Проектно-модульний план освітньої діяльності НВК "Оболонь"на 2019-2020 навчальний рік

                                                       


   

Проектно-модульний план освітньої діяльності   НВК "Оболонь" на 2019-2020 навчальний рік

 


І. ВСТУП

Аналіз підсумків минулого навчального року, завдання на 2019/2020 навчальний рік

Основними документами, які регламентують діяльність НВК до складу якого входять «Школа І ступеня – гімназія» є Статут НВК, який затверджений розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 05.04.2016 року № 193, Концепція НВК, перспективний план розвитку НВК на 2016-2021 роки, Правила внутрішнього розпорядку.

Станом на 01.06.2019 року в НВК навчалися 329 учнів 1-11-х класів. З них хлопчиків 157 (135 осіб), 172 (144 дівчат). 13 класів. Протягом навчального року з НВК вибуло 5 учнів (у минулому навчальному році - 4 учнів), з них – до шкіл м. Києва 5 учнів (у минулому навчальному році 4 осіб), до гімназій, ліцеїв – немає (у минулому навчальному році ніхто не вибув), за межі Києва - немає ( протягом минулого навчального року ніхто не вибув). Прийшли до НВК протягом навчального року 5 учнів (протягом минулого навчального року 5 учнів).

Педагогічний колектив налічує 28 педагогічних працівників. З них основних працівників 28 чол. В цьому навчальному році, як і в минулому немає вчителів, які працювали за сумісництвом.

Кадрове забезпечення НВК здійснюється у відповідності до освітньої програми.

Кількісний склад педагогічних працівників НВК за віком          Таблиця 1

Рік

Усього педагогів

Вік педагогів

До 30 років

 

%

Від 31 до 40 років

 

%

Від 41 до 50 років

 

%

Від 51 до 60 років

 

%

Понад 60 років

 

%

2016/2017

29

6

21

6

21

6

21

8

28

3

9

2017/2018

29

5

17

5

17

7

24

8

28

4

14

2018/2019

28

6

21

5

18

8

29

5

18

4

14

Склад педагогічних працівників за стажем        Таблиця 2 

Рік

Усього педагогів

Стаж педагогів

До 3 років

%

Від 3 до 10 років

%

Від 10 до 20 років

%

Від 20 років і більше

%

2016/2017

29

5

17

6

21

6

21

12

42

2017/2018

29

4

14

6

21

5

17

14

48

2018/2019

28

4

14

6

21

5

18

13

46

 Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріямиТаблиця 3

Рік

Усього працівників

Мають кваліфікаційні категорії

Спеціаліст

%

Спеціаліст

ІІ категорії

%

І категорії

%

Вищої категорії

%

2016/2017

29

9

31

3

10

3

10

14

48

2017/2018

29

8

28

5

17

2

7

14

48

2018/2019

28

8

28

4

14

3

11

13

46

 Мають педагогічне звання:

Мають педагогічне звання:

«вчитель методист»- 7 вчителів;

«старший вчитель» - 2 вчителів;

«Відмінник освіти України» - 3 вчителя.

Виходячі з основних завдань та  впровадження НУШ, планування діяльності НВК здійснювалося відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, наказів МОН України, Концепції НВК Статута НВК, Правил внутрішнього розпорядку НВК. Усі плани (перспективний, річний, щомісячний, щотижневий) утілюють конкретні дії педагогічного колективу, спрямовані на реалізацію закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції НУШ концепції НВК, впровадження інноваційних технологій у освітній процес та управлінську діяльність.

Педколектив у цьому навчальному році працював над останнім ІІІ етапом загальної проблеми: «Впровадження інноваційної діяльності всіх учасників освітнього процесу та моніторингу освітньої діяльності з метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів та розвитку конкурентної спроможності учня відповідно до потреб суспільства». Пріоритетні напрями освітньої та виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік:

-         Розпочати реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти, створити належні умови для організації освітнього процесу у 1-А,1-Б класах; створити умови для організації освітнього процесу в 10-А класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

-         Продовжити участь педагогічного колективу у дослідно-експериментальній діяльності;

-         Продовжити роботу з педагогічними працівниками щодо підвищення фахового та методичного рівнів вчителя через різні форми освіти та самоосвіти, розвиток мотиваційної готовності вчителя до інноваційної діяльності;

-         Формувати національно свідомого громадянина України, патріота, морально і духовно розвиненої життєво компетентної особистості;

-         Удосконалювати систему психолого-педагогічної підтримки становлення особистості кожного учня НВК;

-         Продовжити співпрацю педагогічного колективу з батьками щодо залучення їх до модернізації освітнього процесу в класі та НВК.

Вчителі НВК удосконалюють свою фахову майстерність через курси підвищення кваліфікації, участь у методичній роботі, роботі творчих груп, проведенні відкритих уроків, виховних та позакласних заходів, участі у роботі педрад, круглих столів, засідань кафедр, розробці тестів, програм, самоосвіту. У 2018-2019 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 6 вчителівна базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка. Крім курсової перепідготовки, яку кожний вчитель повинен проходити один раз у п’ять років, більшість вчителів НВК підвищували свою кваліфікацію через відвідування курсів, семінарів, прослуховування вебінарів. Усі вчителі  отримали  сертифікати.

Підвищення професійного рівня вчителів відбувається через участь у засіданнях педагогічних рад, НМР, участі в роботі кафедр, творчої групи вчителів «Досвід» тощо. Засідання проходили відповідно до планів. Заступником директора з НВР Науменко Ю.А., головою творчої групи вчителів «Досвід» Іванченко Л.Ю. у цьому навчальному році розроблені Положення про роботу з молодими вчителями, Положення про предметну декаду, Положення про предметну кафедру, Положення про творчу групу «Досвід». Ці документи були розглянуті на науково-методичній раді, засіданні творчої групи «Досвід» та схвалені для використання. Протягом навчального року постійно проводилися семінари-практикуми, тренінги для вчителів з питань впровадження інноваційних форм проведення уроків, організації традиційних та інноваційних форм виховної роботи, використання в освітньому процесі інноваційних форм оцінювання навчальної діяльності учнів на уроках, ознайомлення з причинами, профілактикою та подоланням булінгу серед учнів. До підготовки та проведення семінарів були задіяні як вчителі нашого закладу, так і спеціалісти.

З метою підвищення професійного рівня, вчителі об’єднуються у кафедри. В НВК працює 5 кафедр.

Протягом навчального року вчителі провели 173 відкритих уроків (у минулому навчальному році 137) та позакласних заходів на яких були присутні колеги-вчителі та адміністрація. У рамках вивчення ступеня адаптації учнів 1‑А, 1-Б, 5-А, 5-Б класів до умов навчання в НВК батьки цих класів відвідували уроки вчителів. Вчителі беруть активну участь у підготовці та проведенні районних та міських заходів, діляться власним досвідом з вчителями району, міста, інших міст України. На базі НВК 26 жовтня 2018 р. було проведено майстер-клас для вчителів трудового навчання  Оболонського району з теми: «Проектування та виготовлення виробів оздоблених об’ємною вишівкою», який провела вчитель трудового навчання вчитель вищої категорії Михайлова О.О. 6 лютого 2019 року вчителі початкових класів Зязя Ж.М., вчитель ІІ категорії та Мельніченко Р.А., вчитель І категорії провели інформаційно-методичний семінар всеукраїнського рівня для вчителів, які працюють у 1-х, 2-х класах з теми «Освітній проект «На крилах успіху» в дії: результат та перспективи», на якому поділилися досвідом впровадження дослідно-експериментальної роботи за темою«Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти» («На крилах успіху»), 10 квітня 2019 року на базі кабінету інформатики № 221 було проведено семінар-практикум для вчителів інформатики Оболонського району з теми «Google Клас як засіб реалізації дистанційного навчання» під час якого вчителі шкіл району під керівництвом вчителя інформатики, вчителя вищої категорії, «вчителя-методиста» Іванової Д.В. відпрацьовували уміння використовувати дистанційне навчання для здобуття учасниками освітнього процесу необхідних знань. З метою удосконалення професійної майстерності заступників директорів Оболонського району з питання контролю за впровадженням інформаційних технологій у освітній та виховний процес, 22 квітня 2019 р. на базі нашого навчального закладу був проведений практичний семінар з теми «Система роботи заступників директорів закладів освіти Оболонського району в освітньому інформаційному просторі», під час якого  заступник директора з ВР Кожевнікова Н.В. поділилась досвідом роботи щодо контролю та впровадженням новітніх освітніх технологій в НВК.  Вчитель інформатики Іванова Д.В. та д.пед.наук Литвинова Світлана Григорівна, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України провели із заступниками директорів практичне заняття.

Вчитель географії, вчитель вищої категорії, «вчитель-методист» Давиденко Л.М. брала участь у районному конкурсі «Вчитель року-2019» в номінації «Географія», посіла ІІ місце.

На сторінках методичного журналу ШБІЦ  поділилися досвідом та надрукували свої розробки уроків, методичні матеріали вчителі Бачинська І.М., Туржанська Н.Г., Грушко С.П., Давиденко Л.М., Іванченко Л.Ю., Рязанцева О.Ф., Михайлова О.О., Науменко Ю.А., Гордієнко Г.Ю., Казімко О.С.

За підсумками проведення предметних декад, тижнів, уроків цього навчального року на віртуальному методичному кабінеті та у фейсбуці під рубрикою «Мій найкращий урок», були розміщені конспекти уроків, презентації та дидактичні матеріали вчителів Бачинська І.М., Туржанська Н.Г., Грушко С.П., Давиденко Л.М., Іванченко Л.Ю., Рязанцева О.Ф., Михайлова О.О., Науменко Ю.А., Гордієнко Г.Ю., Казімко О.С., Іванова Д.В.

У 2018-2019 навчальному році атестовані 6 вчителів: Давиденко Л.М., вчитель географії, Іванченко Л.Ю., вчитель фізики, Науменко Ю.А., заступник директора з НВР і вчитель української мови та літератури, Туржанська Н.Г., педагог-організатор та вчитель музичного мистецтва, Зязя Ж.М., вчитель початкових класів та вихователь ГПД, Якименко А.Р.,  вчитель початкових класів та вихователь ГПД. Усі вчителі підвищили свою кваліфікаційну категорію. Вчителям Давиденко Л.М., Іванченко Л.Ю., Науменко Ю.А. присвоєно звання «вчитель-методист».

 Список педагогічних працівників Навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія «Оболонь»

 Оболонського району м. Києва,  які атестовані у 2018-2019 навчальному році             Таблиця 4

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

(повністю)

Посада

Чергова чи

позачергова

Результати атестації

 1.  

Давиденко Лариса Миколаївна

Вчитель географії

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

 1.  

Іванченко Людмила Юріївна

Вчитель фізики

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

 1.  

Науменко Юлія Анатоліївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Чергова

Атестувано на відповідність займаній посаді

 1.  

Науменко Юлія Анатоліївна

Вчитель української

мови та  літератури

Чергова

Атестувано на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

 

 1.  

Туржанська Наталія Георгіївна

Педагог-організатор

Чергова

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

 1.  

Туржанська Наталія Георгіївна

Вчитель музичного мистецтва

Чергова

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

 1.  

Зязя

Жанна

Миколаївна

Вчитель початкових класів

Чергова

Присвоєно

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 1.  

Зязя

Жанна

Миколаївна

Вихователь ГПД

Чергова

Присвоєно

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 1.  

Якименко Анастасія Романівна

Вчитель початкових класів

Чергова

Присвоєно

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 1.  

Якименко Анастасія Романівна

Вихователь ГПД

Чергова

Присвоєно

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 НВК є майданчиком для трьох експериментів всеукраїнського рівня.

-         «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» 5-11 класи (відповідальна Науменко Ю.А.)

-         «Дидактико – методичне та навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти» «На крилах успіху» 1-4 класи (3-А клас, вчитель Зязя Ж.М.) (відповідальна Зубченко Т.М.);

-         «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра» 1-4 класи (відповідальна Зубченко Т.М.). Складені плани роботи з усіх трьох експериментів. Протягом навчального року Митник О.Я.,доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, науковий керівник цього експериментального проекту провів 4 практичних семінара з вчителями початкових класів, практичним психологом на яких познайомив присутніх з провідними концептуальними ідеями дослідження та механізмами їх реалізації у освітньому процесі навчального закладу та у поза навчальній діяльності.

Рівень навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік свідчить про те, що з 270 учнів, які закінчили 2-11 класи 52 учня мають оцінки високого рівня, це на 8 чоловік більше, ніж у попередньому навчальному році (у 2017-2018 навчальному році із 252 учнів відмінниками були 44 учня), зменшилась у цьому навчальному році на 12 осіб кількість учнів, які мають навчальні досягнення достатнього рівня у порівнянні з 2017-2018 навчальним роком. Збільшилась у цьому навчальному році на 10 осіб кількість учнів, які мають оцінки середнього рівня. Апофеозом закінчення 2018-2019 навчального року є те, що вперше за останні три роки майже вдвічі збільшилась кількість учнів, які мають одну оцінку середнього рівня з поміж оцінок високого та достатнього рівнів-26 чол., в попередні роки по 14 чоловік.

Аналіз навчальних досягнень учнів за  2018-2019 навчальний рік             Таблиця 5

Клас

Кіль-кість учнів

ПІБ класного керівника

Рівні навчальних досягнень

%

успішності

%

якості

Високий 12-10 б

Достатній

9-7 б

Середній

6-4 б

1 оцінка середнього рівня

Почат-ковий

3-1 б

2-А

27

Зязя Ж.М.

9

16

-

2

-

100%

93%

3-А

30

Бачинська І.М.

7

14

5

4

-

100%

70%

4-А

23

Царюк К.П.

7

12

1

3

-

100%

83%

5-А

27

Грушко С.П.

2

17

3

5

-

100%

70%

5-Б

26

Лук’янова М.А.

11

10

3

2

-

100%

81%

6-A

32

Давиденко Л.М.

4

13

11

4

-

100%

53%

7-А

17

Іванова Д.В.

4

7

5

1

-

100%

65%

8-А

25

Чубенко Т.П.

4

6

13

2

-

100%

40%

9-А

31

Гордієнко Г.Ю.

2

6

21

2

-

100%

26%

10-А

15

Казімко О.С.

-

4

10

1

-

100%

27%

10-А

17

Усіченко В.Г.

2

9

6

-

 

100%

65%

2018-2019

270

52

114

78

26

 

100%

61%

2017-2018

252

44

126

68

14

-

100%

65%

 Аналіз академічної успішності учнів за останні 3 роки                                                                                              Таблиця 6

Навчальний

рік

Усього

навчалося

в НВК

Навчалося на:

12-10

%

9-7

%

6-4

%

3-1

%

2016/2017

240

48

20%

114

48%

64+14

28%

-

-

2017/2018

252

44

17%

126

50%

68+14

35%

-

-

2018/2019

270

52

 

114

 

78+26

 

-

-

 Підсумків ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти у  2018-2019 навчальному         Таблиця 7

Предмет

Клас

Кількість учнів, які здавали ДПА

Рівень навчальних досягнень з ДПА

В

Д

С

Н

Українська мова і література (вчитель

Науменко Ю.А.)

11-А

17

11

6

-

-

Англійська мова (вчитель Кожевнікова Н.В.)

11-А

13

8

4

1

-

Історія України (вчитель Зубченко Т.М.)

11-А

10

7

3

-

-

Математика

(вчитель Чубенко Т.П.)

11-А

9

5

4

-

-

Біологія (вчитель Рязанцева О.Ф.)

11-А

1

-

1

-

-

Фізика (вчитель Іванченко Л.Ю.)

11-А

1

1

-

-

-

 Аналіз ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти свідчить про те, що достатньо сформовані навчальні компетентності у випускників НВК з предметів, які вони здавали, наші випускники вміють застосувати отримані знання на практиці і це підтвердила ДПА. За рейтингом здачі випускниками ЗНО у 2018-2019 навчальному році наш навчальний заклад увійшов до 100 найкращих шкіл міста Києва і посів 29 місце, ми увійшли до 200 найкращих шкіл України, маємо 60 результат. За всеукраїнським рейтингом з предметів ми маємо: українська мова – 72 місце в Україні, математика – 34 місце, історія України - 48 місце, англійська мова – 147 місце.

У НВК склалася певна система роботи із здібними і обдарованими учнями, яка дає можливість реалізувати ідею особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання учнів, розвивати їхні творчі здібності.

З метою поглиблення знань учнів 2-11-х класів з предметів, розвитку їхніх творчих здібностей, виховання у них інтересу до вивчення предметів у НВК у період з 02.10.2018р. по 26.10.2018р. проводився І (гімназійний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів ( наказ НВК № 249 від 13.09.2018р. «Про організацію і проведення I (гімназійного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році»). У гімназійному етапі кількість учасників складала 390 осіб (у минулому навчальному році - 507 осіб).

 

Порівняльна таблиця участі учнів у І (гімназійному) етапові Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін   Таблиця 8

№з/п

Навчальний предмет

Кількість учасників

2015-2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

1

Українська мова та література

37

45

49

42

2

Зарубіжна література

27

21

24

19

3

Англійська мова

36

48

62

44

4

Німецька мова

43

45

64

17

5

Історія

16

14

21

17

6

Правознавство

11

-

6

6

7

Біологія

26

24

28

10

8

Географія

32

43

30

33

9

Хімія

24

32

16

20

10

Економіка

13

20

21

17

11

Фізика

-

19

28

25

12

Математика

43

27

60

70

13

Інформатика

14

22

43

31

14

Трудове навчання

25

30

25

15

15

Образотворче мистецтво

20

23

22

24

16

Турецька мова

-

11

-

-

17

Китайська мова

-

10

3

-

18

Фізична культура

3

-

5

-

Всього

370

434

507

390

Аналіз участі учнів у гімназійних олімпіадах свідчить про те, що збільшилась кількість учнів, які брали участь у олімпіадах з математики (вчителі Чубенко Т.П., Іванова Д.В.), хімії (вчитель Казімко О.С.), значно зменшилась кількість учнів, які взяли участь в олімпіадах з німецької мови з 64 чол. у минулому навчальному році до 17 чол. в цьому навчальному році (вчитель Мазніченко В.В.), з біології з 28 чол. до 10 чол. (вчитель Рязанцева О.Ф.), трудового навчання (вчителі Михайлова О.О., Усіченко В.Г.) з 25 до 15 осіб.

Всі переможці гімназійних олімпіад 13.12.2018 р. були нагороджені грамотами на традиційному інтелектуально-пізнавальному святі до Дня Наума «Наум наведе на ум».

Учні-переможці I (гімназійного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь у II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, посіли 29 призових місць (у минулому навчальному році 32 місця) (наказ управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації № 990 від 27.12.2018 року «Про підведення підсумків ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»). Індивідуальний підхід до учнів при підготовці до олімпіад здійснюють вчитель інформатики та математики Іванова Д.В., яка підготувала 8 переможців, вчитель економіки та географії Давиденко Л.М., яка підготувала 5 переможців, вчителі образотворчого мистецтва та трудового навчання Михайлова О.О., математики Чубенко Т.П., англійської мови Кожевнікова Н.В., які підготували по 3 переможці II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Підготовка вчителями переможців II(районного) етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році      Таблиця 9

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Кількість підготовлених переможців

1

Іванова Д.В.

8

2

Давиденко Л. М.

5

3

Михайлова О.О.

3

4

Чубенко Т.П.

3

5

Кожевнікова Н. В.

3

6

Линник О. Й.

2

7

Зубченко Т.М.

2

8

Усіченко В.Г.

2

9

Іванченко Л.Ю.

1

Всього

29

Серед 29 переможців районних олімпіад 6 учнів НВК стали переможцями із двох і більше предметів. Це Рубан Денис, учень 11-А класу, посів 5 призових місць (географія, фізика, економіка, історія, математика), Корсун Дар’я, учениця 7-А класу, – 4 призових місця (комп'ютерна графіка, офісні технології, математика, зарубіжна література), учень 11-А Калиновський Костянтин – 3 призових місця (офісні технології, історія, географія), учень 11-А Свістунов Андрій – 2 призових місця (економіка, англійська мова), Подважук Дарина, учениця 8-А класу, – 2 призових місця (трудове навчання, географія), Черезова Діана, учениця 7-А класу, – 2 призових місця (комп'ютерна графіка, образотворче мистецтво).

Переможці  II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад із двох і більше базових дисциплін

у 2018-2019 навчальному році                   Таблиця 10

№ за/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Клас

Предмет

Місце

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя

1.

Рубан Денис Олександрович

 

11

 

географія

ІІІ

Давиденко Л.М.

економіка

ІІ

Давиденко Л.М.

історія

ІІ

Зубченко Т.М.

математика

ІІІ

Чубенко Т.П.

фізика

ІІ

Іванченко Л.Ю.

2.

Корсун Дар’я Ігорівна

 

7

 

зарубіжна література

І

Линник О.Й.

комп'ютерна графіка

ІІІ

Іванова Д.В.

офісні технології

ІІ

Іванова Д.В.

математика

ІІ

Іванова Д.В.

3.

Калиновський Костянтин Олегович

 

11

 

географія

ІІ

Давиденко Л.М.

історія

ІІ

Зубченко Т.М.

офісні технології

І

Іванова Д.В.

4.

Подважук Дарина Іванівна

 

8

 

географія

І

Давиденко Л.М.

трудове навчання

ІІ

Михайлова О.О.

5.

Свістунов Андрій Олексійович

 

11

 

англійська мова

ІІІ

Кожевнікова Н.В.

економіка

ІІІ

Давиденко Л.М.

6.

 

Черезова Діана Ігорівна

 

7

 

комп'ютерна графіка

ІІ

Іванова Д.В.

образотворче мистецтво

ІІ

Михайлова О.О.

 Учні-переможці IІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь у IIІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, посіли 8 призових місць (в минулому навчальному році – було 7 переможців).

Підготовка вчителями переможців IIІ  (міського) етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад

з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році                                                                                                                                     Таблиця 11

№ з/п

 

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Кількість

переможців

1

Кожевнікова Н. В.

3  

2

Давиденко Л. М.

2

3

Зубченко Т.М.

1

4

Іванченко Л.Ю.

1

5

Іванова Д.В.

1

Всього

8

          Переможців міського етапу підготували вчителі Кожевнікова Н.В., Давиденко Л.М., Зубченко Т.М., Іванченко Л.Ю., Іванова Д.В. Учень 11-А класу Рубан Денис став призером ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із трьох предметів (фізика, географія, історія).

Переможці IIІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад з декількох

базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році             Таблиця 12

п/п

Прізвище,

ім’я учня

Клас

Предмет

Місце

 

1.

Рубан Денис

11-А

 

Фізика

І

Географія

ІІІ

Історія

ІІІ

2.

Свістунов Андрій

11-А

Англійська мова

ІІІ

 

3.

Корсун Дарія

7-А

Математика

ІІІ

 

4.

Бойчук Оксана

10-А

Англійська мова

ІІІ

 

5.

Мальчевський  Данило

9-А

Англійська мова

ІІІ

 

 

Порівняльна таблиця участі учнів НВК “Оболонь” в районних та міських олімпіадах               Таблиця 13

Навчальні

роки

Олімпіади

Гімназійні

ІІ етап районні

ІІІ етап міські

IVетап міжнародні

Всього

І

ІІ

ІІІ

Всього

І

ІІ

  ІІІ

Всього

І

ІІ

ІІІ

2016-2017

434

3

6

15

24

-

-

8

8

-

-

-

2017-2018

507

6

12

14

32

-

1

6

7

-

-

-

2018-2019

390

4

14

11

29

1

-

7

8

-

-

-

Згідно з наказом НВК від 18.09.2018р. № 258 «Про організацію участі учнів НВК у науково-дослідницькій роботі Малої академії наук у 2018/2019 н.р.» була створена координаційна рада, у період до 01.11.2018р. всіх вчителів-предметників було ознайомлено з основними вимогами до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт на І (районний) та ІІ (міський) етапах Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН «Дослідник». Вчителі-координатори разом з учнями 5-11-х класів визначили теми, над якими будуть працювати протягом 2018-2019 навчального року, та подали їх на затвердження до координаційної ради.

