу у повному обсязі.

Години варіативної складової передбачено на посилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарно-тематичному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години та на курси за вибором для розширення світоглядного спрямування учнів(таблиця 5).

Розподіл годин варіативної складової навчального плану (початкова школа)                                                                                            (таблиця 5)

№ з/п

Клас

Кількість

додаткових годин

Предмети

1.

1-А

1

Українська мова

2.

1-Б

1

Українська мова

3.

2-А

1

Українська мова

4.

2-Б

1

Українська мова

5.

3-А

1

1

Українська мова

6.

3-Б

1

Українська мова

7.

4-А

1

 

Українська мова 

 

У 1-А, 2-А, 2-Б, 3-А класах навчання відбувається за освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи, 3-4 класи), розроблених під керівництвом Р.Б.Шияна – накази МОН України від 08.10.2019 № 1272, 08.10.2019 № 1273 (Додаток 6).

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова". У першому класі учні навчаються за інтегрованим курсом «Навчання грамоти», цей курс поділяється на до букварний період, який охоплює два тижні, букварний - тридцять тижнів та після букварний період - 3 тижні.

У класних журналах 1-А, 2-А, 2-Б, 3-А класах записують окремі предмети «Українська мова», «Українська мова (читання)». Розподіл на групи під час вивчення предмету «Українська мова» відбувається відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517(Додаток 6).

Освітня галузь "Математика" реалізуються через однойменний предмет - "Математика",

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у 1-А класі реалізовується через розподіл годин між освітніми галузями: мовно-літературна – 2 год., математична – 1 год., природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережна, громадянська та історична – 4 год., всього 7 годин.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у  2-А та 2-Б класах реалізовується через розподіл годин між освітніми галузями: мовно-літературна – 1 год., математична – 1 год., природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережна, громадянська та історична – 4 год., інформативна – 1 год., всього 8 год.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» у  3-А класі реалізовується через розподіл годин між освітніми галузями: мовно-літературна – 2 год., математична – 1 год., природнича, технологічна, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – 4 год., інформативна – 1 год., всього 8 год.

У 1-А, 2-А, 2-Б, 3-А класах Освітня галузь "Мистецтво» реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво» – 1 год., «Образотворче мистецтво» – 1 год. Освітня галузь «Фізична культура» реалізується через однойменний предмет «Фізична культура».

У класних журналах 2-А, 2-Б, 3-А класах записують окремі предмети «Інформатика»,  «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрований курс «Я досліджую світ».

Розподіл навчального матеріалу відповідно до освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленою

під керівництвом Р.Б.Шияна                                                                                                     (таблиця 6)

1 клас

2 клас

Мовно-літературна освітня галузь

Діалогічне та монологічне мовлення.

Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й чути один одного.

Есе (без уведення терміну на прикладі “крісло автора”).

Розуміння значення слова як умова успішного спілкування.

Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Репліка в діалозі: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, питання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, згода, відмова тощо.

Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Репліка в діалозі: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, питання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, згода, відмова тощо.

Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість).

 

Розповідь та опис як види монологічного мовлення.

Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи тощо).

 

Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість).

 

Робота з інформацією.

Логічний наголос як засіб виділення ключових слів.

Ключові слова у висловленні.

Перепитування як уточнення інформації.

 

Логічний наголос як засіб виділення ключових слів.

Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів).

 

Перепитування як уточнення інформації.

 

Перетворення інформації.

 

Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів).

Комікс, ілюстрації, схема, таблиця, мапа думок тощо як перетворена почута інформація.

 

Комікс, ілюстрації, схема, таблиця, мапа думок тощо як перетворена почута інформація.

 

Мовленнєвий етикет.

Норми спілкування з людьми різного віку (однокласники, вчителі).

Роль ввічливих слів у спілкуванні

Роль ввічливих слів у спілкуванні.

 

Книжка як джерело задоволення і знань.

Назва книжки.

Пошук у тексті необхідної інформації.

 

Елементи книжки: обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації.

 

Мета читання (розважитися, отримати інформацію).

 

Мета читання (розважитися, отримати інформацію).

 

Вибіркове читання.

 

Вибіркове читання.

 

Художня і науково-популярна література, тексти із щоденного життя.

 

Структура тексту-розповіді: початок дії, розвиток дії, кінець дії.

 

 

Бібліотека як освітньо-культурний центр.

 

 

Науково-популярні тексти.

Мета, тема, головна думка.

Ключові  слова.

 

Головна і другорядна інформація в тексті.

 

 

Довідкова література: словники, довідники, дитячі енциклопедії.

 

Художні тексти.

Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор, казки.

Малі фольклорні форми: пісні, легенди, міфи.

 

 

Літературні казки й оповідання українських та іноземних авторів.

 

Тексти зі щоденного життя.

 

Анкети, електронна пошта, інструкції, запрошення, етикетки, листи приватні й офіційні, карти, кулінарні рецепти, оголошення тощо.

Аналіз художнього тексту.

Тема, ідея художнього тексту.

 

Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції), конфлікт або проблема, розвиток подій, розв’язка конфлікту.

 

Роль заголовка. Зв’язок між заголовком і змістом тексту.

 

Роль заголовка. Зв’язок між заголовком і змістом тексту.

 

Виявлення власного ставлення до вчинків.

Автор і оповідач. Аналіз вчинків персонажів (причини і наслідки).

 

 

Виявлення власного ставлення до вчинків.

Стратегії вдумливого читання.

Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку).

 

Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку).

 

Мова художнього твору.

Слова і вирази, які характеризують персонажа, події.

 

Діалоги, монологи, оповідач, засоби художньої виразності у тексті (порівняння, метафори тощо, без уведення термінів), пряме й переносне значення слів у художньому тексті.

 

Слова і вирази, які характеризують персонажа, події.

 

Вірш.

 

Вірш.

 

Рима, ритм, настрій у вірші.

 

Рима, ритм, настрій у вірші.

 

 

Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша. Емоційний вплив.

 

Інтерпретація художнього тексту.

Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, його «модернізація», продовження тексту.

 

Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, його «модернізація», продовження тексту.

 

Запитання до окремих абзаців і до тексту.

Запитання до окремих абзаців і до тексту.

Емоційний вплив творів на читача.

Улюблений персонаж, улюблена частина твору

 

Опис настрою, почуттів, викликаних твором, порівняння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя.

 

 

Улюблений персонаж, улюблена частина твору

 

Комунікативна спрямованість процесу письма.

Відомості про письмо як засіб спілкування на відстані та в часі.

 

Загальне ознайомлення з історією письма.

 

Малюнкове письмо стародавніх народів(на рівні оповідань).

 

Графіка, орфографія та пунктуація.

Буква як знак звука. Алфавіт.

 

Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, річок).

 

Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, річок).

 

Правила оформлення висловлювання на письмі (велика буква на початку речення, крапка, знак оклику, знак запитання в кінці речення, правила переносу слів, окреме написання слів-помічників і слів-назв).

 

Правила оформлення висловлювання на письмі (велика буква на початку речення, крапка, знак оклику, знак запитання в кінці речення, правила переносу слів, окреме написання слів-помічників і слів-назв).

 

Правила оформлення діалогу на письмі.

 

Друкований текст – зразок орфографічних написань.

 

Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм.

 

 

Будова словника та прийоми роботи з ним.

 

 

Редагування як спосіб удосконалення тексту.

 

Жанри писемного мовлення.

Текст-розповідь.

 

Лист, оголошення, подяка тощо як писемні висловлення.

 

Частини тексту: зачин, головна частина, кінцівка.

Текст-опис.

 

Учасники безпосереднього спілкування та оповідач.

 

Тема тексту та його головна думка.

 

 

Назва тексту. Назва тексту як відображення теми. Назва тексту як відображення головної думки.

 

 

Спілкування за допомогою цифрових пристроїв.

Піктограми для зображення емоцій (емотикони, зокрема графічні зображення смайлів).

Короткі письмові висловлення для спілкування за допомогою цифрових пристроїв (запитання, вибачення, подяка, побажання, прохання, поздоровлення, запрошення, порада, згода, відмова тощо).

 

 

Правила поведінки і безпека в інтернет-просторі.

 

Уявлення про медіа, медіаграмотність.

Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?).

Правдива і неправдива інформація.

 

Правдива і неправдива інформація.

 

Візуальні медіа.

Книжка як джерело інформації.

 

Книжка як джерело інформації.

 

Періодичні друковані видання (журнал, газета).

 

Періодичні друковані видання (журнал, газета).

 

Малюнок як джерело інформації. Комікси.

 

Фотографія як джерело інформації (наприклад: пейзаж, портрет, сюжетна світлина).

Аудіовізуальні медіа.

Мультфільми.

 

Кіноафіша (інформаційне призначення).

 

Улюблений герой.

 

Колір, звук, музика в мультфільмах.

 

Критерії добору мультфільмів для перегляду.

 

 

Інтернет.

 

Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування, безпеку в Інтернеті.

 

 

Комп’ютерні ігри як джерело навчання, розвитку і відпочинку. Вплив на здоров’я.

 

Реклама.

Вплив реклами на поведінку людини.

 

 

Реклама в медіа.

 

 

Як захиститися від небажаного впливу реклами.

 

 

Зміст і форма медіатекстів.

Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів.

 

Елементи форми і їх значення для сприйняття основних ідей (колір, музика, анімація у мультфільмах), музика в рекламі

 

 

Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів.

 

Слово та речення.

Називна функція слова.

 

Група слів і речення. Зв’язок слів у реченні.

 

Слова-назви предметів, дій, ознак.

 

Форма слова. Слова-помічники та їх роль у реченні.

 

Група слів і речення. Зв’язок слів у реченні.

 

Питальні, розповідні, спонукальні речення; окличні й неокличні речення.

 

Форма слова. Слова-помічники та їх роль у реченні.

 

 

Питальні, розповідні, спонукальні речення; окличні й неокличні речення.

 

 

Звуки мовлення.

Звуки природи, навколишнього світу та звуки мовлення як “будівельний матеріал” для слова.

 

Голосні та приголосні звуки. Звуки тверді та м’які. Пом’якшені звуки. Звуки дзвінкі та глухі. Подовжені звуки.

 

Склад як найменша вимовна одиниця.

 

 

Наголос. Змісторозрізнювальна роль наголосу.

 

 

Голосні та приголосні звуки. Звуки тверді та м’які. Пом’якшені звуки. Звуки дзвінкі та глухі. Подовжені звуки.

 

 

Закономірності позначення звуків буквами.

Позначення твердості та м’якості приголосних звуків на письмі.

 

Позначення звука [й] у різних позиціях.

Позначення звука [й] у різних позиціях.

Позначення звуків на письмі на слух, за орфографічним словником, за правилом.

 

Будова слова.

Форми слова та споріднені слова.

 

Основа та закінчення.

 

 

Корінь слова.

 

Лексичне значення слова.

Слова однозначні й багатозначні.

 

Слова однозначні й багатозначні.

 

Багатозначні слова і омоніми.

 

Пряме та переносне значення слова.

 

Синоніми. Власний словниковий запас

 

Багатозначні слова і омоніми.

 

 

Синоніми. Власний словниковий запас

 

Театр і гра.

Інсценізація улюблених казок і віршів.

 

Діалог між акторами – обмін висловлюваннями.

 

Вистава.

 

Важливість імпровізації у грі.

 

Розмова між акторами – обмін висловлюваннями.

 

Простір для гри акторів у спілкування.

 

Важливість імпровізації у грі.

 

Актори як учасники гри у спілкування.

 

Репліка як словесний складник висловлювання.

 

Роль глядачів у виставі.

 

Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання.

 

Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі. Театральна афіша.

 

Пантоміма.

 

Драматичний театр.

 

Ляльковий театр (театр картинок, пальчиковий театр, театр рукавичок, «шкарпетковий» театр тощо).

 

Пантоміма.

 

Театр тіней.

 

 

Математична освітня галузь

Натуральні числа 1-10. 

Позначення числа цифрою. Цифра 0. Склад чисел 2-10.

Числова пряма. Попереднє і наступне число.

Числа 11-100. Позиційний запис числа.

Порівняння чисел. Знаки <, > , =.

 

Арифметичні дії множення та ділення.

Назви компонентів дій множення і ділення.

Знаходження невідомих компонентів дій множення та ділення

Зв’язок між діями множення і ділення.

Переставний закон множення.

 

Арифметичні дії додавання (знаходження цілого) та віднімання (знаходження частини цілого).

Назви компонентів дій додавання та віднімання.

Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання

Зв’язок між діями додавання та віднімання.

Переставний закон додавання.

Додавання і віднімання чисел у межах 100

Прийоми виконання арифметичних дій додавання і віднімання.

 

Ймовірний та фактичний результати обчислень. 

 

Ціле, частини цілого.

Різницеве та кратне порівняння.

 

Числові рівності і нерівності.

 

Математичний  вираз та його значення.

Порядок виконання дій у математичних виразах на 1 – 2 дії. 

Вирази зі змінною на 1-2 дії.

 

Помилки в обчисленнях. Способи усунення помилок.

 

Числові рівності і нерівності.

 

Математичний  вираз та його значення.

 

Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом (тексти математичного змісту, сюжетні задачі), їх розв’язання з опорою на прості математичні моделі.

 

 Помилки в обчисленнях. Способи усунення помилок.

Вимірювання величин (довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму) за допомогою підручних засобів та  вимірювальних приладів. Одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними. Запис результатів вимірювання величин.

 

Вимірювання величин (довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму) за допомогою підручних засобів та  вимірювальних приладів. Одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними. Запис результатів вимірювання величин.

 

Визначення часу за годинником з точністю до 1 год / 5 хв. Календар та його використання для  опису і розв’язання повсякденних проблем.

 

Вимірювання довжини предметів або відрізків. Побудова відрізків заданої довжини.

 

Вимірювання місткості (об’єму) посудини за допомогою літрової (або іншої) мірки.

 

Порівняння об’єктів навколишнього світу за довжиною, масою, місткістю (об’ємом).

 

Порівняння об’єктів навколишнього світу за довжиною, масою, місткістю (об’ємом).

 

Гроші. Операції з грошима. Формування поняття «решта»

 

Геометричні фігури: точка, пряма, крива, промінь, відрізок, ламана, кут, коло, їх істотні ознаки.

Моделювання геометричних фігур з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок тощо).

 

Іменовані числа. Перетворення іменованих чисел, виражених в одиницях двох найменувань. Порівняння, додавання і віднімання  іменованих чисел.

 

Геометричні об’ємні фігури: куб, піраміда, куля, конус, циліндр, їх істотні ознаки.

Розв’язання  проблемних ситуацій зі свого життя, що містять групи пов’язаних між собою величин.

 

Розпізнавання знайомих геометричних площинних та об’ємних фігур серед предметів  навколишнього середовища, на малюнках. Конструювання знайомих площинних та об’ємних геометричних фігур з підручного матеріалу. Створення макетів  реальних та уявних об’єктів.

 

Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Напрямки руху об’єктів.

 

Геометричні фігури: точка, пряма, крива, промінь, відрізок, ламана, кут, коло, їх істотні ознаки.

