Річний звіт про діяльність НВК "Оболонь"

 

             


 Звіт директора НВК «Оболонь» перед громадськістю за підсумками 2019-2020 навчального року

 

Форма проведення: онлайн-конференція (відповідно до наказу управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.03.2020 № 202 «Про посилення обмежувальних заходів щодо попередження розповсюдження короновірусу COVID-19»), який розміщений на сайті НВК 20.06.2020 р.

Згідно з наказом МОН України від 23.03.2005 № 178 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно — технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” я, як директор НВК «Оболонь» звітую перед вчителями, батьками, громадськістю про свою діяльність протягом 2019-2020 навчального року.

 Мета: проаналізувати роль директора у підвищенні рівня організації освітнього процесу, впровадженні новітніх освітніх технологій в роботу НВК, організації різних форм позаурочної роботи, зміцненні та модернізації матеріально – технічної бази,  утвердження відкритої державно-громадської системи управління навчальним закладом. 

Основними документами, які регламентують діяльність НВК до складу якого входять «Школа І ступеня – гімназія» є Статут НВК, який затверджений розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 05.04.2016 року № 193, Концепція НВК, перспективний план розвитку НВК на 2016-2021  роки, Правила внутрішнього розпорядку.

Станом на 01.06.2020 року в НВК  навчаються 344 учні 1-11-х класів. З них хлопців 163 особи та 181 дівчина. Всього  14 класів.

                    Порівняльна таблиця руху учнів НВК у 2018-2019,         2019-2020 навчальних роках                                                                                      

Навчальні роки

2019/20

2018/19

Всього класів

14

13

Всього учнів

344

                329
Хлопчиків
163
157
Дівчаток
181
172
Вибули з НВК
13
5
до шкіл м. Києва
5
                 4
до гімназій, ліцеїв
5
                 1
за межі Києва
3
                  -
Прийшли до НВК
5
5

           

            Аналіз таблиці свідчить про те, що у 2019/2020 навчальному році збільшилась кількість класів та учнів, і це є позитивним показником. Кількість дівчат перевищує кількість хлопчиків. Кількість учнів, які вибули з НВК у цьому навчальному році більше, ніж вдвічі перевищує кількість учнів, які прийшли до НВК. Це негативний показник. Учні йдуть до інших гімназій та ліцеїв, бо мабуть учнів та батьків  не дуже задовольняє освітній процес.

Педагогічний колектив налічує 28 педагогічних працівників. З них основних працівників 28 чол.

Кадрова політика НВК будується з урахуванням розвитку соціально – економічних відносин, реформування освіти в Україні. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних вимог до вчителя. Так  ст. 54 Закону України «Про освіту» передбачає, що педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я.

 Сьогодні учитель повинен уміти розв’язувати на високому творчому рівні складні професійні проблеми. Усе це потребує ретельного підбору кадрів.

Кадрове забезпечення НВК здійснюється у відповідності до осітньої програми та навчального плану НВК.

Кількісний склад педагогічних працівників НВК за віком                                                                                                  

 

Рік

Усього педагогів

Вік педагогів

До 30 років

 

%

Від 31 до 40 років

 

%

Від 41 до 50 років

 

%

Від 51 до 60 років

 

%

Понад 60 років

 

%

2017/2018

29

5

17

5

17

7

24

8

28

4

14

2018/2019

28

6

21

5

18

8

29

5

18

4

14

2019/2020

28

9

32

5

18

7

25

3

11

4

14

Склад педагогічних працівників за стажем        

Рік

Усього педагогів

Стаж педагогів

До 3 років

%

Від 3 до 10 років

%

Від 10 до 20 років

%

Від 20 років і більше

%

2017/2018

29

4

14

6

21

5

17

14

48

2018/2019

28

4

14

6

21

5

18

13

46

2019/2020

28

4

14

7

25

7

25

10

35

 Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями                                                                                                              

 

Рік

Усього працівників

Мають кваліфікаційні категорії

Спеціаліст

%

Спеціаліст

ІІ категорії

%

І категорії

%

Вищої категорії

%

2017/2018

29

8

28

5

17

2

7

14

48

2018/2019

28

8

28

4

14

3

11

13

46

2019/2020

28

7

25

6

21

3

11

12

43

 Мають педагогічне звання:

«вчитель методист» - 7 осіб;

Кандидат наук – 1 особа.

Декілька років поспіль ми маємо два позитивних момента: перше, наявність усіх вчителів і друге, відсутність сумісників. Кадровий потенціал НВК достатньо потужній. В цілому це компетентний, творчий, працездатний колектив. 80% педагогічного колективу систематично працюють над оволодінням здобувачами освіти базових вмінь та навичок, вчителі вчать здобувачів освіти умінню здобувати знання й застосовувати їх на практиці, забезпечують якісну підготовку випускників до підсумкових оцінювань та ЗНО.  

Навчальний рік, що минає був особливим для учнів, вчителів, батьків. Його можна поділити на два етапи: І етап з 1 вересня 2019 року до 11 березня 2020 року, коли колектив працював у звичайному режимі, відповідно до  планування діяльності НВК, яке здійснювалося відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, наказів МОН України, Концепції НВК Статута НВК, Правил внутрішнього розпорядку НВК.  Усі плани (перспективний, річний, щомісячний, щотижневий) утілюють конкретні дії педагогічного колективу, спрямовані на реалізацію закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції НУШ концепції НВК, впровадження інноваційних технологій у освітній процес та управлінську діяльність. І ІІ етап з 12 березня до кінця навчального року, коли діяльність НВК проходила в умовах карантину, пов»язаного з епідемією в країні короновірусу COVID-19. На підставі наказів Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою організації діяльності НВК в умовах карантину, мною були видані накази: від 11.03.2020  № 46 «Про призупинення осітнього процесу у НВК», від 17.03.2020 № 47 «Про посилення обмеувальних заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19», 23.03.2020 № 49 «Про організації діяльності НВК в умовах карантину», за якими вчителі були переведені на дистанційний режим  роботи, освітньо-виховний процес було організовано через проведення онлайн-уроків для учнів 1-11-х класів. Вчителі, відповідно до графіка проведення уроків та календарно-тематичного планування щодня проводили уроки з предметів, виставляли учням поточні, тематичні оцінки, які заносили до електронного журналу «Класна оцінка», надсилали коментарі до виконаних робіт через електронну пошту, Viber, платформу Google. Класні керівники 1-11-х класів забезпечували співпрацю з батьками з метою координації дистанційного навчання учнів. Налагодження та проведення освітнього процесу в умовах карантину показало, що не усі вчителі були готові до організації та проведення онлайн-уроків, потрібен був час, не усі батьки усвідомили, що проведення онлайн-уроків це серйозно і не на один день, тому окремим класним керівникам потрібно було пояснювати батькам необхідність присутності і роботи дитини на уроках.

       Виходячи з аналізу діяльності педагогічного колективу, у 2019 році робочою групою до складу якої входили адміністрація та вчителі, була розроблена методична проблема, над якою педагогічний колектив   працював  протягом цього навчального року «Забезпечення якості освіти шляхом впровадження основних засад Нової української школи, втілення в діяльність НВК інноваційних технологій у освітній процес, удосконалення професійної компетентності вчителів».

Були  визначені пріоритетні напрями освітньої та виховної роботи на 2019/2020 навчальний рік.

1. Проводити послідовну роботу щодо впровадження 10 ключових компетентностей Нової української школи:

-          спілкування державною мовою;

-          спілкування іноземними мовами (англійська, німецька);

-          математична грамотність;

-          компетентності в природничих науках і технологіях;

-          інформаційно-цифрова компетентність;

-          уміння навчатися впродовж життя;

-          соціальні і громадянські компетентності;

-          загальнокультурна грамотність;

-          екологічна грамотність і здорове життя;

-          підприємливість.

2.  Створення передумов та стимулювання вчителів до професійного зростання з готовністю кожного до добровільної сертифікації та відповідності професійним стандартам.

3.  Реалізація Державного стандарту початкової освіти, створення належних умов для організації освітнього процесу у 1-2-х класах; створення умов для організації освітнього процесу в 11-А класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

3.  Наскрізне виховання в системі виховної рботи, виховання випускника НВК як особистості, інноватора, патріота, що вміє критично мислити, здатен адаптуватися та навчатися протягом життя.

4.  Продовження перетворення НВК у школу, дружню до дитини, створення середовища партнерства між учнем, вчителем та батьками, де учень матиме всі можливості для всебічного розвитку свого потенціалу.

5. Продовження співпраці педагогічного колективу з батьківською громадськістю щодо залучення батьків до модернізації освітнього процесу та матеріально-технічної бази в класі та НВК.

        В концепції НВК записано, що головна мета НВК – забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, розвиток особистості випускника, який володіє творчим потенціалом і який уміє його реалізувати в повній мірі, формування особистості, яка здатна адаптуватися до світу, що швидко змінюється,  яка усвідомлює своє місце в цьому світі. Реалізація цієї мети відбувається через створення умов для задоволення потреб дитини в оволодінні знаннями, здобутті інформації, надання кожній дитині можливості самоствердитись,  максимально розкрити свої здібності  та талант. Навчання дітей відбувається за освітніми програмами та навчальними планами, які складаються з інваріатної та варіативної складової. Крім обов’язкового мінімуму за навчальним планом учні 1-А, 1-Б, 2-А, 3-а, 4-А класів додатково за рахунок години варіативної складової вивчали українську мову, в 2-А, 4-А класі година варіативної скадової була спрямована на вивчення англійської мови (2+1). Учні 2-Б, 3-А навчаються за експериментальною освітньою програмою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти» («На крилах успіху»). У рамках всеукраїнського експерименту Інститутом педагогіки НАПН України розроблений навчальний план, який передбачає інтеграцію навчальних предметів. З 2 класу – учні починають вивчати інформатику. Навчання предмету математика у 4-А класі відбувається за педагогічною технологією «Росток».

        З 5 класу учні вивчають другу іноземну мову-німецьку. Збільшена кількість годин на вивчення математики у 5-А, 6-А, 6-Б класах (4+0,5 год.). У 7-А, 8-А, 9-А класах збільшена на 0,5 годин  вивчення алгебри (2+0,5).  У 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А класах за рахунок варіативної складової збільшена кількість годин на вивчення  англійської мови (2+1) у 9-А до 2,5 год. У 8-А класі  – на історію України збільшена кількість годин на 0,5 (1,5+0,5). Учні 5-9 класів мають три уроки фізичної культури, один з яких хореографія.

        Крім предметів інваріантної складової  додатково вивчаються предмети:

       5 клас : «Мій Київ»,  родинні фінанси;

       6 клас: етика, фінансово грамотний споживач;

       7 клас:фінансова культура;

8 клас : основи програмування;

       9 клас: основи медіа грамотності.

 Вивчення додаткових (допрофільних) предметів розширює кругозір учнів,  дає можливість обрати учням, які будуть навчатися в 10 класі, профіль. Учні 10-А класу навчаються за профілем - іноземна мова (англійська).