На І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН серед учнів 5-11-х класів було подано 64 теми дослідження (з них 52 теми для дослідження учнями 8-11-х класів та 12 тем для дослідження учнями 5-7-х класів). Рішенням засідання педагогічної ради (№ 14 від 01.10.2018 р.) всі теми були затверджені. На І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було представлено 45 робіт учнів 8-11-х класів.

І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН проводився в 16 секціях 10 наукових відділень (в минулому навчальному році проводився в 25 секціях 10 наукових відділень). На розгляд журі було представлено 18 робіт - учні 8-А класу, 15 робіт – учні 9-А класу, 10 робіт - учні 10-А класу, 1 роботу учні 11-А класу. Учні 8-А класу підготували реферативні роботи, учні 9-11-х класів - науково-дослідницькі роботи, більшість робіт мали практичну частину.

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки учнів до участі в конкурсі-захисті

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН в 2018-2019 навчальному році          Таблиця 14

з/п

Прізвище, імя та по

батькові вчителя

Кількість

робіт

1

Іванченко Л.Ю.

10

2

Давиденко Л. М.

6

3

Рязанцева О.Ф.

4

4

Зубченко Т.М.

4

5

Науменко Ю. А.

3

6

Чубенко Т.П.

3

7

Линник О.Й.

2

8

Осипчук Ю.М.

2

9

Кожевнікова Н. В.

2

10

Гордієнко Г.Ю.

2

11

Грушко С.П.

1

12

Іванова Д.В.

1

13

Казімко О.С.

1

Аналіз роботи вчителів НВК щодо підготовки учнів до участі в І (районному) етапові Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2018-2019 навчальному році засвідчив, що приділяють увагу формуванню навичок самостійного наукового дослідження в учнів 8-11-х класів Іванченко Л.Ю., вчитель фізики, під керівництвом якої учні підготували 10 робіт, Давиденко Л.М., вчитель географії та економіки, під керівництвом якої учні підготували 6 робіт, Зубченко Т.М., вчитель історії, Рязанцева О.Ф., вчитель біології, під керівництвом яких учні підготували по 4 роботи.

42 науково-дослідницьких роботи, які були відзначені призовими місцями, написали 31 учень. 9 учнів стали призерами у двох і більше секціях. 

Переможці І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів МАН  із  двох і більше  секцій   у 2018-2019 навчальному році           Таблиця 15

№ з/п

ПІБ учня

відділення

Клас

Вчитель

Місце

1

Соколова Марія

Юріївна

іноз.філології та зарубіж. л-ри

8

Линник О.Й.

ІІ

математики

8

Чубенко Т.П.

І

 фізики та астрономії

8

Іванченко Л.Ю.

ІІ

2

Бабенко Богдан

 Анатолійович

укр.філології та мистецтвознавство

10

Науменко Ю.А.

ІІІ

хімії та біології

10

Казімко О.С.

І

3

Богуш Світлана

Анатоліївна

іноз.філології та зарубіж. л-ри

10

Кожевнікова Н.В.

І

укр.філології та мистецтвозн.

10

Науменко Ю.А.

ІІ

4

Науменко Ростислав

Вікторович

наук про Землю 

8

Давиденко Л.М

І

фізики та астрономії

8

Іванченко Л.Ю.

І

5

Подважук Дарина

Іванівна

історії

8

Осипчук Ю.М.

ІІ

наук про Землю 

8

Давиденко Л.М

І

6

Сахно Анастасія

Валеріївна

укр.філології та мистецтвознавство

9

Гордієнко Г.Ю.

ІІІ

фізики та астрономії

9

Іванченко Л.Ю.

ІІ

7

Сич Анастасія Олександрівна

екології та аграрних наук

9

Рязанцева О.Ф

І

фізики та астрономії

9

Іванченко Л.Ю.

І

8

Халупко Марта Володимирівна

іноз.філології

10

Кожевнікова Н.В.

ІІІ

історії

10

Зубченко Т.М.

І

9

Шалівська Вікторія Олександрівна

історії

9

Зубченко Т.М.

І

укр.філології

9

Гордієнко Г.Ю.

ІІІ

Науково-дослідницькі роботи учнів 8-А класу Подважук Дарини, Науменко Ростислава (відділення «Науки про Землю»), Товстенка Богдана, Науменко Ростислава (відділення «Фізики та астрономії»), Лазирко Анну Приходько Богдану (відділення «Економіка»), Косян Софію (відділення «Іноземна філологія та мистецтвознавство»), Кабанової Руслани (відділення «Екологія») були відзначені грамотами Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді).

Учні-переможці I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН взяли участь у ІІ (міському)

етапі, посіли 4 призових місць (у минулому навчальному році було 7 переможців). (Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 68 від 11.03.2019 р. «Про підсумки II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2018-2019 навчальному році». 

Переможці міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН у 2018-2019 навчальному році           Таблиця 16

ПІБ учня

відділення

Клас

Вчитель

Місце на ІІ етапові

Соколова Марія

фізики та астрономії

8

Іванченко Л.Ю.

ІІІ

Караульний Владислав

фізики та астрономії

8

Іванченко Л.Ю.

ІІІ

Паливода Назар

наук про Землю 

9

Давиденко Л.М.

ІІІ

Мавріна Маргарита

укр.філології та мистецтвозн.

10

Науменко Ю.А.

ІІ

 Переможців міського етапу конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт підготували вчителі Іванченко Л.Ю., Давиденко Л.М., Науменко Ю.А.

Порівняльна таблиця участі учнів  НВК “Оболонь” в конкурсі-захисті МАН       Таблиця 17

Навчальні роки

Конкурс-захист  науково-дослідницьких робіт МАН

Гімназійний

І етап районний

ІІ етап міський

IІІ етап Всеукраїнський

Всього

І

ІІ

ІІІ

Всього

І

ІІ

ІІІ

Всього

І

ІІ

ІІІ

2016-2017

55

10

17

8

35

-

-

1

1

-

-

-

2017-2018

59

21

16

15

52

-

3

4

7

-

-

-

2018-2019

45

20

10

12

42

-

1

3

4

-

-

-

 

З метою створення умов, у яких кожен учень може виявити свої таланти, реалізувати свій творчий потенціал, формувати уміння презентувати свої результати, та на підставі Положення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Юніор-дослідник» серед учнів 5-7-х класів, затвердженого на засіданні НМР (протокол 1 № від 20.09.2016 р.), учні 5-7-х класів були залучені до написання науково-дослідницьких робіт. Під час І тижня «Обдаровані діти – майбутнє України» в рамках місячника «Творча обдарованість» у період з 19 по 21 лютого 2019 р. був проведений конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  «Юніор-дослідник» серед учнів 5-7-х класів. Учні 5-7-х класів проводили дослідження у 10 секціях 7 наукових відділень та підготували 20 робіт (у минулому навчальному році 38 робіт). На конкурс-захист науково-дослідницьких робіт «Юніор-дослідник» було представлено 3 науково-дослідницькі роботи, які підготували учні 5-А,5-Б класів, 9 робіт - учні 6-А класу, 8 робіт – учні 7-А класу. Учні 5-7-х класів підготували реферативні роботи.

Аналіз роботи вчителів НВК  щодо підготовки учнів до участі в конкурсі «Юніор-дослідник»

в 2018-2019 навчальному році      Таблиця 18

№ з/ п

Прізвище, імя та по

батькові вчителя

Кількість робіт

1

Іванова Д.В.

6

2

Рязанцева О.Ф.

4

3

Мазніченко В.В.

3

4

Туржанська Н.Г.

2

5

Давиденко Л. М.

2

6

Казімко О.С.

1

7

Грушко С.П.

1

8

Гордієнко Г.Ю.

1

Всього

20

Найбільшу кількість робіт підготували вчителі Іванова Д.В. – 6 робіт, Рязанцева О.Ф. – 4 робіт Мазніченко В.В. –  3 роботи.

В НВК протягом навчального року проходили предметні декади в яких брали участь учні, вчителі.

Вчителі залучали учнів до різних інтелектуальних конкурсів, де учні могли проявити свої здібності та таланти. Щороку учні НВК є переможцями районних та міських етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Так, у цьому навчальному році стали переможцями районного та міського етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика учениця 7-А класу Корсун Дар’я, яка посіла ІІІ місце у ІІ (районному) етапі, ІІІ місце – в ІІІ (міському етапі) (вчитель Гордієнко Г.Ю.), учениці 3-А класу Косян Анастасія та Соколова Дар»я (ІІ та ІІІ місце в ІІ етапі) (вчитель Бачинська І.М.). На жаль, не було підготовлено в цьому навчальному році вчителями української мови жодного переможця Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

Вчителі німецької мови Мазніченко В.В. та Лесик С.І. задіяли учнів 5-10-х класів до участі в у Всеукраїнському конкурсі «Орлятко» з німецької мови. Вчителі англійської мови Ярова Т.В. та Кожевнікова Н.В. залучили учнів 3-9-х класів до участі у Всеукраїнському конкурсі «Грінвіч» з англійської мови. Вчителі початкових класів Зязя Ж.М., Бачинська І.М., Царюк К.П., математики Іванова Д.В., Чубенко Т.П. задіяли учнів 2-9-х класів до участі в інтерактивному атематичному конкурсі «Кенгуру».

За підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської малої академії наук учнівської молоді 17 квітня 2019 р. в Палаці дітей та юнацтва втретє відбувся фестиваль Наші учні втретє взяли участь у фестивалі стартапів «Class ідея». У номінації «Стартап для людини» Філіпова Марія, учениця 6 –А класу, показала вироби зі старого джинсового одягу. Караульний Владислав, учень 8-А класу з розбитого акваріуму зробив декоративний фонтан, він не витрачає багато електроенергії, але створює затишок і комфорт. У номінації «Стартап у побутіі» Авраменко Євгенія, учениця 6-А класу представила свій проект «Речі для побуту із пляшок» у вигляді вази, підставки для ручок та олівців, Рожнов Руслан, учень 8-А класу представив бокс для зберігання речей, який виготовлений з двох нижніх частин пластикової пляшки і застібки для куртки. Шматуха Ілля, учень 9-А класу зі старих динаміків, які припали пилом у гаражі, виготовив сучасну Bluetooth-колонку. Корпус колонки зроблений із сантехнічної труби. Ілля отримав від спонсорів фестивалю «Robo» «Дім роботів»-міжнародна лабораторія робототехніки, електроніки та програмування, сертифікат на безкоштовне відвідування майстер-класів. Фірма «DEPS» (ДЕПС) – яка бере реальну участь у формуванні асортименту національного телекомунікаційного ринку, подарувала Іллі сертифікат на 5000 грн. на навчання щодо роботи з електроматеріалами. Калиновський Костянтин, учень 11-А класу розробив і представив проект COWORKING (коворкінг), який передбачає розширення вестибюля нашого навчального закладу та створення конфортних умов для відпочинку та навчання учнів. Роботи наших учнів були відмічені подяками Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У підготовці стартапів допомогу та підтримку учням надавали батьки та вчителі трудового навчання Михайлова О.О., Усіченко В.Г.

28 травня 2019 р. було підготовлено та проведено свято «Вернісаж особистості», на якому учнів-переможців конкурсів різних рівнів було нагороджено дипломами, протягом свята діяла виставка нагород учнів 1-11-х класів, які вони отримали в позашкільній діяльності.

Створена певна система моніторингу навчання та виховання учнів, є Положення про внутрішній моніторинг. Щороку проводиться моніторинг рівня вихованості учнів, моніторинг темпу читання учнів 2-6-х класів, моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5-х класів з предметів на початок (вхідний) та на кінець (вихідний) навчального року, моніторинги участі учнів в олімпіадах різного рівня, конкурсі-захисті наукових робіт у рамках  МАН, моніторинги навчальних досягнень учнів 9,11 класів з предметів, які виносяться на ДПА, моніторинг роботи кожного вчителя з підвищення професійного рівня на підставі якого в кінці навчального року складається «Карти професійної діяльності вчителів НВК».

У 2018-2019 навчальному році активізувало роботу учнівське самоврядування (педагог-організатор Туржанська Н.Г., голова учнівського парламенту «Лідер» - Шалівська Вікторія). З метою ознайомлення учнів з основами та принципами розвитку лідерства 06.11.2018 року учні 10-11-х класів провели тренінг для учнів 8‑А, 9-А класів на тему «Лідерство – запорука успіху». Під час тренінгу учні в інтерактивній формі аналізували організаторські здібності, формували навички співпраці в команді. Представники учнівського парламенту «Лідер» брали активну участь у проведенні концертів, лінійок, флешмобів, виставки учнівських поробок, ярмарку «Стрічка надії». Під час дня учнівського самоврядування 05 жовтня 2018 року учні 5-11- класів провели 35 уроків. Щомісяця інформаційний комітет учнівського парламенту «Лідер» (голова – Каліновський Костянтин) випускав газету «Щоденник гімназиста». Певним результатом роботи учнівського парламенту є фільм «Моя рідна школа», який посів ІІ місце у районному конкурсі фільмів про школу, та оновлений сайт НВК.

Одним із основних напрямків роботи педколективу у минулому навчальному році була протидія булінгу, створення дружнього до дітей середовища та розбудова ефективної системи захисту прав та інтересів дитини. Протягом 2018-2019 навчального року класні керівники 1-11-х класів провели виховні заходи у формі бесід, диспутів, турнірів, годин спілкування, які були спрямовані на формування нетерпимості до насильства, підтримки взаємоповаги, посилення дружніх стосунків, створення позитивного клімату та вільної від насильства шкільної культури. Питання протидії булінгу було розглянуто 30 січня 2019 р. на засіданні круглого столу на тему «Інструменти ефективної взаємодії класного керівника і батьків» за участю класних керівників 1-11-х класів, голів класного батьківського самоврядування 1-11-х класів, адміністрації. Виховання в учнів співчуття, потреби прийти на допомогу тим, хто цього потребує, об»єднання зусиль дітей та дорослих при необхідності, було і залишається пріоритетом у виховній роботі.

25 січня 2019 року в НВК був проведений благодійний ярмарок «Стрічка надії», мета якого надання цільової допомоги Завадській Кароліні, яка має діагноз: церебральний параліч. У благодійному ярмарку взяли участь учні 1-11-х класів, батьки, вчителі, адміністрація. На ярмарку були представлені учнівські поробки та випічка. Разом зібрали майже 20 тисяч гривень. Гроші були передані матері дитини Завадській Вікторії на придбання крісла для дитини. Наш навчальний заклад брав участь у міському соціально-благодійному проекті «You and Me» («Я з тобою»). Ключовими темами проекту є поняття «діти», «сім»я», «столиця», «країна». 25 квітня 2019 р. учні 8-А класу Науменко Ростислав, Павленко Ярослав, учениці 10‑А класу Богуш Світлана, Бойчук Оксана відвідали разом із вчителем англійської мови Кошіль М.В. юних пацієнтів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» та провели для них урок англійської мови. Наші учні разом з дітьми лікарні «ОХМАТДИТ» підготували проект-разом створили герб Оболонського району.

30 січня 2019 р. було проведено круглий стіл на тему «Форми взаємодії між батьками і класним керівником щодо втілення інноваційних підходів у вихованні учнів». У засіданні круглого столу взяли участь класні керівники, батьки учнів 1-11-х класів, адміністрація.

У 2018-2019 навчальному році були започатковані нові форми роботи з батьками, зокрема, батьківські зустрічі, під час яких класні керівники 1-11-х класів, вчителі - предметники в індивідуальній формі аналізували разом з батьками траєкторію успіхів кожного учня. Така форма роботи є більш ефективною і підтримується батьками. На початку навчального року (вересень) була проведена настановча батьківська конференція, протягом навчального року проводились індивідуальні консультації.

У цьому навчальному році був оновлений сайт НВК. На сайті у розділі «Публічна інформація» відображені нормативні документи, Статут НВК, ліцензії на впровадження освітньої діяльності, кадровий склад НВК, територія обслуговування, яка закріплена за НВК, стан матеріально-технічного забезпечення НВК, річний звіт про діяльність НВК, правила прийому до НВК, тощо.

Але в освітній діяльності НВК протягом навчального року були і недоліки.

Аналіз підсумків ДПА за 2018-2019 навчальний рік у 4-А класі свідчить про

значні розбіжності між рівнем навчальних досягнень за результатами річного оцінювання та результатами ДПА з української мови та математики. Так, у 4-А класі (вчитель Царюк К.П.) з української мови за результатами ДПА у порівнянні з результатами річного оцінювання 5 учнів підвищили рівень успішності, 8 учнів понизили рівень успішності; з математики – 6 учнів підвищили рівень успішності, 9 учнів понизили рівень успішності. Це є результатом того, що учні 4-А класу були оцінені необ’єктивно, оскільки значна частина учнів отримали оцінки за ДПА із української мови (8 учнів) та математики (9 учнів) нижчі, ніж за рік.

Порівняння підсумків ДПА за курс початкової школи у 2018-2019 навчальному році з результатами навчальних досягнень за навчальний рік

Таблиця 19

Предмет

Клас

 

Кількість учнів, які здавали ДПА

Рівень навчальних досягнень з ДПА

Рівень навчальних досягнень за підсумками навчального року

 

 

 

Підвищили успішність

 

 

 

Понизили успішність

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

Українська мова

4-А

19

5

11

3

-

7

11

1

 

5

8

Математика

4-А

19

7

9

3

 

7

11

1

-

6

9

Аналіз підсумків ДПА за 2018-2019 навчальний рік у 9-А класі свідчить про значні розбіжності між рівнем навчальних досягнень за результатами річного оцінювання та результатами ДПА з математики (вчитель Чубенко Т.П.), української мови (вчитель Гордієнко Г.Ю.), з англійської мови (вчитель Кожевнікова Н.В.). З української мови за результатами ДПА у порівнянні з результатами річного оцінювання 16 учнів підвищили рівень успішності та 6 учнів понизили рівень успішності (вчитель Гордієнко Г.Ю.). З математики за результатами ДПА у порівнянні з результатами річного оцінювання 9 учнів підвищили рівень успішності та 7 учнів понизили рівень успішності (вчитель Чубенко Т.П.). З англійської мови за результатами ДПА у порівнянні з результатами річного оцінювання 10 учнів підвищили рівень успішності та 7 учнів  понизили рівень успішності (вчитель Кожевнікова Н.В.).

Порівняння підсумків ДПА за курс основної школи у 2018-2019 навчальному році з результатами навчальних

досягнень за навчальний рік                     Таблиця 20

Предмет

Клас

Кількість учнів, які здавали ДПА

Рівень навчальних досягнень з ДПА

Рівень навчальних досягнень за підсумками навчального року

Підвищили усп-сть

Понизили успішність

В

Д

С

Н

В

Д

С

Н

Українська мова

(вчитель

Гордієнко Г.Ю. )

9-А

30

8

21

2

-

11

14

5

-

16

6

Англійська мова (вчитель Кожевнікова Н.В.)

9-А

28

6

15

7

-

7

9

12

-

10

7

Математика

(вчитель Чубенко Т.П.)

9-А

30

5

15

11

-

8

9

13

-

9

7

Вчителі Чубенко Т.П. (5 учнів), Бачинська І.М., Ярова Т.В., Царюк К.П. (по 3 учнів), Михайлова О.О., Іванова Д.В., Кожевнікова Н.В., Грушко С.П. (по 2 учнів), Мазніченко В.В., Зубченко Т.М., Кошіль М.В. Гордієнко Г.Ю. (по 1 учню) протягом 2018-2019 навчального року не приділяли належну увагу щодо виявлення прогалин у знаннях окремих учнів, тому 26 учнів 2-10-х класів мають по одній оцінці середнього рівня з-поміж оцінок високого та достатнього рівнів.

На недостатньому рівні протягом навчального року працювало НОС «Ерудит» (педагог-радник Рязанцева О.Ф.). Робота НОС «Ерудит»-це не тільки підготовка учнівських робіт до захисту їх у рамках МАН, а й проведення інтелектуальних ігр, конкурсів, брейн-рингів.

Знизився рівень індивідуальної роботи вчителів із здібними учнями, якість підготовки учнів до участі у предметних районних, міських олімпіадах з базових дисциплін, участі учнів у районному, міському етапах конкурсу— захисту наукових робіт у рамках МАН.

Класні керівники стали менше уваги приділяти індивідуальній роботі з батьками, батьківськими комітетами у більшості класів зросла кількість запізнень учнів на заняття.

Знизилась виконавська дисципліна окремих класних керівників, вчителів-предметників

Основними завданнями та напрямами роботи педагогічного колективу у 2019-2020 навчальному році є:

У рамках впровадження основних  засад Нової української школи

 • Розпочати реалізацію методичної проблеми, яка розрахована на 2019/2020 навчальний рік: «Забезпечення якості освіти шляхом впровадження основних засад Нової української школи, втілення в діяльність НВК інноваційних технологій у освітній процес, удосконалення професійної компетентності вчителів».
 • Проводити послідовну роботу щодо впровадження 10 ключових компетентностей Нової української школи:

-          спілкування державною мовою;

-          спілкування іноземними мовами (англійська, німецька);

-          математична грамотність;

-          компетентності в природничих науках і технологіях;

-          інформаційно-цифрова компетентність;

-          уміння навчатися впродовж життя;

-          соціальні і громадянські компетентності;

-          загальнокультурна грамотність;

-          екологічна грамотність і здорове життя;

-          підприємливість.