Моделювання геометричних фігур з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок тощо).

 

Геометричні площинні фігури: трикутник, чотирикутник (прямокутник, квадрат), п’ятикутник, шестикутник, круг, їх істотні ознаки, властивості. Побудова прямокутника /квадрата на аркуші в клітинку.

 

Природнича освітня галузь

Природа навколо мене.

Жива й нежива природа.

Як людина пізнає світ.

Органи чуття, за допомогою яких людина пізнає навколишній світ.

Об’єкти живої і неживої природи та їхні ознаки (величина, колір, форма, смак тощо). Спостереження та експеримент як основні методи дослідження.

Здогад (гіпотеза).

Прилади, які допомагають досліджувати природу.

Дотримання правил безпеки під час проведення спостережень та дослідів.

Повітря та його властивості. Вимірювання температури повітря.

Вода та її властивості. Вимірювання температури води.

Сонце – джерело світла і тепла.

 

Ґрунт.

Дослідження складу ґрунту.

Значення ґрунту та його охорона.

Спостереження за сезонними змінами у природі.

Спостереження за утворенням тіні від предметів.

Спостереження за рослинами і тваринами в різні пори року.

 

Різноманітність рослин.

Будова рослин (корінь, квітка, стебло, листки, плоди).

Плоди і насіння.

Добування олії з насіння соняшника.

Спостереження за етапами розвитку рослин.

Догляд за кімнатними рослинами. Умови вирощування рослин.

Охорона рослин.

Повітря та його властивості. Вимірювання температури повітря.

Вода та її властивості. Вимірювання температури води.

Охорона природи. Червона книга України. Заповідники

 

Ґрунт.

Дослідження складу ґрунту.

Значення ґрунту та його охорона.

Поняття про форму Землі. Глобус – модель Землі.

Обертання Землі навколо власної осі та Сонця.

Рік. Доба. Вплив Сонця на сезонні явища в природі.

Різноманітність рослин.

Будова рослин (корінь, квітка, стебло, листки, плоди).

Плоди і насіння.

Добування олії з насіння соняшника.

Спостереження за етапами розвитку рослин.

Догляд за кімнатними рослинами. Умови вирощування рослин.

Охорона рослин.

Пори року та їхні ознаки.

Погода та її елементи.

Особливості життя рослин і тварин у різні пори року.

 

Охорона рослин.

Тварини дикі і свійські. Спостереження за тваринами (комахами, павуками, рибами, жабами, птахами, звірами).

Людина і довкілля.

 

Україна – моя країна.

Рідний край. Природа рідного краю.

Моє місто (село). Моя адреса.

 

Людина. Взаємозв’язок людини і природи.

Правила безпечної поведінки в довкіллі.

 

Сонце та його значення для життя на Землі.

Повітря. Значення повітря для живої природи.

Вода. Значення води у природі та житті людини.

Водойми рідного краю.

Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи.

Рослини і тварини рідного краю.

 

 

Людина. Взаємозв’язок людини і природи.

Правила безпечної поведінки в довкіллі.

Взаємозв’язки в природі. Рослини і тварини рідного краю, які потребують особливої охорони.

Охорона природи

 

 

Людина і довкілля.

Природні, штучні та рукотворні об’єкти, їхнє значення для людини.

Рукотворні тіла та матеріали, їхні властивості.

Використання природних і штучних матеріалів у побуті.

Винаходи людства та їхній вплив на життєдіяльність людини.

Вплив людини на довкілля. Охорона природи

 

 

Технологічна освітня галузь

Матеріали, інструменти та пристосування, необхідні для роботи.

Добір конструкційних матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення виробу. Планування виготовлення виробу.

 

Танграм.

 

Моделювання, конструювання та виготовлення виробів із готових елементів деталей конструктора за графічним зображенням, схемою та за власним задумом.

 

Послідовність дій під час виготовлення паперових об’ємних фігур.

Макетування. Виготовлення й оздоблення об’ємних виробів.

Виготовлення об’ємних форм із паперу.

 

Розміщення елементів виробу на площині, з’єднання елементів у виріб. 

Технологічна послідовність у виготовленні виробів за зразком та власним задумом.

Послідовність дій під час виготовлення виробів технікою «Орігамі».

 

Послідовність дій під час виготовлення виробів технікою «Орігамі».

 

Картон та пінопласт як штучний матеріал для макетування.

 

Використання у роботі пластиліну, полімерної глини чи соленого тіста (плоскі та об’ємні форми); тканини, ниток, нетканих матеріалів (пласка та об’ємна аплікація на основі простих симетричних та асиметричних форм), природних матеріалів та інших матеріалів (пласкі та об’ємні вироби).

Організація робочого місця на уроці.

Загальні правила безпеки на уроках технологій.

Використання у роботі пластиліну, полімерної глини чи соленого тіста (плоскі та об’ємні форми); тканини, ниток, нетканих матеріалів (пласка та об’ємна аплікація на основі простих симетричних та асиметричних форм), природних матеріалів та інших матеріалів (пласкі та об’ємні вироби).

Оздоблення виробів за власним задумом бісером, лелітками, тасьмою, стрічками тощо.

 

Елементи графічної грамоти.

Лінії. Правила розмічання ліній на папері і картоні.

 

Розгортки прямокутної форми. Виготовлення розгорток прямокутної форми.

Використання зображення схем для послідовного виготовлення виробу з допомогою дорослих та самостійно.

Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань.

Економне використання матеріалів.

Властивості конструкційних матеріалів (види паперу, картону, ниток).

 

 

Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань.

Економне використання матеріалів.

Презентація власної (колективної) діяльності із допомогою дорослих.

 

Створення та оздоблення простих виробів  із допомогою дорослих чи самостійно за зразком та власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва.

Організація власної життєдіяльності.

Розв’язування практичних завдань у власному побуті.

 

Техніка «Витинанка».

Розрізнення витинанки з-поміж інших виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Послідовність дій під час виготовлення витинанки за шаблоном чи власним задумом.

 

Культура харчування.

Правила поведінки за столом.

Столовий посуд різного призначення.

Сервірування столу.

Організація робочого місця відповідно до визначених потреб і завдань.

 

Культура харчування.

Правила поведінки за столом.

Столовий посуд різного призначення.

Сервірування столу.

 

Розрахунок матеріалів та витрат для виконання простого завдання.

 

 

Соціальної та здоровязбережувальна освітня галузь

Безпека і небезпека.

Вплив оточення на вибір безпечної поведінки (батьки, вчителі, друзі тощо).

Джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, служба надзвичайних ситуацій).

Діяльність служб допомоги в небезпечних ситуаціях та їх ідентифікація (поліція, пожежники, швидка допомога тощо).

Можливі загрози з боку людей, правила поведінки.

 

Безпека у довкіллі.

Безпечна дорога до/ зі школи.

Правила пішохідного руху.

Безпечна поведінка на екскурсії.

Безпечна поведінка на природі (ліс, водойми, гори тощо).

Безпечні місця для ігор і розваг.

Ознаки підозрілих предметів, забутих речей, вибухових пристроїв та зброї, куди звертатися в ситуаціях, пов’язаних із ними.

 

Безпека в школі.

Шкільні приміщення, їх розміщення та правила безпечної поведінки в них (клас, коридори, їдальня, спортзал, туалет тощо).

Імовірні небезпечні ситуації у школі. Шляхи виходу зі школи.

Безпечна поведінка на шкільному подвір’ї.

 

Безпека вдома.

Імовірні небезпечні ситуації (з побутовими приладами, побутовою хімією тощо).

Правила безпечної поведінки вдома. Надання першої допомоги при нескладних травмах

 

Безпека у довкіллі.

Безпечна дорога до/ зі школи.

Правила пішохідного руху.

Безпечна поведінка на екскурсії.

Безпечна поведінка на природі (ліс, водойми, гори тощо).

Безпечні місця для ігор і розваг.

 

Здоров’я та його складники.

Психічний та емоційний складники здоров’я.

Емоції (позитивні і негативні), їх зміни в різних ситуаціях та вплив на організм. Життєрадісність і здоров’я.

 

Режим дня.

Фізичні вправи і здоров’я (загартовування, постава тощо).

 

Фізичний складник здоров’я.

Людське тіло і зміни в ньому.

Народження і розвиток живої істоти. Індивідуальні особливості її росту й розвитку (прийняття змін).

Особиста гігієна.

 

Активний і пасивний відпочинок.

Харчування і здоров’я.

Продукти харчування (корисні, некорисні, шкідливі).

Здоров’я і хвороби.

 

Утома і способи її зняття.

Інфекційні та неінфекційні захворювання.

Профілактика інфекційних захворювань (гігієна, щеплення, карантин тощо).

Хибне використання/ вживання речовин (побутова хімія, ліки тощо).

 

Соціальний та духовний складники здоров’я.

Повага до себе та інших людей.

Спілкування. Правила спілкування.

Уміння товаришувати.

Стосунки з дітьми своєї та іншої статі.

Тиск, неповага, приниження і протидія їм.

Небезпека та шкода для здоров’я від агресивної поведінки.

Здорова поведінка та корисні звички, їх вплив на збереження здоров’я.

Піклування про здоров’я в сім’ї. Народні традиції, родинні свята і здоров’я

 

Культура споживання.

Що таке добробут?

Потреби людини (помірні і надлишкові).

Помірність у споживанні.

Гроші, матеріальні цінності, кишенькові гроші.

Очікування, потреби та економічні реалії своєї сім’ї.

Вибір одягу та корисних для здоров’я продуктів.

Знаки, символи, попередження щодо продуктів харчування та промислових продуктів.

Вплив реклами на вибір продуктів.

Ощадність використання природних ресурсів.

 

Уміння вчитися.

Важливість власного навчання у школі.

Розпорядок дня школяра.

Робоче місце школяра і його впорядкування.

Кроки для виконання навчальних, ігрових та дослідницьких завдань.

Навчання і відпочинок.

 

Підприємливість.

Риси підприємливої людини.

Створення цінності.

Співпраця у грі, навчальних і життєвих ситуаціях.

Планування вихідного дня.

 

 

Доброчинність.

Ознаки етичної поведінки.

Ситуації, коли інші люди потребують допомоги. Важливість добрих учинків для людини.

Громадянська та історична освітня галузь

Я – Людина. Що означає бути Людиною. Моє ім’я, звідки воно взялося (право на ім’я). Моє зовнішнє та внутрішнє «Я» (фізичні ознаки, почуття, думки). Я – неповторний / неповторна.

 

Я – особистість. Досліджую свої можливості. Виявляю мої вподобання. Аналізую свої звички. Визначаю свої знання та вміння. Описую мій характер (окремі риси, на вибір учня / учениці ). Мій особистий простір (спрощено).

 

Я і родина. Що поєднує родину? Скільки нас у родині: склад, роль та місце кожного. Право дитини на життя в родині, любов та піклування. Обов’язки батьків щодо дітей. Обов’язки дітей у сім’ї.

 

 

Зі мною змінюється мій світ. Як я росту. Що я пам’ятаю. Навіщо я пізнаю. Чому я дію. Про що я мрію. Кола спілкування.

 

 

Мій рід. Схема роду.Покоління. Предки і нащадки. Дитинство наших предків. Про що розповідає родове прізвище. Родинні свята і традиції. Родинні реліквії. Якого я роду: зв’язок поколінь.

 

 

Я – дитина Чи діти відрізняються від дорослих? Що означає «бути дорослим»? Які у людей є бажання і потреби. Навіщо я навчаюся. Чого хоче кожна людина (віднаходимо спільні та індивідуальні цінності)

 

Моє близьке оточення. Хто мені друг / подруга, а хто приятель /-ка? Чому довіряють другові/ подрузі: приклади щирості, розуміння та підтримки у стосунках. Як виникає приязнь: приклади привітного ставлення, відкритого спілкування, взаємоповаги.

Товариші у справі (партнери): однокласники, учителі та інші. Знайомство. Коли двоє – пара. Працюємо гуртом (у групі). Ми – одна команда. Як досягнути згоди: правила взаємодії.

 

Неправомірність насильства батьків (опікунів) над дітьми і одне до одного. Сироти та «діти вулиці»: хто вони?

Я у громадському просторі. Приватний простір і громадські місця: у чому відмінність. Правила поведінки у громадських місцях, які я відвідую (у крамниці, парку, на дитячому майданчику тощо).

 

Людина у світі правил. Які існують правила? Чому люди дотримуються правил. Правила доброчинності. Люди – різні, але всі ми – рівні. Види дискримінації (на прикладах). Негідні (аморальні) вчинки. Як протидіяти негідним учинкам?

 

Шкільна громада. Громада і гурт: спільне та відмінне (спрощено). Мої права у школі. Доброчесність. Обов’язки учня перед шкільною громадою. Самоврядні органи класної громади: повноваження і відповідальність. Вироблення правил співпраці у класі.

 

Визначні події. Події – результат людської діяльності. Як події стають визначними. Як мої близькі пам’ятають визначні події? День, коли відзначають подію. Наші шкільні (класні) свята. Дні пам’яті та пам’ятники (у близькому довкіллі).

 

Моя Батьківщина. Що таке Батьківщина? Атрибути Української держави: назва, прапор, герб, гімн, столиця, офіційна державна мова, валюта. День Незалежності України. Найважливіші державні свята. День захисника України. Конституція України (спрощено). 

 

Мій спадок. Про що розповідають нам пам’ятки природи та культури? Пам’ятки культури рідної місцевості. Про що може повідомити назва?

 

Україна – європейська держава. Україна та її сусіди (оглядово)

 

Місцева громада. Походження назви населеного пункту, розташування, славні події з життя громади. Відомі земляки. Громадська активність (на прикладах)

 

 

Моя Батьківщина. Що таке Батьківщина? Атрибути Української держави: назва, прапор, герб, гімн, столиця, офіційна державна мова, валюта. День Незалежності України. Найважливіші державні свята. День захисника України. Конституція України (спрощено). 

 

 

Україна: сторінки історії. Захисники Батьківщини (сучасні українські воїни (зокрема «кіборги» Донецького аеропорту, Герої України та ін.), герої Другої світової війни, козаки та ін.). Історичні особистості України: приклади патріотизму та людяності особи.

 

Мистецька галузь

Малювання графічними матеріалами, фарбами.

Використання різних ліній, плям, форм, кольорів та їх відтінків для створення візуальних образів.

Розміщення зображень на аркуші, у просторі, компонування елементів композиції (площинна, об’ємна).

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів.

Вирізування, конструювання з паперу та інших підручних матеріалів.

 

Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів різних видів декоративно-прикладного мистецтва (народна іграшка, розпис, витинанка, писанка тощо).

Ліплення з пластичних матеріалів різними (простими) прийомами і способами.

Прикрашання місця, де навчається, живе.

 

Організація робочого місця.

Дотримання охайності та правил техніки безпеки.

 

Організація робочого місця.

Дотримання охайності та правил техніки безпеки.

 

Сприймання творів різних видів мистецтва.

 

Порівняння природних форм, образів довкілля з їх художнім (декоративним) трактуванням.