       Але будь – які плани та програми без вчителя, який володіє високим рівнем професійної підготовки, здатний до нових освітніх інновацій, має комунікативні здібності, не можуть дати учням глибоких і різнобічних знань з основ наук, не навчать учнів умінню застосовувати набуті знання на практиці, умінню самостійно приймати рішення.

     Відповідно достатті 45  Закону «Про освіту»  педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку; вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані: постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну ерудицію. Вчителі НВК удосконалюють свою фахову майстерність через курси підвищення кваліфікації, участь у методичній роботі, роботі творчих груп, проведенні відкритих уроків, виховних та позакласних заходів, участі у роботі педрад, круглих столів, засідань кафедр, розробці тестів, програм, самоосвіту. Значна увага у НВК приділялась підвищенню освітнього рівня вчителів. У 2019-2020 навчальному році  відповідно до наказу НВК від 16 вересня 2019 р.  № 108-к «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників НВК у 2019-2020 навчальному році» пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському міському університеті ім. Б.Д.Грінченка   2 вчителів.

Список вчителів, які були направлені на курси підвищення кваліфікації до Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного       університету імені Б.Д.Грінченка

                                                                          

№ з/п

ПІБ вчителя

Посада

1.

 Ярова Тетяна Вікторівна

 вчитель англійської мови

2.

Мельніченко Руслана Андріївна

вчитель початкових класів

  Більшість вчителів НВК підвищували свою кваліфікацію через відвідування конференцій, семінарів, прослуховування вебінарів. Усі вчителі  отримали  сертифікати учасників. Відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 року № 34  «Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи» директор НВК Зубченко Т.М., заступник директора з НВР Науменко Ю.А. відвідали очну сесію навчання в Інституті післядипломної педагогічної освіти при Київському міському університеті ім. Б.Д.Грінченка, отримали сертифікат. Вчителі підвіщували свій рівень шляхом відвідування семінарів, вебінарів, онлайн-курсів,  отримали сертифікати.

      Протягом навчального року постійно проводилися семінари-практикуми, тренінги для вчителів НВК з питань удосконалення методики проведення уроку та організації позаурочної діяльності, використання хмарних сервісів на уроках та позаурочній діяльності, використання методу проектів у  освітньому процесі, використання інформаційних технологій тощо. До підготовки та проведення семінарів були задіяні адміністрація та вчителі НВК.  

У зв’язку із призупиненням освітнього процесу у НВК  у період з 06.02.2020р. по 16.02.2020 р. у зв»язку із погіршенням епідемічної ситуації  (накази по НВК № 19 від 04.02.2020 р.,  № 21 від 05.02.2020 р.,  № 22 від 11.02.2020 р.), у період з 12.03.2020 р. (наказ  по НВК № 46 від 11.03.2020 р.)  у зв»язку із впровадженням карантину, пов»язаного із розповсюдженням коронавірусу COVID-19, певна увага була приділена організації дистанційного навчання учнів 1-11-х класів.  Вчитель інформатики Іванова Д.В., заступник директора з виховної роботи Кожевнікова Н.В. здійснювали методичний супровід організації навчання учнів 1-11-х класів на  платформах Google Hangouts, Google Classroom, конференція Zoom.  Більшість вчителів здійсювали перевірку знань учнів через освітні платформи «На Урок», «Всеосвіта», на них вчителі розміщували матеріали для проведення контролю учнів, відвідували вебінари. 09.06.2020 р. та 10.06.2020 р. вчитель інформатики Іванова Д.В.  провела семінар – практикум для вчителів «Дистанційне навчання: простір можливостей», на якому вчителі ознайомилися з засобами організації та інструментами  дистанційного навчання.

Вчитель хімії Казімко О.С. брала участь у ІІ (міському) етапові Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2020».  Вчитель початкових класів Мельніченко Р.А. брала участь у І  (районному) етапові Всеукраїнського конкурсу «Учитель року–2020».

В рамках міжнародної співпраці з асоційованими школами ЮНЕСКО вчителі анлійської мови Кожевнікова Н.В. та інформатики Івнова Д.В. разом із учнями 10-А класу провели  21 лютого 2019 р онлайн відео урок з учнями 9-10-х класів японської школи  Toyama International High School на тему «Новорічні та Різдвяні свята в Японії та Україні». Для проведення онлайн відео уроку  учні використали сервіс Google Hangouts, за допомогою якого вони змогли представити презентації  та обговорити питання, пов’язані із зимовими святами та національними традиціями  обох країн. Робочою мовою конференція була англійська мова.

Протягом цього навчального року  вивчався досвід роботи вчителя фізики Іванченко Л.Ю. з теми «Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії».

     З метою удосконалення своєї педагогічної майстерності впродовж року  вчителі НВК  відвідували  районні  семінари, конференції, круглі столи.

 З метою підвищення професійного рівня, вчителі об’єднуються у кафедри. В НВК працює 4 кафедр:

- кафедра історико-філологічних дисциплін (завідуюча Грушко С.П.)

- кафедра природничо-математичних дисциплін (завідуюча Казімко О.С.)

- кафедра естетичних дисциплін (завідуюча Михайлова О.О.)

- кафедра початкової школи (завідуюча Мельніченко Р.А.)

- кафедра класних керівників (завідуюча Кожевнікова Н.В.)

- група вчителів «Досвід» (керівник Іванченко Л.Ю.)

Робота  кафедр була спрямована на залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

Щочверті проводилися засідання кафедр. На засіданнях предметних кафедр обговорювалися методичні рекомендації щодо особливостей вивчення навчальних предметів, розглядалися теми, пов’язані із особливостями організації навчальної діяльності учнів на уроках в умовах НУШ,   вчителі ознайомлювалися із сучасними технологіями, перспективним педагогічним досвідом тощо. 08.01.2020 р. було проведено спільне засідання всіх кафедр з теми «Фестиваль педагогічних ідей», в рамках якого вчитель англійської мови Кожевнікова Н.В. провела семінар-пракитикум з теми «Можливості використання QR-кодів у освітньому процесі», вчитель трудового навчання Черевко Л.П. підготувала майстер-клас з теми «Лялька-мотанка як український оберіг».

     Вчителі-предметники з метою підвищення свого професійного рівня відвідували уроки у своїх коллег. Протягом 2019-2020 навчального року було відвідано вчителями-предметниками 139 уроків та позакласних заходів (в минулому навчальному році було відвідано 173 уроків).

     Протягом цього навчального року вчителі  та учні були  задіяні у  дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня  за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)». Метою участі є  взяти участь у розробці Всеукраїнського науково- методичного віртуального STEM-центру, що забезпечує інтегроване використання науково-освітніх ресурсів на засадах єдиного інформаційного простору системи освіти України для забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

З 1 вересня 2019-2020 навчального року  продовжується  дослідно-експериментальна робота Всеукраїнського рівня за темою «Дидактико – методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти на 2016/2020 роки» «На крилах успіху» (наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 р.). Вчитель початкових класів Зязя Ж.М.  у 3-А класі   організовувала   навчання учнів  за новим експериментальним планом. Мельніченко Р.А., вчитель  початкових класів,   у 2-Б класі здійснює навчання учнів за експериментальною програмою «На крилах успіху». З метою ознайомлення із особливістю вивчення предметів  у початковій школі  в рамках проекту вони відвідували тренінги та семінари-практикуми, що були організовані на базі Інституту педагогіки НАПА України.

В рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня  за темою «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра» протягом 2018-2019 навчального року  Митник О.Я.,доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, науковий керівник цього експериментального проекту,  провів декілька практичних семінарів  з вчителями початкових класів, практичним психологом,  під час  яких познайомив присутніх із провідними концептуальними ідеями дослідження та механізмами їх реалізації у освітньому  процесі навчального закладу та у поза навчальній діяльності. До проведення семінарів також були залучені науковці кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова та. Так  Губарєва Д.В., аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова, провела з вчителями семінар на тему «Формування соціальної компетентності засобами давньогрецької міфології». Експерт  телевізійних програм Святенко Ю.О. провела Workshop на тему «Розвиток емоційного інтелекту у дітей».

На сторінках методичного журналу ШБІЦ  поділилися досвідом та надрукували свої розробки уроків, методичні матеріали вчителі Зубченко Т.М.,   Кожевнікова Н.В., Линник О.Й., Іванченко Л.Ю., Казімко О.С., Черевко Л.П., Науменко Ю.А., Чубенко Т.П.,  Лукянова М.А., Грушко С.П., Давиденко Л.М., Дроздюк Ю.Б.

Можна говорити про те, що в НВК створена певна система підвищення професійного рівня учителів. Починаючи з 2020 року змінено систему підвищення кваліфікації педагогів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  21.08.2019 № 800 зі змінами відповідно до постанови від 27.12.2019 № 1133, вчителі щороку будуть підвищувати кваліфікацію, нова система підвищення кваліфікації пропонує вибір, свободу, рух, траєкторію.

Було розроблено робочою групою  «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у НВК «Оболонь»,  «Положення про академічну доброчесність у НВК «Оболонь»,   які затвердили на засідання педагогічної ради

( протокол № 3 від 25.10.2019 р.). Наказом НВК від 25.10.2019 № 228 «Про введення в дію Меморандуму співпраці між усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями, батьками НВК «Оболонь» Оболонського району М. Києва», був введений в дію Меморандум. Зміст Меморандуму, як і зміст «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у НВК «Оболонь»,  «Положення про академічну доброчесність у НВК «Оболонь» оприлюднено на сайті НВК.

   У цьому навчальному році було атестовано 3 вчителів, бібліотекаря та практичного психолога.   

Результати  атестації вчителів у 2019-2020 навчальному році

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

(повністю)

Посада

Чергова чи

позачергова

Результати атестації

 1.  

Кожевнікова Неллі Володимирівна

Вчитель англійської мови

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

 1.  

Лук’янова Марина Анатоліївна

Практичний психолог

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та на відповідність раніше присвоєного  педагогічного звання «психолог -методист»

 1.  

Казімко Ольга Сергіївна

Вчитель хімії

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

 1.  

Ярова Тетяна Вікторівна

Вчитель англійської мови

Чергова

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 1.  

Черевко Людмила Павлівна

бібліотекар

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

     Вчитель Кожевнікова Н.В. захищала  свій досвід роботи  на науково-методичній раді науково-методичного центру управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. Вчителі   протягом атестаційного періоду проводили відкриті уроки, позакласні заходи та семінари    для колег, виступали на засіданнях педагогічної ради,  НМР,  кафедр. 12.03.2020 р.  виступили із творчим звітом на засіданні атестаційної комісії І рівня. Під час творчого звіту вчителів на засіданні атестаційної комісії були присутні представники від Батьківської ради НВК.

Майбутнє покоління України формується зусиллями батьків і педагогів, усім оточенням. Тому інноваційно-спрямована діяльність педагогічного колективу-це розроблення, експериментування, апробація та запровадження новизни, що якісно змінює стан освітнього процесу, є визначальним чинником оновлення та розвитку школи.