 • Створення передумов та стимулювання вчителів до професійного зростання з готовністю кожного до добровільної сертифікації та відповідності професійним стандартам.
 • Реалізація Державного стандарту початкової освіти, створення належних умов для організації освітнього процесу у 1-2-х класах; створення умов для організації освітнього процесу в 11-А класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.
 • Наскрізне виховання в системі виховної рботи, виховання випускника НВК як особистості, інноватора, патріота, що вміє критично мислити, здатен адаптуватися та навчатися протягом життя.
 • Продовження перетворення НВК у школу, дружню до дитини, створення середовища партнерства між учнем, вчителем та батьками, де учень матиме всі можливості для всебічного розвитку свого потенціалу.
 • Продовження співпраці педагогічного колективу з батьківською громадськістю щодо залучення батьків до модернізації освітнього процесу та матеріально-технічної бази в класі та НВК. 
Проект: 2. "Реалізація прав особистості на освіту"
           
Модуль 2.1. "Заходи щодо організованого початку та закінчення навчального року (комплектування педкадрами, розклад уроків, факультативів, зав. кабінетами, оздоровлення дітей)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
2.1.1 Наказ. Документація Про проведення тарифікації в 2019-2020 навчальному році. Складання тарифікаційних списків, мережі класів Вчителі Зубченко Т.М.,
робоча група
20.08.19 - 10.09.19
2.1.2 Наказ Призначення класних керівників, завідувачів кабінетами, майстернями Кл. керівники 5-11 кл.,
зав. кабінетами
Зубченко Т.М. 27.08.19 - 03.09.19
2.1.3 Документація Підготовка документів на відкриття перших класів, режиму роботи НВК Царюк К.П. Зубченко Т.М.
Удод А.А.
до 27.08.19
2.1.4 Педрада Затвердження:
- проектно-модульного плану освітньої діяльності НВК на 2019-2020 н.р.
- плану роботи бібліотекаря
- плану роботи психолога
- плану роботи педагога-організатора
Вчителі Зубченко Т.М.
Черевко Л.П.
Лук'янова М.А.
Туржанська Н.Г.
до 30.08.19
2.1.5 Нарада вчителів Ознайомлення вчителів із державними програмами та нормативними документами МОН України щодо початку нового навчального року Вчителі Науменко Ю.А. 02.09.19
2.1.6 Нарада вчителів Планування, оформлення класних журналів, ознайомлення з інструктивними документами (Інструкція щодо заповнення класних журналів 1-4 класів. Наказ МОН України від 08.04.2015 р. № 412) Вчителі Науменко Ю.А. 02.09.19
2.1.7 Документація Складання статистичних звітів Вчителі, секретар Науменко Ю.А.
Зубченко Т.М.
Удод А.А.
02.09.19 - 30.09.19
2.1.8 Наказ. Документація Комплектування груп для вивчення інформатики в 2-11-х класах, у 2-А, 2-Б, 4-А класах для вивчення англійської, української мов; у 7-А класі для вивчення англійської, німецької, української мов Вчитель інфрматики,
іноземних мов,
класні керівники, учні 
Зубченко Т.М.
Науменко Ю.А.
03.09.19 - 06.09.19
2.1.9 Документація Оформлення особових справ учнів 1-А, 1-Б класів та новоприбулих учнів Класні керівники 1-10-х кл.    Удод А.А.               Зубченко Т.М. 03.09.19 - 20.09.19
2.1.10 Документація. Адміністративна нарада Складання графіка чергування вчителів по НВК, в їдальні, адміністрації на І, ІІ семестри Вчителі Науменко Ю.А.
Зубченко Т.М.
Давиденко Л.М.
до 04.09.19;
до 15.01.20
2.1.11 Наказ. Адміністративна нарада Розподіл обов'язків між адміністрацією Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
Зубченко Т.М. до 06.09.19     
2.1.12 Наказ. Документація. Адміністративна нарада Про виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні НВК. Корегування списків дітей в електронній базі даних території обслуговування (мікрорайону) для прийому дітей до 1-го класу Вчителі Кожевнікова Н.В.
Удод А.А.
09.09.19 - 20.09.19
2.1.13 Документація Складання списків юнаків, які підлягають приписці до райвіськкомату Юнаки 10-11-х кл. Зубченко Т.М.,
Усіченко В.Г.
09.09.19 - 20.09.19
2.1.14 Загальні збори працівників Опрацювання з працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку Працівники Зубченко Т.М.
Давиденко Л.М.              
до 10.09.19
2.1.15 Наказ. Розклад Складання розкладу занять, факультативних занять, гуртків, спортивних секцій, клубів на І, ІІ семестри Вчителі,
керівники гуртків, секцій
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
до 13.09.19;
до 10.01.20
2.1.16 Документація (алфавітна книга) Здійснення записів в алфавітній книзі та в книзі руху учнів для обліку учнів  Удод А.А. Зубченко Т.М. до 13.09.19;
до 10.01.20
2.1.17 Журнали Підготовка документації з внутрішнього контролю:
- класні журнали;
- журнали ГПД;
- журнал відвідування учнями НВК;
- журнал обліку гуртків, секцій;
- журнал факультативів;
- журнал інструктажів з ОП, БЖ
Вчителі, зав. кабінетами Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н. В.
до 13.09.19
2.1.18 Адміністративна нарада. Нарада при директорові Складання та затвердження циклограми роботи НВК у 2019-2020 навчальному році Вчителі, класні керівники, керівники гуртків Зубченко Т.М. до 16.09.19             
2.1.19 Нарада при директорові Підсумки організаційного періоду початку навчального року Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
16.09.19
2.1.20 Документація.
Адміністративна нарада.
Нарада вчителів
Складання графіку проведення контрольних, лабораторних робіт І семестр, ІІ семестр Вчителі - предметники Науменко Ю.А. до 16.09.19;
до 14.01.20
2.1.21 Плани. Нарада вчителів Складання вчителями календарно-тематичних планів з основ наук на І, ІІ семестри Вчителі-предметники Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.
до 20.09.19;
до 15.01.20                      
2.1.22 Нарада вчителів Попередні підсумки закінчення  І семестру;
2019-2020 навчального року
Вчителі, батьки, учні Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
09.12.19;
04.05.20
2.1.23 Нарада вчителів Рух учнів за І, ІІ семестри, навчальний рік Класні керівники 1-11-х кл. Удод А.А.
Зубченко Т.М.
до 10.01.20;
до 29.05.20;
25.08.20 - 28.08.20              
2.1.24 Наказ.
Адміністративна нарада.
Нарада вчителів
Про створення робочої групи із складання проектно - модульного плану роботи НВК на 2020-2021 навчальний рік Члени робочої групи Зубченко Т.М. до 10.02.20
2.1.25 Засідання робочої групи. Складання проектно-модульного плану Планування освітньої діяльності НВК на 2020-2021 навчальний рік (за окремим планом) Члени робочої групи Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
17.02.20 - 11.06.20
2.1.26 Наказ. Адміністративна нарада. Нарада вчителів Про закінчення 2019-2020 навчального року Вчителі Зубченко Т.М. до 20.03.20
2.1.27 Наказ. Адміністративна нарада  Про створення робочої групи із складання освітньої програми на 2020-2021 навчальний рік Вчителі,
завідуючі кафедрами
Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
робоча група
до 06.04.20
2.1.28 Наказ Проведення навчально-польових зборів з предмета "Захист Вітчизни " Юнаки 11-А кл. Усіченко В.Г.,
Зубченко Т.М.   
27.04.20 - 29.04.20
2.1.29 Наказ. Адміністративна нарада. Заходи. Нарада вчителів Про організацію та проведення свята Останнього дзвоника для учнів НВК Класні керівники, учні 1-11-х кл.,
вчителі
Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.
04.05.20 - 29.05.20
2.1.30 Наказ. Адміністративна нарада. Батьківська рада Про підготовку та проведення річного звіту директора НВК перед громадськістю у 2020  році Кл. керівники 1-10-х кл., вчителі, батьки Зубченко Т.М.,
голова Батьківської ради
04.05.20 - 04.06.20
2.1.31 Наказ Нарада вчителів Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів НВК в період літа 2019-2020 навчального року Кл. керівники 1-8, 10-х кл., учні 1-8, 10 кл. Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.
до 18.05.20
2.1.32 Нарада вчителів. Заяви батьків. Наказ Про відкриття мовної школи для учнів 1-7-х класів Учні 1-7-х кл., вчителі англ. мови, класні керівники Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.
до 18.05.20
2.1.33 Адміністративна рада. Нарада вчителів. Лінійка Свято Останнього дзвоника Учні 1-11-х кл., вчителі Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.,
Казімко О.С.
29.05.20
2.1.34 Педагогічна рада. Наказ Переведення учнів 1-8-х, 10-А класів до наступного класу Учні, вчителі, батьки Зубченко Т.М. 01.06.20 - 03.06.20
2.1.35 Педагогічна рада. Наказ Підготовка та видача табелів успішності та похвальних листів учням 2-8, 10-х класів Учні, вчителі, батьки Зубченко Т.М. 02.06.20 - 04.06.20
2.1.36 Документація Підготовка звітів про роботу усіх підрозділів НВК Класні керівники,
зав. кафедрами
Науменко Ю.А.
Кожевнікова Н.В.
до 12.06.20
2.1.37 Документація Занесення річних оцінок до особових справ учнів Кл. керівники 2-11-х кл. Науменко Ю.А. до 18.06.20
2.1.38 Засідання педагогічної ради. Наказ Про розподіл годин варіативної складової навчального плану на 2020-2021 навчальний рік Вчителі Зубченко Т.М.,
робоча група
до 18.06.20
2.1.39 Співбесіда з вчителями Попереднє педагогічне навантаження на наступний навчальний рік Вчителі Зубченко Т.М.,
Давиденко Л.М.
до 18.06.20
2.1.40 Засідання педагогічної ради. Наказ Складання та ухвалення освітньої програми загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів на 2020-2021 навчальний рік Вчителі Зубченко Т.М.,
робоча група
до 19.06.20
           
Модуль 2.2. "Прийом дітей до 1, 5, 10-х класів. Комплектування ГПД. Адаптація учнів 1, 5-х класів до умов навчання в НВК. Зв'язок з навчальними закладами І ступеня, дошкільними навчальними закладами"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
2.2.1 Контрольні випробування Конкурсні випробування з метою прийому учнів до 5-10-х класів на вільні місця (наказ МОН України № 367 від 16.04.18 р., зареєстрованого в Мінюсті України 05.05.2018 р. за №564/32016) Вчителі, учні, батьки Науменко Ю.А. 22.08.19 - 30.08.19;
01.06.20 - 18.06.20;
17.08.20 - 28.08.20                      
2.2.2 Наказ Комплектування 10-х класів згідно з профілем навчання Учні Зубченко Т.М. до 30.08.19
2.2.3 Нарада вчителів  Ознайомлення вчителів з Положенням про ГПД Вчителі початкової школи Зубченко Т.М. до 30.08.19
2.2.4 Наказ Зарахування учнів до 1-А, 1-Б, 5-А класів, новоприбулих учнів, комплектація класів Удод А.А., кл. керівники 1, 5-х кл. Зубченко Т.М.,
Удод А.А.          
до 01.09.19
2.2.5 Екскурсія Екскурсія учнів 1-А, 1-Б, 5-А кл. по НВК Класні керівники, учні Кожевнікова Н.В. 02.09.19
2.2.6 Заяви батьків. Наказ. Нарада вчителів Формування ГПД. Організація роботи ГПД (комплектація, розклад, зміст діяльності, відвідування) Учні, батьки Зубченко Т.М. до 07.09.19
протягом року
2.2.7 Нарада вчителів Підведення підсумків прийому дітей до 1-х класів відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів овіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України №367 від 16.04.18 р., зареєстрованого в Мінюсті України 05.05.18 р. за №564/32016) Вчителі Зубченко Т.М. 09.09.19
2.2.8 Документація Складання плану роботи ГПД Вчителі початкових класів Кожевнікова Н.В.,
Зубченко Т.М.
до 13.09.19
2.2.9 План. Адміністративна нарада. Нарада при директорові Складання та затвердження плану вивчення ступеня адаптації здобувачів освіти 1-А, 1-Б, 5-А класів до умов навчання в НВК Вчителі, кл. керівники 1-А, 1-Б, 5-А кл., учні Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.,
робоча група
до 16.09.19
2.2.10 Відвідування уроків, позакласних заходів. Педрада Проблема наступності у навчанні та вихованні здобувачів освіти початкової і середньої ланок освіти Вчителі, кл. керівники 5-х класів Науменко Ю.А.,
робоча група
17.09.19 - 01.11.19
2.2.11 Адміністративна нарада. Наказ. План. Нарада вчителів Про підготовку педагогічної ради "Особливості адаптаційного періоду учнів 1-А, 1-Б, 5-х класів до навчання в початковій та основній школі" Вчителі 1-А, 1-Б кл.,
кл. керівник 5-А кл., вчителі
Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
 робоча група
01.10.19 - 25.10.19
2.2.12 Індивідуальні співбесіди Про підсумки місячного перебування в НВК учнів 1-А, 1-Б, 5-А класів Кл. керівники 1-А, 1-Б, 5-А кл. Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.,
Науменко Ю.А.,
Лук'янова М.А.
03.10.19
2.2.13 План. Нарада при директорові Складання та затвердження плану роботи Школи майбутніх першокласників, організація її роботи Вчителі початкової школи Науменко Ю.А. до 15.10.19, протягом року
2.2.14 Адміністративна нарада. Екскурсія по НВК Проведення екскурсії по НВК для дітей-майбутніх першокласників Вчителі початкової школи Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.
до 25.10.19
2.2.15 План. Адміністративна нарада Проведення Дня відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників Вчителі початкової школи Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.     
02.12.19 - 06.12.19;
03.02.20 - 06.02.20;
20.03.20    
2.2.16 Батьківські збори Відвідування батьківських зборів в дошкільних навчальних закладах № 263, 660, 661, 665, 673, 291 щодо набору дітей до першого класу НВК Вчителі початкової школи Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 27.12.19
2.2.17 Документація Укладання угоди про співпрацю та складання плану співпраці з дошкільними навчальними закладами № 263,660,661,665,673, ШДС "Ластівка" Адміністрація, вчителі Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.
до 10.01.20
2.2.18 Батьківські зустрічи Зустріч з батьками учнів початковій школі № 244 з метою набору дітей до п"ятого класу Адміністрація, вчителі Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.
до 28.02.20
2.2.19 Наказ. Нарада вчителів Про створення приймальної комісії для конкурсного вступу учнів до гімназії у 2020-2021 навчальному році (на вільні місця) Вчителі Зубченко Т.М. до 30.03.20
2.2.20 Нарада при директорові Підсумки адаптації учнів1-А,1-Б, 5-А класів до умов навчання в НВК за підсумками 2019-2020 навчального року Вчителі, кл керівники 1-А, 1-Б, 5-А кл., учні Науменко Ю.А. 18.05.20
2.2.21 Документація Конкурсні випробування для вступу учнів до 5-х-10-х класів Вчителі, психолог Науменко Ю.А. 01.06.20 - 19.06.20;
17.08.20 - 28.08.20   
2.2.22 Наказ Зарахування учнів до 1-х, 5-х класів та новоприбулих учнів до НВК Вчителі, учні, батьки Зубченко Т.М. 27.08.20 - 31.08.20
           
Модуль 2.3. "Організація харчування учнів НВК.  Медичне обстеження учнів"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
2.3.1 Довідки. Заяви батьків. Нарада вчителів Виявлення дітей пільгових категорій для надання їм пільгового харчування Кл. керівники 1-11-х кл., учні Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.
02.09.19 - 27.09.19
протягом року
2.3.2 Довідка. Нарада вчителів. Батьківські збори Проходження учнями 2-11-х класів обов"язкового медичного огляду щодо виявлення факторів ризику  алкогольних та наркотичних проблем Учні, кл. керівники 2-11-х кл. Зубченко Т.М.,        Мельник С.І. 02.09.19 - 27.09.19
2.3.3 Графік Затвердження графіка роботи медичного пункту Мельник С.І. Зубченко Т.М. до 02.09.19
2.3.4 Наказ. Нарада вчителів Про організацію харчування учнів НВК Кл. керівники 1-11-х кл., учні Зубченко Т.М. 03.09.19
2.3.5 Графік Складання графіку роботи їдальні (прийом їжі учнями 1-11-х класів, робота буфету), розміщення графіку на стенді в їдальні Вчителі, учні Зубченко Т.М. до 05.09.19
2.3.6 План  Затвердження плану роботи сестри медичної на 2019-2020 навчальний рік  Мельник С.І. Зубченко Т.М. до 09.09.19
2.3.7 Наказ. Нарада вчителів Створення комісії громадського контролю за якістю харчування учнів  Працівники харчоблоку,  учні, кл. керівники Зубченко Т.М. до 09.09.19
2.3.8 Наказ. Нарада вчителів Про організацію занять з фізичної культури для учнів, які за станом здоров'я  віднесені до підготовчої та спецмедгрупи Кл. керівники, учні 1-11-х кл. Зубченко Т.М. до 01.10.19
2.3.9 День відкритих дверей Ознайомлення батьків з переліком медичних документів, необхідних для зарахування учнів до НВК (наказ МОЗ України № 157 від 26.01.2018 р.) Батьки майбутніх учнів Зубченко Т.М. 02.12.19 - 06.12.19
03.02.20 - 06.02.20
20.03.20    
2.3.10 Наказ. План. Засідання батьківської ради Організація якісного харчування учнів НВК, робота ідальні  Працівники харчоблоку, учні, кл. керівники, батьки Зубченко Т.М.,
робоча група
10.12.19 - 13.12.19
2.3.11 Видача довідлк. Нарада вчителів Видача бланків медичних довідок для проходження:
1.Обов'язкового медогляду щодо встановлення групи з фізичної культури.
2.Обов'язкового медичного огляду щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.
Кл. керівники, учні 1-11-х кл., батьки, Мельник С.І. Зубченко Т.М. 18.05.20 - 28.05.20
2.3.12 Документація. Нарада вчителів Підведення підсумків якості харчування учнів НВК у 2019-2020 навчальному році Кл. керівники, учні 1-11-х кл. Зубченко Т.М. до 25.05.20
2.3.13 Довідки. Заяви батьків Проводити перевірки якості харчування учнів НВК Працівники харчоблоку,  учні, класні керівники, батьки Зубченко Т.М.,
комісія громадського контролю
один раз на місяць протягом року
           
2.4. Робота бібліотеки з забезпечення учнів підручниками, посібниками
Термін виконання:                                                        
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
2.4.1 Графік Складання графіку видачі підручників Кл. керівники 1-11-х кл. Черевко Л.П. 22.08.19 - 23.08.19
2.4.2 Екскурсія до бібліотеки Ознайомлення учнів 1-А, 1-Б, 5-А класів з бібліотечним фондом Учні 1-А, 5-А класів Черевко Л.П., кл. керівник 1-А, 1-Б, 5-А кл. 02.09.19;
03.09.19
2.4.3 Наказ. Нарада вчителів "Про проведення місячника бібліотеки у НВК у 2019-2020 н.р." Кл. керівники 1-11-х кл., Черевко Л.П. Зубченко Т.М. 09.09.19
2.4.4 Флешмоб (відеофлешмоб)  «Школа з книжкою», «Я і книжка» Учні 8-А клас Черевко Л.П.,
Іванова Д.В.      
11.09.19
2.4.5 Смайл-опитування Чи є майбутнє у шкільних бібліотек? Учні 7-А класу Черевко Л.П.,
Давиденко Л.М.
12.09.19
2.4.6 Інтерактивний       кардмейкінг Виготовлення листівок, присвячених Всеукраїнському місячнику бібліотек Учні 6-А, 6-Б класи Черевко Л.П.,
Грушко С.П.,
Лук'янова М.А.,
Михайлова О.О.
16.09.19
2.4.7 Нарада при директорові Стан забезпечення учнів 1-11-х класів підручниками Вчителі, кл. керівники 1-11-х класів Кожевнікова Н.В. 16.09.19
2.4.8 Рейди Перевірка стану збереження підручників учнів 1-11-х класів Учні 1-11-х класів Черевко Л.П., учнівський парламент 16.09.19 - 19.09.19;
25.11.19 - 29.11.19;
20.01.20 - 24.01.20;
20.04.20 - 25.04.20
2.4.9 День бібліотворчості Читаємо, малюємо, граємо Учні 4-А клас Черевко Л.П. 17.09.19
2.4.10 Свято Свято  "Дім без книги, як день без сонця." (до Всеукраїнського дня бібліотек) Учні 5-А кл. Ярова Т.В..,
Черевко Л.П.
01.10.19
2.4.11 Благодійна акція «Книжка в дарунок бібліотеці»  Учні 1-11-х класів Грушко С.П.,
Черевко Л.П.
01.10.19
2.4.12 Читацький марафон  Читаємо без зупинки Учні 2-А, 2-Б класів Черевко Л.П.,
Якименко А.Р.,
Мельніченко Р.А.
08.10.19
2.4.13 Подорож Казковий світ бібліотеки Учні 3-А класу Черевко Л.П.,
Зязя Ж.М.
10.10.19
2.4.14 Бесіда. Гра Бесіда "Щоб книжки довше жили". Правила поводження з книжкою. Гра "Так чи ні"" Учні 1-А, 1-Б кл. Черевко Л.П. 17.10.19
2.4.15 Круглий стіл «Бібліотека+школа  =  співпраця на користь майбутнього»;  Учні 9-А, 10-А класи Чубенко Т.П.,
Усіченко В.Г.,
Черевко Л.П.
17.10.19
2.4.16 Заходи Зустріч з письменниками рідного краю Учні 1-7-х класів Науменко Ю.А.,
Черевко Л.П.
06.04.20
2.4.17 Графік Складання графіку здачі підручників учнями НВК Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Черевко Л.П. 22.05.20
           
Модуль 2.5.  "Відвідувуання навчальних занять учнями"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
2.5.1 Нарада вчителів Виконання постанови Кабінету Міністрів України "Порядок ведення обліку дітей дошкільнго, шкільного віку та учнів", затвердженого 13.09.2017 № 684 Кл. керівники 1-11-х кл.,
учні 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
щомісяця 
2.5.2 Електронний щоденник "Класна оцінка". Нарада вчителів Відображення стану відвідування учнями навчальних занять у електронному щоденнику "Класна оцінка" Кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
щотижня
2.5.3 Лінійка. Співбесіда з класними керівниками Лінійка для учнів 5-11-х класів за підсумками місяця (запізнення, виконання учнями Статуту НВК, Кодексу честі учня, тощо) Кл. керівники 5-11-х кл.,
учні 5-11-х кл.
Кожевнікова Н.В. 02.10.19; 06.11.19;
04.12.19; 08.01.20;
05.02.20; 04.03.20;
01.04.20; 06.05.20
2.5.7 Засідання учнівського парламенту Заслуховування учнів, які пропускають уроки без поважних причин, мають багато запізнень Учні, які пропускають уроки без поважних причин Члени учнівського парламенту "Лідер",
Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.,
класні керівники
08.10.19,
протягом року,
ІІ вівторок місяця
2.5.4 Електронний щоденник "Класна оцінка". Нарада при директорові Аналіз виставлення поточних та тематичних оцінок в електронний щоденник класними керівниками 5-11-х класів, запис домашнього завдання вчителями –предметниками  у електронному щоденнику "Класна оцінка" Кл. керівники 5-11-х кл.,
вчителі-предметники
Кожевнікова Н.В. 15.10.19 - 18.10.19;
21.10.19
2.5.8 Засідання кафедри класних керівників Співпраця класних керівників та батьків учнів  1-11-х кл. щодо контролю за станом відвідування учнями навчальних занять.  Кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 29.10.19
2.5.5 Співбесіда з учнями, класними керівниками, батьками. Нарада вчителів Індивідуальні бесіди з учнями, класними керівниками з питання пропусків занять учнями за записками батьків Кл. керівники 5-11-х кл.,  учні 5-11-х кл., батьки  Кожевнікова Н.В. 07.11.19; 05.12.19;
06.02.20; 12.03.20
2.5.6 Електронний щоденник "Класна оцінка". Нарада при директорові Аналіз стану відвідування учнями занять у I півсеместрі 2019-2020 навчального року Кл. керівники 5-11 кл., учні 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 11.11.19 - 15.11.19;
18.11.19
2.5.9 Співбесіда з учнями, вчителями  Співбесіда з учнями, які за підсумками І семестру мають в більшості оцінки середнього рівня з предметів та з учнями, які мають одну оцінку середнього рівня з-поміж оцінок високого та достатнього рівнів. Учні 5-11-х класів, вчителі Кожевнікова Н.В.,     Науменко Ю.А.   Лук'янова М.А. 20.01.20 - 24.01.20;
13.04.20 - 17.04.20
    ДОПИСАТИ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД      
Модуль 2.6. "Працевлаштування випускників. Оформлення документів про базову та повну середню освіту"
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
2.6.1 Співбесіда з класними керівниками. Довідки Аналіз влаштування випускників 9-А, 11-А класів Кл. керівники 9, 11-х кл. Зубченко Т.М. до 17.09.19
2.6.2 Нарада вчителів. Батьківські збори Влаштування учнів 11-А класу, навчання учнів 9-А класу. Результати профорієнтаційної роботи з учнями Кожевнікова Н.В.
Усіченко В.Г.
Гордієнко Г.Ю.
Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.
17.09.19 - 19.09.19
2.6.3 Наказ. Нарада вчителів Призначення відповідального за підготовку замовлень на виготовлення свідоцтв про базову та загальну середню освіту Іванова Д.В. Зубченко Т.М. до 29.11.19
2.6.4 Наказ. Документація. Співбесіда з класними керівниками Збір повних даних про випускників 9-А, 11-А класів для замовлення документів про освіту Кл.керівники 9, 11-х кл. Зубченко Т.М. до 03.12.19
2.6.5 Документація Замовлення на виготовлення бланків документів про освіту випускників 9-А, 11-А кл. Іванова Д.В.,
кл. керівники 9-А, 11-А кл.
Зубченко Т.М. до 30.01.20
2.6.6 Списки Попередній збір відомостей про форми отримання повної середньої освіти учнями 9-А класу, працевлаштування учнів 11-А класу Кл. керівники 9-А, 11-А кл. Зубченко Т.М. до 15.05.20
2.6.7 Кл. журнали 9-А, 11-А кл. Перевірка оформлення класних журналів 9-А, 11-А класів: виставлення річних балів іі балів за ДПА Кл. керівники 9-А, 11-А кл. Науменко Ю.А. 01.06.20 - 30.06.20
2.6.8 Наказ. Нарада вчителів Створення комісії з перевірки правильності оформлення свідоцтв 9-А, 11-А класи і додатків до них Кл. керівники 9-А, 11-А кл. Зубченко Т.М.,
члени комісії
до 05.06.20
2.6.9 Документація Оформлення особових справ учнів 9-А, 11-А класів  Кл. керівники 9-А, 11-А кл. Науменко Ю.А. 01.05.20 - 30.06.20
2.6.10 Документація Заповнення відомостей річних, атестаційних оцінок, що вносяться до документів про базову та повну середню освіту Кл. керівники 9, 11-х кл. Зубченко Т.М. 01.06.20 - 30.06.20
2.6.11 Співбесіда з класними керівниками. Документація Заповнення додатків до свідоцтв випускникам 11-А, 9-А класів Кл. керівники 9, 11-х кл. Зубченко Т.М. 01.06.20 - 30.06.20
2.6.12 Документація Заповнення книги видачі документів про освіту Кл. керівники 9, 11-х кл. Зубченко Т.М. 01.06.20 - 30.06.20
2.6.13 Документація Занесення характеристик до особових справ учнів 1-А, 1-Б, 4-А, 9-А, 11-А класів Кл. керівники 1-А, 1-Б, 4-А, 9-А, 11-А кл. Науменко Ю.А. до 20.06.20
2.6.14 Педагогічна рада. Наказ. Свято Випуск учнів 11-А класу і видача свідоцтв про загальну середню освіту Учні 11-А кл., батьки, вчителі Кожевнікова Н.В.,
Казімко О.С.,
Туржанська Н.Г.
01.06.20 - 30.06.20
2.6.15 Педагогічна рада. Наказ. Свято Видача свідоцтва про базову середню освіту учням 9-А класу  Учні 9-А кл., батьки, вчителі Кожевнікова Н.В.
Чубенко Т.П.
Туржанська Н.Г.
01.06.20 - 30.06.20
2.6.16 Наказ. До педагогічної ради Про підсумки перевірки правильності оформлення документів про освіту Кл. керівники 9, 11-х кл. Зубченко Т.М. 01.06.20 - 30.06.20
01.08.20 - 30.08.20
           