 

Виявлення та характеристика вражень, емоцій, які вони викликали.

Визначення засобів виразності твору.

 

Розподіл навчального матеріалу відповідно до освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленою

під керівництвом Р.Б.Шияна                                                                                                     (таблиця 7)

3 клас

4 клас

Мовно-літературна освітня галузь

Діалогічне та монологічне мовлення.

Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета). Репліка в діалозі: порада, співчуття, комплімент тощо. Перепитування як спосіб уточнення почутої інформації в діалозі.

Перефразування. Мовні засоби вираження запитань (інтонація, займенники, прислівники, частки, сполучники, порядок слів). Позиція мовця (категоричність чи невпевненість; дотримання мовленнєвого етикету чи порушення етикетних норм). Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему.

 

Розповідь, опис та міркування як види монологічного мовлення. Інтонація розповідного, спонукального, питального речення. Інтонаційне забарвлення окличного речення. Есе як висловлення довільної форми.

Інтонаційне забарвлення окличного речення. Есе як висловлення довільної форми.

Робота з інформацією.

Явна і прихована інформація.

Перетворення інформації: види асоціативних схем, таблиця.

Мовленнєвий етикет.

Норми спілкування в різних комунікативних ситуаціях (знайомі та незнайомці).

Сфери спілкування: навчання, сім’я, дозвілля, послуги тощо. Різні види тональності (звичайна, фамільярна, вульгарна).

Книжка як джерело знань і задоволення.

Елементи книжки та їх призначення: обкладинка, титульна сторінка, ілюстрації, зміст, анотація тощо.

Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Пошук у тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації.

 

Мета читання (розважитися, отримати інформацію, зрозуміти, переконатися тощо).

Стилі мовлення, види текстів, жанр, роди літератури (епос, лірика, драма),намір автора.

 

Науково-популярні тексти.

Мета, тема, головна думка. Назва, автор. Заголовки, підзаголовки.

 

Фотографії, графіки, схеми. Поділ тексту на частини, параграфи. План тексту. Ключові слова. Головна і другорядна інформація в тексті.

 

 

Довідкова література: паперова та цифрова.

 

Тексти зі щоденного життя.

Інформаційні та інструктивні тексти (запрошення, листи, зокрема електронні, оголошення)

Інформаційні та інструктивні тексти (рахунки, запрошення, листи, зокрема електронні, анкети, зокрема онлайнові, інструкції, пам’ятки, оголошення тощо).

Художні тексти.

Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор, казки, пісні, легенди, міфи

Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор, казки, пісні, легенди, міфи

Дитячі твори українських та іноземних авторів.

Теми дитячого читання: пригоди, фантастика, сім’я, дружба, патріотизм, відданість, любов до рідного краю, моя Україна тощо.

 

Аналіз художнього тексту.

Елементи сюжету: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка.

Місце і час подій, персонажі (мотиви поведінки,  причини переживань та емоцій, стосунки між персонажами).

Тема, ідея.

Твори, спільні за тематикою та споріднені за ідеями. Початкове уявлення про художню деталь тексту.

 

 

Способи критичного читання. 

Мова художнього твору.

Пряме і переносне значення слів у художньому тексті.

 

Слова автора та персонажів (порівняння, метафори тощо, без уведення термінів).

Проза, вірш та їх ознаки.

 

Інтерпретація художнього тексту.

Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ.

 Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, продовження тексту.

Запитання до окремих абзаців і до тексту.

Проблемні запитання. Оцінювання переживань та емоцій персонажів.

 

Емоційний вплив творів на читача.

Опис настрою, почуттів персонажів твору та власних емоцій, викликаних твором.

Вплив переживань персонажів на емоції читача.

Порівняння цих емоцій із почуттями, викликаними іншими творами або подіями з власного життя.

Улюблений персонаж, обґрунтування свого вподобання, причини співпереживання персонажеві.

 

 

Комунікативна спрямованість процесу письма.

Особливості сучасного письма: письмо від руки та за допомогою клавіатури.

Адресат, мета, ситуація.

Адресат, мета, ситуація.

Словесні та графічні засоби (емотикони, піктограми, схеми, графіки, фото, карти тощо).

 

Норми онлайнового спілкування (нетикет).

 

Графіка, орфографія та пунктуація.

Алфавіт. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого).

Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого).

Редагування рукописного тексту.

 

Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний).

 

Редагування рукописного та електронного тексту.

Жанри писемного мовлення

Загадка, пам’ятка, лічилка, казка, байка, вірш, оповідання, есе тощо як писемні висловлення.

Оголошення, афіша, пам’ятка, інструкція, коментар у захищеній онлайн спільноті, загадка, лічилка, казка, байка, вірш, оповідання, есе тощо як писемні висловлення.

Типи тексту: опис, розповідь, роздум. Тема та тексту. Заголовок.

Тема та підтеми. Заголовок і підзаголовки.

План тексту. Абзац.

Емотикон як засіб вираження реакції на допис у захищеній онлайновій спільноті.

 

Досліджуємо медіа. Уявлення про медіа, медіаграмотність.

Мета і цільова аудиторія. Правдива і неправдива інформація.

Зіставлення інформації з різних джерел.

Засоби масової інформації: газета, журнал. Елементи форми (колір, фото, шрифт).

 

Емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів.

 

Мультфільм. Елементи форми (рухомі образи, звукові засоби).

 

Паперова та електронна книжка. Інтернет-ресурси для дітей (зокрема сайти дитячих журналів).

Реклама у друкованих виданнях, на радіо та телебаченні.

Засоби масової інформації: радіо. Аудіокнижка, онлайн радіо. Засоби впливу на радіослухачів (інтонація, тембр, фононові шуми, музичний супровід).

 

 

Засоби масової інформації: телебачення. Види телевізійних програм (новинні, розважальні, ток-шоу, ігрові, спортивні, просвітницькі, дитячі ).

 

 Комп’ютерні ігри, розроблені за мотивами відомих дитячих книжок, фільмів тощо.

 

 

Уявлення про маніпуляцію.

Звуковий аналіз слова.

Голосні та приголосні звуки. Склад. Наголос. Голосні наголошені та ненаголошені.

Орфоепічний словник як довідкове джерело норм літературної вимови.

Приголосні тверді, м’які та пом’якшені; дзвінкі та глухі; подовжені.

Історичне чергування звуків (загальні уявлення).

Чергування звуків (заміна наголошеного голосного звука ненаголошеним, глухого приголосного дзвінким, твердого приголосного м’яким або пом’якшеним), яке не впливає на зміну значення слова.

 

Закономірності позначення звуків буквами.

Позначення твердості та м’якості приголосних на письмі. Позначення звука [й] у різних позиціях.

Позначення звуків, що чергуються, на письмі. Орфограми, пов’язані з чергуванням звуків.

Орфограми, пов’язані з чергуванням звуків.

Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису.

 

Будова слова.

Основа та закінчення. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс. Спільнокореневі слова.

Основа та закінчення. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс. Спільнокореневі слова.

Загальні уявлення про способи словотворення (без уведення термінів).

Загальні уявлення про складні слова.

Лексичне значення слова.

Уявлення про власне українські слова та слова, запозичені з інших мов.

Уявлення про власне українські слова та слова, запозичені з інших мов.

Слова однозначні і багатозначні. Переносне значення слова.

Синоніми. Антоніми. Фразеологізми.

Багатозначні слова і омоніми. Синоніми. Антоніми.

Тлумачний і фразеологічний словники як довідкове джерело щодо лексичного значення слова та значення фразеологізму.

Словник іншомовних слів.

 

Граматичне значення слова.

Частини мови. Самостійні та службові частини мови.

Частини мови. Самостійні та службові частини мови.

Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово як самостійні частини мови.

Граматичні значення самостійних частин мови.

Роль службових частин мови в реченні. Прийменник  як службова частини мови. Загальне уявлення про вигук.

Іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник як самостійні частини мови.

 

Роль службових частин мови в реченні.

Речення та словосполучення.

Словосполучення та речення. Зв’язок слів у словосполученні.

Словосполучення та речення.

Головні та другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення.

Головні та другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення.Однорідні члени речення.

Види речення за метою висловлення.

Загальні уявлення про слова, що не є членами речення (звертання, вигук).

Роль розділових знаків у позначенні речення на письмі.

Просте і складне речення (загальні уявлення). Види речення за метою висловлення.

Театралізуємо. Театр і література.

 

П’єса – літературний твір, призначений для театру. Я – драматург (сценарист).

Персонажі п’єси. Головні персонажі.

 

П’єса – літературний твір, призначений для театру. Характери персонажів, вчинки персонажів. Діалог між персонажами.

 

Вистава. Неповторність вистави у часі.

Дійові особи та виконавці.

 

Ремарка, роль ремарок у п’єсі.

Драма і комедія.

 

 

Режисер. Репетиція вистави. Роль художника-декоратора, композитора у створенні вистави.

Декорації та театральний реквізит, театральний костюм, театральна афіша.

 

Математична освітня галузь.

Лічба у межах тисячі. Лічба в межах числового проміжку (від будь-якого числа до вказаного) в прямому та зворотному порядку.

 

Лічильні одиниці – тисяча, десять тисяч, сто тисяч. Лічба тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч у межах мільйона.

 

Істотні, спільні та відмінні ознаки об’єктів.

 

Лічба в прямому та зворотному порядку в межах мільйона, лічба в межах числового проміжку (від будь-якого числа до вказаного) в прямому та зворотному порядку.

 

Натуральні багатоцифрові числа. Утворення багатоцифрових чисел (принципи порозрядності та позиційності).

 

Відтворення та зіставлення ймовірних та фактичних результатів лічби.

 

Позиційне значення цифр у запису багатоцифрового числа.

Запис багатоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків.

 

Натуральні багатоцифрові числа. Читання і запис багатоцифрових чисел у межах мільйона.

 

Визначення загальної кількості одиниць, десятків, сотень, одиниць тисяч.

Порівняння багатоцифрових чисел.

 

 

Визначення загальної кількості одиниць, десятків, сотень, одиниць тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч у багатоцифровому числі.

Порівняння багатоцифрових чисел.

 

Арифметичні дії додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Взаємозв’язок між арифметичними діями додавання і віднімання.

 

Залежність результатів арифметичних дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів.

 

Прийоми виконання арифметичних дій додавання і віднімання.

Закони додавання та властивості віднімання.

 

Множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, багатоцифрове числа. Взаємозв’язок між арифметичними діями множення і ділення.

 

Множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, багатоцифрове числа.

 

Залежність результатів арифметичних дій множення і ділення від зміни одного з компонентів.

 

Прийоми виконання  арифметичних дій множення і ділення. Ділення з остачею. Властивість остачі.

 

Ділення з остачею. Властивість остачі.

 

Закони множення (переставний, сполучний) та властивості ділення.

Закони множення (сполучний, розподільний) та властивості ділення.

Властивості множення і ділення на 1, 10, 100; множення на 0, нуля на число; ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число.

Обчислення числових виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками.

 

Різницеве та кратне порівняння.

Числові та буквені вирази, рівності та нерівності.

Обчислення виразів зі змінною (змінними) при заданому її (їх) числовому значенні.

 

Нерівності зі змінною.

Розв’язування рівнянь з однією змінною, у яких один компонент або права частина рівняння є числовим виразом.

Звичайні дроби. Утворення звичайного дробу. Читання і запис дробів. Чисельник і знаменник дробу.

 

Вимірювання величин (довжини, маси, температури, часу, місткості (об’єму), вартості, швидкості, площі) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів.

Порівняння та впорядкування дробів з однаковими знаменниками.

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу.

 

Місткість (об’єм). Одиниця вимірювання місткості (об’єму): л. Співвідношення між одиницями вимірювання місткості (об’єму).

 

Життєві ситуації, які розв’язуються математичним шляхом, тексти математичного змісту, сюжетні задачі, їх розв’язання різними способами з опорою на прості математичні моделі.

Маса. Одиниці вимірювання маси: г, кг, ц, т. Співвідношення між одиницями вимірювання маси.

 

Довжина. Одиниці вимірювання довжини: мм, см, дм, м, км. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.

Обчислення периметра многокутника.

Площа. Одиниці вимірювання площі: мм2, см2, дм2, м2, а (сотка), га, км2. Співвідношення між одиницями вимірювання площі.

 

Маса. Співвідношення між одиницями вимірювання маси.

 

Швидкість тіла у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості ( та ін.). Залежність між швидкістю тіла, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення.

Час. Основні одиниці вимірювання часу: с, хв, год, доба. Співвідношення між ними. Визначення тривалості події, початку та її закінчення.

Іменовані числа. Множення і ділення іменованих чисел на одноцифрове число.

 

Гроші. Операції з грошима. Одиниці вартості: копійка (к.), гривня (грн). Різниця між поняттями копійки та монети. Розрахунок вартості, поняття решти, скільки не вистачає, розмін грошей на дрібніші, обмін валюти тощо (фінансові задачі).

Обчислення периметра многокутника та площі прямокутника різними (відомими) способами.

Іменовані числа. Порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язання прямих та обернених задач різних типів, які виникають із повсякденних, життєвих ситуацій що містять групи пов’язаних між собою величин.

Опис та складання маршрутів для подорожей, які пов’язані з напрямом і поворотом.

Властивості діаметра.

Кут. Види кутів: прямі, гострі, тупі.

 

Елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр.

Кут. Прямі кути та не прямі кути.

Істотні ознаки геометричних фігур (трикутник, прямокутник, багатокутник, коло і круг; куб, піраміда, паралелепіпед, куля, конус, циліндр).

 

Дослідження різних шляхів розв’язування проблемної ситуації та добір доцільного.

Створення різних конструкцій із геометричних фігур.

Побудова площинних фігур заданих розмірів.

 

Зчитування даних з таблиць, схем, діаграм. Представлення даних за допомогою таблиць, схем, стовпчикових та кругових діаграм.

Природнича освітня галузь.

Явища природи. Причиново-наслідкові зв’язки у природі.

Прилади для вимірювання лінійних розмірів тіл, маси, часу, температури. Одиниці довжини, площі, об’єму, маси, часу, температури.

Спостереження і досліди – методи дослідження природи.

Масштаб. Орієнтування на місцевості. Компас.

Сузір’я. Місяць – супутник Землі. Планети Сонячної системи. Галактика. Чумацький шлях.

 

Повітря, його властивості. Рух повітря.

Окремі рослини і тварини. Вплив довкілля на організм рослин і тварин.

 

Зміна дня і ночі. Причини зміни пір року. Форма і розміри Землі. Горизонт.

 

Складники здорового харчування: продукти тваринного і рослинного походження, сіль, цукор.

 

Організм людини. Здоровий спосіб життя. Охорона здоров’я.

 

Тіла і речовини. Різноманіття речовин у довкіллі.

Поширення води у природі, значення її для живих організмів. Колообіг води у природі.

Значення повітря для рослин, тварин і людини. Джерела забруднення повітря. Способи охорони чистоти повітря.

 

Корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання.

Відновлювані джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та їхнє використання.