Результатом вивчення стану викладання предметів та результатом роботи вчителів-предметників є те, що на кінець навчального року із загальної кількості учнів 3-11-х класів  – 245 осіб – 49 учнів (20%) мають оцінки високого рівня навчальних досягнень, 122 учнів (50%) –  оцінки  високого та достатнього рівнів, 63 учнів (26%) –  оцінки  високого,  достатнього та  середнього рівнів, 11 учнів (4%)  завершили  2019-2020 навчальний рік з однією оцінкою середнього рівня з-поміж балів високого та достатнього рівнів. Успішність учнів за 2019-2020 навчальний рік складає 100%, а якість навчальних досягнень – 68 %

Аналіз навчальних досягнень учнів за  2019-2020навчальний рік

Клас

Кіль-кість учнів

ПІБ класного керівника

Рівні навчальних досягнень

%

успішності

%

якості

Високий 12-10 б

Достатній

9-7 б

Середній

6-4 б

1 оцінка середнього рівня

Почат-ковий

3-1 б

3-А

27

Зязя Ж.М.

10

16

-

1

-

100%

96%

4-А

29

Михальчук О.П.

8

20

-

1

-

100%

97%

5-А

32

Ярова Т.В.

6

17

6

3

-

100%

72%

6-А

27

Грушко С.П.

1

19

4

       3

-

100%

74%

6-Б

25

Лук’янова М.А.

7

10

 

8

-

-

100%

68%

7-A

31

Давиденко Л.М.

3

11

15

2

-

100%

45%

8-А

17

Іванова Д.В.

4

8

4

1

-

100%

70%

9-А

26

Чубенко Т.П.

5

7

14

-

-

100%

46%

10-А

17

Усіченко В.Г.

3

10

4

-

 

100%

76%

11-А

14

Казімко О.С.

2

4

8

-

-

100%

42%

2019-2020

245

49

122

63

11

-

100%

62%

2018-2019

270

52

114

78

26

 

100%

62%

      Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний  рік свідчить про те, що високі показники якості  навчання мають учні 4-А класу (класний керівник Михальчук О.П.), учні 3-А класу (класний керівник Зязя Ж.М.),   учні 10-А класу (класний керівник  Усіченко В.Г.), учні 6-Б класу (класний керівник Грушко С.П.) учні 5-А класу (класний керівник Ярова Т.В.). Приємно, що за підсумками цього навчального року вперше за останні роки значно знизилась кількість учнів 5-11-х класів, які за підсумками навчального року мають одну оцінку середнього рівня з поміж оцінок високого та достатнього рівнів (11 осіб).

Оцінювання вчителями початкових класів навчальних досягнень учнів 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б класів здійснювалося вербально з усіх навчальних предметів.

 У НВК склалася певна система роботи із здібними і обдарованими учнями, яка дає можливість реалізувати ідею особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання учнів, розвивати їхні творчі здібності. Постійним пріоритетом навчально-виховного процесу у нашому навчальному закладі є надання можливостей учням реалізувати власні творчі здібності в дослідницько-пошуковій діяльності, розробці наукових, творчих проектів.

З  метою поглиблення знань учнів 2-11-х класів  з предметів, розвитку їхніх творчих здібностей, виховання у них інтересу до вивчення предметів у НВК у період з 01.10.2019 р. по 23.10.2019 р. проводився  І (гімназійний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ( наказ НВК № 194 від 19.09.2019р. «Про організацію і проведення I (гімназійного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році».  У гімназійному етапі кількість учасників складала  467 осіб.

Порівняльний аналіз участі учнів у  I (гімназійному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

у 2016-2017 н.р., у 2017-2018 н.р.  та   у 2019-2020 н.р.

№ з/п

Базова дисципліна

Класи

Кількість учасників

2016-2017 н.р

Кількість учасників

2017-2018 н.р

Кількість учасників

2019-2020 н.р

 1.  

Українська мова та література

2-11

49

42

65

 1.  

Зарубіжна література

5-11

24

19

35

 1.  

Англійська мова

5-11

62

44

47

 1.  

Німецька мова

5-11

64

17

16

 1.  

Історія

9-11

21

6

26

 1.  

Правознавство

5-11

6

-

5

 1.  

Біологія

5-11

28

10

22

 1.  

Географія

6-11

30

33

37

 1.  

Хімія

8-11

16

20

27

 1.  

Фізика

7-11

28

25

21

 1.  

Математика

2-11

60

70

59

 1.  

Інформатика

5-11

43

31

33

 1.  

Трудове навчання

5-11

25

15

30

 1.  

Образотворче мистецтво

5-9

22

24

27

 1.  

Астрономія

11

3

7

13

 1.  

Фізична культура

11

5

-

4

                         Всього

507

363

467

       У І (гімназійному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін було задіяно 123 учнів 2-11-х класів, з них 28 учнів 2-4-х класів, які виконували олімпіадні завдання із англійської та української мов, математики. 95 учасників І (гімназійному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін – це учні 5-11-х класів. Порівняльний аналіз свідчить про те, що у 2019/2020 навчальному році збільшилось кількість учасників олімпіад з української мови, зарубіжної літератури, історії, правознавства, біології, трудового навчання, фізичної культури, на жаль, суттєво зменшилась кількість учасників гімназійної олімпіади з математики.

11 учнів 2-4-х класів стали призерами олімпіад з двох і більше базових дисциплін.  30 учнів 5-11-х класів стали призерами олімпіад із трьох і більше базових дисциплін. 

                                      Список учнів НВК «Оболонь» переможців гімназійних олімпіад  з декількох предметів у  2019-2020 н.р. 

№ з/п

П.І.Б

Клас

Місце

Предмет

 1.  

Гур’єв Володимир Сергійович

2-А

І

математика

ІІІ

англійська мова

 1.  

Ляшок Вікторія Максимівна

2-Б

І

українська мова

ІІ

математика

І

англійська мова

 1.  

Стаднюк Ніна Владиславівна

2-Б

І

українська мова

І

англійська мова

 1.  

Стельмащук Денис Андрійович

2-Б

ІІ

українська мова

І

математика

ІІ

англійська мова

 1.  

Архіпенко Анастасія Олегівна

3-А

І

українська мова

ІІІ

англійська мова

 1.  

Волков Денис Володимирович

3-А

ІІІ

математика

ІІ

англійська мова

 1.  

Коробко Матвій Богданович

3-А

ІІ

українська мова

англійська мова

ІІІ

математика

 1.  

Макаревич Мілана Павлівна

3-А

ІІ

українська мова

І

англійська мова

ІІ

математика

 1.  

Савків Маргарита Олександрівна

3-А

І

математика

ІІІ

англійська мова

 1.  

Міщенко Михайло Олександрович

4-А

ІІІ

українська мова

ІІІ

математика

 1.  

Росоха Уляна Віталіївна

4-А

І

українська мова

ІІ

англійська мова

 1.  

Балясний Микита Дмитрійович

5-А

ІІ

трудове навчання

І

зарубіжна література

ІІ

математика

ІІІ

англійська мова

 1.  

Бобир Марина Сергіївна

5-А

ІІІ

українська мова та література

І

зарубіжна література

ІІ

математика

 1.  

Кодацька Наталія Андріївна

5-А

ІІІ

українська мова

ІІ

зарубіжна література

ІІ

історія

ІІ

математика

ІІ

англійська мова

 1.  

Левченко Каріна Юріївна

5-А

ІІ

українська мова

І

трудове навчання

ІІ

природознавство

ІІ

англійська мова

 1.  

Морева Єсєнія Дмитріївна

5-А

І

українська мова та література

І

зарубіжна література

І

образотворче мистецтво

ІІ

природознавство

ІІІ

математика

 1.  

Коновалов Ілля Романович

6-Б

І

історія

І

географія

ІІ

математика

 1.  

Коробка Нікіта Євгенович

6-Б

І

трудове навчання

ІІ

зарубіжна література

ІІІ

історія

ІІ

географія

ІІ

математика

ІІ

комп'ютерна графіка

 1.  

Макаревич Ярослав Павлович

6-Б

ІІ

зарубіжна література

ІІ

географія

ІІ

математика

 1.  

Філон Дар’я Вадимівна

6-Б

ІІ

зарубіжна література

ІІІ

образотворче мистецтво

ІІ

математика

 1.  

Авраменко Євгенія Олегівна

7-А

І

українська мова

І

трудове навчання

ІІ

фізика

ІІІ

хімія

ІІ

зарубіжна література

І

образовторче мистецтво

ІІ

географія

 1.  

Коверникова Валентина Павлівна

7-А

ІІ

українська мова

ІІІ

фізика

І

зарубіжна література

І

історія

ІІІ

образотворче мистецтво

 1.  

Конюшенко Вероніка Сергіївна

7-А

ІІІ

трудове навчання

ІІ

фізика

ІІІ

хімія

ІІ

образотворче мистецтво

 1.  

Лазирко Ярослав Богданович

7-А

І

трудове навчання

ІІ

зарубіжна література

ІІІ

географія

 1.  

Михайлик Ольга Сергіївна

7-А

І

хімія

ІІ

фізика

І

комп'ютерна графіка

 1.  

Савків Владислав Олександрович

7-А

ІІ

українська мова

ІІІ

зарубіжна література

І

географія

 1.  

Сікачова Марія Борисівна

7-А

ІІІ

українська мова

ІІ

зарубіжна література

ІІ

історія

 1.  

Ткачук Софія Романівна

7-А

ІІ

хімія

ІІ

трудове навчання

ІІ

зарубіжна література

ІІ

географія

 1.  

Середа Стелла Станіславівна

8-А

І

українська мова

І

трудове навчання

ІІ

фізика

ІІІ

хімія

ІІ

зарубіжна література

І

історія

ІІ

образотворче мистецтво

ІІ

географія

 1.  

Черезова Діана Ігорівна

8-А

І

образотворче мистецтво

І

географія

І

комп'ютерна графіка

 1.  

Войнов Владислав Вадимович

9-А

ІІІ

українська мова

І

хімія

І

фізика

І

зарубіжна література

ІІІ

німецька мова

І

історія

І

англійська мова

ІІ

географія

ІІІ

математика

І

основи правознавства

 1.  

Караульний Владислав Владиславович

9-А

ІІ

трудове навчання

ІІІ

фізика

ІІ

хімія

 1.  

Науменко Ростислав Вікторович

9-А

ІІ

фізика

ІІ

історія

ІІІ

географія

 1.  

Подважук Дарина Іванівна

9-А

І

українська мова

І

трудове навчання

ІІІ

фізика

І

географія

І

офісні технології

 1.  

Рожнов Руслан Сергійович

9-А

ІІ

українська мова

І

трудове навчання

ІІ

фізика

ІІІ

хімія

ІІІ

німецька мова

ІІ

англійська мова

ІІ

основи правознавства

 1.  

Соколова Марія Юріївна

9-А

ІІІ

фізика

ІІ

зарубіжна література

ІІІ

основи правознавства

 1.  

Краснослободцева Анна Сергіївна

10-А

ІІІ

фізика

ІІ

німецька мова

ІІ

англійська мова

 1.  

Мальчевський Денис Микитович

10-А

І

українська мова та література

ІІІ

фізика

ІІІ

німецька мова

ІІ

англійська мова

 1.  