 Модуль 3.3 "Тижні, декади, місячники"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
3.3.1 Місячник Місячник "Увага! Діти на дорозі!" Кл. керівники 1-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В. 20.08.19 - 20.09.19
3.3.2 Тиждень Олімпійський тиждень "Стань в ряди олімпійців" Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл. 
Кожевнікова Н.В.,
Фанін М.Е.
02.09.19 - 06.09.19
3.3.3 Тиждень Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності   Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В. 16.09.19 - 20.09.19;
09.12.19 - 13.12.19;
20.04.20 - 24.04.20;
04.05.20 - 08.05.20
3.3.4 Тиждень Тиждень  презентації уроків  новоприбулих вчителів в рамках адаптації  Вчителі, учні Науменко Ю.А. 23.09.19 - 27.09.19
3.3.5 Місячник Місячник бібліотеки "Бібліотека –  храм науки" Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В.,
Черевко Л.П.
02.10.19 - 29.10.19
3.3.6 Тиждень  Тиждень військово-патріотичного виховання "Ми-майбутні захисники України" Учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х класів
07.10.19 - 14.10.19
3.3.7 Декада Декада педмайстерності «Фестиваль педагогічних ідей. Впровадження ефективних освітніх технологій на уроках» Вчителі, учні Іванченко Л.Ю.,
Науменко Ю.А.
07.10.19 – 18.10.19
3.3.8 Тиждень гурткової роботи  "Презентація гуртків"  Учні 1-11-х кл.,
керівники гуртків
Кожевнікова Н.В.,  керівники гуртків 04.11.19 - 08.11.19
3.3.9 Декада Декада початкової школи “Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя” Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.   
11.11.19 - 22.11.19
3.3.10 Спортивний тиждень Спортивний тиждень "Тато, мама, я - спортивна сім'я"  Учні 1-6-х кл.,
кл. керівники 1-6-х кл., батьки
Кожевнікова Н.В,
Фанін М.Е.
18.11.19 - 22.11.19
3.3.11 Декада Декада предметів естетичного циклу «Освіта - скарб; праця - ключ до нього» Вчителі, учні Михайлова О.О.,
Науменко Ю.А.
02.12.19 - 13.12.19
3.3.12 Тиждень Тиждень правових знань «Закон і право для всіх єдині» Учні 1-11-х кл,
л. керівники 1-11-х кл.
Кожевнкіова Н.В,
кл. керівники 1-11-х кл.           
09.12.19 - 13.12.19
3.3.13 Декада кафедри класних керівників Інноваційні підходи до виховання успішної особистості Кл. керівники 1-11-х кл., учні 1-11-х класів, батьки Кожевнікова Н.В. 20.01.20 - 31.01.20
3.3.14 Тиждень Тиждень відвідування батьками уроків у вчителів НВК Вчителі, батьки Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.
04.11.20 - 08.11.20
3.3.15 Декада Декада предметів історико - філологічного циклу «Уроки  - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє» Вчителі, учні Грушко С.П.,
Науменко Ю.А.
10.02.20 - 21.02.20
3.3.16 Місячник  Творча обдарованість Вчителі, учні 1-11-х кл. Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл.,
вчителі
24.02.20 - 21.03.20
3.3.17 Тиждень "Юні науковці" Вчителі, учні 1-11-х кл. Науменко Ю.А. 24.02.20 - 28.02.20
3.3.18 Спортивний тиждень "SportFest" Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл. 
Кожевнікова Н.В.,
Фанін М.Е.
02.03.20 - 06.03.20
3.3.19 Тиждень Літературно-мистецький вернісаж "Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття"  Вчителі, учні 1-11-х кл. Грушко С.П.,
Гордієнко Г.Ю.,
кл. керівники 1-11-х кл.
09.03.20 - 13.03.20
3.3.20 Захід Літературно-музична композиція "З Тарасом Шевченком у серці і слові" Учні 5-8-х кл. Гордієнко Г.Ю. 09.03.20
3.3.21 Тиждень Пісенно-хореографічний вернісаж "Україна - це ти" Вчителі, учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.,
Кучер Н.В.
16.03.20 - 20.03.20
3.3.22 Декада Декада предметів природничо-математичного циклу «Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне» Вчителі, учні Чубенко Т.П.,
Науменко Ю.А.
06.04.20 - 17.04.20
3.3.23 Тиждень Екологічний тиждень «За здорове середовище перебування» Вчителі, учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Рязанцева О.О.,
кл. керівники 1-11-х кл.
20.04.20 - 24.04.20
3.3.24 Тиждень Тиждень успіхів молодих та новоприбулих вчителів «Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня» Вчителі, учні Науменко Ю.А. 21.04.20 - 28.04.20
3.3.25 Спортивний тиждень Тиждень футболу "Шкіряний м'яч" Учні 5-11-х кл., кл. керівники 5-11-х кл.  Кожевнікова Н.В.,
Фанін М.Е.
11.05.20 - 15.05.20
           
Модуль 3.4. "Підготовка та проведення ДПА та ЗНО"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
3.4.1 Документація Консультація для учнів 11-А класу щодо участі у пробному ЗНО з предметів Учні 11-А класу Науменко Ю.А. 01.11.19 - 30.11.19
3.4.2 Документація Консультація для учнів 11-А класу щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Учні 11-А класу Науменко Ю.А.,
Казімко О.С.
01.01.20 - 31.01.20
3.4.3 Наказ. Нарада вчителів Про реєстрацію учнів 11-А класу для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Вчителі, учні 11-А класу Науменко Ю.А. 01.02.20 - 29.02.20
3.4.4 Документація Реєстрація учнів 11-А класу для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні Вчителі, учні 11-А класу Науменко Ю.А.
Казімко О.С.
01.02.20 - 31.03.20
3.4.5 Документація Участь учнів у пробному ЗНО з предметів  Учні 11-А класу Науменко Ю.А. 01.03.20 - 30.04.20
3.4.6 Нарада при директорові Ознайомлення вчителів з особливостями проведення ДПА у 2019-2020 навчальному році. Затвердження заходів з підготовки та проведення ДПА учнів 4-А, 9-А, 11-А класах у 2019-2020 навчальному році Вчителі, учні Науменко Ю.А. до 23.03.20
3.4.7 Наказ. Нарада вчителів Про порядок закінчення 2019-2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації Вчителі, учні Зубченко Т.М. до 23.03.20
3.4.8 Засідання кафедр Інформація вчителів про підготовку учнів 4-А, 9-А, 11-А класів до складання  ДПА  Вчителі Науменко Ю.А.,
завідуючі кафедр 
24.03.20 - 25.03.20
3.4.9 Наказ. Засідання кафедр. Педрада Укладання, погодження та схвалення завдань для проведення ДПА у 4-А та 9-А класах   Вчителі  Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Грушко С.П.,
Чубенко Т.П.,
Мельніченко Р.А.,
01.04.20 - 31.05.20
3.4.10 Виконання плану Підготовка учнів 4-А, 9-А, 11-А класів до ДПА (організація повторення матеріалу) Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
вчителі-предметники
01.04.20 - 31.05.20
3.4.11 Інструктивна нарада батьківські зустрічі Ознайомлення  учнів 4-А, 9-А, 11-А класів та їхніх батьків з особливостями проведення ДПА у 2019-2020 навчальному році Учні 4-А, 9-А, 11-А кл. та їхні батьки Науменко Ю.А. до 10.04.20
3.4.12 Розклад Консультації для учнів 4-А, 9-А, 11-А класів перед проведенням ДПА Учні 4-А, 9-А, 11-А кл., вчителі  Науменко Ю.А.,
Михальчук О.М.,
Чубенко Т.П.,
Казімко О.С.
01.05.20 - 30.06.20
3.4.13 Документація Державна підсумкова атестація учнів 4-А, 9-А, 11-А класів Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
кл. керівники 4-А, 9-А, 11-А кл., вчителі-предметники 
01.05.20 - 30.06.20
3.4.14 Наказ. Нарада вчителів. Документація Про відповідальність учителів НВК:
- за життя і здоров’я учнів;
- 11-А класу під час проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року
Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 20.05.20
3.4.15 Інструктивна нарада вчителів Інструктивно-методична нарада з членами атестаційних комісій  щодо організації та проведення державної підсумкової атестації 4-А, 9-А класах Вчителі Науменко Ю.А. до 20.05.20
3.4.16 До наказу. До педради Аналіз результатів ДПА та ЗНО Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 19.06.20;
до 30.08.20
           
Модуль 3.5 "Моніторинг рівня освітньої діяльності НВК (успішність, І, ІІ семестри, рік, професійна майстерність, виховна робота, мотивація навчання)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
3.5.1 Нарада вчителів Моніторинг роботи вчителів щодо здійснення поточного оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках, виставлення оцінок до класного журналу, електронного щоденнику «Класна оцінка» Вчителі Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.,
Науменко Ю.А.
02.09.19 - 29.05.20 
3.5.2 Документація  Моніторинг взаємовідвідування вчителями уроків Вчителі Зубченко  Т.М.,
Науменко Ю.А.
02.09.19 - 29.05.20
3.5.3 Нарада вчителів засідання Батьківської ради Моніторинг рівня вихованості учнів 5-11-х класів на початок навчального року; за І семестр; за підсумками навчального року                             Кл. керівники, учні 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 5-11-х кл.
16.09.19 - 20.09.19;
02.12.19 - 06.12.19;
13.04.20 - 17.04.20
3.5.4 Анкетування Моніторинг готовності до роботи в нових умовах новоприбулих вчителів  Вчителі   Науменко Ю.А.,
наставники
до 20.09.19;
до 15.04.20
3.5.5 Анкетування Виявлення ставлення учнів 5-А класу до організації освітнього процесу в НВК (вивчення питання адаптації учнів до умов навчання у НВК )  Вчителі, учні 5-А кл.  Науменко Ю.А. до 25.09.19;
до 20.05.20
3.5.6 Наказ Моніторинг навичок читання учнів 2- 6-х класів Вчителі, учні 2-6-х кл. Науменко Ю.А. 01.10.19 - 31.10.19;
01.12.19 - 31.12.19;
01.05.20 - 31.05.20
3.5.7 До педради. До наради при директорові. До батьківських зборів.  Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5-А класу з української мови, математики, англійської мови (вхідний, вихідний) Вчителі, учні 5-6-х кл. Науменко Ю.А. 01.10.19 - 31.10.19;
01.05.20 - 31.05.20
3.5.8 Нарада вчителів. До НМР. До педради Моніторинг участі учнів НВК у І (гімназійному), у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році  Вчителі, учні Науменко Ю.А. 01.10.19 - 30.04.20
3.5.9 Нарада вчителів. До НМР.  До педради Моніторинг участі учнів у конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт «Юніор-дослідник» у 2019-2020 навчальному році Вчителі, учні 5-7-х кл. Науменко Ю.А. 01.10.19 - 29.02.20
3.5.10 До педради. Засідання НМР, кафедр Моніторинг роботи кафедр щодо підготовки переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у рамках МАН та олімпіад з базових дисциплін різних рівнів Вчителі Науменко Ю.А.,
завідуючі кафедр
01.10.19 - 30.04.20
3.5.11 Нарада при директорові.
Індивідуальні зустрічі з батьками
Моніторингове дослідження стану відвідування занять учнями 1-11-х класів Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл.
до 18.11.19
3.5.12 Нарада вчителів. До НМР. До педради Моніторинг участі учнів у I (гімназійному) та ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у рамках МАН у 2019-2020 навчальному році  Вчителі, учні 8-11-х кл. Науменко Ю.А. 01.12.19 - 30.04.20
3.5.13 Засідання НМР. Нарада вчителів Моніторинг навчальних досягнень учнів 4-А класу з математики, української мови, учнів 9-А класів з української мови, математики, англійської мови учнів 11-А класу з української мови,  історії України, математики (підготовка до ДПА) Вчителі, учні Науменко Ю.А. 01.12.19 - 30.04.20
3.5.14 Нарада вчителів  Моніторинг рівня колективоутворення 5-11-х класів:
- за І семестр;
- навчальний рік
Учні 5-11-х класів Лук'янова М.А. до 20.12.19;
до 17.04.20
3.5.15 Документація. Засідання кафедри  Моніторинг сформованості орфографічних та орфоепічних навичок в учнів 1-4-х класів (написання словникових слів, визначених для запам’ятання програмою з української мови ) Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.
до 25.12.19;
до 22.05.20
3.5.16 Документація. Засідання кафедри  Моніторинг сформованості арифметичних навичок в учнів 1-4-х класів (проведення усного рахунку) Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.
до 25.12.19;
до 22.05.20
3.5.17 Засідання НМР Моніторинг навчальних досягнень учнів 3-11-х кл. за I семестр, учнів 2-11-х класів за 2019-2020 навчальний рік Вчителі, учні Науменко Ю.А. до 11.01.20;
до 15.06.20
3.5.18 До наради вчителів Анкетування учнів щодо стану освітньої діяльності в НВК Учні 8-11 кл., батьки  Зубченко Т.М.,
Лук'янова М.А.,
Науменко Ю.А.
до 20.01.20
3.5.19 До наради вчителів. Засідання Батьківської ради Анкетування батьків щодо пропозицій поліпшення освітнього процесу, удосконалення МТБ НВК Батьки учнів 1-11-х кл. Зубченко Т.М.,
Лук'янова М.А.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
до 20.01.20
3.5.20 Нарада вчителів. До складання освітньої програми Анкетування щодо розподілу годин варіативної складової навчального плану на 2020-2021 н.р. Батьки 1-10-х кл., учні 5-10-х кл. Зубченко Т.М.,
Лук'янова М.А.,
Науменко Ю.А.
до 06.04.20
3.5.21 До складання навчального плану Анкетування щодо вибору профілю навчання в 10 класі Батьки учнів 9-А кл., учні 9-А кл. Зубченко Т.М.,
Чубенко Т.П.,
Науменко Ю.А.
до 06.04.20
3.5.22 До наказу Дослідження діяльності класних керівників 5-11-х кл. Аналіз виконання планів виховної роботи Кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В. до 11.05.20
3.5.23 Документація. Засідання кафедри  Моніторинг участі учнів 2-11-х класів в інтерактивних предметних конкурсах Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
зав. кафедр
до 15.05.20
протягом року
3.5.24 Документація. Засідання кафедри  Моніторинг здійснення вчителями самоосвіти (відвідування  конференцій, семінарів, прослуховування вебінарів та отримання сертифікатів за підсумками навчання) Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
зав. кафедр
до 15.05.20
протягом року
3.5.25 До педради Моніторинг якості знань учнів 4-А, 9-А, 11-А класів на кінець 2019-2020 навчального року (у порівнянні з підсумками ДПА)  Вчителі Науменко Ю.А.,
завідуючі кафедр
до 19.06.20
           
           
Проект: 4. "Організація підвищення рівня якості виховного процесу"
           
Модуль 4.1. "Організаційна робота (накази на початок навчального року, гуртки, інформація про зайнятість учнів у позаурочний час)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.1.1 Наказ. План Видання наказу "Про проведення місячника "Увага! Діти на дорозі!" та ознайомлення з ним вчителів Кл. керівники 1-11-х кл. Зубченко Т.М. 20.08.19
4.1.3 Засідання кафедри кл. керівників 1. Ознайомлення з нормативними документами щодо планування виховної роботи на 2019-2020 н.р.
2.  Основні напрямки виховної роботи у 2019-2020 н.р.
3. Рекомендації до планування виховної роботи класних керівників
Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 28.08.19
4.1.2 Нарада класних керівників Підготовка до Дня знань, першого уроку Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. до 30.08.19
4.1.4 Документація Організація контролю за відвідуванням учнями занять, оформлення журналу контролю Вчителі 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В.,
Науменко Ю.А.
до 02.09.19;
щодня протягом року
4.1.5 Графік Складання графіку проведення класних годин на I, II семестри Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 09.09.19;
13.01.20
4.1.6 Графік Складання розкладу роботи спортивних секцій, спортивної зали Керівники спортивних секцій Кожевнікова Н.В. 13.09.19
4.1.8 Нарада класних керівників. Класні години Ознайомлення класних керівників та учнів з роботою гуртків. Залучення учнів до мережі гуртків Кл. керівники 1-11-х кл., учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. до 16.09.19
протягом року
4.1.7 Плани. Оперативна нарада Аналіз та затвердження планів роботи класних керівників, керівників гуртків, секцій, клубів на І, ІІ семестри Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл., керівники гуртків Кожевнікова Н.В.,
Зубченко Т.М.
20.09.19;
17.01.20
4.1.9 План. Оперативна нарада. Нарада вчителів Планування роботи на канікули:   осінні , зимові, весняні                                                                      Кл. керівники 1-11-х кл.    учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. до 18.10.19;
до 20.12.19;
 до 20.03.20
           
Модуль 4.2. "Забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій
(створення комісії з профілактики правопорушень, попередження правопорушень)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.2.1 Нарада вчителів. Банк даних Виявлення дітей, які потребують соціальної, матеріальної підтримки: дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, батьки яких знаходяться або загинули в АТО, дітей, батьки яких загинули під час Революції Гідності, дітей з багатодітних родин, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених родин, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей із сімей переселенців зі Сходу та Криму Кл. керівники 1-11-х кл.,  учні Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.09.19
4.2.2 Нарада вчителів Виявлення дітей, які виховуються у функціонально-неспроможних, неблагополучних сім'ях,сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання дітям належної соціально-психологічної допомоги Кл. керівники 1-11-х кл.,
Лук'янова М.А.
Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
4.2.3 Проект Робота в проекті "Шкільний офіцер поліції" Учні 1-11-х кл Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
4.2.4 Захід Проведення зустрічей учнів, схильних до правопорушень з інспектором відділу ювенальної превенції поліції Оболонського району Учні 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,               кл. керівники 5-11-х кл. 02.09.19 - 29.05.20
4.2.5 Співбесіда з кл. керівниками Вивчення умов проживання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку, складання актів обстеження житлово-побутових умов Кл. керівники 1-11-х кл., учні, Лук'янова М.А. Кожевнікова Н.В. з 02.09.19;
з 13.01.20
4.2.6 Співбесіда з кл. керівниками Залучення дітей пільгових категорій до роботи у предметних гуртках, гуртках за інтересами, спортивних секціях Кл. керівники 1-11 кл, учні Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
4.2.7 Співбесіда з кл. керівниками Залучення важковиховуваних дітей до участі в секціях, гуртках, клубах, які працюють на безкоштовній основі, створення умов для змістовного відпочинку і дозвілля дітей Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
4.2.8 Співбесіда з кл. керівниками Виявлення, облік та проведення роботи по соціально-правовому захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, схильність до систематичного залишення місця проживання, вчинення насильства над дітьми в сім'ї Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Лук'янова М.А.
02.09.19 - 29.05.20
4.2.9 Наказ. Нарада вчителів Видання наказу "Про організацію роботи з охорони прав і інтересів неповнолітніх дітей у 2019-2020 н.р." та ознайомлення з ним вчителів Кл. керівники 1-11-х кл.,  учні Зубченко Т.М. 02.09.19
4.2.10 Наказ. Нарада вчителів Видання наказу "Про заборону тютюнокуріння в НВК" та ознайомлення з ним працівників Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл. Зубченко Т.М. 02.09.19
4.2.11 Засідання комісії з профілактики правопорушень Складання і затвердження плану роботи комісії з профілактики правопорушень на 2019-2020 навчальний рік Члени комісії Кожевнікова Н.В. 05.09.19 - 20.09.19
4.2.12 Стенд Створення інформаційного куточку для учнів із переліком організацій, куди можна звернутися з приводу насильства в сім'ї, або коли насильство в родині повязане із уживанням батьками алкоголю чи наркотиків Кл. керівники 1-11-х кл.,  Лук'янова М.А. Кожевнікова Н.В. 09.09.19
4.2.13 Нарада вчителів Затвердження плану заходів з попередження шкідливих звичок серед учнів НВК на 2019-2020 навчальний рік Кожевнікова Н.В. Зубченко Т.М. 18.09.19
4.2.14 Засідання комісії Проведення засідань комісії з профілактики правопорушень (за окремим планом) Члени комісії Кожевнікова Н.В. 18.09.19 - 29.05.20
4.2.15 Засідання комісії Проведення засідань комісії з охорони прав і інтересів неповнолітніх дітей (за окремим планом) Члени комісії Лук'янова М.А. 24.09.19 - 29.05.20
4.2.16 Співбесіда з кл. керівниками Створення інформаційного банку даних про зайнятість учнів у позаурочний час Кл. керівники 1-11-х кл,  учні Кожевнікова Н.В. з 24.09.19
4.2.17 Засідання кафедри кл. керівників Ознайомлення класних керівників з вимогами законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, за дотриманням законодавства з цих питань Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Лук'янова М.А.
29.10.19
4.2.18 Співбесіда з кл. керівниками Вивчення місце знаходження учнів пільгових категорій в період літніх канікул Кл. керівники 1-10-х кл. Кожевнікова Н.В. до 20.05.20
           
Модуль 4.3. "Ціннісне ставлення до себе (фізкультурно – оздоровчі заходи)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.3.1 Засідання кафедри кл. керівників Про організацію фізкультурно-оздоровчих заходів у НВК у 2019-2020 н.р. Кл. керівники 1-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В. 04.09.19
4.3.2 Заходи "Швидше - вище - сильніше до олімпійських висот" Олімпійський урок до Міжнародного дня фізкультури та спорту Учні 2-11-х кл. Фанін М.Е.,
кл. керівники 2-11-х кл.
06.09.19
4.3.3 Заходи Організація проведення зустрічей із лікарями Київського центру здоров'я щодо шкідливого впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю (за окремим планом) Учні 7-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 7-11-х кл.
16.09.19 - 29.05.20
4.3.4 Захід Участь у районному туристичному зльоті Учні 7-9-х кл. Фанін М.Е.,
кл. керівники 2-11-х кл.
20.09-19-09.10.19
4.3.5 Заходи Організація екскурсій у інші міста України, за кордон Учні 5-11-х кл., вчителі Кл. керівники 5-11-х кл. 01.10.19 - 29.05.20
4.3.6 Змагання  Змагання з настільного тенісу. Першість НВК Учні 7-11-х кл. Усіченко В.Г.,
Фанін М.Е.,
кл. керівники 7-11-х кл.
21.10.19 - 24.10.19
4.3.7 Заходи День непаління (за окремим планом) Кл. керівники 5-11-х кл., учні Давиденко Л.М.,
кл. керівники 5-11-х кл.
21.11.19
4.3.8 Заходи "Молодь проти СНІДу" до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (за окремим планом) Кл. керівники 5-11-х кл.,  учні Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 5-11-х кл.
29.11.19
4.3.9 Заходи Міжнародний день безпечного Інтернету Учні 5-11-х кл. Іванова Д.В.,
кл. керівники 5-11-х кл.
04.02.20
4.3.10 Заходи Проведення Дня здоров'я у НВК Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл. 07.04.20
           