 

Організми ґрунтів. Роль живих організмів в утворенні ґрунту. Значення ґрунту для рослин і тварин.

 

Єдність світу живої і неживої природи, людина – частина природи.

Людина в природі. Значення природи в житті людини.

Охорона рослинного і тваринного світу. Природоохоронні території рідного краю.

 

Економне використання води, електрики, газу в побуті.

 

Охорона довкілля від забруднення.

Охорона земних надр.

 

Використання винаходів і відкриттів.

Доцільність повторного використання матеріалів.

Механізми та інструменти.

Технологічна освітня галузь.

атеріали, інструменти та пристосування, необхідні для роботи.

Добір конструкційних матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення виробу. Планування виготовлення виробу.

Дотримання графічних зображень, схем під час моделювання, конструювання та виготовлення об’ємних виробів із готових елементів (коробки, упаковки, самостійно створені об’ємні деталі).

Оздоблення виготовлених виробів відомими техніками та матеріалами бісером, лелітками, тасьмою, стрічками тощо за власним задумом.

Макетування виробів з деталей конструктора.

 

Загальні відомості про способи виготовлення рухомих моделей з паперу і картону.

Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення рухомих моделей.

Послідовність виготовлення виробів об’ємної форми. Способи кріплення елементів.

Макетування.

Пластичні матеріали для виготовлення виробів (пластилін, глина, полімерна глина, солоне тісто).

 

Вироби об’ємної форми. Послідовність виготовлення виробів об’ємної форми (рельєф, барельєф) із пластичних матеріалів за власним задумом; об’ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків, леліток та бісеру.

Розміщення елементів виробу на площині, з’єднання елементів у виріб. 

Технологічна послідовність у виготовленні виробів за зразком та власним задумом.

Види та властивості тканин. Використання тканин. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером.

 

Послідовність дій під час виготовлення виробів технікою «Орігамі».

Картон та пінопласт як штучний матеріал для макетування.

 

Елементи графічної грамоти. Лінії. Правила розмічання ліній на папері і картоні.

Розгортки прямокутної форми.

Використання схем для послідовного виготовлення виробу.

Безпечні прийоми праці під час застосування інструментів та пристосувань.

Економне використання матеріалів.

Колаж. Квілінг. Комбінування різноманітних матеріалів для створення композиції-колажу, виробів технікою квілінг; послідовність виготовлення.

 

Презентація власної (колективної) діяльності. Організація робочого місця. Загальні правила безпеки під час використання інструментів та пристосувань.

 

Створення та оздоблення простих виробів за зразком та власним задумом, із застосуванням традиційних ремесел або технік декоративно-ужиткового мистецтва.

Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння.

Писанка як один із символів України. Орнамент. Декорування писанок.

 

Уявлення про особливості сюжетних витинанок різних регіонів України.

Послідовність дій під час виготовлення витинанки за шаблоном чи власним задумом.

Організація власної життєдіяльності.

Розв’язування практичних завдань у власному побуті.

Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття.

Оздоблення виробів технікою вишивки. Матеріали, інструменти та пристосування, основні прийоми роботи, послідовність виготовлення виробів технікою вишивки.

 

Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування столу до обіду.

Організація робочого місця відповідно до визначених потреб і завдань.

 

Планування та реалізація найпростіших трудових дій (ремонт іграшок, книжок відомими способами; догляд за рослинами і тваринами; нескладні страви за рецептами; догляд за одягом та взуттям).

Соціальна та здоровязбережувальна освітня галузь

Безпека життєдіяльності

 

Безпека вдома. Ймовірні наслідки власних рішень та поведінки для себе та інших.

Відповідальність та доцільна поведінка в небезпечних ситуаціях (вогонь, вода, газ, побутові хімічні сполуки тощо).

Правила користування джерелами водопостачання.

Безпека в школі.Ймовірні наслідки власних рішень та своєї поведінки в різних ситуаціях шкільного життя (у класі, їдальні, спортзалі тощо).

Пожежна безпека. Правила користування обігрівальними приладами.

 

Правила користування газовою плитою. Ознаки витоку газу. Порядок дій під час витоку газу. Опосередкована небезпека (пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо).

Безпека в довкіллі

 

Активний відпочинок. Безпека під час занять спортом та активним дозвіллям (самокат, ролики, гіроскутер, скейтборд тощо).

Безпечна поведінка на вулиці. Безпека в населеному пункті. Правила поведінки дітей надворі.

Безпека в суспільстві. Безпечна поведінка у громадських місцях.

Ознаки безпечної і небезпечної ситуації.

Дорожня безпека. Безпека руху пішоходів. Групи дорожніх знаків. Перехід дороги в умовах обмеженої оглядовості. Поведінка біля залізничної колії. Сигнали регулювання дорожнього руху. Види перехресть. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи(відмова від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки тощо). Правила поведінки з підозрілими предметами та речами, забутими у громадських місцях.

Безпечна поведінка у природі. Правила збереження здоров’я від можливих небезпек зовнішнього середовища (водойми, сонячні промені, погодні умови, стихійні лиха тощо).

Позитивний та негативний впливи на безпеку людей організацій та груп. Мережа Інтернет та безпека.

Бездомні тварини (безпечна поведінка).

Розумове та емоційне здоров’я

 

Проблемні ситуації у школі та вдома, можливості їх розв’язання. Розв’язання конфліктів із ровесниками за допомогою словесних і несловесних засобів.

Емоції та вплив на них подій навколишнього світу, явищ природи, поведінки інших людей.

Вплив друзів, сім’ї, засобів масової інформації на почуття, поведінку, настрій

 

Самостійна розумова праця. Способи зняття втоми (за допомогою гімнастики, дихальних вправ, музики, прогулянки, зміни виду діяльності тощо).

Фізичне здоров’я

 

Вияви доброго та поганого самопочуття. Звернення і допомога при поганому самопочутті.

Інфекційні захворювання (причини появи, вакцинація).Відновлення здоров’я після хвороби.

Відновлення здоров’я після хвороби. Неінфекційні захворювання (причини появи, спосіб життя). Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів.

 

Охайність та особиста гігієна. Вплив гігієнічних процедур на здоров’я. Гігієна порожнини рота. Догляд за чистотою свого тіла, одягу, особистих речей.

Зміни у власному тілі та зовнішньому вигляді як ознаки дорослішання.

Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом. Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я. Принципи загартовування.  

Вплив рухової активності на розвиток організму. Залежність між активним способом життя та здоров’ям людини.

Значення харчування для життя і здоров’я людини. Збалансоване харчування. Значення води для життя і здоров’я людини. Питний режим.

Термін придатності та умови зберігання харчових продуктів за їх маркуванням. Харчові отруєння. Перша допомога під час харчових отруєнь.

Стосунки між людьми (родинні зв’язки, подружнє життя, дружні та ділові стосунки).  Родинні стосунки. Взаємодопомога членів родини. Традиції збереження здоров’я в родині.

Страви національної кухні. Вибір продуктів харчування (харчові звички, смак та розуміння їхньої користі та шкоди для здоров’я).

Взаємодія з іншими людьми. Ефективне спілкування. Уміння слухати. Знайомство з людьми.

Люди з особливими потребами. Толерантність.

Дружба і побудова дружніх стосунків. Вплив друзів.

Вплив телебачення, комп’ютера, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я. Вплив реклами на рішення і поведінку людей.

Безпечне поводження в мережі Інтернет, можливі ризики та користь від отриманої інформації.

Інформація та ситуації, які несуть загрозу здоров’ю. Протидія небажаним пропозиціям.

 

Безпечна поведінка у поводженні з ліками та побутовими хімічними сполуками. Ризики вживання шкідливих речовин (алкоголю, нікотину, наркотиків).

Добробут

Власний розпорядок дня / тижня, корегування його відповідно до потреби. Різні способи використання свого часу (напр, навчання, гра, відпочинок).

Якість життя людини ( фізичне здоров’я та духовні цінності; доброзичливі людські стосунки; сприятливе природне середовище та побут; матеріальна забезпеченість).

Власні потреби (первинні і другорядні) та їх задоволення.

Відповідність робочого місця виконуваній роботі. Радість у навчанні.

Ідеї та можливості. Можливості для створення цінності в моїй спільноті. Бажане майбутнє (прості сценарії). Пошук ідей.

Вибір речей та продуктів харчування, необхідних для життя, на основі оцінювання їхньої якості, практичності, естетичного вигляду, ціни (користь та вартість).

Складання бюджету простого виду діяльності. Символи, пов’язані з грошима. Види прибутку для сімей.

Матеріальні цінності (власні, своєї родини, школи, міста). Дбайливе ставлення та раціональне використання ресурсів.

Проблеми, які впливають на спільноту (напр., клас) та шляхи їх вирішення. Визначення цілей простого виду діяльності зі створення цінності.

Ресурси. Потреби, бажання, інтереси та цілі. Відповідальне використання ресурсів (природних та особистих). Час як рідкісний ресурс.

Громадянська та історична освітня галузь

Моя біографія. Мій характер. Що у мене спільного з моїми батьками та іншими родичами? Я роздумую, яким / якою хочу бути.

 

Умію поставити запитання. Знаю, де шукати і як знаходити відповіді.

Характеризую людей, книжкових персонажів та героїв фільмів ( мультфільмів тощо) за їхніми моральними якостями.

Я розумію, що таке «особистий простір», та поважаю приватність інших людей.

Я ставлю собі мету і планую, як її досягнути.

 

Чому права людини, зокрема дитини, записують у міжнародні та державні документи?

Що робити, аби не порушувалися права людини, зокрема дитини?

Що таке рівність? Що таке справедливість? Що таке дискримінація? Що таке цькування (булінг) та як на нього реагувати?

 

Моє минуле, минуле мого роду. Родинне дерево.Традиції та свята. Чому для мене важливі звичаї та свята?

Гідність людини. Недопустимість принижень, принизливих покарань.

 

Як люди взаємодіють у спільноті? Приватний простір.

Методи ненасильницького спілкування. Що я можу зробити для інших?

Відомі особи культури і мистецтва України та світу з різних історичних періодів.

Видатні спортсмени/ спортсменки України.

 

Що споруди, твори мистецтва розповідають про минуле? Що можна довідатися про історію від дорослих?

Історичні та культурні пам’ятки рідного краю, України, світу.

Як орієнтуватися у просторі? Українські та іноземні мандрівники і першовідкривачі.

Що таке школа і як вона працює? Як ухвалюють рішення у школі? Як я можу вплинути на те, що відбувається в моєму класі і школі?

Походження топонімів рідного краю. Вплив людини на природу (позитивний і негативний) і природи на людину. Роль наукових та технічних винаходів минулого у нашому житті. Українські та іноземні винахідники.

Якою державою є Україна? Що об’єднує громадян України?

Навіщо потрібні шкільний статут, шкільні правила, шкільне самоврядування? Виявлення проблем класу/ школи. Учнівський проект.

Держави-сусіди України. У яких країнах живуть українці? Як і навіщо держави об’єднуються? (ЄС, НАТО тощо). Які проблеми існують у світі? (тероризм, війни, зміни клімату).

Моя громада. Люди місцевої громади: вчинки, їхня мотивація та цінність для громади.

Волонтерство: навіщо та як допомагати іншим?

 

Відомості про видатних осіб української історії, які зробили значний внесок у розвиток Української державності: князі (княгиня) доби Київської Русі, козацькі гетьмани та отамани, діячі періоду Української Революції.

Боротьба українців за державність і незалежність. Що таке демократія? Які ознаки демократії в державі та суспільстві? Борці за демократію та права людини в Україні.

 

Мистецька освітня галузь

Спів (створення образу, настрою; добір засобів виразності). Виконання простих канонів.

Імпровізації голосом, пластикою, на музичних інструментах. Ознайомлення з нотною грамотою, необхідною для виконання.

Малювання графічними та живописними матеріалами. Добір і використання різних відомих засобів образотворчої виразності для створення візуальних образів.

Дослідження довкілля, виявлення цікавих, незвичайних об’єктів для створення художніх образів.

Відтворення елементарних танцювальних елементів. Імпровізації засобами пантоміми (міміка, жести).

Елементарна стилізація форм оздоблювальних елементів різних видів декоративно-прикладного мистецтва (народна іграшка, розпис, витинанка, писанка тощо). Ліплення з пластичних матеріалів різними (простими) прийомами і способами.

Сприймання творів різних видів мистецтва. Вербальна характеристика змісту (крім творів інструментальної музики), вражень, емоцій, які вони викликали, виявлення особистісного ставлення до них (відповідно до віку).

Ознайомлення з деякими жанрами музичного (пісня, танець, опера, балет тощо) та образотворчого мистецтва (портрет, пейзаж (краєвид), натюрморт, анімалістичний тощо); видами орнаментів за змістом (рослинний, геометричний тощо) та застосуванням (стрічковий, розетка), видами анімації (мальована, лялькова, пластилінова, комп’ютерна) та деякими танцями – народними і сучасними.

Ознайомлення з різновидами образотворчого (живопис, графіка, скульптура), музичного (вокальна, інструментальна), театрального (драматичний, ляльковий, музичний) мистецтва, хореографії (народна, класична, сучасна) та кіно (кінофільм, мультфільм).

Колективне виконання творчого задуму. Проведення шкільних мистецьких заходів.

Колективне виконання творчого задуму. Проведення шкільних мистецьких заходів.

 

 

 

Розподіл навчального матеріалу відповідно до освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленою

під керівництвом Р.Б.Шияна                                                                                                                        (таблиця 8)

1 клас

2 клас

Мовно-літературна освітня галузь

Іншомовна освіта (англійська)

Змістова лінія «Сприймання на слух»

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Розуміє, реагує на короткі, прості запитання, твердження, вказівки та інструкції, якщо вони вимовляються повільно й чітко, супроводжуються відеорядом (наочністю) чи жестами для полегшення сприймання та повторюються за необхідності.

Розпізнає числа, ціни, дати та дні тижня у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

. Змістова лінія«Зорове сприймання»

Розпізнає знайомі слова, що супроводжуються малюнками.

Сприймає короткі, прості інструкції у знайомому контексті. Здогадується про значення слів, якщо вони супроводжуються малюнком або символом

Змістова лінія «Усна взаємодія»

Запитує інших та відповідає на запитання про себе та повсякденну діяльність. Вітається та прощається.

Запитує та повідомляє інформацію про себе та повсякденні справи, вживаючи короткі сталі вирази та використовуючи за потребою жести.

Змістова лінія  «Усне висловлювання».

Описує себе та власний досвід, уживаючи прості слова та формульні вирази.

Описує себе та свій стан короткими фразами.Виражає свої почуття та думки, вживаючи прості слова та супроводжуючи їх невербально.

Змістова лінія «Писемна взаємодія»

Надає елементарну інформацію в анкеті, використовуючи прості фрази, з опорою на наочність, модель.

Надає найпростішу інформацію про себе у письмовій формі (записка, анкета).Використовує найпростіші формули ввічливості (вітання, подяка, прощання) у записці.

Змістова лінія «Писемне висловлювання»

Записує прості слова, які відображають його / її емоційний стан (сум, радість) та вподобання.