Паливода Назар Вікторович

10-А

ІІІ

хімія

ІІ

українська мова та література

ІІІ

німецька мова

ІІІ

англійська мова

 1.  

Лазирко Анна Богданівна

11-А

І

хімія

ІІІ

астрономія

І

українська мова та література

ІІІ

географія

ІІІ

фізична культура

 1.  

Приходько Богдана Дмитрівна

11-А

ІІІ

хімія

ІІІ

астрономія

ІІІ

географія

ІІІ

математика

 Всі переможці гімназійних олімпіад 13.12.2019 р. були нагороджені грамотами на традиційному інтелектуально-пізнавальному святі до Дня Наума «Наум наведе на ум».  

     Учні-переможці I (гімназійного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  взяли участь у  II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, посіли 17  призових місць (наказ управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  №  891 від  28  грудня 2019   «Про підведення підсумків ІІ (районного) етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019 – 2020 навчальному році.

Список переможців ІІ (районного) етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

 у 2019- 2020 навчальному році


за/п

Прізвище,
ім'я, по батькові учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім'я,
по батькові вчителя

1.

Подважук Дарина Іванівна

9

 

географія

ІІ

Давиденко Л.М.

офісні технології

ІІ

Іванова Д.В.

правознавство

ІІ

Булатецька Ю.М.

українська мова і література

ІІІ

Грушко С.П.

2.

Михайлик Ольга Сергіївна

7

офісні технології

ІІ

Іванова Д.В.

3.

Смолій Данило Олександрович

8

офісні технології

ІІІ

Іванова Д.В.

4.

Середа Стелла Станіславівна

8

фізика

ІІІ

Іванченко Л.Ю

5.

Коровін Микита Олександрович

8

трудове навчання

ІІІ

Усіченко В.Г.

6.

Дзюба Олександр Олександрович

8

трудове навчання

ІІ

Усіченко В.Г.

7.

Черезова Діана Ігорівна

8

комп’ютерна графіка

ІІ

Іванова Д.В.

8.

Войнов Владислав Вадимович

9

історія

ІІІ

Булатецька Ю.М.

9.

Яценко Аліса Олександрівна

9

офісні технології

ІІ

Іванова Д.В.

10.

Караульний В'ячеслав Владиславович

9

трудове навчання

ІІІ

Усіченко В.Г.

11.

Мальчевський Данило Микитович

10

англійська мова

ІІІ

Кожевнікова Н. В.

12.

Мальчевський Денис Микитович

10

географія

ІІІ

Давиденко Л.М.

13.

Каптан  Олександр  Михайлович

10

українська мова і література

ІІІ

Науменко Ю.А.

14.

Куденчук Камелія Луіза

11

астрономія

ІІІ

Іванченко Л.Ю

             Учениця 9-А класу   Подважук Дарина  посіла 4 призових місць (географія, офісні технології, правознавство, українська мова та література). 

Індивідуальний підхід до учнів при підготовці до олімпіад  здійснюють вчитель інформатики Іванова Д.В., яка  підготувала  5 переможців, вчитель трудового навчання Усіченко В.Г., який підготував  3 переможці, вчителі географії  Давиденко Л. М., фізики Іванченко Л.Ю., історії та правознавства  Булатецька Ю.М., які підготували  по 2 переможці,  вчителі української мови та літератури Грушко С.П. та Науменко Ю.А., англійської мови Кожевнікова Н. В., які підготували по 1  переможцю  II  (районного) етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад з базових дисциплін.

Підготовка вчителями  переможців II  (районного) етапу Всеукраїнських учнівських

                                                                                олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році.                                                                                          

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Кількість підготовлених переможців

1

Іванова Д.В.

5

2

Усіченко В.Г.

3

3

Давиденко Л. М.

2

4

Іванченко Л.Ю.

2

5

Булатецька Ю.М.

2

6

Науменко Ю.А.

1

7

Грушко С.П.

1

8

Кожевнікова Н. В.

1

Всього

17

            

         Учні-переможці IІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  взяли участь у  IIІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,  посіли 4  призових місця (в минулому навчальному році – 8 переможців).

Список переможців ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

 у 2019- 2020 навчальному році                                                                                                     


за/п

Прізвище,
ім'я, по батькові учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім'я,
по батькові вчителя

1.

Мальчевський Данило Микитович

10

англійська мова

І

Кожевнікова Н. В.

2.

Мальчевський Денис Микитович

10

англійська мова

ІІ

Кожевнікова Н. В.

3.

Каптан  Олександр  Михайлович

10

англійська мова

ІІ

Кожевнікова Н. В.

4.

Куденчук Камелія Луіза

11

астрономія

ІІІ

Іванченко Л.Ю.

       

Порівняльна  таблиця  участі  учнів НВК       “Оболонь”  в районних та міських олімпіадах                                                                                                           

Навчальні

роки

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіади

 

Гімназійні

ІІ етап районні

ІІІ етап міські

IVетап міжнародні

 

Всього

І

ІІ

ІІІ

Всього

І

ІІ

  ІІІ

Всього

І

ІІ

ІІІ

Всього

 

 

 

2017-2018

507

6

12

14

32

-

1

6

7

-

-

-

 

2018-2019

390

4

14

11

29

1

-

7

8

-

-

-

 

2019-2020

467

-

7

10

17

1

2

1

4

-

-

-

 

                               

 

Відповідно до наказу НВК від 04.11.2019 р. № 238 «Про організацію та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукового товариства старшокласників «Ерудит» у 2019-2020 навчальному році» у період з 03 по 20 грудня 2019 року було проведено І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів МАН. На І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів МАН серед учнів 5-11-х класів було подано 46 тем дослідження (з них 40 тем для дослідження учнями 8-11-х класів та 8 тем для дослідження учнями 5-7-х класів). Рішенням засідання педагогічної ради ( протокол № 3 від 25.10.2019 р.) всі теми були затверджені. На І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було представлено 40 робіт учнів 8-11-х класів.

І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів МАН проводився в 16 секціях 9 наукових відділень (в минулому навчальному році проводився в 16 секціях 10 наукових відділень). На розгляд журі було представлено 13 робіт - учні 8-А класу, 12 робіт - учні 9-А класу, 12 робіт - учні 10-А класу, 2 роботи учні 11-А класу. Учні 8-А класу підготували реферативні роботи, учні 9-11-х класів - науково- дослідницькі роботи, більшість робіт мають практичну частину.

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки учнів до участі в І (районному) етапові Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2019-2020 навчальному році засвідчив, що приділяють увагу формуванню навичок самостійного наукового дослідження в учнів 8-11-х класів Рязанцева О.Ф., вчитель біології, під керівництвом якої учні підготували 9 робіт, Іванченко Л.Ю., вчитель фізики, під керівництвом якої учні підготували 4 роботи.

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки учнів до участі в конкурсі-захисті
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в 2019-2020 н. р.
                                                                                                       

№з/п

 

о пор.

Прізвище, ім’я та по батькові

Кількість робіт

1

Рязанцева О.Ф.

9

2

Іванченко Л.Ю.

4

3

Гордієнко Г.Ю. 

3

4

Іванова Д.В.

3

5

Давиденко Л. М.

3

6

Кожевнікова Н. В.

3

7

Науменко Ю. А.

              3

8

Казімко О.С.

              3

9

Зубченко Т.М.

              2

10

Грушко С.П.

              2

11

Булатецька Ю.М.

              1

12

Дроздюк Ю.Б.

              1

Всього

37

 Членами журі було рекомендувало 37 робіт учнів 8-11-х класів для участі у II (міському) етапові конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів- слухачів і членів МАН.

            Серед 37 переможців І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 8  учнів  стали призерами у  двох і більше  секціях.

Переможці   І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів МАН  із  двох і більше  секцій у 2019-2020 навчальному році 

№№
п/п

ПІБ учня

Клас

Секція

Керівник

Місце

1-го етапу

1

Науменко Ростислав Вікторович

9

Теоретична фізика

Іванченко Л.Ю.


ІІ

Географія та ланд-то

Давиденко Л.М.


ІІІ

Етнологія

Булатецька Ю.М.

ІІ

2.

Шалівська Вікторія Олександрівна

10

Українська

література

Науменко Ю.А.

І

Англійська мова

Кожевнікова Н.В.

ІІ

Валеологія

Рязанцева О.Ф.

ІІ

3.

Жукова Анастасія Юріївна

8

Українська мова

Казімко О.С.

І

Математика

Іванова Д.В.

І

4

Северіна Поліна Денисовна

8

Хімія

Казімко О.С.

ІІ

Українська мова

Гордієнко Г.Ю.

ІІ

5

Караульний Владислав Владиславович

9

Географія та ланд-то

Давиденко Л.М.

ІІ

Експериментальна фізика

Іванченко Л.Ю.


І

6

Павленко Ярослав Олексійович

9

Загальна біологія

Рязанцева О.Ф.

І

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Іванова Д.В.

І

7.

Калінчук Таміла Валеріївна

10

Українська

література

Науменко Ю.А.

І

Англійська мова

Кожевнікова Н.В.

І

8.

Каптан Олександр Михайлович

10

Валеологія

Рязанцева О.Ф.

ІІ

 

Німецька мова

Дроздюк Ю. Б.

І

 

               

 Учні-переможці I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН   взяли участь у ІІ (міському)

етапі,  посіли 2  призових місця  (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №  55  від 10.03. 2020 р. «Про підсумки II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2019-2020 навчальному році».

Переможці міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких   робіт

учнів-членів МАН у 2019-2020 навчальному році

№ по пор.

Прізвище та ім`я

клас

Навчальний предмет

місце

Вчитель, що підготував

1

Науменко Ростислав

9

Історія

ІІ

Булатецька Ю.М.

2

Мавріна Маргаріта

11

Українська  література

ІІІ

Науменко Ю.А.

                Переможців ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-слухачів і членів МАН підготували вчитель  історії Булатецька Ю.М – 1переможця, української мови та літератури Науменко Ю.А. – 1 переможця.

Науково-дослідницькі роботи  учнів 8-А класів  Севериної Поліни (секції «Українська мова», «Хімія»)  Черезової Діани (секція «Українська мова»), Петруновської Юлії  (секція «Українська література»), Ситника Семена (секція «Ветеринарія та зоотехнія»), Жукової Анастасії, Фіалковського Дмитра (секція «Хімія»),  учнів 9-А класу Дивак Вікторії (секція «Фольклористика»), Павленка Ярослава  (секція «Мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм»),   учнів 10-А класу Калінчук Таміли (секції «Українська література», «Англійська мова»), Шалівської Вікторії (секція «Українська література»), Шаманської Анни (секція «Етнологія») були відзначені грамотами Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді). 