Модуль 4.4. "Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей "
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.4.1 Година спілкування  Про дотримання учнями статуту НВК та внутрішнього розпорядку Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл.,
учні 1-11-х кл.
12.09.19
4.4.2 Захід "You and me" (проведення уроків англійської  мови для онкохворих дітей в ОХМАТДЕТ) (за окремим планом) Учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл.
з 10.10.19
протягом року
4.4.3 Заходи Фестиваль толерантності Учні 1-11-х класів Кожевнікова Н.В.,
Чубенко Т.П.,
кл. керівники 1-11-х кл.
15.11.19
4.4.4 Заходи День захисту прав людини  Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл. 10.12.19
4.4.5 Родинне свято "Родина - душі берегиня" Учні 1-4-х класів Мельніченко Р.А. 23.01.20
4.4.6 Захід Презентація 9-А класу Учні 9-А класу Чубенко Т.П. 31.01.20
4.4.7 Концерт "Її величність жінка!" (до 8 березня) Учні 1-11-х кл., кл.керівники 1-11-х кл. Туржанська Н.Г.,
Кожевнікова Н.В.
06.03.20
4.4.8 Свято Свято матері Учні 1-4-х класів Якименко А.Р. 06.05.20
4.4.9 Урок мужності День па́м'яті та примирення Учні 5-11-х кл. Кл. керівники 5-11-х кл.,
Булатецька Ю.М.
07.05.20
4.4.10 Презентація Презентація 4-А класу Учні 4-А кл. Михальчук О.П. 27.05.20
           
Модуль 4.5. "Ціннісне ставлення до праці"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.5.1 Заходи Організація чергування у класних кабінетах Класні керівники, учні 5-11-х класів Кожевнікова Н.В., класні керівники 5-11-х класів 02.09.19;
протягом року
4.5.2 Заходи Проведення днів екологічної культури Класні керівники, учні 5-11-х класів Кожевнікова Н.В., класні керівники 5-11-х класів 06.09.19;
щоп'ятниці протягом року
4.5.3 Екскурсії Організація і проведення екскурсій до професійно-технічних та вищих навчальних закладів (за планами класних керівників) Вчителі, кл. керівники 8-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,  кл. керівники 8-11-х кл. 16.09.19 - 29.05.20
4.5.4 Екскурсії Організація і проведення екскурсій на підприємства (за планами класних керівників) Вчителі, кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,  кл. керівники 5-11-х кл. 16.09.19 - 29.05.20
4.5.5 Екскурсії Організація і проведення екскурсій до військових навчальних закладів та гарнізонів діючих військових частин (за планами класних керівників) Вчителі, кл. керівники 8-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,  кл. керівники 8-11-х кл. 01.10.19 -29.05.20
4.5.6 Акція "Посади дерево" Класні керівники, учні 1-11-х класів Кожевнікова Н.В., класні керівники 1-11-х класів 17.04.20
4.5.7 Акція "Алея випускників" учні 11-А класу Казімко О.С. 29.05.19
4.5.8 Класні години Організація циклу бесід для старшокласників із профорієнтації Кл. керівники 9-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В.,  кл. керівники 9-11-х кл. з 14.10.19 протягом року
Модуль 4.6. "Ціннісне ставлення до природи"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.6.1 Тематичні екскурсії Проведення тематичних екологічних екскурсій до Київського ботанічного саду ім. Фоміна, ботанічного саду ім. Гришка, зоопарку, музею природи НАН України, еколого-натуралістичного центру, парку «Олександрія» м. Біла Церква, Уманського парку «Софіївка», тощо Учні, кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В., Туржанська Н.Г., кл. керівники 1-11-х кл. 10.09.19 - 29.05.20
4.6.2 Фотоколаж  "Моя улюблена домашня тварина" Учні 1-11-х кл., кл. керівники  Рязанцева О.Ф., Кожевнікова Н.В., класоводи 1-4-х класів 07.11.19
4.6.3 Акція-агітація "Збережемо ялинці життя" (До Новорічних та Різдвяних свят) Учні 1-8-х кл., батьки Кл. керівники 1-8-х кл., Кожевнікова Н.В. 16.12.19 - 19.12.19
4.6.4 Заходи "Міжнародний день рідної землі"  Учні 5-11-х кл. Туржанська Н.Г., кл. керівники 1-11-х кл. 22.04.20
4.6.5 Екологічна акція "Квіти біля нашої школи" Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл., Кожевнікова Н.В. 22.04.20
4.6.6 Екскурсія Екскурсія до музею Чорнобиля до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Учні 5-10-х кл. Кл. керівники 5-10-х кл. 24.04.20
4.6.7 Класні години "Дзвони Чорнобиля" (до Дня Чорнобильської трагедії) Учні 5-11-х кл. Кл. керівники 5-11-х кл. 24.04.20
           
Модуль 4.7. "Ціннісне ставлення до культури і мистецтва"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.7.1 Екскурсії Екскурсія до музеїв Класні керівники, учні 5-11-х кл. Кл. керівники 5-11-х кл. з 10.09.19
протягом року
4.7.2 Перегляд вистав, фільмів Відвідування театрів, кінотеатрів Учні 5-11-х кл. Кл. керівники 5-11-х кл. 10.09.19 - 29.05.20
4.7.3 Відвідування виставок Відвідування арт-центрів, виставок Учні 5-11-х кл. Кл. керівники 5-11-х кл. 10.09.19 - 29.05.20
4.7.4 Екскурсії Екскурсії до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Учні 5-11-х кл. Кл. керівники 5-11-х кл. 10.09.19 - 29.05.20
4.7.5 Заходи Дискотека "Осіння мелодія" Учні 8-11-х кл. Казімко О.С. 24.10.19
4.7.6 Cвято Сузір'я талантів Учні 1-4-х кл., батьки Зязя Ж.М. 27.11.19
4.7.7 Квест "У пошуках новорічної зірки" Учні 5-6-х кл., батьки Іванова Д.В. 18.12.19
4.7.8 Свято "Святий Миколай до нас в гості завітай!" Учні 1-4-х кл., батьки Михальчук О.П. 19.12.19
4.7.9 Свято Новорічна вистава Учні 5-8-х кл., батьки Лукянова М.А. 20.12.19
4.7.10 Заходи Дискотека "Новорічний карнавал" Учні 8-11-х кл. Усіченко В.Г. 23.12.19
4.7.11 Заходи Дискотека "Весняний бал" Учні 8-11-х кл. ЧубенкоТ.П. 19.03.20
4.7.12 Виставка Великодні барви. Виставка писанок Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл 10.04.20
4.7.13 Свято Свято першокласника Учні 1-4-х кл., батьки Царюк К.П. 17.04.20
4.7.14 Свято- презентація класу  Свято Першокласника "Знайомтесь - це ми" Учні 1-Б кл., батьки Дрогобецька Ю.О. 06.05.20
 
Модуль 4.8. "Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.8.1 Свято День знань  Кл. керівники 1-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.
02.09.19
4.8.2 Година спілкування День Державного прапора та 28-ї річниця Незалежності України Кл. керівники 1-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл.
05.09.19
4.8.3 Захід Міжнародний день миру (за окремим планом) Учні 5-7-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.,
Кучер Н.В.
20.09.19
4.8.4 Години спілкування Бабин Яр – Пам'ять на тлі історії Учні 8-11-х кл. Кл. керівники 8-11-х кл. 26.09.19
4.8.5 Виставка Виставка композицій з природних матеріалів "Святковий вернісаж" (До Дня працівників освіти) Учні 1-11-х кл., батьки, кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 04.10.19
4.8.6 Концерт "Вітаємо Вас, вчителі! " (до Дня працівників освіти) Учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.,
кл. керівники 1-11-х кл.
04.10.19
4.8.7 Свято Покрова – день українського козацтва Учні 5-8-х кл. Грушко С.П. 11.10.19
4.8.8 Захід Юні захисники (До Дня Захисника Вітчизни) (за окремим планом) Учні 9-11-х кл. Усіченко В.Г.,
кл. керівники 9-11-х кл.
15.10.19
4.8.9 Година спілкування "Рідне слово – материнська мова" (до Дня української писемності та мови) Учні 1-11-х кл. Науменко Ю.А.,
кл. керівники 1-11-х кл.
08.11.19
4.8.10 Заходи День НВК "Оболонь" (за окремим планом) Батьки, вчителі, кл. керівники 1-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В.,
Туржанська Н.Г.,
кл. керівники 1-11-х кл.
21.11.19
4.8.11 Години спілкування Героям слава! Це вписано в серцях! Учні 8-11-х кл. Кл. керівники 8-11-х кл. 22.11.19
4.8.12 Класні години "Незгасні свічки болю і скорботи" (до Дня пам'яті голодоморів та політичних репресій) Кл. керівники 5-11-х кл.,  учні Кл. керівники 5-11-х кл. 30.11.19
4.8.13 Заходи День Збройних Сил України (за окремим планом) Учні 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл.
06.12.19
4.8.14 Захід «Ланцюг єдності» (до Дня соборності України) Кл. керівники 8-11-х кл., учні Казімко О.С. 22.01.20
4.8.15 Години спілкування Крути – символ героїзму українського юнацтва Кл. керівники 8-11-х кл., учні Кл. керівники 8-11-х кл. 29.01.20
4.8.16 Заходи "Магія рідного слова!" (До Міжнародного дня мови) (за окремим планом) Учні 1-11-х кл. Науменко Ю.А.,
Грушко С.П.,
Гордієнко Г.Ю.
21.02.20
4.8.17 Години спілкування «Тих днів не згасне слава!» ( до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні) Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл. 22.02.20
4.8.18 Заходи День Європи (за окремим планом) Учні 8-11-х кл. Усіченко В.Г.,
кл. керівники 8-11-х кл.
15.05.20
4.8.19 Флешмоб До Дня української вишиванки Учні 5-6-х кл. Науменко Ю.А.;
Грушко С.П.;
Кучер Н.В.;
Туржанська Н.Г.
21.05.20
           
Модуль 4.9. "Самоврядування учнівського колективу"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.9.1 Засідання учнівського парламенту Організаційне засідання парламенту "Лідер". Ознайомлення з Положенням про учнівський парламент, визначення основних напрямків діяльності органів учнівського самоврядування у 2019-2020 навчальному році Соколова Марія, члени учнівського парламенту Туржанська Н.Г. 03.09.19
4.9.2 Засідання учнівського парламенту Проведення засідань та здійснення роботи учнівського парламенту (за окремим планом) Соколова Марія, члени учнівського парламенту Туржанська Н.Г. 03.09.19 -  29.05.20
4.9.3 Засідання інформаційного комітету Організаційне засідання шкільного прес-центру Соколова Марія, члени учнівського парламенту Туржанська Н.Г. 10.09.19
4.9.4 Класні збори Ознайомлення учнів 5-А класу з Положенням про учнівський парламент. Вибори (довибори) класного активу, представників до учнівського парламенту "Лідер" Кл. керівники 5-11-х кл., учні Туржанська Н.Г. ,
Кожевнікова Н.В.
12.09.19
4.9.5 Засідання учнівського парламенту Складання та затвердження планів роботи організаційного комітету, комітету навчання і дисципліни, інформаційного комітету, комітету зовнішніх зв'язків, спортивного комітету на 2019-2020 навчальний рік Соколова Марія, члени учнівського парламенту Туржанська Н.Г. 17.09.19
4.9.6 Газета Випуск газети "Щоденник гімназиста" Соколова Марія, члени учнівського парламенту Туржанська Н.Г. 27.09.19 - 29.05.20
4.9.7 Заходи "Фестиваль учнівських  уроків" (День самоврядування ) Соколова Марія, учні 5-11-х кл. Туржанська Н.Г. 04.10.19
4.9.8 Тренинг «Я-особливий» Соколова Марія, учні 7-8-х кл. Туржанська Н.Г.,
Михайлова О.О.
13.11.19
4.9.9 Презентація Презентація 9-А класу Учні 9-А класу Чубенко Т.П. 28.01.20
4.9.10 Засідання голів комітетів учнівського парламенту  Підготовка до звітної конференції учнівського парламенту "Лідер" Соколова Марія,  голови парламентських комітетів Туржанська Н.Г. 02.04.20
4.9.11 Засідання членів виборчої комісії Підготовка до виборів голови учнівського парламенту "Лідер" Члени виборчої комісії Туржанська Н.Г. 09.04.20
4.9.12 Конференція Звітна конференція учнівського парламенту "Лідер" Соколова Марія, делегати від 5-11-х кл., члени учн. парламенту Туржанська Н.Г. 23.04.20
4.9.13 Вибори Вибори голови учнівського парламенту "Лідер" Учні 5-11-х кл. Туржанська Н.Г. 24.04.20
           
Модуль 4.10. Конкурс – огляд “Клас року”, “Учень року”, «Кабінет року»
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
4.10.1 Наказ. Нарада вчителів Видання наказу "Про створення комісії з визначенням переможця огляду-конкурсу "Учень року" у 2019-2020 навчальному році" та ознайомлення з ним вчителів Адміністрація, вчителі, учні, кл. керівники Науменко Ю.А. 23.09.19
4.10.2 Наказ. Нарада вчителів Видання наказу "Про створення комісії з визначенням переможця огляду-конкурсу "Клас року" у 2019-2020 навчальному році" та ознайомлення з ним вчителів Адміністрація, вчителі, батьки, кл. керівники, учні Кожевнікова Н.В. 23.09.19
4.10.3 Наказ. Нарада вчителів Видання наказу "Про створення комісії з визначенням переможця огляду-конкурсу "Кабінет року" у 2019-2020 навчальному році" та ознайомлення з ним вчителів Адміністрація, батьки, вчителі, учні, кл. керівники Науменко Ю.А. 23.09.19
4.10.4 Класні години Ознайомлення учнів з Положенням про огляд-конкурс "Учень року", "Клас року", "Кабінет року" Адміністрація, батьки, вчителі, учні, кл. керівники Кожевнікова Н.В. з 01.10.19
4.10.5 Засідання комісії Підведення попередніх підсумків огляду-конкурсу "Клас року", "Учень року", "Кабінет року" за I семестр у 2019-2020 навчального року Члени комісії Кожевнікова Н.В.,  Науменко Ю.А. 20.12.19
4.10.6 Нарада вчителів Ознайомлення вчителів з попередніми підсумками оглядів-конкурсів "Учень року", "Клас року", "Кабінет року" за I семестр 2019-2020 навчального року Адміністрація, вчителі Кожевнікова Н.В.,  Науменко Ю.А. 23.12.19
4.10.7 Класні години Ознайомлення учнів з попередніми підсумками огляду-конкурсу "Клас року", "Учень року", "Кабінет року" за I семестр у 2019-2020 навчальному році Кл. керівники 5-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В.,  Науменко Ю.А. 16.01.20
4.10.8 Огляд кабінетів Проведення II етапу огляду-конкурсу "Кабінет року" Адміністрація, члени комісії Зубченко Т.М. 28.05.20
4.10.9 Засідання комісії Підведення підсумків огляду-конкурсу "Кабінет року" у 2019-2020 навчальному році Члени комісії, зав. кабінетами Зубченко Т.М. 28.05.20
4.10.10 Засідання комісії Підведення підсумків оглядів-конкурсів "Учень року", "Клас року" у 2019-2020 навчальному році Члени комісії Науменко Ю.А.,  Кожевнікова Н.В. 28.05.20
4.10.11 Педагогічна рада Підведення підсумків огляду-конкурсу "Клас року", "Учень року", "Кабінет року" у 2019-2020 навчальному році Вчителі, кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,  Науменко Ю.А. 01.06.20
           
           
Проект 5 "Робота з педагогічними кадрами"
           
Модуль 5.1. «Заходи з підвищення кваліфікації. Курсова перепідготовка»
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
5.1.1 Нарада Участь вчителів в роботі районних та міських предметних методичних об'єднань Вчителі Науменко Ю.А.,
вчителі 
22.08.19 - 28.08.19
протягом року
5.1.2 Засідання кафедр Ознайомлення з Методичними рекомендаціями МОН України щодо викладання навчальних дисциплін у 2019-2020 навчальному році Вчителі Науменко Ю.А.,
зав. кафедри
22.08.19 - 30.08.19
5.1.3 Методична нарада вчителів. Віртуальний методичний кабінет Інструктивно-методична нарада із вчителями з питань виконання Інструкції щодо ведення класних журналів.
Ознайомлення з орієнтованими вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.
Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо обсягу і характеру домашніх завдань.
Вчителі Науменко Ю.А. 02.09.19 - 08.09.19
5.1.4 Адміністративна рада Уточнення плану проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка та списку вчителів, які будуть їх проходити Вчителі Науменко Ю.А. до 05.09.19
5.1.5 Документація  Електронна реєстрація вчителів на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти при Київському міському університеті ім. Б.Д.Грінченка Вчителі Науменко Ю.А. 09.09.19 - 25.09.19
5.1.6 Графік. Нарада вчителів Складання графіка проходження курсів підвищення кваліфікації  на базі  Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка вчителями у 2019-2020 навчальному році Вчителі Науменко Ю.А. до 10.09.19
5.1.7 Наказ. Нарада вчителів Про проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка вчителями у 2019-2020 навчальному році Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 10.09.19
5.1.8 План. Нарада вчителів Складання плану проведення семінарів-практикумів для вчителів НВК Вчителі Науменко Ю.А.,
Лук'янова М.А.,
зав. кафедри
до 10.09.19
5.1.9 Графік. Нарада вчителів Складання графіка бесід з учителями з питань самоосвіти Вчителі Науменко Ю.А. до 15.09.19
5.1.10 Семінар-практикум Ознайомлення вчителів із особливостями вивчення предметів у 1-11-х класах відповідно до нових Державного стандартів освіти  Вчителі Науменко Ю.А. 23.09.19 - 27.09.19 
5.1.11 Співбесіда із вчителями.  Бесіди з учителями з питань самоосвіти (згідно з графіком) Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.,
Давиденко Л.М.,
зав. кафедри
01.10.19 - 30.04.20
5.1.12 НМР Затвердження Положення про науково-методичну раду Вчителі Науменко Ю.А.,
робоча група 
30.10.19
5.1.13 НМР Звіти вчителів про проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка на засіданнях НМР  Вчителі Науменко Ю.А., зав. кафедри 01.12.19 - 30.04.20
5.1.14 Педрада  Педагогічна творчість як джерело освітніх інновацій і професійного саморозвитку вчителя в умовах реформаційних змін Вчителі Науменко Ю.А.,
робоча група 
26.03.20
5.1.15 Нарада при директорові   Стан реалізації  методичної проблеми вчителями кафедр математично-природничих дисциплін, естетичних дисциплін, історико-філологічних дисциплін та кафедри початкової школи Вчителі Науменко Ю.А.,
зав кафедри
27.04.20;
18.05.20
5.1.16  Засідання кафедр Звіти вчителів про роботу над методичною проблемою  Вчителі Науменко Ю.А.,
зав. кафедри
до 12.05.20
           
Модуль 5.2. "Методична робота (проблема, над якою працює НВК, творчі групи вчителів, методична рада, кафери)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
5.2.1 Інструктивно-методична нарада «Особливості впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 11-А класі» Вчителі Науменко Ю.А. 29.08.19 - 04.09.19
5.2.2 Інструктивно-методична нарада Ознайомлення вчителів початкової школи із нормативними документами щодо організації навчально-виховного процесу в НВК:
- Інструкція з ведення класного журналу
- Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи
Вчителі Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.
29.08.19 - 04.09.19
5.2.3 Педрада Затвердження методичної проблеми, над якою буде працювати педколектив НВК у 2019-2020 навчальному році Вчителі Зубченко Т.М. до 30.08.19
5.2.4 Інструктивно-методична нарада Особливості впровадження Державного стандарту початкової освіти у 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б класах Царюк К.П.,
Якименко А.Р.,
Мельніченко Р.А.
Науменко Ю.А. 02.09.19
5.2.5 Наказ. Нарада вчителів Про створення робочої групи з розробки плану роботи над реалізацією методичної проблеми НВК у 2019-2020 навчальному році. Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 04.09.19
5.2.6 Документація Засідання кафедр (за окремим планом) Вчителі Науменко Ю.А.,
зав.кафедр
10.09.19 - 13.09.19
протягом року
5.2.7 Інструктивно-методична нарада Моделювання тижня презентації уроків новоприбулих вчителів в рамках адаптації  Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
новоприбулі вчителі
16.09.19 - 18.09.19
5.2.8 План Складання плану роботи науково-методичної ради Члени НМР  Науменко Ю.А. до 19.09.19
5.2.9 План. НМР Затвердження плану роботи науково-методичної ради Члени НМР  Науменко Ю.А. до 19.09.19
5.2.10 Документація Засідання НМР (за окремим планом) Члени НМР  Науменко Ю.А. 19.09.19
протягом року 
5.2.11 План Складання плану роботи педколективу НВК з реалізації методичної проблеми у 2019-2020 навчальному році Члени робочої групи Науменко Ю.А. до 19.09.19
5.2.12 План. НМР Затвердження плану роботи педколективу НВК з реалізації методичної проблеми Члени НМР  Науменко Ю.А. до 19.09.19
5.2.13 План. Засідання кафедр Планування роботи кафедр на 2019-2020 навчальний рік. Складання та затвердження планів роботи кафедр у 2019-2020 навчальному році Вчителі Науменко Ю.А.,
зав.кафедр
до 19.09.19
5.2.14 План Складання плану роботи творчої групи вчителів "Досвід" Вчителі Науменко Ю.А.,
Іванченко Л.Ю.  
до 19.09.19
5.2.15 План. НМР Затвердження плану роботи над реалізацією методичної проблеми плану роботи творчої групи вчителів "Досвід» Члени НМР Науменко Ю.А.,
Іванченко Л.Ю.  
19.09.19
5.2.16 Інструктивно-методична нарада Моделювання декади педмайстерності «Фестиваль педагогічних ідей» Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
Іванченко Л.Ю.  
23.09.19 – 26.09.19
5.2.17 Документація Визначення тем для  методичної роботи та складання індивідуального плану реалізації методичної проблеми Вчителі Науменко Ю.А. до 01.10.19
5.2.18 Документація  Створення  електронного методичного посібника на віртуальному методичному кабінеті «Урок - творче поле вчителя та учня» за матеріалами проведення предметних декад  Вчителі Науменко Ю.А.,
робоча група 
01.10.19 - 30.05.20
5.2.19 Відвідування уроків. Педрада Запровадження на уроках наскрізних змістовних ліній  як засобу інтегрування навчального змісту (з досвіду роботи вчителів, що атестуються) Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю. А.
01.10.19 - 31.10.19
5.2.20 Наказ. Нарада вчителів Про підведення підсумків декади педмайстерності «Справжній педагог повинен працювати на майбутнє» Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю. А.
28.10.19
5.2.21 Інструктивно-методична нарада Моделювання декади початкової школи “Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя”. Вчителі Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.
28.10.19 - 30.10.19
5.2.22 Інструктивно-методична нарада Моделювання декади предметів естетичного циклу «Освіта - скарб; праця - ключ до нього» Вчителі Михайлова О.О.,
Науменко Ю.А.
18.11.19 - 20.11.19
5.2.23 Нарада вчителів Звіт про проведення декади початкової школи “Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя” Вчителі Мельніченко Р.А. 25.11.19
5.2.24 Відвідування уроків Педрада Формування в учнів 5-9-х класів практичних навичок творчої діяльності на уроках трудового навчання Вчителі Науменко Ю.А.,
Михайлова О.О.,
Усіченко В.Г.
02.12.19 - 26.12.19
5.2.25 Нарада вчителів Звіт про проведення декади предметів естетичного циклу «Освіта - скарб; праця - ключ до нього» Вчителі Михайлова О.О.   16.12.19
5.2.26 Інструктивно-методична нарада Моделювання декади предметів історико - філологічного  циклу «Уроки  - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.» Вчителі Грушко С.П.,
Науменко Ю.А.
20.01.20 - 23.01.20
5.2.27 Документація. Відвідування уроків. Наказ Проведення класно-узагальнюючого контролю у 4-А класі Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
робоча група 
21.01.19 - 22.02.19
5.2.28 Нарада при директорові Курси за вибором як засіб розвитку пізнавальних інтересів в учнів 5-9-х класів Вчителі Науменко Ю.А.,
Іванова Д.В.,
Давиденко Л.М.
17.02.20
5.2.29 Нарада вчителів Звіт про проведення декади історико - філологічного циклу «Школа  - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.» Вчителі Грушко С.П.,
Науменко Ю.А.
24.02.20
5.2.30 Інструктивно-методична нарада Моделювання декади предметів природничо-математичного циклу «Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне» Вчителі Чубенко Т.П.,
Науменко Ю.А.
23.03.20 - 26.03.20
5.2.31 Нарада вчителів Звіт про проведення декади предметів природничо-математичного циклу «Навчання без міркування – даремне, міркування без навчання – небезпечне» Вчителі Чубенко Т.П. 21.04.20
5.2.32 Нарада при директорові Про роботу вчителів кафедр предметів філологічно-історичного циклу та естетичного циклу над реалізацією методичної проблеми кафедри Вчителі Грушко С.П.
Михайлова О.О.
27.04.20
5.2.33 Нарада при директорові Про роботу вчителів кафедр початкової школи та предметів природничо-математичного циклу над реалізацією методичної проблеми кафедри Вчителі Мельніченко Р.А.,
Чубенко Т.П.
18.05.20
           