Пише про себе простими фразами з опорою на наочність, модель.

Змістова лінія «Онлайн взаємодія»

Встановлює базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання.

Пише короткі фрази в режимі реального часу у разі потреби з використанням словника.

Розподіл

навчального матеріалу відповідно до освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленою

під керівництвом Р.Б.Шияна                                                                                                (таблиця 9)     

3 клас

4 клас

Мовно-літературна освітня галузь

Іншомовна освіта (англійська)

Змістова лінія «Сприймання на слух»

Визначає в усному повідомленні інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми.

Розуміє зміст усного висловлення у знайомому повсякденному контексті.

. Змістова лінія «Зорове сприймання»

Розпізнає знайомі імена/ назви, слова та елементарні фрази в коротких, простих текстах.

Визначає в тексті інформацію за різними завданнями на знайомі повсякденні теми.

Змістова лінія «Усна взаємодія»

Спілкується на добре знайомі теми, реагує на прості твердження щодо задоволення нагальних потреб та висловлює ці потреби.

Ініціює і вербально реагує на прості твердження щодо нагальних потреб і знайомих тем; Бере участь у розмові фактологічного характеру на передбачувану тему (наприклад, рідна країна, родина, школа).

Змістова лінія  «Усне висловлювання».

Розповідає про людей, навколишній світ та побут простими, окремими фразами та висловлює своє ставлення.

Описує прості аспекти свого повсякденного життя за допомогою низки простих речень, використовуючи прості слова та фрази, якщо має змогу заздалегідь підготуватися.

Змістова лінія «Писемна взаємодія»

Використовує прості слова, короткі речення та сталі вирази для написання коротких простих повідомлень (наприклад, СМС) друзям, надаючи їм інформацію або запитуючи про щось.

Запитує та надає особисту інформацію у письмовій формі, використовуючи прості слова, короткі речення та сталі вирази.

Змістова лінія «Писемне висловлювання»

Пише прості фрази та речення про себе та інших.

Надає у письмовій формі інформацію про себе, навколишній світ, побут, використовуючи прості слова та вирази.

Змістова лінія «Онлайн взаємодія»

Створює елементарні онлайн дописи, використовує прості форми медіатекстів.

Створює в режимі реального часу прості повідомлення за допомогою кількох коротких речень.

Розподіл навчального матеріалу відповідно до освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (3-4 класи), розробленою

під керівництвом Р.Б.Шияна

Інформатична освітня галузь                                                                                                        (таблиця 10)

3 клас

4 клас

 

1. Змістова лінія «Я у світі інформації»

Інформаційні процеси. Спотворення інформації. 

Пошук відомостей та збереження результатів пошуку.

Перетворення (конвертування, кодування) даних та інформації для збереження на  різних носіях. Види носіїв.

Види інформації за формою подання (текстова, графічна, числова, звукова, відео тощо).

Властивості інформації.

Істинні та хибні висловлювання.

Порівняння текстів з правдивою та неправдивою інформацією. Пошук хибних висловлювань у текстах (зображеннях, математичних записах тощо). 

Фейкова інформація в текстах, зображеннях, на відео тощо.

Прості критерії оцінювання  надійності інтернет-сайтів.

Факти та судження, способи  їх розпізнавання.

 

Визначення URL-адреси інформаційного ресурсу (джерела інформації), поняття про авторство матеріалу.

Групи об’єктів за декількома  спільними ознаками. Структурування елементів за категоріями (зокрема створення / заповнення структури папок).

Упорядкування різних послідовностей для вирішення задач/ проблем, виявлення закономірностей і помилок у послідовностях.

Прості схеми та діаграми для представлення якісних та кількісних характеристик.

Експериментування з готовими та складеними моделями.

Створення моделей за допомогою цифрових пристроїв і програм.

 

 

2. Змістова лінія «Моя цифрова творчість»

Події, послідовність подій. Інструкції щодо обробки подій для їх подання та виконання виконавцями.  

Комбіновані задачі. Послідовність розв’язання комбінованої задачі. Лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми.

Логічне слідування.

Створення програм у простих дитячих середовищах. Створення програм за наданим алгоритмом.

Очікуваний результат. Різні шляхи його досягнення. Перевірка результату.

 

Прості і складні проблеми. Конструювання. 

Прості та складені алгоритми. Логічні та алгоритмічні помилки у скомпонованій програмі.

Комп’ютерні програми для створення інформаційних продуктів, інструменти та їх налаштування.

Створення простих текстів, зображень, відео тощо та документів з їх поєднанням. Прості операції з таблицями.

Презентування створених продуктів.

 

3.         Змістова лінія «Комунікація та співпраця»

Групова взаємодія. Групові ролі. Зворотний зв’язок. Аргументовані відповіді.

 Планування групової діяльності. Лідер і виконавець. Відповідальність виконавця та свобода дій.

Рефлексія щодо власної діяльності.

4. Змістова лінія «Я і цифрові пристрої»

Цифрові пристрої, їх призначення і взаємодія. Комп’ютерні системи. Використання цифрових пристроїв для розв’язування усталених та творчих завдань. Переваги, можливості та обмеження цифрових пристроїв різних видів.

Правила експлуатації цифрових пристроїв.  Основні несправності цифрових пристроїв, збої у роботі програм,  шляхи їх усунення. Вікові обмеження і свідомий вибір програм для роботи. Налаштування програм під власні потреби.

Пошук інформації. Види пошуку. Пошукові системи. 

Порівняння інформаційних ресурсів.

Освітні веб-ресурси  і правила роботи з ними.

Засоби і методи міжособистої комунікації в мережевих спільнотах.

Етика спілкування в мережах і її дотримання. Спільне та відмінне між реальним та віртуальним спілкуванням.

Поняття про гіпертекст, гіперпосилання. Навігація в мережах.

 

5. Змістова лінія «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Наслідки небезпечної та некоректної роботи з цифровими пристроями і програмами  безпосередньо та в мережах. Етика та безпека цифрової поведінки, цифрова репутація та цифровий слід. Відповідальна поведінка онлайн. Конфіденційність даних, приватність інформації. Сильні і слабкі паролі. Джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях.

 

Культура в мережах, особливості комунікації з людьми іншої культури та з особливими потребами. Відповідальність за порушення правил взаємодії.

Модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях.

Cпособи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів. Поняття про захист авторських прав.

Наслідки та ризики використання плагіату (списування).

 

 

У 1-Б, 3-Б, 4-А класах навчання відбувається за проектом «На крилах успіху» (Наказ МОН України від 07.02.2017 № 189). Освітня галузь «Мова і література» реалізується через предмети «Українська мова», «Іноземна мова (англ.)».

У класних журналах 1-Б, 3-Б, 4-А класах записують окремі предмети «Українська мова», «Українська мова (читання)». У першому класі учні навчаються за інтегрованим курсом «Навчання грамоти», цей курс поділяється на до букварний період, який охоплює два тижні, букварний - тридцять тижнів та після букварний період - 3 тижні. Розподіл на групи під час вивчення предмету «Українська мова» відбувається відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 229/6517.

Освітня галузь «Математика» реалізується через однойменний предмет «Математика», освітня галузь «Природознавство», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура» реалізується через предмет «Всесвіт», освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через предмет «Фізична культура». Освітня галузь «Мистецтво». «Технології» реалізуються через предмети «Музичне мистецтво», «Арттехнології», «ІКТ».

Конкретизація варіативної складової визначена в навчальному плані, при розробці варіативної складової враховувались побажання батьків та індивідуальні освітні потреби учнів.

У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4 класах – 40 хвилин.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» відбувається відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення.

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю, яка реалізується в межах таких розділів для 1-А класі (орієнтовно 105 год.):

Розподіл годин  рухової активності в 1-А класі                                                                                     (таблиця 11)

Способи рухової діяльності

Кількість годин

Примітка

 

«Базова рухова активність»

35 год.

 

«Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)»

  35 год.

 

«Турбота про стан здоров’я та безпеку»

35 год.

 

             

Уроки фізичної культури у  2-А, 2-Б, 3-А класах (орієнтовно 105 год.) розподілено на години фізичної культури (2 год.) та годину хореографії (курс за вибором) (1 год.):

Розподіл годин  рухової активності в 2-А, 2-Б, 3-А класах                                                                                     (таблиця 12)

Способи рухової діяльності

Кількість годин

Примітка

 

«Базова рухова активність»

23 год.

 

«Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)»

23 год.

 

«Турбота про стан здоров’я та безпеку»

24 год.

 

«Хореографія (курс за вибором)»

35 год.

 

У класному журналі облік проведених занять з хореографії здійснюється на окремих сторінках, які підписують таким чином: «Фізична культура: «Хореографія (курс за вибором)».

              Навчальні програми з курсів за вибором, які використовують вчителі-предметники, визначені Переліком  навчальних програм щодо вивчення предметів варіативної  складової (курсів за вибором) відповідно  до Листа МОН від 22.07.2020 № 1/9-394  «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (Додаток 7).

У 1-Б, 3-Б, 4-А класах (орієнтовно 105 год.): Програма предмета фізична культура передбачає базовий рівень опанування. Базовий рівень розрахований на 3 години на тиждень і реалізується за концентрами «Фізкультхвилинки» – 1 година та концентри «Культура рухів», «Культура рухливих ігор» і «Здоров’язбережувальна діяльність» – 2 години на всі:

Розподіл годин  1-Б, 3-Б, 4-А класах               (таблиця 13)

Способи рухової діяльності

Кількість годин

Примітка

 

Культура рухів

23 год.

 

Культура рухливих ігор

23 год.

 

Здоров’язбережувальна діяльність

23 год.

 

 

Вибір цих комбінації передбачає відведення 1 навчальної години на тиждень для проведення гімнастичних вправ на кожному занятті передбачених навчальним планом предметів (які проводить учитель класу), крім фізичної культури. Відповідно тривалість занять усіх інших навчальних предметів збільшується на дві хвилини, які використовують для проведення фізкультхвилинок, пальчикових, артикуляційних гімнастик, гімнастики для очей тощо. Для фіксації цієї години предмета фізична культура у класному журналі відводиться окрема сторінка під назвою «Фізична культура: фізкультхвилинки».

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

 1. 2.     Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1)        вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2)        здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3)        математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4)        компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5)        інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6)        екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7)        інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно- комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8)        навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей т способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9)        громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурнее розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10)   культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11)   підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності тощо спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Вміння вчитися - учень вміє вчитися, якщо він визначає сам або приймає мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати.

Ядром цієї компетентності у початкових класах є оволодіння молодшими школярами заганонавчальними вміннями і навичками:

-         навчально-організаційними;

-         загальномовленнєвими;

-         загальнопізнавальними;

-         контрольно-оцінними.

Загальнокультурна компетентність - здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності.

Передбачає:

-         духовно – моральні основи життя людини;

-         особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно – дозвільній сфері;

-         культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ;

-         роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.

Громадянська компетентність - здатність людини активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства.

Учень:

-             усвідомлює свою належність до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ;

-             знає свої права і обов’язки;

-             екологічно мислить;

-             бережливо ставиться до природи, до людей, до самого себе.

Здоров’язбережувальна компетентність  - здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Виявляється в таких ознаках:

-         уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;

-         усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

-         взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

-         удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

-         дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.

Інформаційно-комунікаційна компетентність - здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань.

Передбачає:

-         здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією;

-         вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел,  користуватися різноманітною довідковою літературою.

Соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Учень вміє:

-         проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;

-         продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;

-         конструктивно розв’язувати конфлікти, досягати консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.

Предметні компетентності.

Предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює. Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. І ступінь (3-4 класи) – таблиця № 8 до Типової освітньої програми, пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено МОН України» розміщено на офіційному веб-сайті МОН.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

-             контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

-             навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх

-             систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

-             діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в

-             учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

-             стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;

-             виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися:

-             характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість,

-             цілісність;

-             якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

-             сформованість предметних умінь і навичок;

-             рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати,

-             порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

-             досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх,

-             формулювати гіпотези);

-             самостійність оцінних суджень.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-3 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 4 класі – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. Здобувачі початкової освіти ( учні 4 класу) проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

Формувальне оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу (наказ МОН  України № 924, від 20.08. 2018 року).

Формувальне оцінювання учнів 2 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу (наказ МОН  України № 1154, від 27.08.2019 року).

Оцінювання учнів 3 класу проводиться відповідно долиста МОН України від 11.08.2020 р. № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році».

 Навчальні досягнення учнів 4 класу оцінюються відповідно до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи (наказ МОН  України №1009  від  19.08.2016).

 1. 3.     Форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, флешмоби, квести, які організовує вчитель у межах уроку або у позаурочний час. Вчитель на уроці може використовувати такі форми навчання: індивідуальну – передбачає взаємодію вчителя з одним учнем; групову – передбачає спілкування вчителя з групою дітей, які взаємодіють як між собою, так і з вчителем; парну – комунікативна взаємодія між двома учнями, що виконують загально навчальне завдання; фронтальну – передбачає роботу вчителя з усіма учнями в єдиному темпі із загальними завданнями; колективну – передбачає навчання цілісного колективу зі своїми особливостями взаємодії орієнтована на активне взаємонавчання учнів, їх згуртованість та взаєморозуміння. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.  

У разі тимчасового призупинення  освітнього процесу у НВК може бути організоване  дистанційне навчання, яке проходить на платформах Google Hangouts, Google Classroom, конференція Zoom тощо. Вчителі також використовують для розміщення тестових завдань сайти «На урок», «Всеосвіта» тощо.

4. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). До першого класу навчального закладу зараховуються діти, яким станом на 01.09 виповнилось і 7 років.

5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти  Ефективність реалізації завдань освітньої програми закладу регулюється системою внутрішнього забезпечення якості освіти, що складається з таких компонентів:

-  кадрове забезпечення освітньої діяльності

-  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

-  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

-  якість проведення навчальних занять

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

5.1.1. Кількісний  склад педагогічних працівників початкової школи.

У початковій школі працюють 12 вчителів. 11 вчителів мають вищу освіту, 1 вчитель-незакінчену вищу.

Кількісний склад педагогічних працівників початкової школи за віком                                                                                                    (таблиця 14)

Рік

Усього вчителів поч. школи

Вік педагогів

До 30 років

 

%

Від 31 до 40 років

 

%

Від 41 до 50 років

 

%

Від 51 до 60 років

 

%

Понад 60 років

 

%

2020/2021

12

6

50

3

25

3

25

-

-

-

-

 

Кількісний склад педагогічних працівників початкової школи за стажем                                                                                                     (таблиця 15)

Рік

Усього вчителів поч. школи

Стаж педагогів

До 3 років

%

Від 3 до 10 років

%

Від 10 до 20 років

%

Від 20 років і більше

%

2020/2021

12

1

8

5

42

4

33

2

17

 

Кількісний склад педагогічних працівників початкової школи за кваліфікаційними категоріями                (таблиця 16)

Рік

Усього вчителів поч. школи

Мають кваліфікаційні категорії

Спеціаліст

%

Спеціаліст

ІІ категорії

%

І

категорії

%

Вищої категорії

%

2020/2021

12

6

50

4

33

1

8

1

8

Викладання предмету «Фізична культура» здійснюється вчителем фізичної культури, предмету «Інформатика» - вчителями інформатики, предмету «Музичне мистецтво» - вчителем музичного мистецтва, предмету «Іноземна мова (англійська)» - вчителем англійської мови.