Порівняльна  таблиця участі  учнів   у  II  (районному) етапові Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

у 2017-2018,  2018-2019, 2019-2020 навчальних роках

Навчальні

роки

Кількість переможців II  (районного) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

І

ІІ

ІІІ

Всього

2017-2018

6

12

14

32

2018-2019

4

14

11

29

2019-2020

-

7

10

17

До  написання науково-дослідницьких робіт були залучені учні 5-7-х класів. Під  час І тижня «Обдаровані діти – майбутнє України» в рамках місячника «Творча обдарованість» у період з 03 по 04 березня 2020 р. був проведений конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  «Юніор-дослідник» серед учнів 5-7-х класів.  Учні 5-7-х класів проводили дослідження у  9 секціях 9 наукових відділень та підготували 23 роботи. Аналіз участі учнів у науково-дослідницькій роботі у 2019-2020 навчальному році у порівнянні з минулим навчальним роком  свідчить про збільшення кількості учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Юніор-дослідник» (в минулому навчальному році учні 5-7-х класів підготували 20 робіт ). На конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Юніор-дослідник» було представлено 7 науково-дослідницькі роботи, які підготували учні 5-А класу, 7 робіт - учні 6-х класів, 8 робіт – учні 7-А класу. Учні 5-7-х класів підготували реферативні роботи.

Аналіз роботи  вчителів  НВК  щодо  підготовки учнів до участі  в  конкурсі

 «Юніор-дослідник» в 2019-2020 навчальному році                    

№ по пор.

Прізвище, імя та по

батькові вчителя

Кількість робіт

1

Давиденко Л. М.

9

2

Булатецька Ю.М.

3

3

Рязанцева О.Ф.

3

4

 Іванченко Л.Ю.

2

5

Грушко С.П.

2

6

Іванова Д.В.

1

7

Линник О.Й.

1

8

Гордієнко Г.Ю.

1

9

Чубенко Т.П.

1

10

Казімко О.С.

1

Всього

23

         Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки учнів до участі в конкурсі-захисті-науково-дослідницьких робіт «Юніор-дослідник» у 2019-2020 навчальному році засвідчив, що приділяють увагу формуванню навичок самостійного наукового дослідження в учнів 5-7-х класів Давиденко Л.М., вчитель географії та економіки,  під керівництвом якої учні підготували 9 робіт, історії Булатецька Ю.М., біології Рязанцева О.Ф., під керівництвом яких учні підготували  по 3 роботи, української мови та літератури Грушко С.П., фізики Іванченко Л.Ю.,  під керівництвом яких учні підготували 2 роботи. Серед 19 учасників  учнів підготували на конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  «Юніор-дослідник» декілька робіт.

 Учасники конкурсу «Юніор-дослідник», які підготували декілька робіт у 2019-2020 навчальному році

№ з/п

Прізвище, ім’я  учня

Клас

Навчальний предмет

Керівник

1

Авраменко Євгенія

7-А

Географія

Давиденко Л. М.

Фізика

Іванченко Л.Ю.

Хімія

Казімко О.С.

2

Сікачова Марія

7-А

Зарубіжна література

Линник О.Й.

Географія

Давиденко Л. М.

3

Ткачук Софія

 7-А

Математика

Іванова Д.В.

Економіка

Давиденко Л. М.

              Вчителі НВК залучали учнів до різних інтелектуальних конкурсів, де учні могли проявити свої здібності та таланти. Щороку учні НВК є переможцями районного етапу конкурсу ім. Тараса Шевченка з української мови та літератури.  Так,  у  цьому навчальному році учениця 6-Б класу Господенко Василина  (ІІІ місце (вчитель Гордієнко Г.Ю.),  учні 9-А класу  Подважук Дарина  та Рожнов Руслан (ІІІ місце) (вчитель Грушко С.П.) стали переможцями районного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу  імені Тараса Шевченка. Команда учнів 7-8-х класів  під керівництвом  вчителя трудового навчання  взяли участь у Відкритому Київському фестивалі стартапів «Class ідея», їхні роботи були відмічені подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

З метою підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності, поглиблення знань з окремих предметів  вчителі математики  Чубенко Т.П., Іванова Д.В.,  вчителі початкових класів Якименко А.Р., Мельніченко Р.А., Зязя Ж.М., Михальчук О.П. задіяли 120  учнів 2-11-х класів  до участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кенгуру» з математики. 

Вчитель німецької мови Дроздюк Ю. Б. задіяла 27 учнів 6-11-х класв до участі в Всеукраїнському  конкурсі «Орлятко» з німецької мови, 8 учнів  було нагороджено золотим сертифікатом, 9 учнів – срібним сертифікатом.

Вчителі англійської мови Ярова Т.В., Кошіль М.В. залучили 58 учнів 3-9-х класів до участі  у Всеукраїнському  конкурсі «Грінвіч» з англійської  мови.

Вчитель фізики Іванченко Л.Ю. залучила учнів 7-10-х класів  до участі в  IV Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок», що проходила на освітньому порталі «На Урок». Так, у 2019-2020 навчальному році 20 учнів стали учасниками IV Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок», 13  (І-2, ІІ-4, ІІІ-7)  учнів стали переможцями.

Команда учнів 8-10-х класів (керівник команди – Давиденко Л.М., вчитель географії) взяла участь у заліковій грі «Економіко-географічне положення, територіально-адміністративний устрій, населення та господарство Туреччини» в рамках районного конкурсу «Країнознавець: Турецька республіка», де посіла І місце.

 Я хочу зауважити, що будь який результат – це спільна діяльність вчителя і учня. Гарний результат буває лише тоді, коли обидві сторони в цьому зацікавлені і однаково сумлінно ставляться до виконання своїх обов»язків. 

      Моніторингове дослідження участі учнів у предметних районних, міських олімпіадах з базових дисциплін, участі учнів у районному, міському етапах конкурсу— захисту наукових робіт у рамках МАН, залучення учнів до інтелектуальних конкурсів різного рівня дає змогу прослідкувати рівень якості підготовки учнів, індивідуальну роботу з учнями, роботу із здібними учнями, професійність форм і методів методичної роботи в НВК, допомогу в цьому питанні батьків учням, вчителям.

 Відомо, що якість освітнього процесу залежить не лише від рівня кваліфікації вчителя і ступеня підготовки учнів, а й від якості організації та управління ним. Шлях до ефективної моделі управління лежить через моніторингові дослідження – цілісну систему аналізу і прогнозування, яка дає змогу відстежувати всі освітні процеси в динаміці. Відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у НВК «Оболонь», протягом навчального року адміністрацією НВК проводився внутрішній моніторинг різних напрямів освітньої діяльності.  З метою контролю показників темпу читання  вголос у період з 10-15 жовтня 2019 року були перевірені показники темпу читання   вголос в учнів 5-6-х класів. З метою вивчення  ступеня адаптації учнів 5-А класу до умов навчання в НВК  у період з  10 по 18 жовтня 2019 рік  були проведені діагностичні контрольні роботи в 5-А  класі з української мови, математики, англійської мови. Під час вивчення стану викладання та рівня сформованості навчальних компетентностей в учнів 5-9-х класів із української мови у період з 11.10 до 11.11.2020 року були проведені контрольні роботи з української мови у 5-9-х класах. З метою формування в учнів 3-4-х класів читацьких компетентностей на уроках мовно-літературної освітньої галузі, у період з 20.12.2019 по 15.01.2020 перевірялися показники темпу читання  вголос учнів 3-4-х класів. Протягом навчального року проводився моніторинг виконання вчителями освітніх програм, моніторинг ведення класних журналів, журналів груп подовженого дня, журналів гуртків, секцій. Був проведений класно-узагальнюючий контроль  у 4-А  класі. У період з 21.01 до 10.02 2020 був проведений моніторинг рівня сформованості навчальних компетентностей учнів 1-4-х класів: 1-4 класи-математика (усний рахунок), українська мова (словниковий диктант) 1-А, 1-Б класи – читання. Підсумки моніторингу усного рахунку та темпу читання учнів 1-Б класу, найнижчий показник (вчитель Дрогобецька Ю.О.) були підведені на зустрічах з батьками класу. Щомісяця адміністрація проводить моніторинг запізнень учнів на заняття та пропуски уроків. Класні керівники разом з учнями та батьками аналізують ситуацію, шукають щляхи подолання недоліків. З метою оптимізації овітнього процесу протягом другого семестру цього навчального року адміністрація проводила анкетування серед учнів та батьків. Так, учням та батькам було запропоновано ряд питань, відповіді на які дають можливість проаналізувати рівень викладання предметів та фахову підготовку вчителів, взаємодію учнів та батьків в освітньому та виховному  процесі (наказ НВК «Оболонь» від 20.01.2020 № 10 «Про проведення моніторингу освітнього процесу у НВК серед учнів та батьків здобувачів освіти»): учні та батьки визначали профіль навчання у 2020/2021 навчальному році у 10 класі; батьки 4-А класу визначался на наступний навчальний рік з поглибленним вивченням окремих предметів  5-х класах; батьки і учні 4-8-х  класів обирали на наступний навчальний рік курси за вибором.
У січні 2020 року з метою виявлення позитивних тенденцій та недоліків в освітньому процесі, адміністрація НВК провела анкетування серед батьків, учні яких навчаються у 1-11-х класах щодо стану освітньої діяльності у нашому навчальному закладі. Батькам було запропоновано ряд питань.

 1.Чи комфортно почуває себе Ваша дитина у НВК                                                                                                                                                  

 

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

4-А

Всього

А) так, комфортно

5

9

19

18

8

2

61

Б) так, в цілому комфортно

3

4

8

6

9

13

43

В) не дуже комфортно

-

1

-

4

3

2

10

Г) ні, не почуває себе комфортно

-

-

-

-

-

-

-

Всього

8

14

27

28

20

17

114

 

 

5-А

6-А

6-Б

7-А

8-А

9-А

10-А

11-А

Всього

А) так, комфортно

11

14

10

15

7

6

10

2

75

Б) так, в цілому комфортно

15

10

11

10

1

7

4

5

63

В) не дуже комфортно

3

-

3

4

1

-

-

1

12

Г) ні, не почуває себе комфортно

1

-

-

1

-

-

-

-

2

Всього

30

24

24

30

9

13

14

8

 

152

Аналіз анкети свідчить про те, що найбільш комфортно в класі почувають себе учні 2-А (вчитель Якименко А.Р.), 6-А (класний керівник Грушко С.П.), 10-А (класний керівник Усіченко В.Г.)                                                            

2. Хто найчастіше допомагає у розвязанні проблемних ситуацій з Вашою дитиною у НВК?                                                                                 

 

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

4-А

Всього

А) директор

-

1

1

-

-

-

2

Б) заступник директора

-

1

-

-

-

-

1

В) психолог

-

3

-

-

-

4

7

Г) класний керівник

8

13

27

27

13

13

101

Д) вчителі

-

-

2

2

-

2

6

Є) інше

-

-

2

2

1

4

9

Всього

8

18

32

31

14

23

126

 

 

5-А

6-А

6-Б

7-А

8-А

9-А

10-А

11-А

Всього

А) директор

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Б) заступник директора

-

1

-

-

1

-

-

-

2

В) психолог

5

5

7

2

-

1

-

-

20

Г) класний керівник

23

23

24

29

9

11

-

-

119

Д) вчителі

4

1

-

1

-

2

-

-

8

Є) інше

2

-

-

1

-

1

-

-

4

Всього

34

30

31

33

11

15

-

-

154

Відповіді батьків свідчать про те, що основною людиною, яка розв»язує проблемні ситуації, які виникають у дитячому середовищі є класний керівник. Саме від класного керівника багато в чому залежить комфорт учнів в класі, взаємодія з батьками, вчителями, адміністрацією з питань навчання, виховання, взаємовідносин в колективі. На другому місці з відповідей батьків є психолог.