Модуль 5.3 "Вивчення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів, класних керівників"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
5.3.1 Педрада Про підсумки вивчення досвіду класного керівника 3-А класу Бачинської І.  Вчителі Науменко Ю.А. 29.08.19
5.3.2 Документація Вибір та вивчення вчителями передового педагогічного досвіду Вчителі Науменко Ю.А.,
зав.кафедри
02.09.19 - 30.09.19;
протягом року
5.3.3 Документація. Засідання кафедри. НМР Впровадження вчителями передового педагогічного досвіду у практичну діяльність  Вчителі Науменко Ю.А.,
зав.кафедри
02.09.19 - 30.09.19;
5.3.4 Адміністративна рада Створення робочої групи з організації вивчення досвіду  вчителя вчителя фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Вчителі  Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 05.09.20
5.3.5 Наказ. Нарада вчителів Про вивчення досвіду вчителя фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 10.09.20
5.3.6 План. До засідання НМР Складання плану роботи групи з організації вивчення досвіду фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Робоча група Науменко Ю.А.,
Іванченко Л.Ю.
до 19.09.19
5.3.7 Засідання робочої групи. До засідання НМР Звіт членів робочої групи про вивчення досвіду вчителя фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Робоча група Науменко Ю.А. 25.03.20
5.3.8 Наказ. До  засідання НМР  Про підсумки вивчення досвіду вчителя фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Вчителі Науменко Ю.А.,
Іванченко Л.Ю.
до 15.06.20
5.3.9 Документація Оформлення матеріалів вивчення досвіду вчителя фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Робоча група Науменко Ю. А., Іванченко Л.Ю. до 15.06.20
5.3.10 Педрада Про підсумки вивчення досвіду вчителя фізики та астрономії Іванченко Л.Ю. «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання на уроках фізики та астрономії як один із засобів підвищення якості знань учнів» Вчителі Науменко Ю.А. 27.08.20
           
Модуль 5.4 "Атестація вчителів. Індивідуальна робота з педкадрами"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
5.4.1 Нарада вчителів Ознайомлення вчителів з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України  Вчителі Зубченко Т.М. до 15.09.19
5.4.2 Наказ. Нарада вчителів Про створення атестаційної комісії І (гімназійного) рівня Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 20.09.19
5.4.3 Документація Прийом від адміністрації НВК списку вчителів, які підлягають атестації в 2019-2020 навчальному році, заяв вчителів на позачергову атестацію, заяв вчителів про  відмову від атестації. Складання плану роботи атестаційної комісії Члени атестаційної комісії Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 10.10.19
5.4.4 Документація Засідання атестаційної комісії І рівня (згідно з графіком роботи) Члени атестаційної комісії Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
10.10.19 - 01.04.20
5.4.5 Документація Складання графіка проведення відкритих уроків, семінарів-практикумів вчителями, що атестуються Вчителі Науменко Ю.А. до 20.10.19
5.4.6 Співбесіда із вчителями Затвердження списку вчителів, які будуть проходити атестацію у 2019-2020 навчальному році, та графіка роботи атестаційної комісії І рівня Адміністрація,  вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 20.10.19
5.4.7 Документація Ознайомлення вчителів, що атестуються у 2019-2020 навчальному році, з графіком роботи атестаційної комісії І рівня, графіком проведення атестації під підпис  Члени атестаційної комісії Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 20.10.19
5.4.8 Наказ. Нарада вчителів Про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 20.10.19
5.4.9 Документація Вивчення педагогічної діяльності вчителів, що атестуються (відвідування навчальних занять, перевірка шкільної документації) Члени атестаційної комісії Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
20.10.19 - 15.03.20
5.4.10 Документація Складання характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційнийний період
Ознайомлення педагогічного працівника з характеристикою діяльності у міжатестаційний ний період
Члени атестаційної комісії Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 01.03.20
до 15.03.20 
5.4.11 Документація Подання атестаційних матеріалів на встановлення і підтвердження вищої категорії, присвоєння та підтвередження звань, нагород до атестаційної комісії ІІ рівня Атестаційна комісія Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 01.04.20
5.4.12 Засідання атестаційної комісії Творчий звіт вчителів, що атестуються у 2019-2020 навчальному році Вчителі, члени атестаційної комісії Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 01.04.20
5.4.13 Засідання атестаційної комісії Підведення підсумків атестації вчителів НВК  Атестаційна комісія, вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 01.04.20
5.4.14 Наказ. Нарада вчителів Про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам атестаційною комісією І рівня Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 01.04.20
           
Модуль 5.5  "Стажування молодих спеціалістів. Адаптація новоприбулих вчителів. Наставництво"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
5.5.1 Анкетування Анкетування молодих учителів щодо організації освітнього процесу Молоді та новоприбулі вчителі Науменко Ю.А.
Лук'янова М.А.
01.09.19 - 30.09.19
01.04.20 - 30.04.20
5.5.2 Співбесіда з вчителями. Нарада вчителів Вивчення питання про закріплення наставників за молодими вчителями Молоді вчителі та новоприбулі,  зав. кафедрами Науменко Ю.А. 04.09.19-06.09.19
Протягом року 
5.5.3 Інструктивно-методична нарада Нарада з новоприбулими вчителями щодо складання календарно-тематичних і поурочних планів, ведення класних журналів.
Співбесіда з молодими вчителями про знання Методичних рекомендацій МОН України щодо викладання шкільних дисциплін у 2019-2020 навчальному році
Молоді та новоприбулі вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
04.09.19
5.5.4 Наказ. Нарада вчителів Про організацію роботи з молодими вчителями у 2019-2020 навчальному році Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 13.09.19
5.5.5 План  Складання планів роботи наставників із молодими вчителями Вчителі Науменко Ю.А.,
вчителі-наставники
до 13.09.19
5.5.6 Співбесіда Співбесіда з молодими та новоприбулими вчителями щодо проведення тижня презентації уроків молодих та новоприбулих вчителів в рамках адаптації Молоді та новоприбулі вчителі, наставники Науменко Ю.А. 16.09.19 - 18.09.19
5.5.7 План Складання плану роботи з молодими спеціалістами Молоді вчителі  Науменко Ю.А.,
наставники 
до 18.09.19
5.5.8 Інструктивно-методична нарада Складання планів індивідуальної роботи молодих спеціалістів на 2019-2020 навчальний рік Молоді вчителі  Науменко Ю.А.,
наставники 
до 20.09.19
5.5.9 Нарада вчителів Звіт про проведення тижня презентації уроків молодих та новоприбулих вчителів в рамках адаптації  Вчителі Науменко Ю.А. 30.09.19
5.5.10 Плани Залучення молодих та новоприбулих вчителів до участі у проведенні предметних декад, тижнів, місячників Молоді та новоприбулі вчителі, наставники Науменко Ю.А. 01.10.19 - 30.04.20
5.5.11 Інструктивно-методична нарада Моделювання тижня успіхів молодих та новоприбулих вчителів «Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня» Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
новоприбулі вчителі
13.04.20 - 15.04.20
5.5.12 Співбесіда Співбесіда з молодими та новоприбулими вчителями щодо проведення тижня «Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня»» Молоді та новоприбулі вчителі, наставники Науменко Ю.А.,
наставники 
15.04.20 -17.04.20
5.5.13 Нарада вчителів Звіт про проведення тижня успіхів молодих та новоприбулих вчителів «Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня» Вчителі Науменко Ю.А. 04.05.20
5.5.14 Нарада при директорові Про підсумки роботи з молодими вчителями Вчителі Науменко Ю.А.,
наставники 
18.05.20
5.5.15 Нарада при директорові Творчий звіт молодих та новоприбулих учителів про роботу у НВК «Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя»  Вчителі Науменко Ю.А.,
наставники 
18.05.20
           
Модуль 5.6 "Інноваційна діяльність. Дослідно-експериментальна робота"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
5.6.1 Документація Відвідування семінарів, нарад на базі МАН-Лаб щодо впровадження дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» Вчителі Науменко Ю.А 02.09.19 - 29.05.20
5.6.2 Платформа (сайт «Крила успіху») Розміщати кращі розробки уроків, позакласних заходів на сайті «Крила успіху» Зязя Ж.М. Зубченко Т.М. 02.09.19 - 29.05.20
5.6.3 Практичні заняття Продовжити в рамках експерименту всеукраїнського рівня на тему: «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра» проведення практичних занять  Вчителі 1-4-х кл. Зубченко Т.М.,
Митник О.Я.
02.09.19 - 29.05.20
І раз в чверть
5.6.4 Нарада вчителів  Про участь НВК дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темоют «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)»  Вчителі,
учні 1-11-х кл.
Науменко Ю.А 11.09.19
5.6.5 Засідання НМР  Складання та затвердження плану впровадження ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової освіти «Крила успіху» Зязя Ж.М.,
учні 3-А класу
Зубченко Т.М.,
Зязя Ж.М.
до 16.09.19
5.6.6 Документація. НМР Складання та затвердження плану впровадження ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)»  Вчителі Науменко Ю.А до 20.09.19
5.6.7 Документація Розміщення науково-дослідницьких робіт учнів на платформі МАН-Лаб Вчителі Науменко Ю.А 01.02.20 - 29.05.20
5.6.8 Документація. НМР Звіт про результати ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» Вчителі Науменко Ю.А 01.05.20 - 31.05.20
5.6.9 Публікації Підготувати та опублікувати статтю у фаховому журналі щодо роботи в експерименті «Психолого-педагогічний супровід формування соціально успішної особистості молодшого школяра» Вчителі 1-4-х кл. Зубченко Т.М.,
Митник О.Я.
І семестр 
5.6.10 Педрада Підвести проміжні підсумки інноваційної та експериментальної діяльності на засіданні педагогічної ради Вчителі Науменко Ю.А. 26.03.20
           
           
Проект: 6. "Співдружність сім'ї, НВК, громадськості"
           
Модуль 6.1. "Батьківська Рада. Піклувальна Рада"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
6.1.1 Засідання Батьківської ради. Наказ Нагородження учнів 5-8, 10-х класів грошовою нагородою, які за підсумками 2018-2019 навчального року мають високий рівень навчальних досягнень з усіх предметів Учні Зубченко Т.М.
Островська І.Є.
27.08.19 - 02.09.19
6.1.2 Засідання Батьківської ради. Зустріч з представниками класного батьківського самоврядування. Документація Розгляд питань щодо роботи класного батьківського самоврядування, допомоги у покращенні освітнього процесу, матеріально-технічної бази кабінетів, НВК Представники класного батьківського самоврядування 1-11-х класів Голова Батьківської ради
Зубченко Т.М.
02.09.19 - 29.05.20
І раз в чверть
6.1.3 Засідання Батьківської ради Підготовка до проведення звітної конференції Батьківської ради Члени Батьківської ради Зубченко Т.М.
Островська І.Є.
17.09.19
6.1.4 Засідання Батьківської ради. Зустріч з представниками класного батьківського самоврядування. Документація 1. Про підсумки підготовки НВК до нового, 2019-2020 навчального року
2. Про організацію та проведення батьківських зборів, засідань класного батьківського самоврядування                                                       
Представники класного батьківського самоврядування 1-11-х класів Голова Батьківської ради
Зубченко Т.М.
17.09.19
6.1.5 Конференція Звітно-виборча конференція
1. Роль Батьківської ради в організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році.                                                     
2. Вибори членів Батьківської ради НВК                                     
Делегати від учнів, батьків, вчителів Голова ради НВК
Зубченко Т.М.
до 10.10.19
6.1.6 Засідання Піклувальної ради Складання та затвердження плану роботи Піклувальної ради на 2019-2020 навчальний рік Члени ради Голова Піклувальної ради до 10.10.19
І раз у чверть
6.1.7 Спільне засідання Батьківської та Піклувальної рад Погодження плану поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази НВК на 2019-2020 навчальний рік Члени ради Голова Піклувальної та Батьківської рад до 15.10.19                  
6.1.8 План Засідання Батьківської ради Складання і затвердження плану роботи Батьківської ради на 2019-2020 навчальний рік Члени Батьківської ради Голова Батьківської ради  до 15.10.19                      
6.1.9 Засідання Піклувальної ради Затвердження перспективного плану надходжень благодійних внесків на зміцнення матеріально-технічної бази НВК у 2020 році Члени ради Голова Піклувальної ради до 21.01.20
           
Модуль 6.2. "Робота з батьками. Всеобуч батьків"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
6.2.1 Співбесіда з батьками Бесіда з батьками учнів, які вступають до НВК Батьки Зубченко Т.М.                    01.05.20 - 15.06.20; 03.08.20 - 28.08.20     
6.2.1 Заходи Залучення батьків до участі в заходах НВК, класних виховних заходах, педрадах, конференціях тощо Батьки Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники
02.09.19- 29.05.20 
6.2.2 Індивідуальна робота з батьками Консультації для батьків, які мають труднощі у вихованні дітей  Батьки уч. 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
6.2.3 Наказ. Нарада вчителів "Про проведення всеобучу батьків у 2019-2020 навчальному році" Батьки, кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Зубченко Т.М.
09.09.19,
протягом року 
6.2.4 План. Заходи Проведення всеобуч батьків у 2019-2020 навчальному році (за окремим планом) Батьки учнів 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В.,
Лук'янова М.А.
16.09.19 - 29.05.20
6.2.5 Заходи Залучення батьків до підготовки учнів до участі в олімпіадах, захисті науково-дослідницьких робіт у рамках МАН Батьки учнів 5-11-х кл.,
кл. керівники
Кожевнікова Н.В.,
Науменко Ю.А.
01.10.19 - 29.05.20
6.2.6 Свята Організація чергування батьків під час проведення позакласних заходів, вечорів, дискотек Голови кл. батьківських комітетів 5-11-х кл.,
кл. керівники 5-11-х кл.
Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 5-11-х кл.
24.10.19 - 29.05.20
6.2.7 Уроки. Години спілкування Фестиваль батьківських уроків (до Дня місцевого самоврядування)  Батьки учнів 1-11-х кл Кл. керівники 1-11-х кл.,
Кожевнікова Н.В.
06.12.19
6.2.8 Круглий стіл "Як вберегти дытей выд насильства?" Кл. керівники, кл. батьківські комітети 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 30.01.20
6.2.9 Нарада вчителів Підведення підсумків всеобучу для батьків Батьки учнів 1-11-х класів, кл. керівники учнів 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
Лук'янова М.А.
27.04.20
6.2.10 Подяки Нагородження окремих батьків подяками за виховання своїх дітей, надання допомоги в організації освітнього процесу та удосконаленні МТБ НВК Батьки учнів 1-11-х кл. Зубченко Т.М. 27.05.20 - 03.06.20
           
Модуль 6.3. "Самоврядування батьків (батьківські збори, батьківські зустрічі, зустрічі вчителів з батьками)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
6.3.2 Батьківське самоврядування Засідання класного батьківського самоврядування (за окремим планом) Члени кл. батьківського самоврядування 1-11-х кл. Голови кл. батьківського самоврядування 1-11-х кл. 10.09.19 - 29.05.20
І раз на місяць
6.3.3 Настановча батьківська конференція Тема: "Організація навчального процесу в умовах реформування освіти":
- нові нормативні документи в галузі освіти (впровадження Закону України "Про повну загальну середню освіту", накази МОН;)
- режим роботи НВК у 2019-2020 навчальному році;
- стан проходження медоглядів учнями НВК з метою визначення групи з фізичної культури;
- підсумки здачі випускниками ДПА, ЗНО;
- працевлаштування випускників 11-А класу;
- оприлюднення інформації про діяльність навчального закладу;
2. Стан поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази НВК у 2018-2019 навчальному році;
3.
Співпраця НВК з позашкільними та культурно-освітніми закладами району (залучення учнів 1-11-х класів до гуртків та секцій НВК)                                                                               
Батьки учнів 1-11-х класів Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл. 
17.09.19 - 19.09.19
6.3.4 Збори батьківського самоврядування Планування роботи класного керівника та батьків на 2019/2020 навчальний рік:
1. Звіт класного батьківського самоврядування про роботу у 2018/2019 навчальному році;
2. Вибори (перевибори) класного батьківського самоврядування на 2019/2020навчальний рік.
3. Вибори представників до Батьківської ради, Піклувальної ради.
4.Про організацію харчування учнів класу.
5. Основні позакласні та загальногімназійні заходи на І семестр.
6. Інформація для батьків з питання запобігання булінгу.                            
Батьки учнів 1-11-х класів Кл. керівники 1-11-х кл.,
голови кл. батьківського самоврядування
17.09.19 - 19.09.19
6.3.5 Графік Складання графіка засідань класного батьківського самоврядування на І, ІІ семестри Батьківське самоврядування 1-11 кл. Голови класного батьківського самоврядування 1-11 кл. до 23.09.19
до 20.01.20
6.3.6 Круглий стіл Особливості та характер протікання процесу адаптації учнів 1-А, 1-Б, 5-А класів до умов навчання в НВК, роль батьків у подаланні труднощів адаптаціоного періоду в дітей  Батьки учнів 1-А, 1-Б, 5-А кл. Кл. керівники 1-А, 1-Б, 5-А
Науменко Ю.А.,
Лук'янова М.А.,
Кожевнікова Н.В. 
06.11.19 - 07.11.19
6.3.7 Індивідуальні консультації 1.Формування освітньої траєкторії учнів:
- Аналіз відвідування учнями класу навчальних занять;
- Стан харчування учнів класу.
2.Ознайомлення з результатами моніторингу рівня міжособистістної взаємодії здобувачів освіти, згуртованості класних колективів                                      
Батьки Кл. керівники 1-11-х класів
Лук'янова М.А.,
Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.    
12.11.19 - 14.11.19
6.3.8 Батьківські збори - консультації Для батьків учнів 7-А, 8-А класів Батьки учнів 7-А, 8-А кл. Давиденко Л.М.,
Іванова Д.В.,
Зубченко Т.М.
16.01.20
6.3.10 Індивідуальні консультації Тема: "Підсумки закінчення І семестру":
- Рівень навчальних досягнень учнів класу за І семестр;
- Рівень вихованості учнів класу;
- Профілактика побутового травматизму;
- Харчування учнів класу (за підсумками перевірки);
- Основні позакласні та загальногімназійні заходи на ІІ семестр. 
Батьки учнів 1-11-х класів Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.,
кл. керівники 1-11-х кл.
21.01.20 - 24.01.20
6.3.11 Індивідуальні консультації Тема: "Підготовка до закінчення навчального року":
- Нормативні документи з питання закінчення навчального року;
- Підготовка кабінетів до нового навчального року
Батьки учнів 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл. 07.04.20 - 10.04.20
6.3.12 Зустріч з батьками Підготовка учнів 4-А, 9-А, 11-А класів до ДПА, ЗНО. Профільність навчання в 10-А класі Батьки учнів 4-А, 9-А, 11-А кл. Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Михальчук ОП.,
Чубенко Т.П.,
Казімко О.С.        
07.04.20 - 10.04.20
6.3.13 Індивідуальні консультації Тема: "Підсумки закінчення ІІ семестру, навчального року":
- Рейтинг навчальних досягнень учнів за навчальний рік;
- Попередження дорожньо - транспортного травматизму на вулицях та дорогах під час літніх канікул;
- Проходження учнями класу медогляду з метою визначення групи з фізичної культури.
Батьки учнів 1-8, 10-х кл. Кл. керівники 1-8, 10-х кл.,
голови класних батьківських комітетів
02.06.20 - 04.06.20
6.3.14 Круглий стіл Підсумки адаптації учнів 1-А, 1-Б, 5-А класів до умов навчання в НВК Батьки учнів 1-А, 1-Б, 5-А кл. Науменко Ю.А.           02.06.20 - 04.06.20
6.3.15 Коворкінг Коворкінг з батьками майбутніх першокласників Батьки майбутніх першокласників Зубченко Т.М.,
Кожевнікова Н.В.,
Науменко Ю.А.
09.06.20 - 11.06.20
           
           
Проект: 7 "Психологічна служба"
           