5.1.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

За державні кошти учні 1-4-х класів у повному обсязі забезпечені необхідними підручниками, учні 1-А,1-Б класів забезпечені роздатковим, дидактичним матеріалом для проведення уроків з предметів. На 01.09 2020/2021 навчального  року оновлена навчальна та методична база освітньої діяльності у 1-А, 1-Б класах: придбані парти, мультимедійні дошки, роздатковий, дидактичний матеріал для проведення уроків з предметів. Відповідно до перспективного плану роботи НВК адміністрацією буде вивчатися стан викладання, рівень знань учнів 1-4-х класів з базових дисциплін, виконання державних програм, стан виховної роботи та ведення вчителями документації.

5.1.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Учні початкових класів навчаються у 7 кабінетах, які сучасно обладнані, мають естетичний вигляд. У кабінетах № 114 (1-А клас), № 222 (1-Б клас), №225 (2-А клас), № 223(2-Б клас), №112 (3- А клас), № 113 (3-Б клас)  є навчальні зони, куточок відпочинку, за рахунок державних коштів придбані нові одномісні столи-трансформери, стільці.  Кабінети №111, №112, №113 №114, №222, №223, №225 обладнані апаратурою для візуалізації навчального матеріалу. В усіх кабінетах є необхідний дидактичний та роздатковий матеріали. Є окремий кабінет (№224), в якому проводяться уроки англійської мови та обладнана спальня для учнів 1-А, 1-Б класів, які залишаються у ГПД. Відремонтований кабінет-роздягальня для учнів початкової школи. Усі учні початкової школи мають у своєму розпорядженні окремі шафи, у яких залишають свій одяг та речі. Придбані диспенсери для утримання рушників в кімнатах загального користування хлопчиків та дівчат. З метою організованого відпочинку учнів під час перерв, в рекреаціях першого та другого поверхів початкової школи придбані та розставлені шестикутні столи та стільці для ігор, є настільні ігри.

5.1.4.Якість проведення навчальних занять

Відвідані адміністрацією, батьками уроки вчителів початкової школи, свідчать про те, що вчителі володіють методикою викладання предметів в початковій школі.

Досвідчені вчителі ретельно і систематично готуються до занять, при підготовці та під час проведення уроків використовують інноваційні форми та методи проведення уроку, постійно слідкують за мовленням учнів, розширюють словниковий запас учнів, розвивають мовлення. Учні цих вчителів вміють аналізувати, порівнювати, робити проміжні висновки. Всі вчителі працюють над удосконаленням свого методичного рівня. За підсумками атестації у 2019-2020 навчального року одному вчителю початкової школи було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Протягом 2019-2020 навчального року один  вчитель початкової школи пройшов курсову перепідготовку. Вчителі початкових класів протягом року підвищували свій професійний рівень шляхом відвідування семінарів, вебінарів різних рівнів, свідченням чого сертифікати.

Вчителі початкових класів та учні 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 4-А класів з вересня 2018 року задіяні у всеукраїнському експерименті «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра». Учитель 3-А класу та учні класу з 2017 року беруть участь у експерименті всеукраїнського рівня «Дидактико – методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти на 2016-2020 роки» «На крилах успіху».

5.1.5.  Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

Учні 2-4-х класів брали активну участь у гімназійних олімпіадах. Так,  28 учнів 2-4-х класів виконали олімпіадні завдання із англійської та української мов, математики. 11 учнів початкової школи стали призерами  олімпіад із двох і більше  навчальних предметів. 

Список учнів 1-4-х класів переможців гімназійних олімпіад з декількох предметів у 2019-2020 навчальному році       (таблиця 17)

№ з/п

П.І.Б

Клас

Місце

Предмет

 1.  

Гур’єв Володимир Сергійович

2-А

І

математика

ІІІ

англійська мова

 1.  

Ляшок Вікторія Максимівна

2-Б

І

українська мова

ІІ

математика

І

англійська мова

 1.  

Стаднюк Ніна Владиславівна

2-Б

І

українська мова

І

англійська мова

 1.  

Стельмащук Денис Андрійович

2-Б

ІІ

українська мова

І

математика

ІІ

англійська мова

 1.  

Архіпенко Анастасія Олегівна

3-А

І

українська мова

ІІІ

англійська мова

 1.  

Волков Денис Володимирович

3-А

ІІІ

математика

ІІ

англійська мова

 1.  

Коробко Матвій Богданович

3-А

ІІ

українська мова

англійська мова

ІІІ

математика

 1.  

Макаревич Мілана Павлівна

3-А

ІІ

українська мова

І

англійська мова

ІІ

математика

 1.  

Савків Маргарита Олександрівна

3-А

І

математика

ІІІ

англійська мова

 1.  

Міщенко Михайло Олександрович

4-А

ІІІ

українська мова

ІІІ

математика

 1.  

Росоха Уляна Віталіївна

4-А

І

українська мова

ІІ

англійська мова

З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності, поглиблення знань з окремих предметів  вчителі початкових класів Якименко А.Р., Мельніченко Р.А., Зязя Ж.М., Михальчук О.П. задіяли 120  учнів 2-4-х класів  до участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кенгуру» з математики. 

Вчителі англійської мови Ярова Т.В. залучили 58 учнів 3-4-х класів до участі  у Всеукраїнському  конкурсі «Грінвіч» з англійської  мови.

Аналіз навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік               (таблиця 18)

Клас

К-сть учнів

ПІБ класного керівника

Рівні навчальних досягнень

%

успішності

%

якості

Високий 12-10 б

Достатній

9-7 б

Середній

6-4 б

1 оцінка середнього рівня

Почат-ковий

3-1 б

3-А

27

Зязя Ж.М.

10

16

-

1

-

100%

96%

4-А

29

Михальчук О.П.

8

20

-

1

-

100%

97%

Всього

18

36

-

2

-

100%

96%

 

5.2.         Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

5.2.1.  Оновлення методичної бази освітньої діяльності

У НВК створений віртуальний методичний кабінет на  хмарному сховищі  Google Диск. До нього мають доступ всі вчителі навчального закладу. На хмарному середовищі розміщуються методичні та інформаційні матеріали. У четвертий понеділок місяця проводяться семінари-практикуми для вчителів з актуальних питань освітньої діяльності, взаємодії вчителів, класних керівників з батьками, ролі психологічної служби у діяльності вчителів, учнів. У 2020/2021 навчальному році цей вид методичної діяльності буде продовжений при очній формі навчання. До підготовки семінарів-практикумів залучаються як вчителі навчального закладу так і фахівці. Один раз на місяць бібліотекар знайомить вчителів з новими методичними надходженнями, які є у фахових журналах. Є потреба більше залучати вчителів початкової школи до друку та розміщенню своїх доробок в освітньому процесу у фахових журналах та в мережі Інтернет.

5.2.2.  Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення

 

Вивчення рівня якості знань умінь і навичок учнів 1-4-х класів з предметів                                                                                                     (таблиця 19)

№з/п

Предмети

Клас

Термін

 1.  

Українська мова

1-А, 1-Б

жовтень-листопад

2-А,2-Б,3-А,3-Б,4-А

листопад-грудень

 1.  

Математика

1-А,1-Б,2-А,2-Б,3-А,3-Б,4-А

січень-лютий

 1.  

Іноземна мова (англійська)

1-А,1-Б,2-А,2-Б,3-А,3-

Б,4-А

грудень-січень

 1.  

Трудове навчання (технології)

2-А,2-Б,3-А,3-Б,4-А

лютий-березень

 1.  

Фізична культура

1-А,1-Б,2-А,2-Б,3-А,3-Б,4-А

березень-квітень

 

Виконання державних програм, ведення документації, вивчення стану виховної роботи                    (таблиця 20)

№ з/п

Назва

Класи

Термін

 1.  

Перевірка документації (класні журнали, особові справи учнів, журнали ГПД)

1-4

вересень, листопад, січень, квітень, червень

 1.  

Виконання освітньої програми та державних програм

1-4

грудень, квітень-травень

 1.  

Адаптація учнів 1-А, 1-Б класів до умов навчання в школі

1-А,1-Б

протягом року (січень-проміжні підсумки, квітень- підсумки)

 1.  

Моніторинг сформованості орфографічних та орфоепічних навичок  в учнів 1-4-х класів (написання словникових слів, визначених для запам’ятання програмою з української мови )

1-4

грудень, травень

 1.  

Моніторинг сформованості арифметичних навичок в учнів 1-4-х класів (проведення усного рахунку)

1-4

грудень, травень

 1.  

Навички читання учнів

2-4

жовтень, травень

 1.  

ДПА

4

січень, квітень-травень

 1.  

Участь учнів в олімпіадах, інтерактивних конкурсах різних рівнів

2-4

жовтень, грудень

 1.  

Аналіз зайнятості учнів у гуртках, секціях

1-4

листопад

 

6.2.3.  Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища

У НВК відсутні учні з особливими освітніми потребами. Основну увагу психологічна служба навчального закладу приділяє роботі із здобувачами освіти 1-А,1-Б класів, в тому числі адаптації учнів 1-А,1-Б класів до умов навчання в початковій школі. Психологічною службою на початку навчального року, в кінці першого семестру 2019/2020 навчального року була проведена діагностика перебігу адаптації здобувачів освіти 1-А,1-Б класів. Протягом навчального року проводилася корекційно-розвивальна робота із здобувачами освіти 1-А,1-Б класів щодо підвищення їх адаптаційного потенціалу та згуртованості. Результати діагностик доводилися до відома вчителів, батьків. Крім того протягом навчального року психолог працювала над виявленням здобувачів освіти, які схильні до деструктивної поведінки, булінгу. Проводились індивідуальні консультації для вчителів початкових класів, батьків. У новому 2020/2021 навчальному році планується проведення діагностики перебігу адаптації здобувачів освіти 1-А,1-Б класів до навчання в школі, корекційно-розвивальної діагностики здобувачів освіти 1-А,1-Б класів та другого року навчання (2-А,2-Б класи). Психологічною службою планується проведення діагностики стану згуртованості учнів 3-А, 4-А класів, спостереження за поведінкою учнів 1-А,1-Б класів на уроках та під час перерв. У жовтні 2020 року планується проведення індивідуальних консультацій для батьків учнів 1-А,1-Б класів з теми «Адаптація першокласників до навчання в школі».  Психолог разом із вчителями 1-4-х класів бере участь у всеукраїнському експерименті «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра».

6.2.4.  Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Для вчителів будуть проведені семінари-практикуми, до підготовки яких будуть задіяні як самі вчителі, так і науковці. Протягом навчального року вчителі будуть відвідувати семінари, тренінги, вебінари, які будуть проводитися НМЦ управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, Інститутом модернізації змісту освіти, Інститутомпіслядипломної педагогічної  освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, на освітніх порталах тощо.Вчителі початкових класів будуть задіяні до проведення тижнів, місячників, предметних декад. У НВК створена кафедра початкової школи, на засіданнях якої вчителі опрацьовують нормативно-правові документи, знайомляться із передовим досвідом вчителів, обговорюють відвідані уроки тощо. Вчителі будуть залучені до проведення НМР, педагогічних рад, нарад при директорові. Щороку вчителі початкових класів друкують свої роботи на сторінках методичного журналу ШБІЦ.  

Починаючи з  2020-2021 навчального року підвищення кваліфікації педагогічних працівників буде організовано відповідно до Порядку
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 800.

ІІІ. Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступінь, профільна освіта ІІІ ступінь

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

У 2020/2021 навчальному році учні 5-9-х, 10-11-х класів будуть навчатися за такими навчальними планами.

Навчальні плани для 5-9-х, 10-11-х класів                                                                                               (таблиця 21)

№ додатку

навчального плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених МОН України

№ 4

5-9

з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних мов

додаток 10,8(5-Б клас) до наказу МОН України № 405 від 20.04.2018

№ 5

10-11

з українською мовою навчання профільних предметів

додаток 2,3 до наказу МОН України № 1493 від 28.11.2019

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х,10-11-х  класів                                                                                                   (таблиця 22)

№ з/п

Клас

Загальний обсяг навчального навантаження

 1.  

5-А

1085 год./рік

 1.  

5-Б

1085 год./рік

 1.  

6-А

1155 год./рік

 1.  

7-А

1207,5 год./рік

 1.  

7-Б

1207,5 год./рік

 1.  

8-А

1260 год./рік

 1.  

9-А

1260 год./рік

Всього

8188 год./рік

 1.  

10-А

1260 год./рік

 1.  

11-А

1260 год./рік

Всього

2520 год./рік

Всього 5-11 класи

10708 год./рік

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах загальної середньої освіти ІІ, ІІІ ступенів. Навчальний план охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової. Повноцінність базової та загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частин робочого навчального плану. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів та їх батьків, кадрове забезпечення та з метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти, забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу у повному обсязі. На 01.09.2020 рік буде сформований 5-Б клас з поглибленим вивченням англійської мови. Старша школа є профільною. Відповідно до освітніх потреб учнів та їх батьків, кадрового забезпечення в 11-А класі впроваджується вивчення профільного предмету - англійська мова (5 годин), в 10-А класі – впроваджується профільне вивчення математики. У 10-А,11-А  класах години вибірково-обов’язкових предметів розподілено на такі предмети: Інформатика – 1,5 год., Мистецтво – 1,5 год.

Навчальні програми з предметів інваріантної складової, які використовують вчителі-предметники, визначені Переліком  навчальних програм щодо вивчення предметів інваріантної складової у 2020-2021 навчальному році відповідно  до Листа МОН від 22.07.2020 № 1/9-394  «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (Додаток 6).

Години варіативної складової передбачено на підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарно-тематичному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години та на курси за вибором для розширення світоглядного спрямування учнів.

Курси за вибором враховують потреби учнів та батьків, спеціалізацію навчального закладу, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного забезпечення та спрямовані на розширення світогляду учнів.

            Навчальні програми з курсів за вибором, які використовують вчителі-предметники, визначені Переліком  навчальних програм щодо вивчення предметів варіативної  складової (курсів за вибором) відповідно  до Листа МОН від 22.07.2020 № 1/9-394  «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (Додаток 7).

 

Розподіл годин варіативної складової навчального плану 5-9, 10-11 класи                                                                                               (таблиця 23)

№ з/п

Клас

Кількість додаткових годин

Підсилення предметів

Кількість годин

Курси за вибором

Кількість годин

 1.  

5-А

4,5

Англ. мова

2

Права дитини

1

Математика

0,5

Родинні фінанси

1

 1.  

 

5-Б

1,5

Математика

0,5

Права дитини

1

 1.  

6-А

2.5

Англ. мова

1

Фінансово грамотний споживач

1

 

 

Математика

0,5

 1.  