3. З яких предметів, на Вашу думку, Ваша дитина отримує ґрунтовні знання?                                                                                              

Класи

Предмет

Кількість виборів

ПіБ вчителя

5-А

Математика

17

Чубенко Т.П.

 

Укр. мова

15

Гордієнко Г.Ю.

 

Англ. мова

14

Ярова Т.В.

 

Істрія

7

Булатецька Ю.М.

6-А

Математика

17

Чубенко Т.П.

 

Українська мова і література

15

Грушко С.П.

 

Географія

7

Давиденко Л.М.

 

Біологія

6

Рязанцева О.Ф.

6-Б

Математика

20

Чубенко Т.П.

 

Географія

7

Давиденко Л.М.

 

 Історія

5

Булатецька Ю.М.

 

Укр.мова

4

Гордієнко Г.Ю

7-А

Географія

22

Давиденко Л.М.

 

Математика

18

 

Іванова Д.В.

 

Укр. мова і література

18

Грушко С.П.

 

Фізика

11

Іванченко Л.Ю.

 

Англійська мова

6

Кошіль М.В.

8-А

Математика

10

Іванова Д.В.

 

Фізика

4

Іванченко Л.Ю.

 

 Географія

4

Давиденко Л.М.

9-А

Алгебра, геометрія

20

Чубенко Т.П.

 

Українська мова укр. література

18

Грушко С.П.

 

Фізика

7

Іванченко Л.Ю.

 

Зарубіжна література

5

Линник О.Й.

 

Німецька мова

5

Дроздюк Ю.Б.

 

Географія

4

Давиденко Л.М.

 

Історія України

4

Булатецька Ю.М.

10-А

Історія України

6

Зубченко Т.М.

 

Англійська мова

5

Кожевнікова Н.В.

 

Математика

5

Чубенко Т.П.

11-А

Українська мова укр. література

9

Науменко Ю.А.

 

Математика

4

Чубенко Т.П.

 

Англійська мова

4

Кожевнікова Н.В.

Відповіді батьків, їх бачення щодо ґрунтовних та міцних знань їхніх дітей з предметів, свідчить про те, що такі знання дають вчителі Чубенко Т.П., Іванова Д.В.- математика, Давиденко Л.М.- географія, вчителі української мови і літератури Грушко С.П., Гордієнко Г.Ю., Науменко Ю.А., Іванченко Л.Ю.- фізика, молодий вчитель історії Булатецька Ю.М., Кожевнікова Н.В.- англійська мова. Зрозуміло, що батьки бачать результати роботи цих вчителів, а це рівень досягнень учнів з предмету, бажання дітей вчити предмет, шукати додаткову інформацію з тем.

4. Як ви отримуєте інформацію про діяльність НВК                

 

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

4-А

Всього

А) під час батьківських зустрічей

4

9

16

17

13

10

69

Б) від класного керівника

7

12

25

28

17

12

101

В) від батьків в соцмережах

2

6

10

12

8

10

48

Г) на сайті НВК, на сторінці фейсбук НВК

3

7

15

15

8

1

49

Д) не отримую інформації

-

1

1

-

-

2

4

Всього

16

35

67

72

46

35

271

 

 

5-А

6-А

6-Б

7-А

8-А

9-А

10-А

11-А

Всього

А) під час батьківських зустрічей

15

15

14

22

6

11

12

4

99

Б) від класного керівника

25

21

20

30

9

13

11

5

134

В) від батьків в соцмережах

11

7

10

7

1

6

4

3

49

Г) на сайті НВК, на сторінці фейсбук НВК

6

5

7

5

1

5

4

1

34

Д) не отримую інформації

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Всього

57

49

51

64

17

35

31

13

317

Інформацію про діяльність класу, НВК переважна більшість батьків отримує від класних керівників у спілкуванні чи під час проведення батьківських зустрічей,  що є позитивом. Анкета показала, що достатня  більшість батьків (97 осіб) учнів 1-11-х класів отримують інформацію про навчальний заклад від батьків в соціальних мережах, менше батьків звертаються за інформацією до сайту НВК та сторінку НВК у фейсбук, хоча і на  сайті  і у  фейсбуці щодня змінюється та доповнюється інформація про життя і діяльність класів, НВК. Інформація є корисною, прозорою і неупередженою.

5. Чи користуєтеся Ви щоденником “ Класна оцінка”?           

 

5-А

6-А

6-Б

7-А

8-А

9-А

10-А

11-А

Всього

А) ТАК

28

13

23

29

8

12

8

6

127

Б) НІ

2

11

1

1

-

1

6

1

23

Всього

30

24

24

30

8

13

14

7

150

Батьки користуються щоденником «Класна оцінка». Це говорить про те, що в електронному щоденнику є потрібна та є корисна інформація для батьків. На, жаль, з невідомих причин тільки 16 батьки учнів 6-А класу (класний керівник Грушко С.П.), та 8 батьків учнів 10-А класу (класний керівник Усіченко В.Г.) користуються щоденником «Класна оцінка», бо мабуть  немає інформації, корисної для батьків.

Підсумки анкетування батьків щодо освітнього процесу були розглянуті на нараді вчителів, проаналізовані.

Пріоритетними напрямами виховної роботи у НВК у 2019-2020 навчальному році були забезпечення прав, свобод та інтересів учнів, національно-патріотичне, превентивне, екологічне виховання, формування здорового способу життя, підготовка до дорослого сімейного життя, профорієнтація, психологічний супровід освітньої діяльності.

З метою розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини та створення дружнього до дітей середовища класні керівники 1-11-х класів провели виховні заходи у формі бесід, вікторин, годин спілкування, які були спрямовані на формування нетерпимості до насильства, підтримки взаємоповаги, посилення дружніх стосунків між учнями, толерантного ставлення до тварин та навколишнього середовища:

• уроки доброти в рамках Всесвітнього дня тварин

• благодійну акцію «Нарру Гав для Сірка».

З метою створення позитивного клімату та вільної від насильства шкільної культури в НВК було започатковано  фестиваль толерантності.  В рамках фестивалю толерантності класні керівники 1-11-х класів  провели інтерактивні ігри, бесіди, години спілкування, спрямованні на виховання навичок толерантної поведінки, здатності бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе, виховання взаємоповаги до інших людей. До участі у фестивалі толерантності був залучений учнівський парламент «Лідер» (голова – Соколова Марія, учениця 9-А класу). Учні 8-9-х класів започаткували нову форму роботи - проведення тренінгів для учнів молодших класів. Так, учнівський парламент «Лідер» провів тренінг «Я особливий» для  учнів 6-А, 6-Б класів. Під час тренінгу в інтерактивній формі учні 6-х класів вчилися розкривати свої позитивні риси, усвідомлювати неповторність кожної людини, розвивали уміння запропонувати допомогу людям з обмеженими можливостями. В рамках фестивалю толерантності були проведені зустрічі учнів 1-7-х класів з представниками ювенальної поліції, представниками служби у справах дітей та сім’ї Оболонського району. Під час зустрічей піднімалися питання щодо протидії насильству в сім’ї, прав дитини, закону про протидію булінгу.

З метою розширення знань учнів про доброту, її значення в житті людини, формування ціннісного ставлення до оточуючих, виховання таких якостей як чуйність, доброзичливість Якименко А.Р., класовод 2-А класу, провела з учнями гру «Подорож у країну добрих справ». Захід був проведений у театралізованій формі. Вчителю допомагали проводити уявну подорож казкові герої. Захід був чітко структурований, Якименко А.Р. використала різні інтерактивні форми роботи: «Прикрась дерево добра», «Відшукай загублені слова», «Створи портрет добра», гра «Так чи не так», «Відшукай ключ до країни добрих справ».

Ярова Т.В., класний керівник 5-А класу, провела з учнями тренінг  «Бар’єри спілкування», спрямований на формування умінь знаходити шляхи порозуміння у конфліктних ситуаціях, виховання толерантного ставлення один до одного. Ярова Т.В. визначила тему, мету тренінгу, використала такі форми роботи, як робота в парах, групах, обговорення ситуацій, гра. Вчитель намагалася зробити захід структурованим, підводила підсумки після кожного етапу. На етапі рефлексії учні провели гру. Захід відповідав віковим особливостям учнів.

Лук’янова М.А., класний керівник 6-Б класу, провела психологічне заняття «Як не потрапити в тенета кібербулінгу?», під час якого учні познайомилися з поняттям «кібербулінг», навчилися розрізняти учасників кібербулінгу та обговорили рекомендації щодо того як уникнути тенет кібербулінгу.

Давиденко Л.М., класний керівник 7-А класу, провела з учнями тренінгове заняття «Стоп булінг!». Використовуючи такі види роботи як «Продовжіть речення», «Анаграма», «Ілюструй казку» учні познайомилися з поняттям «булінг». Переглядаючи уривок фільму «Опудало», учні визначили форми шкільного булінгу, учасників булінгу та обговорили, як можна протидіяти булінгу.

Іванова Д.В., класний керівник 8-А класу, провела з учнями диспут з елементами пантоміми «Вплив емоцій на характер людини», під час якого учні познайомилися з поняттями «емоція», «характер». Під час диспуту учням були запропоновані проблемні питання для обговорення. Іванова Д.В. використала  такі інтерактивні форми роботи як гра, пантоміма, робота в групах. Диспут був чітко структурований, були визначені тема, мета заходу, етапи диспуту були логічно пов’язані між собою. На етапі рефлексії учні намалювали смайлики та проаналізували свої емоції після проведення диспуту

З 09 грудня до 13 грудня 2019 р. був проведений тиждень правових знань. Учні 1-11-х класів познайомилися з  основними положеннями Конституції України, Конвенції про права дитини,  правами дітей щодо захисту  від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. Під час тижня класні керівники 1-11-х класів використали різні форми виховних заходів: бесіди, години спілкування, рольові ігри, екскурсії.

З метою поглиблення знань учнів з різних галузей року під час проведення дня самоврядування класні керівники залучили батьків-юристів до проведення бесід з учнями. Так, класний керівник 7-А класу Давиденко Л.М. запросила юриста Кроковникова І.В., який провів з учнями бесіду на тему «Права дитини». Класний керівник 8-А класу Іванова Д.В. запросила заслуженого юриста України  Черезова І.Ю., який провів з учнями 8-9-х класів бесіду на тему «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх». Бесіди пройшли в атмосфері довіри, доброзичливості  між батьками і учнями. Під час бесід учні мали можливість поспілкуватися з батьками-юристами, задати питання, поглибити знання з правознавства. Учні 10-А класу (класний керівник-Усіченко В.Г.). відвідали судове засідання  у Оболонському районному суді, під час якого учні поглибили знання щодо адміністративних правопорушень та адміністративної відповідальності, познайомилися з роботою суду.