Модуль 7.1. "Робота із здобувачами освіти "(адаптація здобувачів освіти 1, 5-х класів до умов навчання в початковій школі, гімназії, діти, схильні до девіантної поведінки, діти, які маюьт проблеми у навчанні, рівень колективоутворення, згуртованість класних колективів)
Термін виконання: 
Код м/м Назва/тема м/м Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
7.1.1 Діагностика  Спостереження за поведінкою дітей під час уроків, перерв та позакласних заходів.Малюнкове анкетування учнів, "Кольоро-малюнковий тест діагностики психічних станів молодших школярів" А.О.Прохорова, Г.Н.Генінга. Визначення рівня готовності дітей до школи (за О.І. Кепкановою). Здобувачі освіти 1-х класів Лук'янова М.А. 02.09.19 - 11.10.19;
02.12.19 - 27.12.19;
06.04.20 - 24.04.20
7.1.2 Діагностика  Спостереження за поведінкою  дітей під час уроків, перерв, шкільних та позакласних заходів. Діагностика самооцінки  особистості, рівня комфортності особистості за методиками "Сходинки", тест шкільної тривожності Філіпса, анкета для оцінювання шкільної мотивації в адаптації  Н.Лусканової, діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР), анкетування за методикою "Соціум"(за В.Киричуком) Здобувачі освіти 5-А кл., кл. керівник 5-А кл. Лук'янова М..А. 02.09.19 - 11.10.19;
02.12.19 - 27.12.19;
04.05.20 - 25.05.20
7.1.3 Засідання правової комісії  Звіт про роботу з учнями, схильними до деструктивної поведінки Члени правової комісії Лук'янова М.А. 02.09.19 - 29.05.20
перший вівторок кожного місяця 
7.1.4 Бесіди з учнями, схильними до деструктивної поведінки Індивідуальні профілактичні бесіди з метою подолання деструктивної поведінки Здобувачі освіти, які знаходяться в "групі ризику" Лук'янова М.А. 02.09.19 - 29.05.20
перший вівторок кожного місяця 
7.1.5 Рейди Участь психолога у рейдах класних батьківських комітетів у сім'ї дітей, схильних до деструктивної поведінки Класні батьківські комітети Лук'янова М.А. 09.09.19 - 27.09.19
протягом року
7.1.6 Діагностика міжособистісної взаємодії учнів та класних керівників Анкетування здобувачів освіти та класних керівників за методикою "Соціум" (за В.Киричуком) Здобувачі освіти 1-11-х кл., вчителі Лук'янова М.А. 09.09.19 - 27.09.19;
02.12.19 - 27.12.19;
04.05.20 - 22.05.20
7.1.7   Аналіз діагностичних даних Обробка та аналіз анкет "Соціум" (за В.Киричуком) Лук'янова М.А. Лук'янова М.А. 09.09.19 - 27.09.19;
02.12.19 - 27.12.19;
04.05.20 - 22.05.20
7.1.8 Корекційно-розвивальна робота  Підвищення адаптаційного потенціалу першокласників, згуртованості здобувачів освіти Здобувачі освіти 1-х класів Лук'янова М.А. 12.09.19 - 15.10.19;
20.04.20 - 18.05.20
7.1.9 Корекційно-розвивальна робота Полегшення адаптації учнів 5 класу до умов нового ступеня навчання, зниження рівня шкільної тривожності, розвиток соціальних та комунікативних вмінь. Здобувачі освіти 5-А кл. Лук'янова М.А. 12.09.19 - 25.10.19            
7.1.10 Просвітницька робота  Заняття з елементами тренінгу "Навчаємось жити в мирі" з метою запобігання конфліктів, профілактики девіантної та агресивної поведінки серед здобувачів освіти Здобувачі освіти 4-5-х кл. Лук'янова М.А. 15.10.19 - 18.10.19
7.1.11 Анкетування учнів  Поновлення бази даних учнів, схильних до деструктивної поведінки Здобувачі освіти 2-11-х кл., кл. керівники Лук'янова М.А. до 27.09.19
7.1.12 Діагностика  Виявлення рівня адаптованості здобувачів освіти до навчання в середній ланці Здобувачі освіти 5-А кл., кл. керівник 5-А кл. Лук'янова М.А. 15.10.19 - 15.11.19
7.1.13 Аналіз діагностичних даних Обробка та аналіз результатів тестів Здобувачі освіти 5 класу Лук'янова М.А. 15.10.19 - 15.11.19
7.1.14 Діагностика  Діагностика виявлення та оцінки комунікативних та організаторських схильностей (КОС), виявлення рівня пізнавальної активності учнів ( Б Пашнєв), карта інтересів (9.3.), типологія особистості та привабливе професійне середовище( за Д. Голландом) (9.4) Здобувачі освіти 8-11-х кл. Лук'янова М.А. 21.10.19 - 11.11.19
7.1.15 Консультування  Надання рекомендацій за результатами діагностичної роботи  Здобувачі освіти 8-11-х кл. Лук'янова М.А. 21.10.19 - 11.11.19
7.1.16 Нарада при директорі Надання інформації та рекомендацій за результатами діагностики виявлення обдарованості здобувачів освіти.  Вчителі, кл. керівники 5-11-х кл. Лук'янова М.А.,
Науменко Ю.А.
21.10.19 - 11.11.19
7.1.17 Індивідуальні бесіди із здобувачами освіти, відвідування уроків Робота з учнями, які за підсумками І семестру мають в більшості оцінки середнього рівня з предметів та з учнями, які мають 1 оцінку середнього рівня з поміж усіх оцінок високого та достатнього рівнів Здобувачі освіти, вчителі, батьки Лук'янова М.А. 13.01.20 - 24.01.20
7.1.18 Психологічний супровід обдарованих здобувачів освіти Відвідування уроків з метою спостереження за активністю здобувачів освіти і можливістю реалізувати їх власні здібності. Здобувачі освіти 8-11-х кл. Лук'янова М.А. 04.11.19 - 29.05.20
7.1.19 Профорієнтаційна робота  Методика визначення професійно орієнтованого типу особистості за Дж. Голандом, ДДО (за Є. Клімовим), карта інтересів Здобувачі освіти 9-11-х кл. Лук'янова М.А. 03.02.20 - 28.02.20
7.1.20 Аналіз діагностичних даних Обробка та аналізування результатів діагностичних даних Лук'янова М.А. Лук'янова М.А. 03.02.20 - 28.02.20
7.1.21 Консультування здобувачів освіти  Надання рекомендацій за результатами діагностичної роботи  Лук'янова М.А. Лук'янова М.А. 03.02.20 - 28.02.20
7.1.22 Просвітницька робота Психологічна підтримка здобувачів освіти 11 класу при підготовці до ДПА, ЗНО "Не хвилюйтесь, у вас ДПА!" (ознайомлення здобувачів освіти 11 класу з практичними рекомендаціями для підтримки емоційного спокою та збереження працездатност при підготовці до ДПА та ЗНО) Лук'янова М.А. Лук'янова М.А. 06.04.20 - 10.04.20
           
Модуль 7.2. Робота з вчителями, класними керівниками (колективні, групові, індивідуальні)
Термін виконання: 
Код м/м Назва/тема м/м Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
7.2.1. Підготовка до виступу на нараді при директорі Підсумки моніторингу рівня міжособистісної взаємодії здобувачів освіти, згуртованості класних колективів Лук'янова М.А. Лук'янова М.А. 02.09.19 - 29.05.20;
18.11.19;
27.04.20
7.2.2. Консультування вчителів  Вивчення запитів вчителів для подальшого врахування їх в роботі психологічної служби  Лук'янова М.А. Лук' янова М.А. 02.09.19 - 29.05.20
7.2.3. Засідання кафедри класних керівників Ознайомлення з результатами діагностичної роботи та надання рекомендацій за результатами психодіагностичної роботи Лук'янова М.А.,
класні керівники    
Кожевнікова Н.В.,
Лук'янова М.А.       
02.09.19 - 29.05.20
7.2.4. Профілактична робота  Запобігання булінгу, проявам насильства серед здобувачів освіти Здобувачі освіти, кл. керівники 5-11-х кл.,
Лук'янова М.А. 
Лук' янова М.А. 02.09.19 - 29.05.20
7.2.5. Просвітницька робота. Семінар для вчителів "Попередження емоційного вигорання вчителів" (ознайомлення вчителів з практичними рекомендаціями для запобігання емоційного вигорання та збереження працездатності) Лук'янова М.А. Лук'янова М.А. 06.04.20
           
Модуль 7.3. Робота з батьками (колективні, групові, індивідуальні)
Термін виконання: 
Код м/м Назва/тема м/м Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
7.3.1. Батьківські зустрічі Вивчення запитів батьків для подальшого врахування їх в роботі психологічної служби НВК "Оболонь" Батьки здобувачів освіти  Лук'янова М.А. 02.09.19 - 30.09.19
7.3.2. Консультування батьків (індивідуальні та групові)  Ознайомлення з результатами діагностики та надання рекомендації за результатами психодіагностичної роботи   Батьки здобувачів освіти  Лук'янова М.А. 02.09.19 - 29.05.20;
06.11.19 - 14.11.19;
16.01.20
7.3.3. Індивідуальні консультації "Адаптація першокласника до навчання в школі" Батьки здобувачів освіти 1-А, 1-Б класів Лук'янова М.А. 12.10.19 - 31.10.19
7.3.4. Індивідуальні консультації "Особливості адаптації здобувачів освіти 5-х класів до умов навчання в середній школі". Батьки здобувачів освіти 5 класу Лук'янова М.А. 12.10.19 - 31.10.19
7.3.5. План Батьківський лекторій Батьки здобувачів освіти, що потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги Кожевнікова Н.В.,
Лук'янова М.А.
згідно графіка роботи
           
           
Проект: 8. "Охорона життєдіяльності учасників освітнього процесу. Зміцнення матеріально-технічної бази"
           
Модуль 8.1. "Збереження життя учасників НВП"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
8.1.1 Наказ. Медогляд Проходження медогляду працівниками НВК Працівники   Зубченко Т.М.,
Мельник С.І.          
29.07.19 - 02.08.19
8.1.2 Документація Оформлення актів підготовки кабінетів, паспорту НВК до нового 2019-2020 навчального року Зав. кабінетами Зубченко Т. М.,           комісія з ОП до 16.08.19
8.1.3 Педрада Про організацію роботи з ОП та БЖ учасників НВП.  Затвердження заходів з попердження травматизму серед учнів та працівників НВК на 2019-2020 н. р. Працівники НВК, учні ПК, Зубченко Т.М. до 30.08.19
8.1.4 Документація Забезпечення готовності НВК, навчальних кабінетів до нового навчального року відповідно до санітарних норм і вимог ОП, БЖ Зав. кабінетами Зубченко Т.М.              до 30.08.19
8.1.5 Інвентар Придбання необхідного інвентарю для прибирання приміщень Тех. персонал Зубченко Т.М. до 30.08.19
8.1.6 Наказ. Медична форма Проходження медогляду учнями НВК Учні 2-11-х кл. Класні керівники 2-11-х кл.
Мельник С.І.
Зубченко Т.М.,
батьки 
до 01.09.19
8.1.7 Медикаменти Забезпечення медпункту необхідними медикаментами, аптечків кабінетів підвищеної уваги набором медикаментів для надання першої допомоги  Мельник С.І.,
зав. кабінетами підвищеної уваги
Зубченко Т.М. до 02.09.19
8.1.8 Документація Проведення інструктажів з ОП, БЖ під час проведення позакласних, позагімназійних заходів Вчителі,
кл. керівники 1-11-х кл.,
учні 1-11-х кл.
Вчителі,
кл. керівники 1-11-х кл.,
Науменко Ю.А.
02.09.19 - 29.05.20
8.1.9 Документація Проведення Єдиного дня безпеки життєдіяльності Учні 1-11-х кл. Науменко Ю.А.,
кл. керівники 1-11-х кл.
02.09.19 - 29.05.20
перший і останній дні чверті 
8.1.10 План. Нарада вчителів. Звіти Проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності (за окремим планом) Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл.,
Кожевнікова Н.В.
02.09.19 - 29.05.20
протягом року
8.1.11 Газети, бюлетені Випуск газет з питань збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу Учні 5-11-х кл.,
кл. керівники 5-11-х кл.
Кожевнікова Н.В.
Мельник С.І.
02.09.19 - 29.05.20
протягом року
8.1.12 Огляд Огляд дітей на педикульоз і шкіряні захворюванння:
 - на початок навчального року, ІІ, ІІІ, ІV чверть 
Учні 1-11-х кл. Мельник С.І. 02.09.19 - 29.05.20
за потребою
протягом року
8.1.13 Нарада вчителів Проведення вступного, первинного та повторного інструктажу з працівниками з ОП, первинного з ПБ Новоприбулі працівники, працівники Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.
до 02.09.19
до 13.01.20
8.1.14 Документація Ознайомлення (з особистим підписом) із посадовими інструкціями новоприбулих працівників Новоприбулі працівники Зубченко Т.М.,           Науменко Ю.А. 02.09.19 - 29.05.20
протягом року
8.1.15 Документація Проведення вступного інструктажу:
- з безпеки життєдіяльності учнів 1-11-х класів;
Проведення первинного інструктажу:
- з учнями під час проведення уроків 
Учні 1-11-х кл. Кл. керівники 1-11-х кл.,
вчителі-предметники,
Науменко Ю.А.
03.09.19;
03.09.19 - 11.09.19;
13.01.20 - 21.01.20
8.1.16 Нарада вчителів Ознайомлення колективу з планом евакуаці, доведення його до відома кожного працівника Працівники Зубченко Т.М. до 04.09.19
8.1.17 Наказ. Нарада вчителів Про організацію охорони праці в НВК у 2019/2020 н.р. Працівники  Зубченко Т.М. до 06.09.19
8.1.18 Графік. Нарада вчителів Складання графіку роботи обслуговуючого персоналу на навчальний рік та погодження його з ПК Тех. персонал Зубченко Т.М.
Давиденко Л.М.
до 06.09.19
8.1.19 Документація Забезпечення новоприбулих працівників інструкціями з ОП, ТБ, посадовими інструкціями Новоприбулі працівники Зубченко Т.М.,
Удод А.А.
до 06.09.19;
протягом року
8.1.20 Бесіди з учнями 1-11-х кл. Правила безпечної поведінки в кожному кабінеті  Учні 1-11-х кл. Зав. кабінетами,
Науменко Ю.А.
09.09.19 - 13.09.19
8.1.21 Екскурсія. План евакуації Ознайомлення учнів із планом евакуації у разі виникнення пожежі або надзвичайних ситуацій Учні, кл. керівники 1-А, 1-Б, 5-А кл. Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.
до 11.09.19
8.1.22 Документація Заповнення та вкладання у класні журнали листків здоров'я Учні 1-11-х класів Класні керівники,
Мельник С.І.
Науменко Ю.А.
до 12.09.19
8.1.23 Наказ. Плани. Нарада вчителів Складання плану роботи НВК в осінньо-зимовий та весняно - літній періоди  Вчителі, тех. персонал, кл. керівники 5-11-х кл. Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
комісія з ОП
до 16.09.19;
до 02.03.20
8.1.24 Практичне заняття Відпрацювання дій колективу у випадку оголошення тривоги, евакуації учнів і персоналу НВК з приміщень Працівники, учні 1-11-х класів Науменко Ю.А,.
Зубченко Т.М.,
Усіченко В.Г.
23.09.19 - 27.09.19
8.1.25 Наказ. Нарада вчителів Про зарахування учнів 1-11-х класів до груп з фізичної культури Кл. керівники 1-11-х класів, учні  Фанін М.Е.
Мельник С.І.
Зубченко Т.М.
до 27.09.19
8.1.26 Наказ. Нарада вчителів Про проведення навчання та перевірку знань працівників НВК з питань безпеки життєдіяльності Працівники Зубченко Т.М.
Науменко Ю.А.
до 01.10.19
8.1.27 План. Заняття Складання плану навчання працівників НВК з питань безпеки життєдіяльності Працівники  Науменко Ю.А. до 05.10.19
8.1.28 Паспорти кабінетів Заповнення зав. кабінетами паспорту кабінету та складання плану поповнення кабінету на 2019-2020 н.р. Зав. кабінетами Зубченко Т.М. до 25.10.19
8.1.29 Документація Поновлення інструкцій з ОП, БЖ, які були розроблені у 2014-2015 н.р. Зав. кабінетами, вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.            
до 25.12.19
до 20.05.20
8.1.30 Документація Перевірка знань працівників з питань безпеки життєдіяльності Працівники  Зубченко Т.М.,
комісія
26.12.19 - 27.12.19
8.1.31 Графік. Наказ Складання графіку літніх відпусток. Надання щорічних відпусток педпрацівникам та техперсоналу Вчителі, тех. персонал Зубченко Т.М.,
Давиденко Л.М.
до 15.01.20
8.1.32 Нарада при директорові Проведення вчителями первинного інструктажу з учнями 1-11-х класів. Контроль за веденням журналу інструктажів з БЖД. Контроль за веденням журналу інструктажів з БЖД під час позакласних заходів з учнями 1-11- класів Вчителі Науменко Ю.А.
Зубченко Т.М.
Давиденко Л.М.             .
20.01.20
8.1.33 Документація Перезарядка вогнегасників Зав.кабінетами Зубченко Т.М. до 05.02.20
8.1.34 Співбесіда. Обстеження Визначення обсягу робіт з підготовки НВК до нового 2020-2021 навчального року Вчителі, тех. персонал Зубченко Т.М.,
комісія з ОП
до 01.04.20
8.1.35 План. Засідання Батьківської ради Складання та затвердження плану з підготовки НВК до нового 2020-2021 навчального року Зав. кабінетами, вчителі,  тех. персонал Зубченко Т.М.,
голова Батьківської ради НВК
до 07.04.20
8.1.36 Захід Проведення Дня ЦЗ  (за окремим планом) Учні, вчителі, техперсонал Науменко Ю.А.
Усіченко В.Г.
до 19.04.20
8.1.37 Документація Цільовий інструктаж з ОП під час проведення ремонтних робіт Тех. персонал,
зав. кабінетами
Науменко Ю.А. до 15.05.20
8.1.38 Захід Проведення ремонтних робіт в кабінетах та рекреаціях під час підготовки НВК до нового навчального року (за окремим планом) Тех. персонал,
зав. кабінетами
Зубченко Т.М.,
комісія з ОП
до 26.06.20
           
Модуль 8.2 "Поповнення та збереження матеріально-технічної бази НВК"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
8.2.1 Наказ. Нарада вчителів Про призначення завідуючих кабінетами на 2019-2020 навчальний рік Вчителі Зубченко Т.М. до 02.09.19
8.2.2 Документація Проведення інвентаризації майна НВК Зав. кабінетами Зубченко Т.М.,         представник бухгалтерії РУО  02.09.19 - 29.05.20
протягом року
за планом РУО
8.2.3 Документація Проведення списання застарілого майна Зав. кабінетами Завгосп,
Зубченко Т.М.
02.09.19 - 29.05.20
протягом року
8.2.4 Сайт НВК. Нарада вчителів Оприлюднення інформації про поповнення МТБ за рахунок державного бюджету та спонсорських внесків Батьки, учні, вчителі Зубченко Т.М.,
Черевко Л.П.
до 02.09.19
протягом року
8.2.5 Оперативна нарада. Нарада вчителів Закріплення класів за кабінетами з метою їх прибирання та збереження майна кабінетів Зав. кабінетами Зубченко Т.М.            до 03.09.19
8.2.6 Наказ. Нарада вчителів Про створення постійнодіючої комісії зі списання матеріальних цінностей, які пройшли у непридатність і відслужили строк експлуатації Вчителі, зав. кабінетами Зубченко Т.М.            до 16.09.19
8.2.7 Вікна. Нарада вчителів Продовження заміни вікон в кабінетах  Зав. кабінетами Зубченко Т.М.            з 01.10.19
протягом року
8.2.8 Документація Заключення угоди на матеріальну відповідальність з новими зав. кабінетами Зав. кабінетами Зубченко Т.М.            до 01.10.19
8.2.9 Нарада вчителів. Засідання Батьківської ради Складання планів поповнення матеріально-технічної бази кабінетів (відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів) Зав. кабінетами,  вчителі Зубченко Т.М.,
Давиденко Л.М.
до 01.10.19
8.2.10 Документація. Засідання Батьківської ради Складання та погодження плану поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази НВК на 2019-2020 навчальний рік Вчителі, зав. кабінетами Зубченко Т.М.,
Батьківська рада
до 08.10.19
8.2.11 Стенди. Таблички Придбання стендів в окремі кабінети, табличок по окремим кабінетам Зав. кабінетами Зубченко Т.М. до 01.11.19
8.2.12 Нарада вчителів Підведення підсумків інвентаризації майна НВК Зав. кабінетами,  вчителі Зубченко Т.М.             до 01.01.20
8.2.13 Документація. Нарада вчителів. Наказ Перевірка кабінетів. Визначення переможця огляду-конкурсу "Кабінет року" за підсумками 2019-2020 н.р. Зав. кабінетами Зубченко Т.М.,
комісія
до 13.01.20
до 19.06.20
8.2.14 Батьківські зустрічі. Звіт директора перед громадськістю Інформація про стан виконання плану поповнення та удосконалення матеріально-технічної бази НВК у 2019-2020 навчальному році Члени ради НВК, члени піклувальної ради Зубченко Т.М.,
голова піклувальної ради,
голова ради НВК
21.01.20 - 23.01.20;
27.05.20 - 03.06.20
           
           
Проект: 9. "Система внутрішнього контролю"
           
Модуль 9.1 "Контроль та перевірка документації (тематичне планування, класні журнали, щоденники, зошити)"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
9.1.1 Документація Контроль за вчасністю заповнення класних журналів вчителями-предметниками  Вчителі Науменко Ю.А. 02.09.19 - 29.05.20
9.1.2 Нарада при директорові Забезпеченість учнів підручниками Вчителі Кожевнікова Н.В., Черевко Л.П. 09.09.19-13.09.19
9.1.3 Документація Перевірка календарно-тематичних планів Вчителі Науменко Ю.А. до 13.09.19,
до 17.01.20
9.1.4 Документація. Нарада вчителів Персональний контроль: (контроль за виконанням наказу НВК "Оболонь" від 14.06.19 № 130) планування класними керівниками Зязею Ж.М. (3-А клас), Лук’яновою М.А. (6-Б клас), Давиденко Л.М. (7-А клас), Казімко О.С. (11-А клас) заходів щодо посилення контролю за станом відвідування учнями навчальних занять Вчителі Кожевнікова Н.В. 16.09.19 - 20.09.19
9.1.5 Документація. До педради. До наради при директорові Контроль за веденням робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт учнів 5-х класів  Вчителі, учні 5-А класу  Науменко Ю.А.,
робоча група,
вчителі-предметники
16.09.19;
протягом року 
9.1.6 Документація (персональний контроль) Контроль за виконанням наказу № 65 від 05 квітня 2019 р. «Про підсумки перевірки ведення класних журналів, журналів гуртків та журналів групи подовженого дня 1-11-х класів вчителями, вихователями групи подовженого дня за ІІІ чверть 2018-2019 навчального року»  Вчителі  Науменко Ю.А. 16.09.19 - 20.09.19;
28.10.19 – 01.11.19 
9.1.7 Нарада вчителів Стан оформлення класних журналів, журналів факультативів, гуртків Вчителі, керівники гуртків Науменко Ю.А.,  Кожевнікова Н.В. до 23.09.19
9.1.8 Документація Перевірка календарно-тематичного планування вчителями, керівниками гуртків, факультативів, журналів у І, II семестрах Вчителі, керівники гуртків Науменко Ю.А.,  Кожевнікова Н.В. до 23.09.19;               до 20.01.20
9.1.9 Нарада вчителів Єдині вимоги щодо оформлення журналу обліку роботи гуртків, секцій Керівники гуртків, секцій Кожевнікова Н.В. 23.09.19 -27.09.19;
30.09.19
9.1.10 Документація. Нарада вчителів Контроль ведення класних журналів вчителями-предметниками, класними керівниками з питань контролю за відвідуванням занять учнями НВК Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 30.09.18- 29.05.20
щомісяця 
9.1.11 Документація. До наказу Контроль за веденням робочих зошитів учнями 5-9-х класів з української мови Вчителі, учні 5-9-х класів Науменко Ю.А.,
робоча група
30.09.19 - 25.10.19
9.1.12 Документація, нарада при директорові  Контроль за веденням вчителями журналів інструктажу з БЖД Вчителі  Науменко Ю.А. 01.01.20 - 31.01.20
протягом року
  Документація. Наказ Контроль за веденням вихователями журналів ГПД Вихователі Кожевнікова Н.В. 06.10.19-25.10.19
9.1.13 Документація. Нарада при директорові   Контроль стану роботи вчителів початкової школи з робочими зошитами учнів 2-4-х класів Вчителі, учні 2-4-х класів  Науменко Ю.А. 01.10.19 - 31.10.19;
01.02.20 - 29.02.20
9.1.14 Документація. Нарада при директорові Контроль за станом ведення класними керівниками 1-11-х класів сторінок обліку відвідування учнями навчальних занять Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 14.10.19 - 18.10.19;
21.10.19
9.1.15 Документація. До наказу Контроль за веденням робочих зошитів учнями 6-х класів із етики Вчителі Науменко Ю.А.,
Лук’янова М.А.
15.10.19 - 15.11.19
9.1.16 Співбесіда з молодими кл. керівниками Контроль за станом ведення сторінок обліку відвідування учнями навчальних занять та сторінок виховної роботи, класних журналів Кл. керівники 1-А, 1-Б, 2-А, 5-А кл. Кожевнікова Н.В. 21.10.19 - 25.10.19
9.1.17 Документація. До наказу Контроль за відповідністю записів у класних журналах календарно-тематичному пануванню Вчителі Науменко Ю.А.,
робоча група
01.11.19 - 30.11.19;
01.03.20 - 30.03.20
9.1.18 Документація. До наради вчителів. До наказу Перевірка ведення класних журналів класними керівниками та вчителями-предметниками Вчителі Науменко Ю.А.,
робоча група
01.11.19 - 30.11.19;
01.12.19 - 31.12.20;
01.03.20 - 30.03.20;
01.06.20 - 30.06.20
9.1.19 Документація. До наради вчителів. До наказу Контроль за наявністю поточного оцінювання та виставлення оцінок за ведення зошитів у класних журналах   Вчителі Науменко Ю.А.,
робоча група
01.11.19 - 30.11.19;
01.12.19 - 31.12.20;
01.03.20 - 30.03.20;
01.06.20 - 30.06.20
9.1.20 Документація. Заяви батьків. Нарада при директорові Перевірка журналів гуртків, секцій з метою вивчення стану наповнення груп, відвідування учнями гуртків, секцій Кл. керівники 1-11-х кл., керівники гуртків, секцій Кожевнікова Н.В. 11.11.19 - 15.11.19;
18.11.19
9.1.21 Документація. Нарада вчителів Стан ведення журналу обліку роботи гуртків, секцій Керівники  гуртків, секцій Кожевнікова Н.В. 11.11.19 - 15.11.19             
9.1.22  Нарада при директорові Нарада вчителів Контроль з боку класних керівників щодо стану ведення щоденників учнями 2-9-х класів.
Повторний контроль щодо стану ведення щоденників учнями 2-9-х класів та контролю за цим питанням з боку кл.керівників, з боку класних керівників, батьків                                                                                             
Кл. керівники, учні 2-9-х кл. Кожевнікова Н.В. 14.11.19 - 18.11.19;
03.02.20 - 10.02.20
9.1.23 Документація. Нарада при директорові   Контроль стану роботи вчителів-предметників із робочими зошитами учнів 6-7-х класів Вчителі  Науменко Ю.А. 01.12.19 - 31.12.19;
01.02.20 - 29.02.20
9.1.24 Документація. До педради Перевірка планів виховної роботи, класних журналів, журналів гуртків, секцій з метою вивчення питання роботи педагогічного колективу з морально-етичного виховання Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл., керівники гуртків, секцій Кожевнікова Н.В.,
члени робочої групи
02.12.19 - 24.12.19;
27.12.19
9.1.25 До наказу. Документація Контроль виконання планів виховної роботи з боку класних керівників 1-11-х класів у I семестрі 2019-2020 навчального року Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл., учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
члени робочої групи
02.12.19 - 24.12.19;
27.12.19
9.1.26 Нарада при директорові Стан збереження підручників Учні 1-11-х класів Кожевнікова Н.В.,
Черевко Л.П.
09.12.19 - 13.12.19;
16.12.19
9.1.27 Документація. Нарада при директорові Перевірка документації щодо психологічного супроводу здобувачів освіти Вчителі, кл. керівники 1-11 кл, учні 1-11 кл. Кожевнікова Н.В.,
члени робочої групи
16.12.19 - 17.01.20;
20.01.20
9.1.28 Документація. До наказу Контроль за веденням робочих зошитів учнями 9-11-х класів із алгебри Вчителі, учні 9-11-х класів Науменко Ю.А.,
Лук’янова М.А.
21.01.20 - 22.02.20
9.1.29 До наказу. Документація Перевірка календарно-тематичного планування з німецької мови, журналів 10-11-х класів, зошитів з німецької мови в учнів 10-11-х кл. Вчителі, учні 10-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
члени робочої групи
03.02.20 - 28.02.20;
03.03.20
9.1.30 Документація. До наказу Контроль за веденням робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт учнів 4-А класу  Вчителі, учні 4-А класу Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
робоча група 
18.02.20 - 22.03.20
9.1.31 До педради. Документація Перевірка планів виховної роботи, класних журналів, журналів гуртків, секцій з метою вивчення питання роботи педагогічного колективу з правового виховання та правової освіти учнів Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл, учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
члени робочої групи
02.04.20 - 20.04.20
9.1.32 До наказу. Документація Перевірка планів виховної роботи, класних журналів, журналів гуртків, секцій з метою вивчення стану виховної роботи у ІІ семестрі 2019-2020 навч. р. Кл. керівники 1-11-х кл., учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
члени робочої групи
04.05.20 - 28.05.20;
29.05.20
           