7-А

2,5

Англ. мова

1

Фінансова культура

1

Алгебра

0,5

 1.  

7-Б

2.5

Англ. мова

1

Фінансова культура

1

Алгебра

0,5

 1.  

8-А

3,5

Англ. мова

1

Офісні інформаційні технології

1

Історія України

0,5

Алгебра

0,5

Геометрія

0,5

 1.  

9-А

2

Англ. мова

0.5

Офісні інформаційні технології

1

Алгебра

0,5

8.

10-А

4

Англ.мова

1

-

 

Алгебра

2

Геометрія

1

9.

11-А

5

Математика

1,5

-

-

Англ. мова

3

Історія України

0,5

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів 5-11-х класів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392.

Математика (Алгебра та початки аналізу та геометрія) в 10-А класі розрахована на 6 годин на тиждень. Вивчаються 2 окремих предмета: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». У І та ІІ семестрах у  10-А класі виділяється 2 години на геометрію та 4 година на алгебру і початки аналізу. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з алгебри і початків аналізу та окремо з геометрії. Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрового окремо з алгебри і початків аналізу та окремо з геометрії. У навчальному плані та класному журналі записується окремі предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія».

Математика (Алгебра та початки аналізу та геометрія) в 11-А класі розрахована на 4,5 годин на тиждень. У І, ІІ семестрах у  11-А класі виділяється 2 години на геометрію та 2,5 година на алгебру і початки аналізу. Семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме (8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9). Семестрова оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків аналізу в колонку з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного обліку. У навчальному плані записується предмет «Математика «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія», у класному журналі записуються окремі предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія».

У зв’язку з тим, що обрано навчальні програми  «Фізика. 10-11 класи» авторського колективу під керівництвом В.М.Локтєва та «Астрономія. 10-11 клас» авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я. у навчальному плані та класних журналах записують окремі предмети «Фізика» і «Астрономія» розподіляючи навчальний час у такий спосіб:

у 10 класі: 3 год. фізика (рівень стандарту)

у 11 класі: 3 год. фізика і 1 год астрономія (рівень стандарту).

У додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти зазначається два предмети: «Фізика» і «Астрономія». При цьому для держаної підсумкової атестації, як у формі зовнішнього незалежного оцінювання, так і у письмовій формі у закладі освіти учні можуть обирати предмет «Фізика».

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-А-7-х класах реалізується через предмети «Музичне мистецто» та «Образотворче мистецтво»,  у класному журналі записується окремі предмети «Музичне мистецто» та «Образотворче мистецтво». Освітня галузь «Мистецтво» у 5-Б класі реалізується через предмет «Мистецтво (інтегрований курс)», у класному журналі записується предмет «Мистецто (інтегрований курс)».

Освітня галузь «Мистецтво» у 8-11-х класах реалізується через предмет  «Мистецтво»,  у класному журналі записується окремий предмет  «Мистецтво».

Особливістю викладання предметів «Фізична культура» 5-11 класи, «Трудове навчання» 5-9 класи є те, що ці предмети реалізуються через варіативні модулі.

Варіативні модулі предмету «Трудове навчання» (обслуговуючі види праці)  5-9 класи                                                                                    (таблиця 24)

Клас

Назва модуля

К-сть годин

 

1 семестр

 

5

Проектування та виготовлення рамки для фото

10

 

Проектування та виготовлення гольника

8

 

Проектування та виготовлення торбинки для дрібничок

10

 

Проектування та виготовлення ляльки-мотанки

6

6

Проектування та виготовлення підставки під гаряче

10

 

Проектування та виготовлення закладки для книжки

8

 

  Проектування та виготовлення ялинкової прикраси.

6

 

Проектування та виготовлення серветки

10

7

Проектування та виготовлення декоративної вази.

10

 

Проектування та виготовлення карнавальної маски.

6

8

Проектування та виготовлення спідниці

14

 

Проектування та виготовлення шарфа

6

9

Проектування та виготовлення виробу в етнічному стилі

16

 

2 семестр

 

5

Проектування та виготовлення ляльки-мотанки

6

 

Проектування та виготовлення м’якої пласкої іграшки

8

 

Проектування та виготовлення листівки

8

 

Проектування та виготовлення брелока

8

 

Проектування т виготовлення писанки

6

6

Прикраса «Квітка зі стрічки»

8

 

Міні-проект 1 «Охайне житло»

2

 

 Проектування та виготовлення писанки

12

 

Проектування та приготування салатів

10

 

Міні-проект 2.  «Здоров»я і краса»

2

7

Проектування та виготовлення заколки для волосся (брошки)

7

 

Проектування та виготовлення намисто, підвіски.

7

 

 Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

2

8

   Проектування та виготовлення кондитерських виробів.

6

 

 Проектування та виготовлення декоративної вази

4

 

   Проектування та виготовлення головного убіру.

2

 

Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

4

9

Проект «Нове життя старим речам»

15

 

Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

2

 

Варіативні модулі предмету «Трудове навчання» (технічні види праці) 5-9 класи                                                                                            (таблиця 25)

І семестр

ІІ семестр

 

Назва блоку

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

 

Назва модуля

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

1

Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

26

 

 

 

 

1

Технологія виготовлення виробів із деревини (способом випилювання)

20

 

 

 

 

2

Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу

 

26

 

 

 

2

Технологія виготовлення виробів із деревних матеріалів

20

 

 

 

 

3

Технологія виготовлення виробів із деревини

 

 

16

 

 

3

Технологія виготовлення виробів із  тонколистового металу

 

20

 

 

 

4

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату

 

 

 

16

 

4

Технологія виготовлення дерев’яної іграшки

 

20

 

 

 

5

Технологія виготовлення  комплексного виробу 

 

 

 

 

16

5

Технологія виготовлення виробів із деревини ( з використанням ручних способів обробки)

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з  використанням ручних способів обробки)

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Технологія виготовлення  комплексного виробу 

 

 

 

 

20

 

Модулі для вивчення предмету «Фізична культура» на 2020-2021 навчальний рік 5-6 класи (4-6 модулів) (таблиця 26)

з/п

Назва модуля

І семестр

ІІ семестр

 1.  

Футбол

11 год.

8 год.

 1.  

Легка атлетика

11 год.

8 год.

 1.  

Волейбол

10 год.

8 год.

 1.  

Гімнастика

 

12 год.

 1.  

Аеробіка

16 год.

18 год.

Модулі для вивчення  предмету «Фізична культура» на 2020-2021 навчальний рік 7-8 класи (3-5 модулів)          (таблиця 27)

з/п

Назва модуля

І семестр

ІІ семестр

1.

Футбол

8 год.

9 год.

2.

Легка атлетика

8год.

9 год.

3.

Волейбол

8 год.

9год.

4.

Баскетбол

8год.

9 год.

5.

Аеробіка

16 год.

18 год.

Модулі для вивчення  предмету «Фізична культура» на 2020-2021 навчальний рік 9 клас (3-4 модулів)       (таблиця 28)

з/п

Назва модуля

І семестр

ІІ семестр

 1.  

Футбол

12 год.

12 год.

 1.  

Легка атлетика

10 год.

12 год.

 1.  

Волейбол

10 год.

12год

 1.  

Аеробіка

16 год.

18 год.

 

Модулі для вивчення предмету «Фізична культура» на 2020-2021 навчальний рік 10-11класи (2-3 модулі)          (таблиця 29)

з/п

Назва модуля

І семестр

ІІ семестр

1.

Футбол

16 год.

18 год.

2.

Волейбол

16 год.

18год.

3.

Чирлідинг

16 год.

18 год.

У класному журналі облік проведених занять з аеробіки (5-9 класи) та чирлідингу (10-11 класи) здійснюється на окремих сторінках, які підписують таким чином: «Фізична культура: модуль «Аеробіка» та «Фізична культура: модуль «Чирлідинг». Вчитель фізичної культури здійснює поточне, тематичне оцінювання. Семестрове та річне оцінювання здійснюється на предметній сторінці «Фізична культура».

У 2020/2021 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу кількість годин

Поділ годин на вивчення предметів, на які виділено не цілу  (дробову: 0,5,1,5,2,5) кількість годин  (таблиця 30)

№ з/п

Назва навчального предмета

Класи

Кількість годин за навчальним  планом

Кількість годин

Примітка

І семестр

ІІ семестр

 1.  

Українська мова

5-А

3,5

4

3

 

5-Б

3,5

4

3

 

6-А

3,5

3

4

 

7-А

2,5

3

2

 

7-Б

2,5

3

2

 

 1.  

Математика

5-А

4,5

5

4

 

5-Б

4,5

5

4

 

6-А

4,5

5

4

 

 1.  

Алгебра

7-А

2,5

2

3

 

7-Б

2,5

2

3

 

8-А

2,5

3

2

 

9-А

2,5

2

3

 

11-А

2,5

2

3

 

 1.  

Геометрія

8-А

2,5

2

3

 

 1.  

Перша іноземна мова (англ.)

9-А

2,5

3

2

 

 1.  

Хімія

7-А

1,5

2

1

 

7-Б

1,5

2

1

 

10-А

1,5

2

1

 

 1.  

Історія України

9-А

1,5

1

2

 

10-А

1,5

2

1

 

11-А

1,5

2

1

 

 1.  

Географія

 

 

9-А

1,5

2

1

 

10-А

1,5

1

2

 

 1.  

Захист України

10-А

1,5

2

1

 

11-А

1,5

1

2

 

 1.  

Інформатика

10-А

1,5

2

1

 

11-А

1,5

1

2

 

 1.  

Мистецтво

10-А

1,5

2

1

 

11-А

1,5

1

2

 

 

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. При розробленні календарно-тематичного, системи поурочного планування вчитель самостійно вибудовує послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту в обраному ними підручнику. Учитель може самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація НВК  або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

У середній та старшій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

2.Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Навчальні досягнення учнів 5-11 класів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 р. №323 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація. Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

Формами поточного оцінювання є:

-              індивідуальне, групове та фронтальне опитування;

-              робота з діаграмами, графіками, схемами;

-              робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт;

-              взаємоконтроль учнів у парах і групах;

-              самоконтроль тощо.

В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

-             усунення безсистемності в оцінюванні;

-             підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

-             індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

-             систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

-             концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.

3. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої та  профільної освіти

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

4.Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

5.Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 1. формування компетентностей;
 2. розвитку компетентностей;
 3. перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 4. корекції основних компетентностей;
 5. комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки  відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Проводяться заняття в парах,  групах, за умови, що окремі учні виконують роботу консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів.

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми  за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

У разі тимчасового призупинення  освітнього процесу у НВК може бути організоване  дистанційне навчання, яке проходить на платформах Google Hangouts, Google Classroom, конференція Zoom тощо. Вчителі також використовують для розміщення тестових завдань сайти «На урок», «Всеосвіта» тощо.

         6.Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості  освіти.

               6.1.1.Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Кількісний склад педагогічних працівників НВК за віком  (таблиця 31)

Рік

Усього педагогів

Вік педагогів

До 30 років

 

%

Від 31 до 40 років

 

%

Від 41 до 50 років

 

%

Від 51 до 60 років

 

%

Понад 60 років

 

%

2019/2020

24

4

17

5

21

7

29

3

13

5

21

 

Склад педагогічних працівників за стажем       (таблиця 32)

Рік

Усього педагогів

Стаж педагогів

До 3 років

%

Від 3 до 10 років

%

Від 10 до 20 років

%

Від 20 років і більше

%

2019/2020

24

2

8

5

21

7

29

10

42

 

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями                (таблиця 33)

 

Рік

Усього працівників

Мають кваліфікаційні категорії

Спеціаліст

%

Спеціаліст

ІІ категорії

%

І категорії

%

Вищої категорії

%

2019/2020

24

5

21

5

21

3

13

11

46

Мають педагогічне звання:

-         «вчитель методист»- 8 вчителів;

-         нагороду: «Відмінник освіти України» - 1 вчитель.

 

6.1.2.Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

У цьому навчальному році атестовано 3 вчителів. Усі вчителі підтвердили та підвищили свою кваліфікаційну категорію. Одному вчителю  присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист». Більшість вчителів підвищували свій професійний рівень шляхом відвідування семінарів, вебінарів, конференцій тощо, про що свідчать отримані сертифікати.

Вчителі природничо-математичного циклу задіяні в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)».

6.1.3.Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

За сприяння батьківської громадськості у 2018/2019 навчальному році в рекреаціях та кабінетах старшої школи частково були проведені ремонтні роботи, замінені вікна на металопластикові в кабінетах 216, 217, медпункті. З метою удосконалення освітнього процесу з інформатики, в кабінетах 220, 221 були частково відновлені та налаштовані комп»ютери. Для проведення уроків хімії, лабораторних та практичних робіт з фізики та хімії були придбані необхідні складники. Протягом навчального року для розмноження тестових завдань для учнів 5-11-х класів, неодноразово заправлялися картриджі. За державне фінансування у 2018/2019 навчальному році капітально відремонтована спортивна зала.

Учні 5-11-х класів були забезпечені підручниками, необхідними посібниками, частково - художньою літературою.

6.1.4.Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки переможців II(районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році                                                                                  (таблиця 34)

№ з/п13

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Кількість підготовлених переможців

1

Іванова Д.В.

5

2

Усіченко В.Г.

3

3

Давиденко Л. М.

2

4

Іванченко Л.Ю.

2

5

Булатецька Ю.М.

2

6

Науменко Ю.А.

1

7

Грушко С.П.

1

8

Кожевнікова Н. В.

1

Всього

17

        

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки переможців IIІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році           (таблиця 35)

за/п

 

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Кількість переможців

1

Кожевнікова Н. В.

3

2

Іванченко Л.Ю.

1

Всього

4

 

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки переможців районного етапу конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в 2019-2020 навчальному році                     (таблиця 36)

№ по

пор.

 

о пор.

Прізвище, ім’я та по батькові

Кількість робіт

1

Рязанцева О.Ф.

9

2

Іванченко Л.Ю.

4

3

Гордієнко Г.Ю. 

3

4

Іванова Д.В.

3

5

Давиденко Л. М.

3

6

Кожевнікова Н. В.

3

7

Науменко Ю. А.

3

8

Казімко О.С.

3

9

Зубченко Т.М.

2

10

Грушко С.П.

2

11

Булатецька Ю.М.

1

12

Дроздюк Ю.Б.

1

Всього

37

 

Аналіз роботи вчителів НВК щодо  підготовки переможців міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в 2019-2020 навчальному році            (таблиця 37)

№ з/п

Прізвище, імя та по

батькові вчителя

Кількість переможців

1

Булатецька Ю.М.

1

2

Науменко Ю. А.

1

Всього

2

 

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки учнів до участі в конкурсі «Юніор-дослідник»

в 2019-2020 навчальному році                                              (таблиця 38)

№ по пор.

Прізвище, імя та по

батькові вчителя

Кількість робіт

1

Давиденко Л. М.

9

2

Булатецька Ю.М.

3

3

Рязанцева О.Ф.

3

4

 Іванченко Л.Ю.