В рамках тижня правових знань Булатецька Ю.М., вчитель історії,  запросила Пирогова В.С., представника Верховного Суду України,  який провів з учнями 9-А класу рольову гру на тему «Органи державної влади України». В ігровій формі учні познайомилися зі структурою, функціями та повноваженнями органів державної влади України.

Учні 10-А класу (класний керівник Усіченко В.Г.) взяли участь у міському конкурсі малюнків на тему «Доброчесність долає корупцію». За результатами конкурсу Павлій Марія, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце. Учні 10-11-х класів взяли участь у  антикорупційному уроці, який було проведено у Національному агентстві з питань запобігання корупції. З учнями було проведено заняття – практикум, під час якого вони познайомилися з поняттям «корупція» та організаційно-правовими заходами запобігання корупції.

З метою створення безпечного середовища,  попередження конфліктів та інших негативних явищ, НВК вже третій рік поспіль бере участь у проекті «Шкільний офіцер поліції». Шкільний офіцер поліції Нечаюк О. провів бесіди з учнями 5-7-х класів на теми «Права дитини», «Протидія булінгу в дитячому середовищі». В інтерактивній формі були розкриті такі важливі теми, як поведінка у стресових або небезпечних ситуаціях, права дитини, запобігання булінгу та протидія насильству в сім’ї.

Вже другий рік поспіль учні НВК беруть участь у міському соціальному проекті «You and Me» (керівник команди Кошіль М.В., вчитель англійської мови). Учні 9-А класу підготували екопроект щодо покращення екологічного середовища в Оболонському районі та представили його на другому етапі соціального міського проекту «You and Me». Проект було відзначено дипломом.

Учні НВК є активними учасниками Школи миру. 19 вересня 2019 року учасники Школи миру взяли участь у  VІ  Конгресі  Юних посланців миру «Усім світом – за мир!», присвяченому Міжнародному Дню миру, який пройшов під гаслом «Боротьба зі змінами клімату заради миру!». Конгрес  відбувся у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. У Конгресі взяли участь представники громадського руху «Діти – посли миру», Посли миру, представники міжнародних організацій, державних установ.  Учні НВК представили звіт про діяльність та проекти, які вони впроваджували у НВК протягом минулого року. Учень 9-А класу Недбайло Ілля був  відзначений почесним званням «Юний Посол Миру» та отримав сертифікат Федерації всесвітнього миру. 19 вересня 2019 року в НВК був проведений флешмоб «Бажаємо Україні миру». За ініціативи учасників Школи миру учні 1-11-х класів взяли участь в акції «Янголи поруч» та зібрали книги до свята Миколая для учнів шкіл Донецької та Луганської областей.  Учні НВК підтримали ініціативу учасників  Школи миру та намалювали малюнки для  військових медиків і передали їх в зону ООС.

Учитель, учень та батьки є партнерами. Нова українська школа – це не тільки компетентнісний підхід до навчання, це і створення безпечного освітнього середовища, формування педагогіки партнерства.

З метою обміну досвідом роботи класних керівників та батьківської громадськості 1-11-х класів щодо сприяння більш глибокому розумінню умов і причин, що породжують проблеми насильства, вдосконаленню системи захисту прав та інтересів дитини, сприяння підвищенню рівня інформованості батьків, вчителів про права людини, обговорення форм взаємодії класного керівника та батьків, 31 січня 2020 р. був проведений круглий стіл на «Як вберегти дітей від насильства?» за участю класних керівників 1-11-х класів, батьків, адміністрації. Під час круглого столу було розглянуте питання: Які Ви бачите шляхи удосконалення взаємодії класного керівника і батьків щодо виявлення та протидії різним формам насильства? Батьки поділилися досвідом роботи з вищевказаного питання, висловили пропозиції щодо поглиблення співпраці у системі «учень-вчитель-батьки». У заході взяла участь Бондар Валерія, асистент проектів, консультант Національної гарячої лінії ГО «Ла Страда-Україна», яка надала присутнім інформацію про роботу Національної гарячої лінії ГО «Ла Страда -Україна».

Отже, учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу і відповідають за результат. Тільки творча праця, спільний творчий пошук є джерелом збагачення досвіду міжособистісних стосунків учнів, педагогів і батьків, їхнього емоційного життя та істотно впливає на готовність до самореалізації.

З метою виявлення соціально-комунікативного розвитку учнів класу практичний психолог НВК Лук’янова М.А. у жовтні 2019 року провела тестування учнів 5-11-х класів за методикою «Соціум». Відповідно до результатів соціометрії було визначено коефіцієнт згуртованості класів.

Таблиця згуртованості учнів 5-10-х класів                                                                                  

Клас

ПІБ класного керівника

Коефіцієнт згуртованості у жовтні -листопаді 2019 р.

 5-А

Ярова Т.В.

0,04

6-А

Грушко С.П.

0,02

6-Б

Лук’янова М.А.

0,07

7-А

ДавиденкоЛ.М.

0,04

8-А

Іванова Д.В.

0,04

9-А

Чубенко Т.П.

0,1

10-А

Усіченко В.Г.

0,09

 

Як  видно з таблиці найвищий коефіцієнт згуртованості 0,1 мають учні 9-А класу (класний керівник Чубенко Т.П.), учні 10-А класу (класний керівник Усіченко В.Г.) мають коефіцієнт згуртованості 0,09, учні 6-Б класу (класний керівник Лук’янова М.А.) мають коефіцієнт згуртованості 0,07.

Одним із основних показників виховної роботи є рівень вихованості учнів. З метою визначення ставлення учнів до себе, людей, праці, природи, культури і мистецтва, суспільства і держави у вересні та грудні 2019 року був проведений моніторинг рівня вихованості учнів, який включав анкетування учнів, класних керівників 5-11-х класів, вчителів – предметників.

Таблиця рівня вихованості учнів НВК «Оболонь» на початок І семестру/в кінці І семестру 2019 -2020 навчального року

Клас

П.І.Б. класного керівника

Самооцінка учнів

Оцінка класного керівника

Оцінка вчителів

Середній бал

5-А

Ярова Т.В.

23,4/24,3

22,5/24,2

22,1/20,1

22,7/22,9

6-А

Грушко С.П.

23,8/24,7

23,9/24,9

24,1/23,5

23,9/24,4

6-Б

Лук’янова М.А.

25,0/24,8

25,9/24,8

25,5/25,2

25,5/24,9

7-А

Давиденко Л.М.

23,6/23,9

23,8/23,5

23,1/21,6

23,5/23,0

8-А

Іванова Д.В.

22,4/23,3

22,1/23,3

24,6/23,1

23,0/23,2

9-А

Чубенко Т.П.

24,9/23,6

24,2/23,1

24,3/23,4

24,5/23,4

10-А

Усіченко В.Г.

24,7/24,4

23,4/22,0

24,9/24,3

24,3/23,6

11-А

Казімко О.С.

 

24,1/23,0

23,4/23,3

23,6/23,6

23,7/23,3

Як видно з таблиці  у порівнянні з початком І семестру 2019-2020 навчального року зростання рівня виховності постерігалося в учнів 5-А класу (22,7/22,9) (класний керівник – Ярова Т.В.), в учнів 6-А класу (23,9/24,4) (класний керівник – Грушко С.П.), в учнів 8-А класу (23,0/23,2) (класний керівник – Іванова Д.В). На, жаль, у зв»язку із карантином прослідкувати дикамику згуртованості класних колективів та рівень вихованості учнів класів на кінець навчального року не вдалося.

Адміністрація приділяє певну увагу поглибленню співпраці з батьками. У НВК створена і дієво працює Батьківська рада (голова Островська І.Є.) Протягом навчального року, відповідно до плану роботи Батьківської ради на 2019/2020 навчальний рік проводились її засідання (один раз на два місяці). На засіданнях Батьківської ради розглядались питання щодо тепло збереження та освітлення в навчальних кабінетах, підготовки та проведення новорічних та Різдв»яних свят, перевірки організації та якісного харчування учнів 1-11-х класів, затвердження плану поповнення та удосконалення МТБ НВК на 2019/2020 навчальний рік. На засіданні Батьківської ради були погоджені Правила внутрішнього розпорядку учасників освітнього процесу НВК «Оболонь». Ми постійно розвиваємося як навчальний заклад, намагаємося шукати нові форми, підходи до організації освітнього процесу. Безпосередніми учасниками освітнього процесу є учні і вчителі. Учасниками освітнього процесу є і батьки. Ми шукаємо нові форми співпраці з батьками. У цьому навчальному році  ми змінили формат проведення батьківських зборів. Батьківські збори проводитись у таких формах:  настановчі батьківськи збори (проводяться на початку навчального року  вересень); індивідуальні зустрічі “віч-на-віч з родиною” (листопад-грудень, квітень-травень); довільні сучасні форми спілкування з батьками (круглі столи, тренінги, родинні свята та інше), онлайн-конференція Zoom (для батьків, учні яких закінчують 4 клас).

Безпека учнів є одним з пріоритетних напрямі  діяльності педагогічного колективу. Протягом навчального року адміністрація разом з профспілковим комітетом перевіряли санітарно-технічний стан кабінетів, рекреацій, дотримання вчителями безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу. Протягом навчльного року в НВК травмувалися 2 учнів. Невиробничих травм серед учнів  було 7. Знаходячись під контролем батьків учні НВК отримують травми, їх кількість втричі більше ніж під час освітнього процесу. Найбільшу кількість травм діти отримують під час  канікул та у вихідні дні.

З метою покращення якості організації  харчування учнів НВК, в грудні 2019 року серед батьків учнів 1-11-х класів була проведена анкета щодо позиції батьків змінити форму харчування учнів 1-11-х класів. Батькам було запропоновано на вібір дві форми харчування: мультипрофільне (вибір страв з двох меню), і «шведський стіл». Враховуючи побажання батьків з 13.01.2020 року (початок ІІ семестру) учні 1-4-х класів перейшли на харчування у формі «шведського стола», учням групи подовженого дня було запропоновано мультипрофільне харчування. Харчування за принципом «шведського столу» на 99,9%  задовольняє потреби учнів: діти мають вибір страв, вони стали більше уживати овочів та фруктів, усе, що діти кладуть у тарілки, вони з»їдають, відходів майже немає.

Мною, у серпні 2019 року було надано до управління освіти Оболонської районної в місті Києві держаної адміністрації бюджетний запит на 2020 рік на придбання предметів та обладнання довгострокового користування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.

 

Бюджетний запит на 2020 рік
Навчально-виховного комплексу "Школа І ступеня - гімназія "Оболонь"
                            Оболонського району м. Києва                                   (таблиця 27)

Найменування

Кількість

Ціна, грн.

Сума, грн.