Модуль 9.2 "Стан викладання предметів, рівень навчальних досягнень учнів, виконання програм, ДПА, впроваження Державного стандарту"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
9.2.1 Документація. Відвідування уроків.  Контроль за якістю заміни уроків  Учні 1-11-х кл. Науменко Ю.А. 02.09.19 - 29.05.20
9.2.2 Документація. Відвідування уроків. До педради. До наради при директорові  Контроль за організацією навчально-виховного процесу в 5-х класі (адаптація) Вчителі,
учні 5-х кл.
Науменко Ю.А.,
робоча група,
вчителі-предметники
16.09.19,
протягом року 
9.2.3 Документація. Відвідування уроків. Наказ Стан викладання та рівень сформованості навчальних компетентностей в учнів 5-9-х класів із української мови Вчителі,
учні 5-9-х класів
Науменко Ю.А.,
робоча група
30.09.19 - 25.10.19
9.2.4 Відвідування уроків. Перевірка робочих зошитів  Контроль за виконанням наказу № 300 від 26 жовтня 2018 р. «Про підсумки вивчення питання «Використання вчителями компетентнісного підходу на уроках математики під час навчання учнів 5-6-х класів» Вчителі Науменко Ю.А.  07.10.19 – 18.10.19
9.2.5 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Формування в учнів 2-Б, 3-А кл. активної громадянськох позиції, культури взаємодії з навколишнім світом при викладанні інтегрованого курсу "Всесвіт" Вчителі 2-Б, 3-А кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.10.19 - 31.10.19
9.2.6 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Формування в учнів 1-А, 1-Б класів мовленневих умінь на уроках української мови  Вчителі 1-х кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.10.19 - 30.11.19
9.2.7 Документація. Відвідування уроків. Нарада при директорові Формування  на уро­ках етики  духовних моральних цінностей і орієнтирів особистості внутріш­ньої моральної культури та культури поведінки в учнів 6-х класів Вчителі Науменко Ю.А.,
Лук’янова М.А.,
Науменко Ю.А.
15.10.19 - 15.11.19
9.2.8 Відвідування уроків Контроль за виконанням наказу № 376 від 21 грудня 2018 р. «Про підсумки вивчення питання «Формування вчителями мовленнєвих умінь в учнів 8-11-х класів на уроках української мови» Вчителі Науменко Ю.А.  15.10.19 - 26.10.19
9.2.9 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Робота вчителів 3,4-х класів щодо формування в учнів читацьких компетентностей на уроках мовно-літературної освітньої галузі  Вчителі 3-4-х кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.11.19 - 30.11.19
9.2.10 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Формування логічної компетентності вчителми на уроках історії України в учнів 7-11-х класів Вчителі 7-11-х кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.11.19 - 31.12.19
9.2.11 Відвідування уроків Контроль за виконанням наказу № 351 від 03 грудня 2018 р. «Про підсумки вивчення питання «Розвиток творчих і комунікативних здібностей, самостійного і критичного  мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку в учнів  української літератури»10-11-х класів на уроках Вчителі Науменко Ю.А.  04.11.19 - 15.11.19
9.2.12 Відвідування уроків Контроль за виконанням наказу № 101 від 26 квітня 2019 р. «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня сформованості навчальних компетентностей в учнів 7-11-х класів із хімії Вчителі Науменко Ю.А.  18.11.19 - 29.11.19
9.2.13 Відвідування уроків. Перевірка робочих зошитів  Контроль за виконанням наказу № 56 від 22 березня 2019 р. «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня сформованості навчальних компетентностей в учнів 8-11-х класів із геометрії» Вчителі Науменко Ю.А.  02.12.19 - 13.12.19
9.2.14 Документація. Відвідування уроків. Педрада Формування в учнів 5-9-х класів практичних навичок творчої діяльності на уроках трудового навчання Михайлова О.О.,
Усіченко В.Г.
Науменко Ю.А.,
робоча група
25.11.19 - 20.12.19
9.2.15 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Формування та розвиток математичних компетентностей вчителями на уроках математики в учнів 3-4-х класів Вчителі 3-4-х кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.01.20 - 29.02.20
9.2.16 Документація. Відвідування уроків. Наказ Стан викладання та рівень сформованості навчальних компетентностей в учнів  9-11-х класів із алгебри Вчителі,
учні 9-11-х класів
Науменко Ю.А.,
робоча група
21.01.20 - 22.02.20
9.2.17 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Реалізація вчителями компетентнісного підходу до учнів 1-4-х класів на уроках трудового навчання (технологій) Вчителі 1-4-х кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.02.20 - 31.03.20
9.2.18 Наказ Формування в учнів комунікативної компетенції на уроках німецької мови у 10-11-х класах Учні 10-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,
робоча група
03.02.20 - 28.02.20
9.2.19 Наказ. Нарада вчителів. Відвідування уроків Робота вчителя фізичної культури з формування морально-вольових якостей на уроках фізичної культури в учнів 1-4-х класів  Фанін М.Е. Зубченко Т.М.,
робоча група
01.03.20 - 30.04.20
9.2.20 Документація. Відвідування уроків.  Контроль за підготовкою та проведенням ДПА у 4-А, 9-А, 11-А класах Вчителі,
учні 9-11-х класів
Науменко Ю.А.,
робоча група
01.04.20 - 30.06.20
           
Модуль 9.3. "Контроль за виховним процесом"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
9.3.1 Нарада вчителів Контроль за проведенням місячника "Увага! Діти на дорозі!" Учні, кл.кер 1-11-х класів Кожевнікова Н.В. 20.08.19 - 20.09.19;
23.09.19
9.3.2 Нарада вчителів Контроль класних керівників за зовнішнім виглядом учнів Учні, кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 29.05.20
9.3.3 Нарада при директорові Контроль за забезпеченістю учнів НВК підручниками й посібниками Учні 1-11-х кл.,
Черевко Л.П.
Кожевнікова Н.В. 02.09.19 - 13.09.19;
16.09.19
9.3.4 Наказ Контроль за проведенням Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності   Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В.,
Зубченко Т.М.
16.09.19 - 20.09.19;  09.12.19 - 13.12.19;  20.04.20 - 24.04.20;  04.05.20 - 08.05.20
9.3.5 Батьківські  зустрічі Контроль за проведенням класних батьківських зустрічей Кл. керівники 1-11-х кл.,
батьки
Кожевнікова Н.В.,
Зубченко Т.М. 
18.09.19 - 20.09.19;
09.11.19 - 12.11.19;
21.01.20 - 24.01.20;
07.04.20 - 10.04.20;
02.06.20 - 04.06.20
  Наказ. Нарада вчителів Стан роботи вихователів ГПД 1-4-х класів щодо організації виховної та пізнавальної діяльності учнів Учні 1-4-х класів, вихователі ГПД Кожевнікова Н.В. 06.10.19 - 25.10.19, 03.11.2019
9.3.6 Наказ. Нарада вчителів Контроль за проведенням місячника бібліотек Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.,
Черевко Л.П.
Кожевнікова Н.В.,
Зубченко Т.М.
02.10.19 - 29.10.19
9.3.7 Нарада при директорові Нарада вчителів Контроль за роботою класних керівників за станом відвідування учнями занять Кл. керівники 1-11-х кл., керівники гуртків, секцій Кожевнікова Н.В. 07.10.19 - 18.10.19;
21.10.19;
04.11.19 - 15.11.19;
02.03.20 - 11.03.20
9.3.8 Співбесіда з кл. керівниками. Нарада вчителів Контроль за проведенням осінніх, зимових, весняних, літніх канікул (доцільність спланованих заходів на канікули, їх відповідність вікові учнів, особливостям даного дитячого колективу) Кл. керівники 1-11-х кл.,
учні 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В. 28.10.19 - 03.11.19;
25.12.19 - 12.01.20;
23.03.20 - 29.03.20
9.3.9 Електронний щоденник. Нарада вчителів Контроль за виставленням оцінок класними керівниками 5-11-х класів та запис домашнього завдання вчителями-предметниками у електронний щоденник "Класна оцінка" Вчителі, кл. керівники 5-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 04.11.19 - 15.11.19;
18.11.19
9.3.10 Наказ Контроль за проведенням тижня гурткової роботи "Презентація гуртків" Учні 1-11-х кл., керівники гуртків Кожевнікова Н.В. 04.11.19 - 08.11.19
9.3.11 Наказ Контроль за проведенням спортивного тижня "Тато, мама, я - спортивна сім'я"  Фанін М.Е.,
учні, кл. керівники 1-6-х кл.,
батьки
Кожевнікова Н.В. 18.11.19 - 22.11.19
9.3.12 Нарада при директорові Результати планування виховної роботи, аналіз аналіз відвідування годин спілкування у 5-11-х класах Кл. керівники 5-11-х кл., учні Кожевнікова Н.В. 02.12.19 - 13.12.19;
16.12.19
9.3.13 Наказ. План. Педрада Робота педагогічного колективу з морально-етичного виховання Кл. керівники 1-11-х кл., вчителі Кожевнікова Н.В.,        члени робочої групи 02.12.19 - 20.12.19;
27.12.19
9.3.14 Наказ  Стан виховної роботи у I семестрі 2019-2020 навчального року Вчителі, кл. керівники 1-11-х кл, учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В.,        члени робочої групи 02.12.19 - 24.12.19
9.3.15 Наказ Контроль за проведенням тижня правових знань «Закон і право для всіх єдині» Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл. 
Кожевнікова Н.В. 09.12.19 - 13.12.19
9.3.16 Наказ Контроль за проведенням декади кафедри виховної роботи "Інноваційні підходи до виховання успішної особистості" Учні 1-11-х кл., кл. керівники 1-11-х кл.  Кожевнікова Н.В. 20.01.20 - 31.01.20
9.3.17 Наказ Контроль за проведенням місячника "Творча обдарованість" Вчителі, учні 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 24.02.20 - 21.03.20
9.3.18 Нарада вчителів Контроль за проведенням екологічного тижня Учні 1-11-х кл.,                     кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 20.04.20 - 24.04.20
9.3.19 Наказ  Стан виховної роботи кл. керівників 1-11-х кл. за підсумками 2019-2020 навчального року Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 04.05.20 - 22.05.20;
29.05.20
9.3.20 Наказ. Нарада вчителів Контроль за проведенням тижня футболу "Шкіряний м'яч" Учні 5-11-х кл.,
кл. керівники 5-11-х кл. 
Кожевнікова Н.В. 11.05.20 - 15.05.20
9.3.21 Нарада вчителів Контроль за організацією літнього відпочинку учнів пільгових категорій, та учнів, що знаходяться на внутрішньогімназійному обліку Кл. керівники 1-11-х кл. Кожевнікова Н.В. 20.05.20 - 29.05.20
           
Модуль 9.4  «Контроль за організацією та здійсненням методичної роботи»
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
9.4.1 Співбесіда з вчителями Контроль за відвідуванням вчителями НВК районних і міських семінарів, конференцій Вчителі Науменко Ю.А. 27.08.19;
протягом року
9.4.2 Документація Контроль за виконанням вчителями планів методичної роботи Вчителі Науменко Ю.А.,
зав.кафедри
02.09.20 - 29.05.20
9.4.3 Документація Контроль за участю учнів НВК у конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт  «Юніор -дослідник» Вчителі,
учні 5-7-х класів
Науменко Ю.А. 02.09.19 - 29.02.20
9.4.4 Документація Контроль за виконанням наказу № 129 від 14 червня 2019 р. «Про підсумки методичної роботи у НВК у 2018-2019 навчальному році" Вчителі Науменко Ю.А.,
зав. кафедри
02.09.19 - 31.10.19
9.4.5 Документація (щоденники учнів, інформація на стендах) Контроль за перевіркою вчителями української мови та літератури, зарубіжної літератури, початкових класів рівня сформованості навичок читання вголос в учнів 5-6-х, 2-4-х класів Вчителі Науменко Ю.А. 02.09.19 - 29.05.20
щочетверті
9.4.6 Документація.
Співбесіда із зав. кафедрами
Перевірка планів роботи кафедр Вчителі Науменко Ю.А. до 20.09.19
9.4.7 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням тижня презентації уроків новоприбулих вчителів в рамках адаптації  Вчителі, учні Науменко Ю.А. 23.09.19 - 27.09.19
9.4.8 Документація Контроль за проведенням I (гімназійного) етапу та участю учнів у ІІ  (районному) та ІІІ (міському) етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 навчальному році  Вчителі Науменко Ю.А. 30.09.19 - 30.04.20
9.4.9 Співбесіда з вчителями Контроль за проходженням курсової перепідготовки вчителів Вчителі Науменко Ю.А. 01.10.19,
протягом року
9.4.10 Документація Контроль за відвідуванням вчителями заходів під час предметних декад, тижнів, у складі робочих груп Вчителі Науменко Ю.А. 01.10.19 - 31.05.20
9.4.11 Документація Контроль за участю учнів НВК у Всеукраїнському конкурсі з німецької мови «Орлятко» Вчителі,
учні 5-11-х кл.
Науменко Ю.А.,
Грушко С.П.
01.10.19 - 31.12.19
9.4.12 Документація Контроль за участю учнів НВК у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» Вчителі,
учні 2-11-х кл.
Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.,
Грушко С.П.
01.10.19 - 31.12.19
9.4.13 Документація Контроль за участю учнів НВК у Всеукраїнській олімпіаді з предметів «Соняшник» Вчителі,
учні 5-11-х класів
Науменко Ю.А.,
Грушко С.П.
01.10.19 - 31.03.20
9.4.14 Документація Створення експертної оцінки на порталі Google-Клас Вчителі Науменко Ю.А.,
Іванова Д.В.
до 02.10.19
9.4.15 Документація Контроль за проведенням декад, тижнів Вчителі Науменко Ю.А. 07.10.19 - 28.04.20
9.4.16 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням декади педмайстерності «Фестиваль педагогічних ідей» Вчителі, учні Іванченко Л.Ю.,
Науменко Ю.А.
07.10.19 – 18.10.19
9.4.17 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням декади початкової школи “Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя”. Вчителі, учні Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.
11.11.19 - 22.11.19
9.4.18 Документація Контроль за проведенням гімназійного етапу та участю учнів у ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів у рамках МАН у 2019-2020 навчальному році Вчителі Науменко Ю.А. 01.12.19 - 31.05.20
9.4.19 Документація Контроль за участю учнів у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапах ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Вчителі Науменко Ю.А. 01.12.19 - 29.02.20
9.4.20 Документація Контроль за участю учнів у районному та міському етапах ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т. Г. Шевченка Вчителі Науменко Ю.А. 01.12.19 - 29.02.20
9.4.21 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням декади предметів естетичного циклу «Освіта - скарб; праця - ключ до нього» Вчителі, учні Михайлова О.О.,
Науменко Ю.А.
02.12.19 - 13.12.19
9.4.22 Документація Контроль за участю учнів НВК у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» Вчителі,
учні 2-8-х класів
Науменко Ю.А.,
Мельніченко Р.А.,
Чубенко Т.П.
01.02.20 - 31.03.20
9.4.23 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням декади предметів історико - філологічного циклу «Уроки - це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє» Вчителі, учні Грушко С.П.,
Науменко Ю.А.
10.02.20 - 21.02.20
9.4.24 Документація. Відвідування уроків. Наказ Контроль за проведенням класно-узагальнюючого контролю у 4-А класі Вчителі Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
робоча група 
18.02.20 - 22.03.20
9.4.25 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням декади предметів природничо-математичного циклу Вчителі, учні Чубенко Т.П.,
Науменко Ю. А.
06.04.20 - 17.04.20
9.4.26 Документація. Відвідування заходів  Контроль за проведенням тижня успіхів молодих та новоприбулих вчителів «Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня» Вчителі, учні Науменко Ю.А. 21.04.20 - 28.04.20
9.4.27 Документація Перевірка портфоліо кафедр про роботу за 2019-2020 навчальний рік Вчителі Науменко Ю.А. до 15.06.20
           
Модуль 9.5. "Контроль за збереженням життя і здоров'я учасників НВП"
Термін виконання: 
Код м/м Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні Орієнтована дата виконання
9.5.1 Наказ. Нарада вчителів Контроль за проведенням місячника безпеки дорожнього руху "Увага, діти на дорозі" Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Кожевнікова Н.В. 20.08.19 - 20.09.19
9.5.2 Наказ. Нарада вчителів Контроль за проходженням працівниками медичного профілактичного огляду Працівники НВК Зубченко Т.М. до 01.09.19
9.5.3 Акт. Нарада  вчителів Перевірка журналу первинного інструктажу з учнями ( до р.V наказу МОН України від 22.11.2017 № 1514 "Про внесення змін до наказу МОН України від 18.04.2006 № 304") Вчителі,
кл. керівники 1-11-х кл.
Зубченко Т.М.
Науменко Ю.А.
10.09.19 - 18.09.19
9.5.4 Наказ. Нарада вчителів Про організацією харчування учнів 1-11-х класів, учнів пільгових категорій Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Зубченко Т. М.         30.08.19
9.5.5 Співбесіда з класними керівниками. Батьківські збори. Наказ Контроль за проходженням  учнями медичного огляду щодо визначення групи з фізичної культури Учні 2-11-х кл.,
кл. керівники 2-11-х кл.
Зубченко Т.М.
Мельник С.І.
09.09.19 - 27.09.19
9.5.6 Документація. Наказ Контроль за навчанням та проведенням перевірки знань з ОП (відповідно до наказу МОН України від 22.11.2017 № 1514 "Про внесення змін до наказу МОН України від 18.04.2006 № 304" Працівники НВК Зубченко Т.М.,
комісія
01.10.19 - 27.12.19
9.5.7 Наказ. План. Нарада вчителів Контроль за проведенням:
тижнів безпеки життєдіяльності;
єдиного дня безпеки життєдіяльності.
Учні 1-11-х кл.,
кл. керівники 1-11-х кл.
Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
02.09.19 - 29.05.20
9.5.8 Співбесіда з класними керівниками Контроль за організацією гарячого харчування учнів, роботи з батьками з цього питання  класними керівниками 5-9-х класів Кл. керівники 5-11-х кл. Зубченко Т.М.
черговий адміністратор
07.10.19 - 11.10.19
9.5.9 Нарада вчителів Звіт вчителя фізичної культури про організацію занять із фізичної культури для учнів, які за станом здоров"я зараховані до спецгрупи Фанін М.Е. Зубченко Т.М.,
Мельник С.І.
05.02.20
9.5.10 Акти Перевірка:
-наявності паспорту кабінетів;
-дотримання зав. кабінетами БЖ, санітарно-гігієнічного режиму в кабінетах, майстернях, спортзалі під час навчально-виховного процесу
Зав. кабінетами Науменко Ю.А.,
комісія з ОП
28.10.19;
30.03.20
9.5.11 Акт. Нарада вчителів. Засідання ПК. Нарада при директорові Контроль за чергуванням класів та вчителів по НВК. Виконання вчителями Інструкціі чергового вчителя (№ 170) Вчителі Комісія з ОП, ПК 11.11.19 - 18.11.19
10.02.20 - 17.02.20
9.5.12 Наказ Стан ОП, БЖ учасників освітнього процесу за підсумками 2019 року Вчителі, класні керівники 1-11-х класів, учні 1-11 класів Науменко Ю.А.,
Зубченко Т.М.
до 20.01.20
9.5.13 Документація. Нарада вчителів Перевірка готовності НВК до роботи в осінньо - зимовий, весняно-літній періоди Працівники Зубченко Т.М.,
Чередніченко Л.В.,
комісія ОП     
21.10.19 - 25.10.19;
02.03.20 - 06.03.20
9.5.14 Наказ. Документація Стан та  організація харчування учнів 1-11 класів, контроль за цим питанням з боку класних керівників Кл. керівники 1-11-х кл., учні 1-11-х кл. Зубченко Т.М.,
робоча група
10.12.19 - 16.12.19 
9.5.15 Наказ. Нарада вчителів Контроль за дотриманням правил безпеки під час проведення Новорічних і Різдвяних свят Вчителі, учні 1-11 кл., кл. керівники 1-11-х кл. Зубченко Т.М.,
Науменко Ю.А.,
Кожевнікова Н.В.
16.12.19 - 20.12.19
9.5.16 Акти-дозволи. Нарада вчителів Контроль за виконанням плану підготовки НВК до 2020-2021 навчального року Зав. кабінетами,
тех. персонал
Зубченко Т.М.,
комісія з ОП
03.06.20 - 21.06.20