2

5

Іванова Д.В.

1

6

Линник О.Й.

1

7

Гордієнко Г.Ю.

1

8

Чубенко Т.П.

1

9

Казімко О.С.

1

10

Грушко С.П.

1

Всього

23

 

Вчителі НВК залучали учнів до різних інтелектуальних конкурсів, де учні могли проявити свої здібності та таланти. Щороку учні НВК є переможцями районного етапу конкурсу ім. Тараса Шевченка з української мови та літератури.  Так,  у  цьому навчальному році учениця 6-Б класу Господенко Василина  (ІІІ місце (вчитель Гордієнко Г.Ю.),  учні 9-А класу  Подважук Дарина  та Рожнов Руслан (ІІІ місце) (вчитель Грушко С.П.) стали переможцями районного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу  імені Тараса Шевченка. Команда учнів 7-8-х класів  під керівництвом  вчителя трудового навчання  взяли участь у Відкритому Київському фестивалі стартапів «Class ідея»,  їхні роботи були відмічені подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності, поглиблення знань з окремих предметів  вчителі математики  Чубенко Т.П., Іванова Д.В.,  вчителі початкових класів Якименко А.Р., Мельніченко Р.А., Зязя Ж.М., Михальчук О.П. задіяли 120  учнів 2-11-х класів  до участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кенгуру» з математики. 

Вчитель німецької мови Дроздюк Ю. Б. задіяла 27 учнів 6-11-х класв до участі в Всеукраїнському  конкурсі «Орлятко» з німецької мови, 8 учнів  було нагороджено золотим сертифікатом, 9 учнів – срібним сертифікатом.

Вчителі англійської мови Ярова Т.В., Кошіль М.В. залучили 58 учнів 3-9-х класів до участі  у Всеукраїнському  конкурсі «Грінвіч» з англійської  мови.

Вчитель фізики Іванченко Л.Ю. залучила учнів 7-10-х класів  до участі в  IV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок», що проходила на освітньому порталі «На Урок». Так, у 2019-2020 навчальному році 20 учнів стали учасниками IV Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок», 13  (І-2, ІІ-4, ІІІ-7)  учнів стали переможцями.

З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності, поглиблення знань з окремих предметів вчителі математики задіяли учнів 5-11-х класів до участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кенгуру» з математики. Вчителі німецької мови задіяли учнів 5-10-х класів до участі в Всеукраїнському  конкурсі «Орлятко» з німецької мови. Вчителі англійської мови залучили учнів 5-9-х класів до участі у Всеукраїнському конкурсі «Грінвіч» з англійської мови.

Аналіз навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік                               (таблиця 39)

Клас

Кіль-кість учнів

ПІБ класного керівника

Рівні навчальних досягнень

%

успішності

%

якості

Високий 12-10 б

Достатній

9-7 б

Середній

6-4 б

1 оцінка середнього рівня

Почат-ковий

3-1 б

5-А

32

Ярова Т.В.

6

17

6

3

-

100%

72%

6-А

27

Грушко С.П.

1

19

4

3

-

100%

74%

6-Б

25

Лук’янова М.А.

7

10

 

8

-

-

100%

68%

7-A

31

Давиденко Л.М.

5

9

15

2

-

100%

45%

8-А

17

Іванова Д.В.

4

8

4

1

-

100%

70%

9-А

26

Чубенко Т.П.

5

7

14

-

-

100%

46%

10-А

17

Усіченко В.Г.

3

10

4

-

 

100%

76%

11-А

14

Казімко О.С.

2

4

8

-

-

100%

42%

2019-2020

189

33

84

63

9

-

100%

62%

 

6.2.         Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

6.2.1.  Оновлення методичної бази освітньої діяльності.

У НВК створений віртуальний методичний кабінет на  хмарному сховищі  Google Диск. До нього мають доступ  всі вчителі навчального закладу. На хмарному середовищі розміщуються методичні та інформаційні матеріали. Вчителі-предметники, що викладають у 5-11-х класах, класні керівники 5-9- класів працюють у проекті «Класна оцінка». Доступ до цього хмарного середовища мають учні 5-11-х класів та їхні батьки, тут  розміщуються домашні завдання із предметів, бали учнів. Інформація про оцінки є конфенденційною інформацією: учні 5-11-х класів та їхні батьки зареєстровані у цьому проекті та за своїм логіном та паролем можуть переглянути інформацію, яка стосується лише рівня навчальних досягнень конкретних учнів. Доступною для всіх  є інформація про домашні завдання.

Всі вчителі НВК мають можливість розміщувати свої роботи на  сторінках методичного журналу ШБІЦ.

У червні 2020 р. для вчителів НВК були проведенні методичні семінари-практикуми, під час яких вчитель інформатики Іванова Д.В. ознайомила вчителів із особливостями організації дистанційного навчання учнів. 

6.2.2.  Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення.

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

-             посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-             дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-             надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

-             контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

-             об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

-             самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

-             посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-             дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-             надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

-         академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

-         самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

-         фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

-         фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

-         списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

-         обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;

-         формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

-         хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

-         необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

-             відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

-             позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

-             повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

-             повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

-             ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-             особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

-             знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

-             оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

      У 2020/2021 навчальному році відповідно до перспективного плану роботи НВК адміністрацією буде вивчатися стан викладання, рівень знань учнів 5-11-х класів з базових дисциплін, виконання державних програм, стан виховної роботи та ведення вчителями  шкільної документації.

 

Вивчення рівня якості знань умінь і навичок учнів 5-11-х класів з предметів                                        (таблиця 40)

№ з/п

Предмети

Класи

Термін

 1.  

Українська мова

9-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Українська література

5-9

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Англійська мова

10-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Всесвітня історія

7-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Алгебра

9-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Мистецтво

9-10

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Фізика

7-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Астрономія

11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 

Виконання державних програм, ведення документації, вивчення стану виховної роботи                                                                (таблиця 41)

№ з/п

Назва

Класи

Термін

 1.  

Перевірка документації (класні журнали, особові справи учнів, журнали гуртків)

5-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Виконання освітньої програми та державних програм

5-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Адаптація учнів 5-А,5 -Б класів до умов научання в школі

5-А, 5-Б

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Навички читання учнів

5-6

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

ДПА

9, 11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Участь учнів в олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, інтерактивних конкурсах, інтелектуальних заходах  різних рівнів

5-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 1.  

Аналіз зайнятості учнів у гуртках, секціях

5-11

Відповідно до проектно-модульного плану роботи НВК

 

6.2.3.  Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища

Протягом навчального року психологічною службою НВК буде приділена особлива увага адаптації учнів 5-А класу до умов навчання в НВК, попередження та профілактика агресії (булінгу) серед учнів 5-11-х класів, попередження правопорушень серед здобувачів освіти. Протягом І семестру буде проведена діагностика виявлення адаптованості здобувачів освіти 5-А класу та дітей, які прийшли до 6-10 класів до навчання в середній та старшій ланках. Протягом вересня, грудня, квітня буде проведено спостереження за поведінкою учнів 5-А класу під час уроків, перерв та позакласних заходів, проведена діагностика самооцінки особистості, рівня комфортності особистості, тест шкільної тривожності. Протягом навчального року буде приділена увага індивідуальній роботі з учнями, схильних до деструктивної поведінки-індивідуальні профілактичні бесіди. Певна увага буде приділена роботі з учнями, які за підсумками І семестру мають в більшості оцінки середнього рівня з предметів, та з учнями, які мають одну оцінку середнього рівня з –поміж усіх оцінок високого та достатнього рівнів. Крім того, психологічна служба буде працювати з вчителями, класними керівниками з питань адаптації учнів 5-А класу та учнів, які прийшли до 6-10-х класів до умов навчання в НВК, запобігання боулінгу, проявам насильства серед здобувачів освіти. Також будуть використані різні форми роботи з батьками: колективні, групові, індивідуальні. У НВК працює батьківський лекторій.

6.2.4.  Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

У НВК буде створена науково-методична рада, у складі якої є адміністрація, вчителі, які мають педагогічну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання  «вчитель-методист» та «старший вчитель», педагог-організатор та бібліотекар НВК, за згодою - кандидат педагогічних наук, що є керівниками дослідно-експериментальною роботою всеукраїнського рівня. Протягом навчального року буде організована  діяльність творчої групи вчителів «Досвід», до складу якої входять вчителі, які мають педагогічну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист» та «старший вчитель». Певна увага приділятиметься організації роботи з молодими та новоприбулими  вчителями. Всі молоді та новоприбулі вчителі будуть задіяні у проведенні предметних  декад, місячників, під час яких проводили відкриті уроки та позакласні заходи, за кожним із них відповідно до наказу буде закріплений наставник. 

Протягом 2020-2021 навчального року буде організована робота кафедр історико-філологічного циклу, математично-природничого циклу, естетичних дисциплін, класних керівників. Робота кафедр буде спрямована на залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

Кожен вчитель визначить методичну проблему, над якою працюватиме протягом навчального року, та форми її реалізації.

Щомісяця будуть проводитися семінари-практикуми, до проведення яких будуть залучені вчителі-предметники та науковці.

З метою підвищення професійного рівня вчителів буде проведена атестація педагогічних працівників та вчителі будуть направлені на курси підвищення кваліфікації. Також вчителі має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

У 2020-2021 навчальному році підвищення кваліфікації педагогічних працівників буде організовано відповідно до Порядку
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 800.                                                       


(Додаток 1)

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна 1-2 класи, затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 1-А, 2-А, 2-Б класів

НВК «ОБОЛОНЬ»

 на 2020/2021 навчальний рік

зукраїнськоюмовою навчання 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

1-А

2-А

2-Б

Українська мова

5+1

        5+1 (4/2)

       5+1(4/2)

Іноземна мова (англійська)

2

3

3

Математика

3

3

3

Я досліджую світ:

(мовно-літературна – 2;

математична – 1;

природнича, технологічна,  інформативна, соціальна, і здоров’язбережувальна, громадянська та історична – разом – 4 для 1-А,2-А,2-Б класів)

7

7

 

 

 

    

                        7

Інформатика

-

1

1

Мистецтво:

(Музичне мистецтво-1;

Образотворче мистецтво -1)

2

2

 

2

Фізична культура

3

3

3

Усього

20+3

22+3

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

-

-

 

 

 

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20+3

22+3

22+3

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

25


 (Додаток 2)

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна 3-4 класи, затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 3-А класу

НВК «ОБОЛОНЬ»

 на 2020/2021 навчальний рік

зукраїнськоюмовою навчання 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

3-А

 

Українська мова

      5+1 (4/2)

 

Іноземна мова (англійська)

3

 

Математика

4

 

Я досліджую світ:

(мовно-літературна – 2;

математична – 1;

природнича, технологічна,  соціальна і здоров’язбережувальнана, громадянська та історична – разом – 4

 

 

 

 

7

 

Інформатика

1

 

Мистецтво:

(Музичне мистецтво-1;

Образотворче мистецтво -1)

 

                               2

 

Фізична культура

3

 

Усього

23+3

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

 

-

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23+3

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

 

 


(Додаток 2)

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна 3-4 класи, затверджена наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ 3-А класу

НВК «ОБОЛОНЬ»

 на 2020/2021 навчальний рік

зукраїнськоюмовою навчання 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

3-А

Українська мова

      5+1 (4/2)

Іноземна мова (англійська)

3

Математика

4

Я досліджую світ:

(мовно-літературна – 2;

математична – 1;

природнича, технологічна,  соціальна і здоров’язбережувальнана, громадянська та історична – разом – 4

 

 

 

 

7

Інформатика

1

Мистецтво:

(Музичне мистецтво-1;

Образотворче мистецтво -1)

 

                               2

Фізична культура

3

Усього

23+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

 

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23+3

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

 

 Додаток 3)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2017 р. № 189

 

Навчальний план НВК «Оболонь»

на 2020/2021 навчальний рікдля 1-Б, 3-Б, 4-А класів ( 4-А клас працює в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти»)

 

Освітні галузі

Навчальний

предмет

Кількість годин на тиждень

1-Б

3-Б

4-А

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.17 р. № 189

ІНВАРІАНТНИИ СКЛАДНИК

 

Мови і літератури

Українська мова

7+1

7+1 (4/4)

7+1 (4/4)

Іноземна мова (англ.)

2

3

3

Математика

Математика

5

5

5

Природознавство.

Суспільствознавство. Здоров’я і фізична культура

Всесвіт

3

3

3

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

Мистецтво. Технології

Музичне мистецтво

Арттехнології

ІКТ

1

1

1

2

1

1

2

1

Усього

 

20+3

23+3

23+3

Додаткові години на предмети інваріантного складника / курси за вибором/ індивідуальні та групові заняття

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на 1 учня

20

            23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантного і варіативного складників, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

            26

26(Додаток 4)

Додаток 10, 8

до наказу Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 р. № 405

 

Навчальний план НВК «Оболонь»

на 2020/2021 навчальний рік

5 – 9  класи

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

ІІ ступінь

Дод. 10 до нак. № 405 від 20.04.2018 р. Дод.8 до нак. № 405 від 20.04.2018 (5-Б)

 

5-А

5-Б

6-А

7-А

7-Б

8-А

9-А

Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (англ.)

3

3+2

2+1

2+1

2+1

2+1

2+0,5

Друга іноземна мова (нім.)

2

+2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1

1

1,5+0,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

Музичне мистецтво

1

-

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

1

-

-

-

1

1

Математика

4+0,5

4+0,5

4+0,5

-

-

-

-

Алгебра

-

 

-

2+0,5

2+0,5

2+0,5

2+0,5

Геометрія

-

 

-

2

2

2+0,5

2

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

-

2

2

2

3

Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

Трудове навчання

2

2

     2

     1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

2

2

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Разом

26+3

27+3

29+3

30,5+3

30,5+3

32 +3                                                                                                                                                                         

32+3

 

 

 

 

 

 

 

 

Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

Права дитини

1

1

 

 

 

 

 

Родинні фінанси

1

 

 

 

 

 

 

Фінансово грамотний споживач

 

 

1

 

 

 

 

Фінансова культура

 

 

 

1

1

 

 

Офісні інформаційні технології

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

32

32

33

33

Всього без урахування поділу класів на групи

28+3

28+3

30+3

31,5+3

31,5+3

33+3

33+3

 


(Додаток 5)

Додаток № 2,3

до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. № 1493 

Навчальний план НВК «Оболонь»

на 2020/2021 навчальний рік

Навчальні

предмети

Кількість годин на тиждень

10- А

профіль

(математика)

 

11-А

профіль іноземна (англійська мова)

 

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Перша іноземна мова (англійська)

2+1

2+3

Друга іноземна мова (німецька)

2

2

Історія України

1,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

-

3+1,5

Алгебра і початки аналізу

4

-

Геометрія

2

-

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика

3

3

Астрономія

-

1

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов»язкові предмети

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Мистецтво

1,5

1,5

Курси за вибором

-

-

Гранично допустиме навантаження на  учня

33

33

Всього без урахування поділу класів на групи

33+3=36

33+3=36

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38