КЕКВ 3110 "Придбання предметів та обладнання довгрстрокового користування"

Ремонт та утеплення фасаду будівлі по периметру

1

6000000,00

6000000,00

Капітальний ремонт східців центрального входу та встановлення пандуса

 

 

 

Заміна вікон на металопластикові у 20 кабінетах

20

27000,00

540000,00

Капітальний ремонт актової зали

 

 

 

Відновлення освітлення території НВК

 

 

 

Шафа медична скляна

1

2500,00

2500,00

Шафа (стінка)

3

10000,00

30000,00

Ростомер

1

3000,00

3000,00

Ваги для зважування учнів

1

200,00

200,00

Стільці напім'які

100

450,00

45000,00

Електрочайник

5

150,00

750,00

Разом

132

6043300,00

6621450,00

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

Канцелярські товари:

 

 

 

Папір

20

150,00

3000,00

Книга обліку

15

60,00

900,00

Миючі засоби:

 

 

 

Рідина для миття баїа

15

15,00

225,00

Порошок для чищення баїа

15

15,00

225,00

Сантригель

10

35,00

350,00

Мілан

10

35,00

350,00

Порошок для прання

15

20,00

300,00

Мило туалетне

60

10,00

600,00

Містер мускул для миття скла

10

30,00

300,00

Дезінфікуючі засоби:

 

 

 

Діхлор (короб.)

20

30,00

600,00

Мило господарче

40

5,00

200,00

Ґосп.товари (пакети для сміття, граблі, лопати, замки тощо

 

 

 

Пакет для сміття 35 л

50

15,00

750,00

Пакет для сміття 60 л

30

18,00

540,00

Відро (пластикове) 10 л

10

50,00

500,00

Граблі

5

100,00

500,00

Лопата

10

100,00

1000,00

Замки

20

900,00

18000,00

Урна пластикова

15

25,00

375,00

Рукавички резинові

30

20,00

600,00

Віник

10

50,00

500,00

Мітла пластикова

10

50,00

500,00

Серветик, туалетний папір:

 

 

 

Серветки

100

15,00

1500,00

Туалетний папір

100

5,00

500,00

Електроматеріали (розетки, світильники, лампочки, подовжувачі тощо):

 

 

 

Розетка

10

50,00

500,00

Лампочка (економ.)

100

60,00

6000,00

Подовжувач Зм

5

200,00

1000,00

Подовжувач 5м

5

200,00

1000,00

Подовжувач 10м

5

200,00

1000,00

Будівельні матеріали (лінолеум, шпалери, цемент тощо):

 

 

 

Сатенгіпс (мішок)

5

300,00

1500,00

Цемент (мішок)

3

50,00

150,00

Ліноліум (метр)

150

250,00

37500,00

Шпалери (рул.)

50

300,00

15000,00

Валік ЗО см

10

70,00

700,00

Валік 15 см

10

55,00

550,00

Пензлик

10

40,00

400,00

Фарба

 

 

 

Біла емаль (бочка*50 л)

2

4000,00

8000,00

Жовто-коричнева (банка)

10

100,00

1000,00

Червоно-коричнева (банка)

10

100,00

1000,00

Жовта банка (банка)

10

100,00

1000,00

Сіра (банка)

10

100,00

1000,00

Червона (банка)

5

100,00

500,00

Голуба(банка)

5

100,00

500,00

Водоемульсійна (відро*10кг)

4

200,00

800,00

Оліфа (бутиль)

20

30,00

600,00

Розчинник (уайтспіріт)

20

10,00

200,00

Лак для підлоги 5 кг

3

1000,00

3000,00

Сан.технічне обладнання:

 

 

 

Вантус

10

35,00

350,00

Інше

 

 

 

Освіжувач повітря

15

20,00

300,00

Швабра для миття вікон

10

100,00

1000,00

Совок для сміття пластковий

10

50,00

500,00

Горщик для квітів підвісний

20

60,00

1200,00

 

 

 

 

Разом

1147

9633,00

118565,00

 

 

 

 

ВСЬОГО (КЕКВ 2210 + КЕКВ 3110)

1279

6052933,00

6740015,00

 

     
 

 

За бюджетним запитом у 2020 році придбано для НВК шафу медичну скляну, ростомер, ваги для зважування учнів, папір, поршок для чищення місць загального користування, дезінфікуючі засоби, мило, пакети для сміття, граблі, лопати, рукавички резинові, віники, серветки, туалетний папір, придбані будівельні матеріали, фарба. Відновлено освітлення території НВК. Але, на жаль, не зроблено ремонт та утеплення фасаду будівлі по периметру, капітальний ремонт східців центрального входу та встановлення пандуса, заміна вікон на металопластикові у 20 кабінетах, капітальний ремонт актової зали тощо.

Матеріально-технічна база НВК протягом року поповнювалась за рахунок загального фонду бюджету та благодійних внесків.

Використання благодійних внесків на поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази НВК

 в період з 01.01.2020 р. до 31.08.2020 р.

Термін придбання

Що придбано

Куди

Сума (грн.)

23.01.2020

Заправка картриджів

Кабінети завучів

360,00

30.01.2020

Кабелі та накопичувачі

 

1446,00

07.02.2020

Апарат для підігріву готових страв

Їдальня

3960,00

07.02.2020

Дипломи та подяки

На потреби НВК

450,00

07.02.2020

Придбання 2-х 4-місних шаф

Для 1-А класу

6040,00

07.02.2020

Придбання ролетів

Для кабінетів

20940,19

10.02.2020

Придбання будівельних та господарчих товарів

Для ремонтних робіт

8832,82

10.02.2020

Придбання дозаторів рідкого мила

Місця загального користування

1944,90

13.02.2020

Придбання телевізору

Каб № 209

8768,00

28.02.2020

Придбання змішувача

Місця загального користування

978,00

04.03.2020

Заправка картриджів

Приймальня (копіювальний апарат)

360,00

07.05.2020

Оплата послуг зв’язку за грудень 2019-березень 2020 р.

На потреби НВК

1665,84

25.05.2020

Придбання туй, ялівця та субстрату

Внутрішній двір НВК

3000,00

25.05.2020

Придбання будівельних та господарчих товарів

Для ремонтних робіт

2454,00

25.05.2020

Оплата послуг зв’язку за квітень

На потреби НВК

453,84

09.06.2020

Заправка картриджів

Приймальня (копіювальний апарат, принтер), кабінети завучів

1000,00

09.06.2020

Ремонт картриджа

Кабінет завуча

200,00

09.06.2020

Оплата послуг зв’язку за травень

На потреби НВК

453,84

11.06.2020

Оплата техпідтримки ПО на 1 рік

Електронний щоденник «Класна оцінка»

1200,00

06.07.2020

Придбання шаф дитячих та столів кутових

Початкова школа

12210,00

08.07.2020

Тканеві ролети

Кабінети (№ 224 та інш.)

7398,00

12.07.2020

Будівельні матеріали

Поточний ремонт рекреацій

3067,70

12.07.2020

Клей для плитки

Для ремонту

1030,98

04.08.2020

Наклейки

Для розмітки на підлозі та стінах

1645,00

04.08.2020

Автоматична сушилка для рук, контейнер для сміття

Місця загального користування

2207,76

04.08.2020

Господарські товари

На потреби НВК

3882,50

07.08.2020

Знак-самоклейка (стрілки)

На потреби НВК

120,00

                                                                                                                   
                                                                                                          
Всього: 96069,37 грн.

 

За рахунок загального фонду бюджету придбано:
                      

 Відновлення осього процесу відбувається відповідно  до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 83 від 25.05.2020 «Про відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів освіти м. Києва та режим їх роботи після зняття карантинних обмежень», Регламенту відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень. Робота з підготовки НВК до нового навчального року вже почалась.

    Позаду ще один навчальний рік, рік абсолютно несподіваних подій-карантину та переходу на дистанційне навчання учнів. Вчителі, як і учні повинні були швидко перебудуватися на нову форму навчання. Аналізуючи цей період хочу зробити висновки:

 1. Не всі вчителі досконало володіють інформаційними технологіями, тому важко було швидко перебудуватися.
 2. Вчителі  під час дистанційного навчання опанували сучасні інформаційні технології.
 3. Класні керівники, вчителі більш системно почали використовувати електронний щоденник «Класна оцінка».
 4. Учні і вчителі зрозуміли, що класно-урочна система не тільки навчає, розвиває здобувачів освіти, а й сприйяє зміцненню класного колективу, дає можливість спілкування з однолітками та вчителями.

Я хочу подякувати усім вчителям, класним керівникам 1-11-х класів за організацію освітнього процесу під час пандемії коронавірусу, карантинних обмежень.

Підбиваючи підсумки 2019-2020 навчального року, можна зробити такі висновки:

-         Є певна система інноваційно-спрямованої діяльністі педагогічного колективу;

-         вчителі  удосконалюють свою фахову майстерність через різні форми підвищення кваліфікації, беруть активну участь у проектній та експериментальній роботі;

-         вчителі діляться власним досвідом під час проведення семінарів різного рівня, друкують розробки  своїх кращих уроків, позакласних заходів на сторінках журналів, у фейсбуці;

-         впроваджуються нові форми роботи з учнями та батьками;

-         системним є психологічний супровід учнів 1-11-х класів, психолог стає першим помічником дитини, класного керівника, батьків;

 Але у своїй роботі як директора я бачу недоліки:

-         з року в рік знижується рівень індивідуальної роботи вчителів із здібними учнями, якість підготовки учнів до участі у предметних районних, міських олімпіадах з базових дисциплін, участі учнів у районному, міському етапах конкурсу— захисту наукових робіт у рамках МАН;

-         класні керівники стали менше уваги приділяти індивідуальній роботі з батьками, батьківськими комітетами, збільшилась кількість скарг з боку батьків до адміністрації, в районні та міські органи управління освіти;

-         знизилась вимогливість заступника директора з НВР до виконання своїх обов»язків окремими вчителями, в тому числі щодо роботи із здібними учнями;

-         знизилась виконавська дисципліна окремих класних керівників, вчителів-предметників;

-         на низькому рівні залишається контроль за виконанням раніше прийнятих управлінських рішень.          

 Плідна праця адміністрації, вчителів протягом навчального року була відмічена Грамотами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. У вересні 2019 року Грамотою управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації нагороджена Іванова Д.В., вчитель інформатики, до Дня працівників освіти Грамотою Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) нагороджена Кожевнікова Н.В., заступник директора з ВР. У лютому 2020 року Подяка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошується  Рязанцевій О.Ф.

Я зупинилася на основних питаннях управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які вимагали часу і зусиль для їх вирішення. Певні результати, здобутки та прорахунки в управлінні НВК – це не лише моя особиста заслуга, а й Науменко Ю.А., заступника з НВР, Кожевнікової Н.В., заступника з ВР.

Моє основне завдання як керівника, підтримувати творчий пошук усіма учасниками освітнього процесу інноваційних шляхів розвитку НВК, формування позитивного іміджу навчального закладу.

Тільки співпраця педагогічного колективу, батьків, органів управління освітою сприяє утвердженню відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, а звідси і іміджу НВК який можна охарактеризувати як усталену думку батьків, громадськості, суспільства щодо його престижності, репутації, а також щодо якості освіти, яку  надає наш навчальний заклад.